Jump to content

Zijdenbos FFP

Junior
 • Content Count

  11
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

2

Personal info

Register

 • What age group do you belong to?
  25-30
 • You are primarily interested in:
  ondernemen algemeen
 • Which other websites about entrepreneurship and / or innovation do you visit regularly?
  ondernemerschap.nl

Company info

 • Phone number
  06-19665915
 • Branch
  Toerisme
 • Branch 2
  ICT/ automatisering

Vision

 • My opinion about entrepeneurship
  Met zijn 2-en bereik je meer dan alleen.
 1. Informeer eens bij je branche vereniging of KvK. Ook kun je kijken of er in jouw branche in andere provincies ondernemers zijn die willen sparren, zonder dat je elkaars concurrent bent. Oproep op HL of Linkedin zal ongetwijfeld positieve reacties geven. Men wil vaak wel helpen, mits jij je ook respectvol opstelt. Zoals Rick Veeenstra aangaf, zijn er inderdaad ook coaches, bijvoorbeeld: www.kvk.nl/ondernemerscoach
 2. Vandaar mijn vorige reactie. Jij wordt aan het werk gezet, jij zit straks in de piepzak, etc. Wie gaat jouw tijd betalen? We moeten de zaken niet om gaan draaien. Jij hebt niets gevraagd / besteld, dan moet iemand anders jou ook niet lastig vallen. In dit geval zou ik dan toch nog 1 e-mail sturen, dat verdere correspondentie per post afgehandeld kan worden. Te beginnen met het sturen van een kopie van de opdrachtbevestiging. Die ga je niet krijgen, dus dossier gesloten.
 3. In ronde archief gooien. Je weet dat het nep is, dan is elke minuut die je er nog mee bezig bent verspilde tijd. Dit soort bedrijven spelen enkel in op de angst van de ondernemer(s). Als zo'n bedrijf hardnekkig blijft spammen kun je altijd (alsnog) om bewijsmateriaal vragen inzake vermeende opdracht. Uiteraard dien je wel overtuigd te zijn van het gegeven dat het een valse factuur is en niet dat een "verdwaalde" medewerker toch een transactie is aangegaan.
 4. Opleidingen: http://goo.gl/w8Onr zie daar diverse aanbieders Vergunningen/papieren: http://www.afm.nl/nl/professionals/afm-voor/adviseurs-bemiddelaars/vergunning/vergunningseisen/diploma-eisen-wft.aspx Op AFM website staat alle gewenste info. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering: een paar aanbieders, stuur daar maar pm voor. [ik bemiddel niet] Indicatieve premie, rond de EUR 1.000,= per jaar. Daarnaast, heb je al nagedacht hoe je aan je gewenste omzet gaat komen? Een assurantiekantoor stamp je niet zomaar uit de grond.
 5. Wellicht ten overvloede / ter verduidelijking ??? Betaalde lijfrente premies zijn nu aftrekpost, tzt bij aankoop uitkeringen zijn de uitkeringen weer belast. Eigenlijk soort van uitstel betaling van belasting. Oudedagsreserve, nu "aftrekpost", maar bij vrijval FOR weer belaste inkomsten (dus enkel uitstel van betaling belasting). Lijfrentes kunnen ten laste gebracht worden van (eerdere) FOR dotaties. FOR neemt dan af met deze lijfrentepremies. Per saldo maar 1x fiscaal voordeel (bij dotatie FOR) en 1x fiscaal nadeel (bij lijfrente uitkeringen. Deelname aan FOR en betaling lijfrentes (niet ten laste van FOR) = "dubbel" fiscaal voordeel, tzt "dubbel" fiscaal afrekenen.
 6. Hallo Paul, Maak in ieder geval gebruik van de reserveringsruimte (voor oudste jaar), zodat die in ieder geval benut is.Jaarruimte 2011 kun je komende jaren waarschijnlijk toch nog wel benutten (via reserveringsruimte). Als je de komende jaren al in de 52% zit, na aftrekposten, kun je altijd nog kijken of je kunt middelen (dan haal je mogelijk het IB tarief naar beneden). Belangrijker is te kijken waar je voor spaart (oudedagsvoorziening, noodzaak of fiscaal gedreven), kosten banksparen / kosten beleggingsrekening box 3, kun je je geld ook in je onderneming kwijt (BV?), heb je een spaarhypotheek (wellicht extra storting - hoog/laag), of aflossingsvrij deel van de hypotheek omzetten naar gegarandeerd netto banksparen leningdeel. Of juist hypotheek stukje aflossen (heeft voor- en nadelen). Vriendelijke groet, Edwin Zijdenbos FFP
 7. Hallo Yuliyas, Je hebt een hoop vragen ;-) Ik probeer een paar vragen te beantwoorden. Rentefatrek wordt nu geweigerd omdat "geen schriftelijke overeenkomsten aanwezig waren"; dit zou volgens de belastinginspecteur een wettelijke vereiste zijn. Specifieke vragen in dit kader: 1) Waar staat dit in de wet? Volgens mij nergens. ** Zie artikel weblink "geen schriftelijke overeenkomst". Hier wordt over artikel 247 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek gesproken. Wellicht geeft dit artikel een aanknooppunt. 2) Een mondelinge overeenkomst is toch ook een overeenkomst? ** Bewijslast is vaak het probleem, maar tenzij wet schriftelijke overeenkomsten vereist (dwingend recht), kan mondeling volstaan. 3) Wat is het probleem ten aanzien van de bewijsvoering indien een later gedateerde schriftelijke overeenkomst die een eerdere mondelinge overeenkomst bekrachtigd is overlegd? ** Bewijslast mondelinge overeenkomst blijft lastig aan te tonen. Bij kwader trouw (is hier wat mij betreft niet aan de orde) zou je achteraf kunnen antidateren en/of overeenkomsten bij kunnen stellen. 4) Voor renteaftrek maakt het toch niet uit of een lening bij een bank, of, na herfinanciering, bij de eigen Holding of via een onderhandse financiering is geregeld? ** Klopt. Vastgesteld dient te worden of de afgesloten lening / hypotheek voor aanschaf (eerste) eigen woning is, of woningverbetering. Etikettering Box 1 of Box 3. Stel dat wij samen een lening aangaan, maar bestemd is voor woningverbetering eigen woning, is de rente aftrekbaar (type geldverstrekker is niet relevant). 5) Voor renteaftrek voor de financiering vanuit de eigen holding begrijp ik dat, ivm de dubbele pet, aangetoond moet worden dat dit een zakelijke overeenkomst was. Volgens mij mag het enkele feit dat de formele overeenkomst (iets) later schriftelijk is gedocumenteerd echter geen fiscale consequenties hebben? ** parkeer ik, is niet mijn vakgebied. Mate van zakelijke overeenkomst lijkt mij wel objectief vast te stellen. Kredietwaardigheid, onderpand, rentestand, debiteur. 6) Voor de onderhandse lening zou het onzakelijke karakter, ivm het ontbreken van gestelde zekerheden, toch geen voorwaarde moeten zijn? Rente was economisch verdedigbaar en geen onderwerp van discussie. ** Criterium is vaak, zou je soortgelijke overeenkomst ook met mij zijn aangegaan? We kennen elkaar niet, zekerheden ontbreken, (te) lage rentestand, andere criteria voor het wel/niet verstrekken van financieringen zoals banken die ook stellen. Vriendelijke groet, Edwin Zijdenbos FFP
 8. Wellicht is het beter als je met je boekhouder om tafel gaat zitten. Wij (forum) hebben niet het totaalplaatje, dus ik kan enkel richting geven. In je suggestie zit een tegenstrijdigheid. Je gaf aan dat de onderneming gestopt is. Vervolgens wil je een privé lening aangaan om een zakelijke schuld af te lossen bij je vader. Houd het simpel/overzichtelijk. Voor zover nog mogelijk is, zou je in privé kunnen lenen, kapitaalstorting doen in onderneming en stamrecht (lijfrente) afstorten bij bank of verzekeraar. Vervolgens zal bank/verzekeraar de lijfrente verplichtingen overnemen. Voordeel voor je vader is gematigde belastingdruk en geen revisierente. Daaarnaast stop jij je onderneming met een verlies (?), welke mogelijk verrekenbaar is. De lening bij je vader kun je vervolgens aflossen, wel zakelijke rente rekenen, anders mogelijk schenkingsrechten verschuldigd. Je vader kan eventueel schuld in delen kwijtschelden (voor zover hij het kan missen), zodat geen/beperkte schenkingsrechten verschuldigd zijn. Heel verhaal, maar ik probeer kaders aan te geven. Afhankelijk van in welk stadium je verkeert (wel/niet al gestopt), mogelijke compensabele verliezen, hoogte schuld, zijn er diverse scenario's mogelijk. Boekhouder/fiscalist kost geld, maar kan mogelijk nog meer geld besparen!
 9. Waarom laat je het contract niet gewoon aflopen. Je hebt een tijdelijk contract. Je werkgever geeft aan dat het niet verlengd wordt. Als hij je per 1 januari vrijstelt van werkzaamheden, kan hij januari / februari gewoon uitbetalen. Ook kun je afspreken dat je voor elke 2 weken dat je eerder elders een baan vindt, hij 1 week "ontslagvergoeding" betaalt (schriftelijk vastleggen). Hebben beide partijen baat bij.
 10. Als bedrijfspand voor zakelijke prijs wordt overgenomen, geen bijzonderheden. Bij een te lage verkoopprijs, wordt overdrachtsbelasting toch berekend over marktprijs en schenkingsrechten. Als ouders het pand ter beschikking stellen tegen zakelijke huur, geen bijzonderheden. Bij een te lage huur, schenkingsrechten verschuldigd. Fiscale aspecten voor ouders? Hebben zij het bedrijfspand als ondernemingsvermogen? Afrekenen stille reserves? Beter wachten tot algehele staking onderneming? Als bedrijfspand als box 3 vermogen beschouwd kan worden, kunnen ouders bedrijfspand ook verhuren, voor ouders bedrijfspand in box 3, huuropbrengsten onbelast. Verlaagde overdrachtsbelasting, kan argument zijn nu te kopen. Afschrijvingsmogelijkheden indien bedrijfspand gekocht wordt. Courantheid bedrijfspand, groeiscenario onderneming? Vind bank jouw cijfers ook mooi voor financiering?
 11. Vader heeft bij zoon stakingslijfrente bedongen. Nu deze niet (meer) tot uitkerering overgaat, heeft vader geen belaste lijfrente uitkeringen uit deze stakingslijfrente en is hij zijn geld kwijt . Geen fiscale sancties voor vader. Zoon had een fiscale verplichting (voorziening) op zijn balans staan. Nu onderneming gestaakt is, had de stakingslijfrente afgestort moeten worden bij een verzekeraar. Dit is niet gebeurd. De voorziening valt daardoor vrij bij zoon. Voorzover er geen verliezen zijn, zal de vrijval als belastbaar inkomen bij zoon aangemerkt worden en dient hier progressief over afgerekend te worden. Beter was geweest voor de opheffing van de onderneming in overleg met de fiscus tot overeenstemming te komen dat de voorziening afgeboekt dient te worden. Zie ook Wet IB2001, artikel 3.133, lid 2. "Negatieve uitgave", tenzij "de aanspraak niet voor verwezenlijking vatbaar is". Fiscus zou dan wellicht akkoord kunnen gaan, voorzover er geen onbehoorlijk bestuur / te hoge prive opnames plaats hebben gevonden. Soortgelijke discussies worden nu veel gevoerd bij Pensioen BV's, waarbij de BV leeg is. Hoofdregel is dat fiscus een claim hanteert, tenzij aannemelijk gemaakt wordt dat buiten "schuld" ondernemer kas leeg is. Als je (zoon) niets doet, zal fiscus haar deel op kunnen eisen. M.i. kun je nu beter alsnog met fiscus in overleg gaan om te kijken hoe een en ander te redden valt.
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept