Jump to content

Nicoline van Klaveren

Junior
 • Content Count

  29
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by Nicoline van Klaveren

 1. Ik kan me dat nauwelijks voorstellen. Heb je een linkje naar onderzoeken waar dat uit blijkt? Ik verbaas me ook over deze stelling. Sluit totaal niet aan bij branche info en eigen ervaringen. Zowel werkgevers als verzekeraars zijn soms naief en reactief als het situationeel of onterecht verzuim betreft, maar dit is bij lange na niet de hoofdmoot, dan zou het land echt te klein zijn. Mijn stelling behoeft enige nuancering, nu ik het terug lees. In mijn hoofd had ik de vertaalslag reeds gemaakt dat de eerste groep de zogenaamde witte verzuimers zijn (er is sprake van lichamelijk disfunctioneren) en de tweede groep de grijze verzuimers (niet direct vast te stellen of de medewerker ook echt ziek is; er is een probleem maar de medewerker is vaak nog wel in staat zijn werk te verrichten) Er zijn,voor zover ik weet, geen harde cijfers van. Er wordt doorgaans aangehouden dat ongeveer 25% wit verzuim is en 70% grijs verzuim (en 5% zwart verzuim). Vandaar mijn reactie dat de tweede groep groter is dan de eerste.
 2. De tweede groep is zeer zeker groter dan de eerste, spijtig genoeg. En de middelen die je als werkgever hebt zijn nu eenmaal beperkt. Toch is het goed mogelijk om een laag verzuim te hebben en een goed beleid te voeren. Door bijvoorbeeld een verzuimregisseur aan te trekken die in eerste instantie in kaart gaat brengen waar de bron van het verzuim (en de kosten daarvan) ligt, wordt een eerste stap gezet om tot een oplossing te komen. Vaak is niet volledig duidelijk wie wat doet bij een ziekmelding. En als dat wel het geval is, beschikt de verantwoordelijke (veelal een leidinggevende) niet altijd over de kennis en vaardigheden om zijn taak adequaat uit te voeren. Dan zijn "fouten" die te maken hebben met privacygevoelige informatie snel gemaakt.
 3. Voor de volledigheid en voor wie het interesseert: hier staat het volledige rapport te lezen
 4. Dank je voor de tip, ik heb hem erbij gezet op het lijstje. En ik ben dan benieuwd op welk gebied Mikky je aan het denken heeft gezet, maar zoals je al zegt: wordt vervolgd. Ik wacht het af.
 5. :-[ Nee dus Norbert... Hopelijk is dit dan een aanvulling op jouw duidelijke column en tevens een opschudmoment voor ondernemers die hiermee te maken krijgen.
 6. @ Edo; dank je voor de link. Het zijn inderdaad inspirerende verhalen. Maar die kan ik niet zomaar, zonder meer gebruiken. Ik zou kunnen uitzoeken hoe ik bepaalde mensen zou kunnen bereiken, maar liever heb ik dat ze zich zelf aanmelden. Dan weet ik zeker dat ze er zelf voor hebben gekozen om mee te werken. @Mikky; die gedachte had ik ook, dat het wellicht ook weer een leuke vorm van publiciteit is voor ondernemers. Zeker als starters het lezen en op zoek zijn naar bepaalde zaken of diensten.
 7. Het betreffende boek ken ik niet, daarvoor zou ik het moeten lezen. Als ik de inhoudsopgave bekijk, denk ik dat het wel een andere insteek zal hebben. Meer een makkelijk te lezen boekje met ervaringsverhalen met daarin o.a. verwerkt wat de drive is geweest om door te gaan en niet op te geven in die eerste (misschien) moeilijke tijd.
 8. Dank je! En ook bedankt voor je tip. Dit topic is ook min of meer wel bedoeld om te peilen of er animo voor is. Via andere kanalen heb ik al een flink aantal "aanmeldingen", maar omdat dit een uitgelezen ondernemersforum is, denk ik hier ook wel een aantal ondernemers te kunnen bereiken. Vandaar mijn directe vraag om medewerking.
 9. Elke ondernemer is ooit een keer gestart. Dat is, soms of misschien wel vaak, gepaard gegaan met vallen en opstaan. Ik ben bezig alle verhalen op te tekenen over de opstart van bedrijven en daarom wil ik hierbij medewerking vragen aan mede-forummers. Ik bedoel echt de allereerste periode na de inschrijving bij de KvK. Doel is, als er voldoende verhalen zijn, om er een leuk boekje van te maken met inspiratie voor startende ondernemers. Met onmisbare tips om vooral door te zetten met ondernemen. Stuur me, als je jouw verhaal wilt vertellen, een persoonlijk bericht met het e-mailadres waarop je te bereiken bent of een telefoonnummer. Dan neem ik contact met je op. Alvast bedankt voor de moeite.
 10. @Dennis 3. De melding naar het UWV dient te gebeuren voor de 42e ziekteweek, de zogenoemde 42e weeksmelding. Dat moet inderdaad ten alle tijde gebeuren. Maar in dat geval bestaat er, als het goed is, al een dossier waarin de verplichte contactmomenten volgens de wet verbetering poortwachter zijn vastgelegd. Dwz, er is vóór de zesde ziekteweek een probleemanalyse opgemaakt, er is vóór de achtste ziekteweek een plan van aanpak opgesteld. De werknemer is in ieder geval elke zes weken ter beoordeling aangeboden bij de bedrijfsarts en op basis daarvan zijn mogelijk bijstellingen plan van aanpak gemaakt. As dat niet of te laat wordt ingestuurd is de boete maximaal € 455,- 4. Goede vraag; ik moet je eerlijk zeggen dat het mij niet bekend is wat er dan gebeurt. Vandaag zal ik eens contact opnemen met het UWV om te vernemen of ze mij daar helderheid over kunnen geven. 5. Voor zover ik weet geldt het niet bij zelf opzeggen. Ik ken overigens geen gevallen waarbij dit is voorgekomen. Wel dat iemand ziek was in de laatste weken voor einde dienstverband, maar hersteld uit dienst ging. Bij de nieuwe werkgever ging hij hersteld aan de slag. In alle, bij mij bekende, gevallen, was dit korter dan zes weken voor einde dienstverband en hoefde de werkgever niets te doen. Hoe e.e.a. bij de pensioengerechtigde leeftijd is geregeld is mij niet bekend. Zolang de werknemer in dienst is, zal de wet verbetering poortwachter moeten worden gevolgd
 11. @Joost, 1. Het deskundigenoordeel wordt voornamelijk ingezet bij stagnatie van de re-integratie. Het UWV geeft een oordeel over één van de volgende vier mogelijkheden: [*]of de werknemer zijn eigen werk kan doen [*]of het aangeboden werk (bij eigen of ander bedrijf) passend is [*]of de werkgever voldoende heeft gedaan voor de re-integratie [*]of de werknemer voldoende heeft gedaan voor de re-integratie Het UWV vraagt hier overigens € 400,- voor 2. Het UWV moet de ziekte en de daarvoor geleverde re-integratie inspanningen kunnen beoordelen. Hiervoor hebben zij verzekeringsartsen in dienst. De opgevraagde medische informatie gaat rechtstreeks van de bedrijfsarts naar de verzekeringsarts en is dus enkel voor medici inzichtelijk. Op basis hiervan brengt de verzekeringsarts een advies/oordeel uit zonder daarbij in te gaan op de inhoudelijke details. Omdat de bedrijfsarts de gegevens niet op eigen initiatief opstuurt, zal bv. een casemanager hiervoor een verzoek moeten indienen bij de bedrijfsarts.
 12. Goed verhaal! Misschien is het handig om een soort voorsteltopic te maken, waarin nieuwe mensen zich in het kort even kunnen voorstellen? Of is er bewust voor gekozen om dat op dit forum niet te doen? Ook wellicht een sticky topic waarin in het kort de normen en waarden van dit forum worden uitgelegd? Dat geeft voor nieuwkomers, mits ze het lezen, duidelijkheid.
 13. @ Dennis;mooier had ik het niet kunnen omschrijven. Het verschil zit 'm ook in het woordje onterecht
 14. Het zou kunnen dat dat bij wordt gehouden door controlerende instanties, het is mij niet bekend. Het is ook niet per definitie zo dat altijd een huisbezoek wordt afgelegd bij twijfel. Er zijn voldoende werkgevers bij wie het niet eens aan de orde is, gelukkig maar. Helemaal mee eens; het is goed om je dat te beseffen. :) Vertel eens? Gaat dat omherstelmeldingen die ik de "wonderbaarlijke genezingen" noem?
 15. Is er ook gebeld? Dat kan in ieder geval een hoop twijfel wegnemen. Het gaat ook om mensen waarbij de werkgever twijfels heeft. Als er geen enkele twijfel is over de ziekmelding, zijn zulke acties ook totaal overbodig en ook, zoals gezegd, wantrouwend naar het personeel toe. Ik kan me voorstellen dat het wantrouwend over kan komen. Er zijn, voor zover ik weet, geen cijfers van. Die zullen er, verwacht ik, ook niet snel komen omdat vrijwel alle ziekmeldingen gehonoreerd worden zonder er kritisch naar te kijken. Wat wel bekend is, is dat het grijze verzuim (ziekmeldingen waarvan de legitimiteit twijfelachtig is) zo rond de 70% ligt. Een huisbezoek moet door de werkgever worden aangevraagd. Ik vraag dan ook altijd om een duidelijke reden voor het bezoek. Lijkt het op volkomen willekeur, dan zal ik andere controle mogelijkheden
 16. Kán de deur niet opendoen of wíl de deur niet opendoen? Daar zit mijns inziens een groot verschil in. Mijn ervaring is: hoe ziek iemand ook is, er is altijd een mogelijkheid om huisbezoek mogelijk te maken. De controleur beschikt over het telefoonnummer zodat hij altijd contact op kan nemen om te vragen of de zieke naar de deur wil komen. Het gaat hier ook niet om mensen die incidenteel ziek zijn, het zijn doorgaans de notoire verzuimers die aanleiding geven voor een huisbezoek.
 17. Ik snap alle adviezen en alle middelen die worden ingezet. Wees je er van bewust dat hij zich op een goed moment ziek zou kunnen gaan melden. Zorg dan dat je geen noodsprongen hoeft te maken! Dus laat je nu al informeren over een eventuele aanpak. Dat ben ik niet met je eens in het geval van excessen. In het geval er nooit iets aan de hand is op dat gebied ben ik wel met je eens dat er voldoende professionals zijn die te duur zijn. Maar als je daarin goed zoekt, vind je wel iemand die bij jou en je budget past. Succes!
 18. maar mocht het geval zich een keer voordoen Christine, hoe heb jij je verzuimbeleid dan geregeld? Is het opgenomen in de arbeidsovereenkomst, heb je een apart protocol of heb je niets geregeld omdat je niet voorziet dat het kan gebeuren?
 19. Hoi, Is er een helder, duidelijk dossier wat vastgelegd is op papier en is ondertekend door beide partijen? Als dat er niet is, dan zou ik dat alsnog in orde gaan maken. Gewoon gaan zitten, bespreken wat je is opgevallen en wat je anders wilt zien in de toekomst en dit in een verslag aanbieden om te ondertekenen. In het verslag moet goed naar voren komen: * wat er is besproken * wat de afspraken zijn voor de toekomst * wat de consequenties zijn bij het niet nakomen van de afspraken. Het is een moeilijk gesprek, mijn tip is om je niet te laten leiden door angst (wat een eventuele vader zou kunnen doen). De soep wordt nooit zo heet gegeten als hij wordt opgediend. Als je het moeilijk vind om dit gesprek zelf te voeren omdat er bijvoorbeeld emoties bij komen kijken (je bent al boos) geef het dan uit handen aan een professional. Succes! LeanZ, Nicoline
 20. Laat deze persoon zich adequaat behandelen? Als het antwoord ja is, dan is het des te opvallender dat hij/zij nog thuis zit. Behandeling is erop gericht iemand beter te maken, het zou logisch gezien niet kunnen stagneren of leiden tot nog zieker worden. Dan is er nog de mogelijkheid van re-integratie bij een andere werkgever, is dit al onderzocht? Het is toch te gek voor woorden dat iemand al zo'n tijd thuis zit en er geen stijgende lijn in zit? De bedrijfsarts die de persoon in kwestie heeft gezien mag zich ook wel eens achter de oren krabben. In mijn ogen is een opbouw waarbij begonnen wordt met 2 uur per dag best haalbaar, al dan niet bij de eigen werkgever. Het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen dat iets niet lukt. Wat mij verbaasd is dat niemand met zijn boerenverstand zegt: Ga eerst maar eens proberen, pas daarna kun je zeggen of iets lukt of niet.
 21. Wat een mooie discussie is hier al op gang gekomen. @Norbert; Het verzuimprotocol zou globaal duidelijke en heldere afspraken moeten bevatten over het tijdstip van ziek melden, op welke manier ziek dient te worden gemeld (niet per sms bv), bij wie men zich ziek dient te melden en wat wel en niet is toegestaan tijdens ziekte (bv doktersbezoek, waarbij wn aan wg moet melden hoe laat de afspraak is) Conflictsituaties zijn altijd moeilijk. De richtlijnen van STECR geven een goed beeld van wat er in zo'n geval zou dienen te gebeuren. Ook een goede mediator kan voor een prettige en bevredigende oplossing zorgen. @Jasper: ik zou je toch willen adviseren tijd en wellicht wat geld te steken in de opzet van een goed verzuimprotocol. Nu is de noodzaak er wellicht nog niet, je kunt daarom beter voorbereid zijn. Het voorkomt achteraf een hoop gezeur en narigheid en alle onnodige kosten van dien. Hier gaan echt mijn haren recht van overeind staan! Juristen zijn in zo'n geval niet nodig; menselijkheid en coulance is prima maar tot op zekere hoogte. In de arbeidsovereenkomst staat precies wat werkgever en werknemer zijn overeengekomen. Een goed gesprek zou voldoende moeten zijn om iemand weer aan het werk te krijgen, desnoods door aanbieden van vervangend werk. Het stappenplan is een hele mooie richtlijn. Toch merk ik op dat de meeste werkgevers een goede relatie met hun personeel zeer belangrijk vinden (en terecht!) Het is daarom moeilijk voor hen de ziekte op een zakelijke manier te benaderen.

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept