Jump to content

LeegR1

Legend
 • Content Count

  486
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  1

LeegR1 last won the day on February 8 2020

LeegR1 had the most liked content!

Community Reputation

21

Personal info

Register

 • What age group do you belong to?
  36-40
 • You are primarily interested in:
  ondernemen algemeen
 • Which other websites about entrepreneurship and / or innovation do you visit regularly?
  www.vno-ncw.nl

Company info

Vision

 • I'm looking for people who
  het beste uit hun onderneming willen halen.
 • My opinion about entrepeneurship
  Ondernemer wordt je alleen vanuit passie en liefde voor je vak. Dit betekent dat je continu bezig bent om jezelf verder te ontwikkelen. Ondernerschap betekent staan voor je zaak. Problemen oplossen en aanpakken in plaats van afschuiven op een ander.
 • My opinion about innovation
  de dubbele ii. initiatief en innovatie zijn de belangrijkste eigenschappen van een goede ondernemer. Een goede ondernemer ontwikkelt zich door continu zijn vak bij te houden en open te staan voor nieuwe ideeën.

Recent activities

 1. Ik hoop dat dan ook voldaan wordt aan artikel 52 van de AWR en hoop dat er dan ook voldoende is nagedacht over hoe het zit met de belastingafdracht (al dan niet door de klant) voor de omzetbelasting in de verschillende landen waar gehandeld wordt.
 2. Het op nul krijgen van de kapitaal rekeningen zal niet lukken. Op de kapitaalrekening van het nieuwe boekjaar saldeer je de privé-opnames en stortingen, beginsaldo kapitaal en de winst. De btw rekeningen saldeer je op de rekening btw afdrachten, waar je ook de betalingen aan de fiscus boekt. Per saldo zal gesaldeerd op de btw rekeningen de aangifte van het 4e kwartaal openstaan in de boekhouding van vorig jaar. Deze wordt namelijk pas in januari van het jaar erop betaald en loopt dan dus pas af.
 3. Dit zal het gros van alle MKB BV's omvatten. Fijn dat we minder hoeven vast te leggen. Begrijp ik nu goed dat voor deze BV's een jaarrekening niet meer nodig is? Dus een balans en W&V volstaat? Ja klopt 3 A4'tjes zijn voldoende of een A3. Dit is de nieuwe minimumeis voor de inrichtingsjaarrekening van micro BV's en voor de KvK dus alleen de balans.
 4. Wat ik probeerde aan te geven is dat bij een jaarrekening op commerciële grondslagen niet zo snel sprake zal zijn van kapitaal, dan bij een jaarrekening op fiscale grondslagen. Als de jaarrekening namelijk op fiscale grondslagen opgesteld wordt kan hij één op met informeel kapitaal overgenomen worden in de aangifte VPB, maar er kunnen ook andere grondslagen gehanteerd worden in de jaarrekening dan in de aangifte VPB. Maar misschien is het voor nu wel het makkelijkste om te kijken of je de jaarrekening op fiscale grondslagen kunt opstellen, want dan kan je één op de door Joost aangegeven aanpak
 5. De wijzigingen van boek 2 van het burgerlijk wetboek met betrekking tot de jaarrekening en de micro-BV op een A3 Op 1 november 2015 is het burgerlijk wetboek aangepast in verband met de invoering van de nieuwe EU-richtlijn jaarrekening. Deze richtlijn vervangt de 4e en 7e vennootschapsrichtlijnen. Het belangrijkste doel van deze richtlijn is administratieve lastenverlichting voor kleinere BV’s. Behalve voor de BV’s zijn ook voor andere rechtspersonen diverse wetten gewijzigd. Ik wil dit hier niet ongemerkt voorbij laten gaan daarom publiceer ik dit artikel ter informatie. Reageren mag nat
 6. Dat komt toch iets nauwkeuriger. Er zal gekeken moeten worden of de lening in agio of kapitaal omgezet kan worden. Hiervoor moeten dan ook notulen en ava besluiten opgesteld worden. Dan zou het inderdaad kunnen om in betere tijden geld terug te halen. (let op: het is eigen vermogen dus je kunt het ook ook kwijt zijn als de BV slecht blijft draaien.) Dit komt echter zeer nauwkeurig. Als niet goed gehandeld wordt dan kan zowel fiscaal als civiel juridisch alles weer ongedaan gemaakt worden. Bij agio moet je ook nog extra uitkijken want als er bij uitkeren niet de juiste stappen gevolgd worden is
 7. Verlies in box 1 is nog maar de vraag, want als sprake is van een onzakelijke lening dan mag dat niet. Maar om dit te kunnen beoordelen zal de hele historie vanaf het eerste moment van verstrekking van de lening beoordeeld moeten worden. Hiervoor zijn de jaarrekeningen, aangiftes vpb, aanslagen vpb, leningsovereenkomsten en de administratie benodigd. Er moet op moment van verstrekken beoordeeld worden of de lening zakelijk is, maar ook gedurende de looptijd kan een lening onzakelijk worden. Dus dat moet gedurende de looptijd ook tegen het licht gehouden worden. Daarbij komt ook nog dat je
 8. Er van uitgaande dat er geen uitkeringen geweest uit de BV het volgende: Joost is nodig de verkrijgingsprijs (de fiscale prijs bij oprichting, hoeft niet altijd gelijk te zijn aan wat in de commerciële balans staat) en de fiscale liquidatie waarde (kan ook afwijken van de commerciële balans). Deze moeten vergeleken worden om te kijken of er een winst cq verlies uit aanmerkelijk belang is. (box 2)
 9. De hele verwerking hangt allemaal af van wat er in contracten en akten is afgesproken, zoals eerder al aangegeven: Ik probeer in dit topic mee te denken vanuit mijn ervaring met eerdere herstructureringen, maar ik kan uit ervaring aangeven dat geen enkele herstructurering hetzelfde is. Kijk dus goed naar de contracten, akten en de daarbij horende cijfers alvorens iets te boeken.
 10. Wat eerst vastgesteld zal moeten worden is of er sprake van een zakelijke lening. Dat is eigenlijk alleen maar te doen als er een compleet beeld is van de balans en aanvullende zekerheden. Indien er sprake is van een zakelijke lening: Als privé persoon lenen aan de BV is niet gunstig, omdat de lening dan een zogenaamde tbs-lening is waarvan je de rente bij moet tellen in Box-I. De rente is dan wel aftrekbaar in de BV. Zoals bij de meeste fiscale situaties dient de specifieke situatie beoordeeld te worden om een goed antwoord op de vraag te geven.
 11. Zoals eerder al aangegeven. Ik begeef me op glad ijs omdat ik geen overeenkomsten heb gezien. Maar zoals jij het aangeeft dan zou het simpel zijn namelijk in de holding: de deelneming afboeken en tegenboeken op rekening-courant en dan is alles weer in evenwicht dus: Deelneming Aan resultaat deelneming en dan Rekening-courant a/d deelneming Rekening-couranten moeten namelijk altijd aansluiten en deelnemingen ook, dus dan zou dit de enige optie zijn.
 12. Ik vermoed dan dat de deelneming gecedeerd is tegen het eigen vermogen in de tussenholding. Dan zal in ieder geval de de journaalpost zijn bij oprichting: deelneming aan aandelenkapitaal en evt aan agioreserve In de bovenste holding heeft een verkoop van 15% plaats gevonden van het eigen vermogen. Als daar niets voor is betaald is er per saldo verlies geleden. Dan zal de deelneming afgeboekt worden voor 15% van het eigen vermogen en dit zal als verlies naar de resultatenrekening moeten. Als de beginstanden goed staan is het vervolgens een koud kunstje om via resultaat deelne
 13. Vaak zal het moeten tonen van eigen vermogen voor verschaffers van vreemd vermogen verschaffers een reden zijn. Alhoewel de bank vaak door goodwill heen kijkt. Een andere voorkeur om commercieel te waarderen ipv fiscaal is om een bestendige gedragslijn te tonen. De wetgever faciliteert fiscaal het een ander waardoor resultaten en balansposten erg kunnen fluctueren wat niet altijd gewenst kan zijn. Ik vind overigens de post goodwill ook een bijzondere post. Er zou sprake kunnen zijn van persoonlijke of intern gegenereerde goodwill en die mag niet geactiveerd worden.
 14. Beste Barry, Alles even stap voor stap. Ik heb een sjabloon bijgevoegd in Excel met de oude en de nieuwe situatie. Zou je kunnen controleren of deze zo goed is en anders aanpassen? Dan geef ik je de journaalposten hoe je het een en ander dan vervolgens boekt van alleen het verkoopmoment. In dit soort situaties is het overigens altijd aan te raden om wat er gebeurd te visualiseren op papier. Eerst de oude situatie en daarna de nieuwe situatie. Vervolgens eerst de journaalpost op datum verkoop en daarna pas aan de slag met dividenden en resultaten deelneming. Heb je overigens ook gedac
 15. Misschien ten overvloede na de goede reacties van Joost en Prinsrachid:Het is verstandig om hier goed duidelijk te hebben wat commerciële en fiscale posten zijn. Dit wordt in de praktijk nogal eens door elkaar heen gehaald. Ik zie soms fiscale waarderingsgrondslagen in de commerciële jaarrekening en andersom zie ik soms commerciële posten in een vpb-aangifte die daar niet thuis horen.
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept