Jump to content

renedewit

Junior
 • Content Count

  20
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0

Personal info

 • You are:
  ondernemer
 • Gender
  Male
 • Address
  Weemselo 38, Losser, 7581RC, Netherlands
 • First name
  René
 • Last name
  de Wit
 • Company or organization name
  4-ADVANCE International Business Develop
 • Website address
 • LinkedIn
 • How did you find us:
  zoekmachine

Register

 • What age group do you belong to?
  46-50
 • You are primarily interested in:
  ondernemen algemeen
 • Which other websites about entrepreneurship and / or innovation do you visit regularly?
  Geef hier svp een aa

Company info

 • Location
  Losser
 • Phone number
  0646090755
 • Branch
  Life sciences
 • Branch 2
  Financiering & bankwezen
 • Branch 3
  Huisvesting & vastgoed
 • Website address

Vision

 • I'm looking for people who
  met nieuwe ideëen grenzen opzoeken en met nieuwe business grenzen over gaan.
 1. Hallo Norbert, snel & helder ! Hartelijke dank. Groeten, René.
 2. Beste Joost, in lijn met het bovenstaande topic en enkele van mijn vragen in het afgelopen jaar: Inmiddels is een JV met een bedrijf opgericht, waarin dat bedrijf voor 50% deelneemt, en waarin ik samen met 2 vennoten de andere 50% bezit. In die deelneming met mijn twee vennoten is een ieder voor 1/3 aandeelhouder via een eigen holding. Daaruit volgt dat ik (indirect) 1/6 aandeel in de nieuwe JV bezit. Ik zal voor de nieuwe JV als directeur aan de slag gaan, en - zo begrijp ik - daarmee is de gebruikelijk loon regeling van toepassing en ben ik verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen. In principe wil ik een managementfee vanuit mijn management-BV aan de nieuwe JV in rekening brengen, en die uiteindelijk in mijn holding-BV verlonen (doorbetaaldloon-regeling). Ik zal in de management-BV ca. 40% omzet van andere opdrachtgevers genereren (zolang de werkbelasting vanuit de nieuwe JV dat toelaat). Vraag 1: Als ik bij de nieuwe JV niet als directeur aan de slag ga, maar als adviseur (in de functie van board member), verandert dat iets aan de situatie qua verzekeringsplicht ? Vraag 2: De verloning in de holding-BV houdt tevens de afdacht van de werkgever- en werknemerpremies in (toch ?). Of dienen de werknemerpremies door de JV te worden afgedragen ? Immers, ik zal in mijn management-BV ook nog voor andere opdrachtgevers actief zijn, dus ik werk vooralsnog niet fulltime voor de nieuwe JV. Alvast bedankt voor een reactie !
 3. Besten, momenteel ben ik bezig met het opzetten van een JV met een Nederlands bedrijf (ik heb in dat verband al eerder een paar vragen op dit mooie forum kunnen stellen). Voor die JV zal ik - dat was mijn eerste gedachte - vanuit mijn Nederlandse eenmanszaak een managementfee als directeur in rekening brengen. Daarmee genereer ik inkomsten in Nederland, met daarbijbehorende aftrekmogelijkheden (hypotheek). Onlangs heb ik het volgende gelezen: Het belastingverdrag met Duitsland bepaalt namelijk dat in Duitsland belasting verschuldigd is voorzover daadwerkelijk in Duitsland wordt gewerkt. De belastingheffing over het inkomen waarvoor feitelijk buiten Duitsland wordt gewerkt, is in principe toegewezen aan Nederland. Ik beschik al lange tijd over een GmbH in Duitsland. Als ik vanuit mijn Duitse GmbH voor de Nederlandse JV zou gaan werken, en dat zal ca. 95% van de omzet in die GmbH uitmaken, klopt het dat ik dan in Nederland belastbaar ben voor 95% van dat Duitse inkomen ? Als dat inderdaad zo zou zijn, is dat toch voordeliger om vai de Duitse GmbH de managementfee n rekening te brengen, in plaats van het inkomen via de Nederlandse eenmanszaak te genereren ? Enerzijds het voordeel behouden van de Nederlandse aftrek, anderzijds de voordelen incasseren van een Duits auto van de zaak, goedkopere arbeidsongeschiktheidsverzekering e.d. ? Of zie ik nu iets over het hoofd ? Ik hoor het graag ! Bedankt alvast, René de Wit
 4. OK - nu is het helder ! Hartelijke dank aan alle bijdragers bij dit topic. Groet, René.
 5. Bedankt ! Nog even toetsen: Ik ben in het technologiebedrijf voor 1/3 aandeelhouder, dat geldt voor de andere twee aandeelhouders ook (ieder 1/3 aandeel). Daaruit volgt. - dat ik niet sociaal verzekerd ben (en dat ook niet kan zijn, tenzij ik mijn aandeel kleiner maak dan 1/3); - er zijn voor het technologiebedrijf geen premies af te dragen - een factuur vanuit mijn management-BV volstaat; - ik ben in mijn management-BV alleen loonbelastingplichtig. Correct ? René.
 6. Hallo Norbert, dank voor je snelle reactie. Ik dacht dat ik het principe begreep, maar nu is e.e.a. onduidelijker geworden: a. Begrijp ik dat ik verplicht sociaal verzekerd ben inclusief werknemersverzekeringen ? Dit vanwege de situatie dat mijn management-BV werkzaam is voor een technologiebedrijf waarin ik slechts 1/3 aandeel heb ? En dat zou niet zo zijn indien ik meer dan 50% aandeel in dat technologiebedrijf zou hebben ? b. Ik zou mijn werkzaamheden ook kunnen factureren aan de deelnemingen onder het technologiebedrijf (waar ik dus indirect mede-aandeelhouder ben). Verandert dat iets aan de situatie ? c. Tenslotte werk ik vanuit de management-BV ook (zij het incidenteel) voor andere bedrijven waarin ik geen aandeel heb. Hoe kijkt de belastingsdienst dan aan tegen de verplichting om sociaal verekerd te zijn ? Bedankt, René.
 7. Besten, binnenkort zal ik vanuit een eigen management-BV werkzaamheden gaan uitvoeren voor een technologiebedrijf waarin ikzelf voor 1/3 aandeelhouder ben. Dit bedrijf heeft zelf weer aandelen in twee of drie andere bedrijven. Het technologiebedrijf voert mede-directie uit in haar deelnemingen; ik zal via het technologiebedrijf ook directietaken in de deelnemingen uitvoeren. Vragen: - ben ik als DGA van de management-BV vrijgesteld van de verzekeringpremies en loonbelasting ? - bestaat het risico dat de belastingdienst uitgaat van een verkapt dienstverband (bijvoorbeeld in het technologiebedrijf heb ik immers maar voor 1/3 deel invloed, dus theoretisch zou het technologiebedrijf mij als directeur kunnen ontslaan) ? - waar zal ik de management-BV onder de persoonlijke holding (houder van het 1/3 aandeel in het technologiebedrijf) plaatsen ? Boven het technologiebedrijf (holding -> management-BV -> techniologiebedrijf) of naast het technologiebedrijf (holding -> management-BV / holding -> technologiebedrijf). Zijn er belangrijke overwegingen om bij de plaatsing rekening mee te houden ? Bedankt alvast ! René.
 8. Hallo Marco, ik heb deze informatie van de Euregio Gronau (daar zitten experts op het vlak van grensgangers). Het is ook te vinden via de volgende link: http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2012/04/12/staatssecretaris-weekers-ondertekent-belastingverdrag-met-duitsland.html Grüsse, René
 9. Besten, voortreffelijk - die optelsom van expertise op HL ! ;D Laat mij nog een kanttekening plaatsen: In het algemeen dien je belasting en premies af te dragen in het land waar je werkt (werkland beginsel). Dat geldt ook voor Duitsland: er is een verdrag tussen NL en D waarin dit soort dingen zijn geregeld (dat verdrag is op 12 april vernieuwd, maar nog niet door NL en D geratificeerd). Uitzondering: als je meer dan 25% van je werkzaamheden vanuit het woonland uitvoert, is men tóch in het woonland belasting (en premies) verschuldigd. Daarbij maakt het niet uit waar de rechtspersoon zich gevestigd heeft: - een GmbH draagt premies/loonbelasting af in Duitsland voor zijn NL werknemer die voor >25% in Duitsland werkt. Maar ook: - een BV draagt premies/loonbelasting af in Duitsland voor zijn NL werknemer die voor >25% in Duitsland werkt, óf - een BV draagt premies/loonbelasting af in Duitsland voor zijn (NL) werknemers indien die werknemer > 183 dagen in Duitsland verblijft (niet: werkt !) (zie ook: Arbeitnehmerentsendegesetz), óf - een BV draagt premies/loonbelasting af in Duitsland voor zijn NL werknemer indien de BV als vaste inrichting wordt aangemerkt (bij activiteiten die langer dan één jaar duren, maar bijvoorbeeld ook als contracten worden gesloten tussen een Duitse klant en een vertegenwoordiging met Duits adres - bijvoorbeeld handelsagent - namens de BV). Interessant hierbij is nog te vermelden, dat hoogstwaarschijnlijk per 1 janauari 2014 een fiscale regeling van kracht wordt, waarmee Nederlandse werknemers - met een inkomen uit Duitsland - voor het verlies van de aftrekmogelijkheid van de hypotheekrente worden gecompenseerd (dat kan immers op een Duits loon niet worden afgetrokken). René.
 10. Dag Henny, ik weet het eerlijk gezegd niet. Omdat mijn werkzaamheden voor/vanuit de Limited (in Duitsland) projectgebonden en incidenteel zijn, is er geen sprake van een structurele omzet die m.i. het fictief loon vraagstuk raken. Dat loon betrek ik uit de NL EMZ. In Duitsland kent men het begrip van fictief loon niet, en ik vraag mij oprecht af of de NL fiscus een fictief loon in relatie tot een D GmbH kan afdwingen. Lijkt mij sterk ... Groeten, René
 11. Hallo Marco, ik denk dat voor een UG hetzelfde geldt als voor een Limited in Duitsland. Ik heb destijds (2002) voor een Limited in Duitsland gekozen, omdat ik projecten uitvoer waarvoor ik afhankelijk ben van persoonlijke doorverwijzing door mijn klanten. in dat geval is ook de wat mindere (soms lichtelijk "obscuur" geachte) uitstraling van ee Limited in vergelijking met een GmbH geen doorslaggevend bezwaar. Indien je aangewezen bent op koude acquisitie denk ik dat een GmbH de beste keus is. Mogelijk alternatief: je acquireert vanuit je bestaande EMZ in NL, gebruikmakend van de referenties die je daar al hebt, en biedt de potentiële klant aan om e.e.a. via de UG af te wikkelen. Het scheppen van vertrouwen is voor een buitenlandse ondernemer in Duitsland voorwaarde om tot zaken te kunnen komen. Dat kan worden bereikt door de juiste keuze voor een rechspersoon en/of verwijzing naar referenties. Ik heb gemerkt dat ligging an je werkgebied daarbij overigens ook een rol speelt. In de NL-D-grensregio, en in het Ruhrgebied met een "open Rijnlandse cultuur" kom je makelijker binnen dan bijvoorbeeld in Frankfurt of Berlijn. Gruss, René
 12. Als "vertrauensbildende Massnahme" kan ik mij een vestiging als eenmanszaak in Duitsland voorstellen. Maar dat effect kun je nog beter bereiken door een GmbH op te richten. Dat zou daarnaast het voordeel bieden, dat je vanuit de NL-EMZ je diensten voor de GmbH aan de GmbH kunt factureren, zodat je niet ook in Duitsland als EMZ met vraagstukken rondom inkomstenbelasting komt te zitten. Zolang de winsten in de GmbH gering zijn hoef je jezelf geen salaris in Duitsland toe te kennen. Viel Erfolg ! René
 13. Dag Nico, terecht merk je op, dat in B2B situaties de (vertaling) van de Nederlandse voorwaarden leidend zijn. In het geval van een transcatie tussen een Nederlands bedijf en bijvoobeeld een Duitse consument is het volgens mij anders: daar prevaleert de Duitse wetgeving voor consumentenbescherming boven de Nderlandse voorwaarden. Zelfs al zijn veel regels voor consumentenbescherming Europees rechts, er bestaan nog steeds significante verschillen ! Altijd een jurist de bepalingen laten controleren, is mijn devies.
 14. Klopt inderdaad - had ik niet juist geformuleerd. Ik Denk dat de buitenlandse belastingdiensten overigens wél een eenduidige zakelijke toedeling vande tankbonnen willen zien, dus een factuur o naam van het bedrijf of betalingen via een zakelijke pin- of tankpas. Dank voor de correctie ! René
 15. Ik wil met dit bericht alle ondernemers met een GmbH in Duitsland een waarschuwing meegeven. Niet om paniek te zaaien, maar om bij te dragen aan een evenwichtig ondernemen in Duitsland, ook als het misgaat en een faillissement (Insolvenz) dreigt. Als goed ondernemer hoort u te weten dat in het geval van Überschuldung (negatief eigen vermogen) of Zahlungsunfähigkeit (rekeningen niet kunnen betalen) u verplicht bent om Insolvenz aan te melden. En dat binnen drie weken nadat daar kennis van is genomen (of nadat u dat had kunnen hebben !) Wat men vaak zich niet realiseert is: 1. dat u als ondernemer nooit kunt zeggen "Ich hab es nicht gewusst"; u bent verantwoordelijk, ook als u de boekhouding aan een ander overlaat ! 2. dat u hoofdelijk aansprakelijk bent voor alle schulden als de Insolvenz te laat wordt aangemeld. 3. dat er een zogenaamde "Insolvenzindustrie" in Duitsland bestaat. Het gaat voral om het laatste punt: In Nederland onderzoekt een curator de situatie van een faillissement, en zal - als er niets te halen valt - de zaak snel afwikkelen. ZO NIET IN DUITSLAND. In Duitsland werkt de door de rechter benoemde Insolvenzverwalter vaak samen met een fiscaal jurist. Een Insolvenzverwalter kan al bij het geringste vermoeden van onregelmatigheden (let op: onregelmatigheid is dus nog niet feitelijk vastgesteld) zonder verdere toetsing door de staat aanspraak kan maken op zogenoemde Prozesskostenhilfe van de staat. Daarvan wordt vervolgens zijn fiscaal-jurist betaald, die dan op z'n gemak uitgaat op onderzoek. Zodra iets gevonden is (en er is alijd wel iets wat discutabel is, bijvoorbeeld bij reisdeclaraties) stellen zij de ondernemer zonder pardon persoonlijk aansprakelijk, ook al heeft het juridisch geen kans, en dwingen de ondernemer zo om zelf weer een jurist in de arm te nemen. Daarna kan de Insolvenzverwalter weer Prozesskostenhilfe aanvragen, en gaat het volgende kapitel open. Het moge duidelijk zijn: een lucratief verdienmodel (waar de Insolvenverwalter via een achterdeurtje ook beter van wordt). Er zijn honderden Insolvenverwalter die alleen al van de Prozesskostenhilfe bestaan. En al die tijd wordt de ondernemer lastig gevallen, blijft in onzekerheid, soms jarenlang ... Er is in Duitsland dus geen "simpel" faillissement (ik ga er van uit dat een échte ondernemer daar ook niet op zit te wachten, laat staan op aan wil sturen). Denk niet "dat loopt wel los" ! Een faillissementsafwikkeling in Duitsland is een hele vervelende (justitie wordt bijvoorbeeld standaard ingeschakeld), maar door de Prozesskostenhilfe worden ondernemers bovendien de dupe van sluwe Insolvenzverwalter en hun fiscaal juristen, en dat allemaal op kosten van de staat. Tenslotte - ik wil niet alle Insolvenzverwalter over één kam scheren. Maar het Duitse Insolvenzsysteem heeft door de Prozesskostenhilfe wel een perverse prikkel. En daar kunt u als goedwillende ondernemer veel meer last mee krijgen dan u lief is (en dan reëel is). René.
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept