Jump to content

Basto

Legend
 • Content Count

  318
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by Basto

 1. Een EG verklaring mag alleen worden uitgegeven door een entiteit die zich binnen Europa bevind. Met andere woorden, een Chinees bedrijf mag geen EG verklaring afgeven behalve als men ook een vestiging in de EU heeft. Een Chinese (of Amerikaanse, etc) fabrikant mag van alles roepen over CE maar de partij die het product binnen de EU op de markt brengt is verantwoordelijk voor het hele CE verhaal. Dus ook voor de technische constructie dossiers, risico inventarisatie, etc. Als Bas_81 dus een product importeert van buiten de EU zal hij moeten zorgen voor de CE markering, dossiers, EG verklaring, etc.
 2. Dank voor de reacties. Het actievestoffendossier is inderdaad iets wat ik kan verkopen indien ik dit wil. Een collega zou dit over kunnen nemen om zijn producten te certificeren. Op dat moment mag/kan ik mijn producten niet meer certificeren. Voor het productdossier geldt eigenlijk hetzelfde. Alleen is dit dan gekoppeld aan de producten die wij bouwen. Een overname kan, maar is alleen waarschijnlijk bij een bedrijfsovername of overname van bepaalde activiteiten. Als ik uw beider meningen zo lees dan zou ik met mijn accountant in overleg moeten en aangeven dat ik een ander (verdedigbaar) standpunt heb als dat zij hebben. Ik ga eens even bekijken hoe ik dit het beste kan omschrijven, wellicht dat ik hen ook kan wijzen op dit topic.
 3. Er is maar één Nederlandse collega actief in het consortium, zij hebben zich niet ingekocht maar geholpen bij het opstellen van het dossier. Helaas zijn die niet scheutig met informatie hoe zij dit hebben aangepakt. De andere leden heb ik nog niet direct gevraagd, enkele hebben aangegeven dat het lokaal als ontwikkeling en onderzoek wordt gezien. Tot op heden heeft alleen de accountant er naar gekeken en een standpunt ingenomen. De belastingdienst heb ik hier nog niet over benaderd. Dat is ook nieuw voor mij, hoe gaat dat in zijn werk? Blijft zeker een complex vraagstuk.
 4. Toch nog even terugkomend op dit onderwerp. Afgelopen week bij een bijeenkomst van het consortium geweest en daar is van alles besproken, waaronder het feit of dit wel of geen investering is. Eerst wat meer achtergrond informatie omdat ik mogelijk niet volledig ben geweest. Het actievestoffendossier waar wij nu mede eigenaar van zijn is opgesteld na ontzettend veel onderzoek van de betrokken partijen. Ten tijde van het onderzoek waren wij hier niet bij betrokken, vandaar dat wij een vergoeding hebben betaald om ons in te kopen. Ik heb feitelijk dus de uren afgekocht. Inmiddels zijn we op het punt dat we met zijn allen productdossiers moeten opstellen. Dit omvat wederom veel onderzoek zoals Opstellen van richtlijnen voor allerlei toepassingen van de biocide Opstellen van nieuwe teststandaarden (alle huidige teststandaarden zijn van toepassing op conventionele biocides, onze biocide valt daar niet binnen) Het uitvoeren en laten analyseren van effectiviteit studies Overleggen over doseringen, opzet van systemen, etc enz. Een deel van deze zaken wordt door onderzoeksinstituten uitgevoerd, andere zaken worden door de individuele leden van het consortium uitgevoerd (wij werken hier ook aan mee). Wij dragen een deel van de kosten naar rato (totale kosten gedeeld door de deelnemers). Ook zullen wij hier de komende jaren honderden uren aan moeten besteden. En ook zullen er behoorlijk wat reiskosten gemaakt worden in de komende jaren. In veel landen binnen de EU (UK, DE en andere) kunnen alle kosten als R&D geboekt worden met dito aftrekosten. Nederland staat bekend als innovatief en heeft ook allerlei regelingen om dit te stimuleren. Ik vind het dan ook vreemd dat hier in Nederland dan eigenlijk weinig mogelijk is. Veranderd de mening over investeringsaftrek op basis van bovenstaande informatie of niet? WBSO schijnt dit niet onder te vallen omdat je niet echt een nieuw product ontwikkeld in de ogen van de RVO. Ruud, goodwill is in dit geval niet van toepassing. De sector is geconfronteerd met zeer strenge regelgeving. Als de sector hier niets mee had gedaan dan was 80% van de toepassingen verboden geworden. Gelukkig is er iemand zo verstandig geweest om hier beter over na te denken als dat ik destijds heb gedaan. Hij heeft een werkgroep opgericht om aan deze regelgeving te gaan voldoen. Inmiddels zitten er zo'n 40 bedrijven in dit consortium.
 5. Dank voor uw reactie. In dat geval is het jammer maar helaas dus geen investeringsaftrek mogelijk. De titel kan ik volgens mij niet veranderen, uw suggestie dekt de lading inderdaad wel beter.
 6. Over het algemeen ben je met een warmtepomp zeker niet goedkoper uit dan met een gasgestookte ketel. Gezien de prijsverwachting van gas zal dit over een aantal jaar wel veranderen schat ik zo. Zonnepanelen is prachtig zolang er nog gesaldeerd mag worden. Op het moment dat dit niet meer kan wek je de energie op, op het moment dat je het niet nodig hebt. Je warmtepomp is een enorme energieverbruiker, vooral op het moment als het buiten guur weer is, en er weinig zon schijnt. En laten je zonnepanelen op dat moment juist weinig energie opwekken. Naar mijn idee zou je best zonnepanelen kunnen toepassen, maar dan een systeem wat je continue verbruik zo'n beetje dekt. Ik kan het bericht van Frank onderschrijven. Wel met de opmerking dat het ontzettend moeilijk is om kundige mensen te vinden op dit vlak. Wij zijn bezig met een kleine versie van het project wat jij wil gaan uitvoeren ( 3 woningen). Diverse mensen over de vloer gehad maar >80% heeft inhoudelijk te weinig kennis om ze serieus te nemen. Zeker op het gebied van warmtepompen is het een drama qua kennis.
 7. Wat is de reden dat je naar een warmtepomp toe wil? Is dat om het energielabel omhoog te krijgen of verwacht je daar kosten mee te besparen? Voor een dergelijk pand kun je een lucht/water warmtepomp direct vergeten. Een water/water warmtepomp systeem is hiervoor veel interessanter, zeker als je een centraal systeem aanlegt. Je kunt met het warmtepomp systeem dan ook direct koelen, dan hoef je niet in een airco te investeren. Betreft het dubbelglas versus tripleglas, als je goed tripleglas neemt dan isoleert dit wel degelijk een heel stuk beter als dubbelglas. HR++ heeft volgens mij een U waarde van 0,7, tripleglas 1,1. Of een zonneboiler interessant is hangt ook van de opbouw en toepassing van je pand af. Gezien de toepassing zou het naar mijn idee wel meerwaarde kunnen hebben om in een deel van de warmtevraag te kunnen voorzien. In de geschetste situatie zal de warmtevraag vrijwel zeker groter zijn als de koudevraag.
 8. Enkele jaren geleden heb ik al eens wat vragen gesteld over het voldoen aan wetgeving en de kosten daarvan. Destijds leek dit onhaalbaar maar we zijn er toch in geslaagd om mee te doen in dit proces. In het kort komt het er op neer dat wij een flink bedrag hebben betaald om ons in te kopen in een consortium. Hierdoor zijn wij mede eigenaar geworden van een actieve stoffendossier. Alle leden van het consortium zijn nu gezamenlijk bezig om aan de rest van de regelgeving te gaan voldoen. Dit is een lopend proces wat ook nog een hoop geld kost. Het bedrag wat wij hebben betaald om ons in te kopen in het consortium zie ik als een investering. De accountant ziet dit anders en heeft dit als een soort van licentie/vergunning geboekt. Belastingtechnisch loop ik daardoor dus een hoop investeringsaftrek mis. Als de accountant het bij het juiste eind heeft dan is dat helaas niet anders, maar de bedragen zijn dusdanig groot dat ik het graag toch dubbel check. Wat achtergrond informatie. Hadden wij ons niet ingekocht in het consortium dan waren wij 80% van onze markt kwijt geweest. Op dit moment zijn we met het consortium bezig om onze producten gecertificeerd te krijgen. Dit proces duurt naar verwachting nog wel een jaar of twee. Als wij een goedkeuring krijgen dan is deze naar alle waarschijnlijkheid 10 jaar geldig. Daarna moeten we het hele circus wederom doorlopen. Volgens de accountant komen alleen onroerende zaken zoals machines, panden, gereedschap, etc in aanmerking als investering. Zoals vermeld ziet hij het inkopen in het consortium als een licentie om onze producten te mogen leveren aan bepaalde marktsegmenten. Ik zie het als een investering om producten te kunnen maken en te kunnen vermarkten. Is er op basis van deze informatie iets te zeggen over het wel of niet in aanmerking komen van een investering? Als er meer informatie nodig is dan hoor ik het graag.
 9. Vandaag ontving ik een factuur van bedrijfspagina.nl voor een advertentie die geplaatst zou zijn van maart 2018 tot maart 2019. Of ik even €299 ex btw wil overmaken. Ik heb met deze club nooit een overeenkomst afgesloten dus de factuur is onterecht, dat heb ik hen ook per mail gemeld. Dit bericht is bedoeld als waarschuwing voor anderen. bedrijfspagina.nl is onderdeel van Besa Media BV in Heerhugowaard. Men heeft een postadres in Eindhoven.
 10. Wat houdt dit voor mij in? Dat Markel bewijs moet leveren dat deze verhoging noodzakelijk is?
 11. Ah, op die manier. Geen idee of die regeling er ook is voor BAV. Ik heb er in ieder geval nooit iets van gemerkt of over gehoord.
 12. Daar ben ik ook mee gestart, maar blijkbaar zijn er niet zo veel die de "maak industrie" interessant vinden. Wat bedoel je hiermee?
 13. Zoals vermeld geeft men verder geen reden op buiten het portefeuille verhaal. Ik heb gedurende de looptijd van deze verzekering nog nooit een schade geclaimd. Ik ben in ieder geval dus niet de oorzaak van het uitblijven van de winst ;D
 14. Niet dat ik mij kan herinneren. Wellicht draaien ze al die jaren al geen winst ;) Dank voor de tip betreft het opvragen van het bericht van de verzekeraar. Ga ik direct doen.
 15. Nee, ik heb alleen een melding van mijn tussenpersoon ontvangen. Het betreft de portefeuille van de verzekeraar.
 16. Dank Norbert, inderdaad wel benieuwd of jouw relaties ook een verhoging te wachten staat. En zo ja, of deze ook zo extreem is.
 17. Ik neem aan dat jouw klanten in dezelfde portefeuille zitten als ik? Dan is het toch raar dat mijn premie wel stijgt en die van de anderen niet. Ik zal eens kijken bij de door jou genoemde partijen, waarvoor dank.
 18. Zojuist ontving ik bericht van mijn tussenpersoon dat de premie van mijn bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering zowat verdubbelt! Dit door "tegenvallende resultaten in hun portefeuille" Nu zitten wij in een vrij specifieke branche en valt het niet mee om zo een andere verzekeraar te vinden. Iemand tips welke verzekeraars ook niet zo veel voorkomende branches willen verzekeren?
 19. De CMR zegt in artikel 23.4: In mijn geval is alles wel zo'n beetje afgeleverd maar wel total-loss. Als leek lees ik dit als zijnde, de vrachtkosten worden terugbetaald.
 20. De verzekering heeft de vervoerskosten niet vergoed, vandaar dat ik die zelf wil verhalen. Het betreft een transport vanuit België naar Nederland, door ons geregeld. Dan zouden de CMR dus van toepassing zijn.
 21. Logic, jouw redenatie klopt niet geheel met de feiten zoals ze er liggen. Ik heb de claim bij mijn verzekering neergelegd. De schade expert heeft vervolgens contact op proberen te nemen met transporteur maar deze heeft daar nooit op gereageerd. Ook op de eerste mail van mij richting transporteur is nooit gereageerd. Na enkele weken krijg ik een betalingsherinnering waarop ik heb gereageerd dat ik pas betaal als de schade is afgehandeld. Pas op dat moment komt de transporteur met een reactie dat mijn verzekering dan maar contact moet opnemen met hen. Betreft de factuur, de factuur die ik nog niet heb betaald is een verzamelfactuur. Hier staat onder andere de transportkosten voor de betreffende zending op. Zoals vermeld overweeg ik de overige kosten op deze factuur nu wel te voldoen, behalve de verzendkosten voor deze zending. Alle andere facturen, ook die later zijn binnengekomen, zijn/worden gewoon keurig op tijd betaald! Ik heb de algemene vooraarden er op nageslagen maar hier staat: "C.M.R.-verdrag dan wel aanvullende de Algemene Vervoerscondities 2002 (A.V.C. 2002) van toepassing"
 22. Wederom dank voor de reacties. De redenatie van Logic en Highio kan deels ik volgen. Ik overweeg daarom om de factuur minus de transportkosten van de betreffende zending te voldoen. Welke condities er exact van toepassing waren durf ik zo niet te zeggen, dat zou ik na moeten kijken. Let wel, de schade heb ik via mijn eigen transport verzekering verhaald. Daarnaast zou deze zending via de transporteur standaard een vergoeding hebben volgens de vervoersvoorwaarden. Ik meen dat dit iets van €8,80 per kilo is. Waarom zou ik dan niet mijn eigen risico op de transporteur kunnen verhalen? De transporteur heeft op dit moment nog niets vergoed, dat heeft mijn eigen verzekering gedaan. Dat mijn verzekering het bij de transporteur probeert te verhalen (wat ze in dit geval volgens mij niet gaan doen) is niet mijn probleem maar dat van de transporteur. Waarom ik het transport zou moeten betalen snap ik niet zo goed, ik deel wat dat betreft de mening van RT.
 23. Daar heb je op zich misschien wel gelijk in. Maar dan zit ik nog altijd met het eigen risico. De transporteur is een groot transportbedrijf waarvan ik de naam niet noem. Dat lijkt mij dan weer niet zo netjes. Daarbij is het niet mijn doel om de transporteur aan de schandpaal te nagelen, het doel is om te kijken wat ik mag/kan doen om de resterende kosten terug te krijgen.
 24. Factuurbedrag is ongeveer €250 ex btw. Hiervan is €110 van deze betreffende zending. Dus als ik het goed begrijp zou ik dan gewoon moeten betalen en maar hopen dat ik alsnog gecompenseerd wordt voor de restschade. Dan weet ik nu al dat ik dat wel kan vergeten...
 25. De schade expert had het erover dat de "goederenschade" wordt uitgekeerd en dat men ook probeert om het eigen risico te verhalen. Naar wat ik begreep gaat de verzekeraar geen schade verhalen, waarom ze dit niet doen weet ik niet. Wel is het zo dat de adviseur een mail heeft gestuurd naar de transporteur. Hierop heeft de transporteur niet gereageerd. Ik heb de transporteur aangegeven dat ik deze factuur pas betaal als ik volledig schadeloos ben gesteld. Waarop transporteur reageert dat ik de verzekeraar moet vragen om contact met ze op te nemen. Dit heb ik vervolgens gedaan maar zonder resultaat. Inmiddels (bij jouw oud collega) de contactgegevens van de schadebehandelaar opgevraagd zodat ik deze kan doorgeven aan de transporteur.
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept