Jump to content

gijs1974

Junior
 • Content Count

  14
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0

Personal info

 • Gender
  Male
 1. Bedankt voor het meedenken. We gaan e.e.a. goed laten bekijken, nu ook mede door onze accountant(s). Gr, Gijs
 2. We gaan er bij een dekking van 1.000.000 vanuit dat 25% totaal aan vennootschapsbelasting moet worden afgedragen. Dus de feitelijke dekking is 750.000. Mogelijk daalt het % VVP in de toekomst en dan blijft er wat meer over. De verwachting is overigens dat de 750.000 een deel van de koopsom van de aandelen zal zijn (althans, op basis van huidige ingeschatte waarde van de werkmaatschappij). Het is dus bedoeld als extra ondersteuning, niet als gehele "vangnet". Volgens onze verzekeringsagent heeft het voor de nabestaanden nog de volgende consequenties: "Voor de erfgenamen heeft het overlijden van de aandeelhouder fiscaal twee consequenties. De aandelen worden fictief geacht te zijn vervreemd en over de waardestijging vanaf het moment dat de aandelen gekocht zijn, moet dan 25% aanmerkelijk belangheffing/Inkomstenbelasting betaald worden. Daarnaast vererft de waarde van de aandelen en is daar erfbelasting over verschuldigd." Hoe mijn mede-aandeelhouders dat verder "prive of in hun holding" inrichten is hun zaak. De verzekeringsagent werkt op uurbasis. We gaan hem vragen de verschillen tussen Quantum Leben en Scildon nader uit te werken. Dan kunnen we een gedegen besluit nemen.
 3. Bedankt voor jullie reacties. De compagnonsverzekering wordt met name afgesloten voor de nabestaanden. In de aandeelhoudersovereenkomst is opgenomen, dat bij overlijden de aandelen aan de andere aandeelhouders moeten worden aangeboden, tegen een op dat moment door 3 te benoemen deskundigen prijs. Een bepaald % dient zsm te worden uitgekeerd. Om de nabestaanden niet teveel afhankelijk te laten zijn van de werkmaatschappij, is het onze wens dit goed te regelen. De verzekering zal op de 2 grootste aandeelhouders (2x 45%) worden afgesloten door de holding van de 10% aandeelhouder, welke deze kosten doorbelast aan de werkmaatschappij (daar zijn we alledrie akkoord mee). Deze dient namelijk 40% bij te kopen en de ander nog 5% om op een afgesproken verdeling van 50-50 uit te komen. Voor de 45% aandeelhouder(s) is het ineens kopen van 5% geen probleem. Voor de 10% aandeelhouder wel. Vandaar de compagnonsverzekering. De rokerstoeslag wordt overigens doorbelast aan de rokende 45% aandeelhouder :-). Het is overigens géén fixed-fee traject. Maar de vaste verzekeringsagent van één van de aandeelhouders. Nogmaals bedankt voor de reacties.
 4. Beste Higherlevel leden/lezers, Van onze verzekeringsagent hebben wij een compagnonsverzekering (overlijdensrisico verzekering) aangeboden gekregen, op ons verzoek. situatie: werkmaatschappij (B.V.) met daarboven 3 personal holdings (B.V). Nu hebben wij voorstellen van 3 maatschappijen ontvangen: - Quantum Leven (door TAF vertegenwoordigd) : jaarpremie: 5.810 - Scildon : jaarpremie: EUR 7.805 - Nationale Nederlanden : jaarpremie: 8.444 Er zit nogal een groot verschil in premie, bij een verzekerd bedrag van EUR 1.000.000 bij 9 jaar looptijd. Een van de vennoten is al op leeftijd, is een roker (bovenstaande premies, zijn incl. rokerstoeslag) en heeft een aardig medisch verleden. Nu heb ik over TAF geen goede verhalen gelezen, maar dat is mbt een AOV. Onze verzekeringsagent adviseert simpel voor de goedkoopste te kiezen. Heeft iemand ervaring met Quantum Leven? met vr. gr, Gijs
 5. Ook Volvo werkt op dezelfde manier als Peugeot, althans wel bij mijn dealer.
 6. Ik ben eigenaar van een groothandel. De leveringsconditie die wij aanbieden is : franco, ongelost. Wij leveren, maar de klant dient zelf voor losmogelijkheid te zorgen. Dit heeft niets te maken met "onredelijke voorwaarden". Dit wordt gewoon overeengekomen dmv offerte/orderbevestiging. Al zullen er klanten zijn die hier overheen kijken en er maar van uitgaan dat het ook gelost wordt. Er zijn verschillende leveringscondities mogelijk, maar wij hebben hiervoor gekozen en dat zullen er vele met ons hebben gedaan. Zo mogelijk ook de leverancier van de topicstarter. In de praktijk rijden onze wagens met eigen loskraan en kunnen zij in veel gevallen zelf lossen, maar mocht er zich een situatie voordoen (bijvoorbeeld een zakelijke klant plaatst een bestelling, maar laat dit op een particulier adres afleveren :-) ) en de mogelijk om met loskraan te lossen is er niet vanwege een te krappe lossituatie of er is een inhuurwagen ingezet zonder loskraan, dan is het dus in principe inderdaad het "probleem" van de klant.
 7. Kuifje, met alle respect. Maar we hebben het hier over een paar aluminium platen in een hele gangbare kwaliteit. Hou het dicht bij huis en zoek een lokale snijder/bewerker. Wellicht heb je geen cad-tekening/dxf van de plaat en dan is lokaal contact wel zo prettig om jouw wens gerealiseerd te krijgen.
 8. Ik sluit mij aan bij Paul mbt de 5754 (AlMg3) kwaliteit. Is ook goed leverbaar bij de plaatleveranciers/bewerkers en prijs is maar iets hoger dan de jou eerder aangeboden 1050 kwaliteit. Voor deze toepassing wellicht wat overkill, maar anders kan je voor vragen ook altijd terecht bij het aluminiumcentrum (www.aluminiumcentrum.nl
 9. De EN AW-1050A is (in constructie) de meest standaard/universele gebruikte aluminium plaatkwaliteit, met standaard hardheid. Komt het meeste voor in de aluminumhandel. Alleen volgens de eerder geposte lijsten, is het niet heel sterk. Niet heel sterk is een relatief begrip. Een leverancier zal nooit op papier zetten dat het materiaal geschikt is voor de gevraagde toepassing. Daar dient namelijk een constructieberekening aan ten grondslag te liggen en dat is een ander vakgebied dan waar de leverancier van de plaat zich in bevindt. Kortom, je zal zelf de gewenste kwaliteit moeten aangeven / bij een constructiebureau dit laten berekenen. De plaatleverancier draait alleen wat jij vraagt. Je zou ook aan 6082 (51ST) kunnen denken. Dit is een harde, mechanisch zwaar te belasten legering. Toepassingsgebied: voor in zwaar te belasten onderdelen in carrosseriebouw, stellingen, constructies etc. Gaten kunnen er in dmv boren/laser- of watersnijden.
 10. De EN AW-1050A is (in constructie) de meest standaard/universele gebruikte aluminium plaatkwaliteit, met standaard hardheid. Komt het meeste voor in de aluminumhandel.
 11. Nobert: nogmaals dank voor de uiteenzetting. Boodschap is helder. E.e.a. is goed geregeld in de managementovereenkomst (bij arbeidsongeschiktheid loopt de fee 1 jaar door + er zijn percentages afgesproken in de overeenkomst voor na het 1e jaar). Deze prima regeling was overigens ook het probleem om een (door mij gewenste) normale/goede WIA-excedent verzekering te verkrijgen (waren toen uiteindelijk uitgekomen op een verzuimverzekering omdat dat het enige was, wat te verzekeren viel). Deze verzuimverzekering is overigens niet meer actief. Ik ben op de hoogte dat een uitkering via de verplichtte verzekeringen een grote terugval voor mij zal betekenen, maar dat is een bekend en, op dit moment, bewust risico dat ik neem (ben 39 jaar, vrouw werkt ook). Dennis: het pleitbare standpunt is inderdaad zeker niet zaligmakend. Dat is bekend. Onze E&Y accountant is daar ook heel stellig in: er is geen "oplossing" voor. Het best haalbare is een pleitbaar standpunt, maar in hoeverre dat kans maakt is inderdaad onzeker. Ik ga binnenkort maar weer even in gesprek met onze accountant(s). De werkmaatschappij loopt gelukkig goed, dus er zijn gelukkig ook nog "positieve" zaken waar ik mij op kan richten :)
 12. Dennis, bedankt voor je reactie. Met de werkmaatschappij is een management fee afgesproken waaruit "alles" betaald dient te worden, dus ook de sociale verzekeringspremies. De werkmaatschappij draagt dus geen premies af. Ik weet dat bij een naheffing/boete dit bij de werkmaatschappij verhaald zal worden. Kort gezegd komt het voor mij hier op neer: of met terugwerkende kracht alsnog alle premies voldoen (geld daarvoor is op dit moment niet voldoende aanwezig in de holding) of "hopen" dat er geen controle komt (en de boel ondertussen, zoals eerder aangegeven, zo snel mogelijk regelen (pleitbaar standpunt creëren: vanaf dag 1 is de intentie van alle aandeelhouders geweest dat ik zo snel als mogelijk naar de 50% zou groeien).
 13. Bedankt voor jullie reactie. Joost: dit STAK voorstel komt van onze accountant (E&Y) van de werkmaatschappij (is andere accountant dan die van mijn holding). De details van het voorstel ken ik op dit moment nog niet, maar ik snap jouw uitleg en mogelijke gevolg daarvan. Bedankt voor het daarop wijzen. De aandelenverhouding is overigens nu als volgt: 10% (ik) - 40% - 50%. De 50%-aandeelhouder wil uittreden (40% naar mij, 10% naar de ander). Norbert: bedankt voor de toelichting. E.e.a zou dus mogelijk moeten zijn. Hetgeen het lastig maakt is dat de overname van de 40% vd aandelen nog allerminst zeker is. Zit nog volop in het onderhandelingstraject. Wellicht is dit binnen 1 maand nu alsnog geregeld en ben ik 100% niet meer verzekeringsplichtig en kan ik gewoon de "beste" AOV kiezen die bij mijn situatie past. Wellicht duurt het allemaal veel langer en wordt het AOV-verhaal dus complexer. Kans is ook aanwezig dat de huidige situatie (10% aandelen) gewoon nog jaren zo blijft. In ieder geval genoeg stof tot nadenken voor mij.
 14. Beste forumleden/lezers, Ik heb een vraag. Ik ben DGA van een holding welke 10% aandelen heeft in de werkmaatschappij. Ik ontvang voor mijn werkzaamheden (directeur) in de werkmaatschappij een management fee. Ik ben er recentelijk achter gekomen dat er sinds de start van mijn holding in 2009 er nooit de (verplichte) sociale verzekeringspremies zijn ingehouden. De salarisadministratie is uitbesteed aan mijn accountant. Ikzelf was altijd in de overtuiging dat ik verplicht verzekerd was en dat die premies ook werden betaald. Niet dus. Ik ben op de hoogte van de mogelijke gevolgen daarvan. Daarover gaat mijn vraag niet. De situatie wordt als volgt: er zal een stichting administratie kantoor in het leven worden geroepen om voor mij alsnog te regelen dat ik als directeur in de werkmaatschappij niet ontslagen kan worden en waardoor ik dus niet sociaal verzekeringsplichtig meer ben. Op z'n best zal dit een goed pleitbaar standpunt opleveren, geen 100% waterdichte oplossing. Op vrij korte termijn zal ik 40% van de aandelen gaan overnemen, waardoor ik op 50% uit zal komen. Ik wil echter alvast wel een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten, Mijn vraag is nu als volgt: stel dat de AOV tot uitkering zal moeten komen, is het dan een probleem dat ik op dat moment nog steeds verplicht sociaal verzekerd ben (maar daar geen uitkering van zal krijgen aangezien er ook geen premies betaald voor zijn (en ook niet met terugwerkende kracht betaald zullen gaan worden (bij geen controle)? Bij voorbaat dank voor uw reactie.

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept