Jump to content

Abma

Junior
 • Content Count

  15
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0
 1. Bedankt voor die virustotal.com tip. Kan altijd handig blijken. Malik heeft ook bij mij gesolliciteerd, hoewel mijn bedrijf al is opgeheven. De email doorstuur functie van mijn domeinnaam stond kennelijk nog aan. Mijn domeinen zijn verlopen. Van de belastingdienst mag je de domeinen van je bedrijf niet aanhouden na bedrijfsbeëindiging. Jammer, want het registratiebedrijf heeft het nog voor 5 duizend dollar kunnen verkopen, wat ik zelf heel goed had kunnen gebruiken. Is Malik een oplichter? Ik weet het niet. Samen met de "claim uw hoofdprijs" en "ik ben met vakantie" emails van onbekenden is die mail automatisch uitgefilterd en verwijderd. Maliks email werd voorzien van een automatische beleefde afwijzing. Malik zou ook een echte werkzoekende kunnen zijn, die via de "extra inspanningen" van het UWV ertoe gebracht is dit soort mails te verzenden. Zelf ben ik 65 jaar, ik zie inmiddels slecht, heb geen kracht meer en met mijn handen kan ik nog heel weinig doen. Een hoge opleiding doet dan weinig. Mijn bedrijf heb ik te lang door de crisis proberen te slepen, maar moest toch stoppen. Uiteindelijk ben ik via de eisen van een bijstandsuitkering gedwongen dit soort mail ook rond te zenden. Want al zijn er niet voldoende passende vacatures om hoog frequent te kunnen solliciteren, er is nog steeds de verplichting die aantallen brieven te produceren. Zo vervalt iemand ook tot sollicitatie spam. Ik begrijp dat niet veel bedrijven naar mij op zoek zijn. Ik neem het niemand kwalijk als er geen reactie komt. Ik ben al blij met een beleefde afwijzing. Want daarmee kan ik voldoen aan één van de eisen die aan die minimum voorziening worden gesteld. Je kunt het ook zo zien: De eisen die bijstand en UWV stellen aan werklozen, houden vele controleurs aan het werk, plus een bedrijfstak van arbeidsbemiddeling, recruitment, human resourse management, vacaturebanken, werving en selectie ...... en uiteraard zijn er oplichters die daarop inspelen. Email kun je automatisch op trefwoorden laten filteren en tegelijk van een automatisch antwoord laten voorzien. De email hoeft daarvoor niet gelezen en zelfs niet geopend. Het komt vanzelf ongezien in de vuilnisbak en de sollicitant heeft toch een net antwoord. De gedwongen vacature spammer hoeft zo niet hongerig en dakloos te zijn, terwijl een oplichter er niets mee kan.
 2. Bedankt voor de uitleg. Ik heb recht op volledige AOW opgebouwd, dus geen recht op AIO. Pas aan het eind van dit jaar zal ik de vooruitgeschoven AOW leeftijd bereiken, en daardoor maar iets meer dan 1 maand AOW ontvangen. De gemeente wil direct in de maand dat de AOW uitbetaalt de bijstand stoppen, maar ik begrijp uit bovenstaande reactie dat dit niet correct is. Bij de SVB vond ik dit: AOW alleenstaand 2017 Bedrag per maand met heffingskorting zonder heffingskorting Bruto * € 1.153,35 € 1.153,35 Loonheffing € 0,00 € 214,83 Bijdrage Zvw € 62,28 € 62,28 Netto € 1.091,07 € 876,24 * Het bruto bedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van € 25,56. Ik begrijp nu dat nul loonheffing pas ingaat als ik een heel jaar alleen AOW heb, dus voor mij is dat vanaf januari 2018. Eind 2017 zou ik dan netto 876,24 (maal 1 maand en een beetje) aan AOW ontvangen. Bij de belastingdienst stond: 2017 AOW inkomen t/m € 19.981 heffingspercentage % 18,65 De AOW voor 1 persoon blijft ver onder dat bedrag. Is er meer inkomen, dan gelden deze tarieven: Vanaf € 19.982 t/m € 33.790 % 22,90 Vanaf € 33.791 t/m € 67.071 % 40,80 Vanaf € 67.072 en hoger % 52 https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/bijzondere_situaties/middeling_sterk_wisselende_inkomens/belastingteruggaaf_berekenen/u_bent_in_het_hele_middelingstijdvak_ouder_dan_de_aow_leeftijd/tarieven_voor_personen_die_de_aow_leeftijd_hebben_bereikt De cijfers in die tabel van de belastingdienst zijn waarschijnlijk van toepassing na de heffingskorting. Uit eerdere reactie begrijp ik, dat die tarieven weer niet gelden als ik pas in november AOW gerechtigd wordt. https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/heffingskortingen_boxen_tarieven/boxen_en_tarieven/overzicht_tarieven_en_schijven/u-bereikt-in-2017-de-aow-leeftijd Ik zou dan met ingang van November 2017 voor de inkomstenbelasting in het 33,56% tarief vallen. Het normale tarief over de bijstand is ruim 36% dit jaar, dus er is een paar tientjes verschil. Maar op een 18,65 % of zelfs nul % tarief voor de inkomstenbelasting hoef ik dit jaar niet te rekenen. De AOW moet ik van te voren aanvragen. Voor de SVB moet je ook van te voren kiezen of de heffingskorting wordt toegepast op de AOW of op overig inkomen. Omdat de AOW pas aan het eind van dit jaar ingaat, is dat een klein deel van het jaarinkomen 2017. De pensioenafkoop is ook een klein bedrag. De heffingskorting kan ik dus beter niet daarop laten toepassen. Dit jaar zal de bijstandsuitkering nog het grootste deel zijn. De SVB adviseert de heffingskorting te laten toepassen op het hoogste inkomen. Maar gezien het bovenstaande, betwijfel ik, of de heffingskorting al kan worden toegepast op inkomen dat vooraf gaat aan de AOW. Normaal vervalt bovendien elk belastingvoordeel aan de gemeente. Voor mij is het dus nog maar de vraag, of het verstandig is om de heffingskorting toe te laten passen op de uitkering. Maar belastingteruggave over 2017 wordt pas in 2018 uitbetaald en misschien hoef ik het tegen die tijd niet meer aan de gemeente af te dragen. Ik moet vooraf aan het SVB doorgeven als de heffingskorting op ander inkomen moet worden toegepast. Maar kan ik dat voor dit jaar ook achteraf doorgeven bij de belastingaangifte, als ik weet over welke bedragen het gaat? Voor volgende jaren, waarin ik alleen AOW ontvang, hoop ik de toepassing van de heffingskorting direct te kunnen laten toepassen op de AOW, nadat ik dat heb doorgegeven aan de SVB. Of blijft de SVB dan bij het niet op de AOW toepassen van de heffingskorting? Dat zou op den duur vooral nadeel geven. Wat betreft de huurtoeslag zou het logisch zijn, als je minder zou ontvangen in een jaar dat je meer inkomen hebt. Maar dit jaar had ik de pech, dat de gemeente de bedragen van 2 vorige jaren uitkering optelde en doorgaf als mijn jaarinkomen van 1 jaar. Ik heb daar bezwaar tegen gemaakt, maar kennelijk mogen gemeenten dat doen. Op papier had ik dus een veel hoger inkomen dan ik in werkelijkheid heb ontvangen. Op basis daarvan werd achteraf de huurtoeslag opnieuw berekend. Daardoor moet ik dit jaar huurtoeslag over een vorig jaar terugbetalen, terwijl ik in geen van die jaren een hoger inkomen had. Dat gaf dit jaar al een groot financieel probleem voor mij. Ook al heb ik geen mogelijkheid om administratief correcte informatie te eisen, vraag ik wel om de vooringevulde aangifte 2017 die nu niet automatisch is aangemaakt. Dan weet ik tenminste wat de gemeente aan de belasting doorgeeft.
 3. Waarschijnlijk moet ik dus geen middeling vragen, maar gewoon aangifte inkomstenbelasting doen. Bedankt voor de duidelijkheid. Omdat ik dit jaar de AOW gerechtigde leeftijd bereik, zal ik in een gunstiger belastingtarief vallen. Ik neem natuurlijk aan dat dit correct is en vroeger kon ik op de website van de belastingdienst hierover een tekst vinden. Nu kan ik dat niet meer terugvinden. Misschien heb jij een link voor me? De bedragen kan ik nu ongeveer inschatten. Van het pensioenfonds weet ik al, dat ze de voor hen goedkoopste oplossing toepassen en dat dit een afkoopsom zal zijn. Daar heb ik zelf geen keuze in. Het bedrag van die afkoopsom heb ik eens in de afgelopen jaren uitgezocht, maar dat is gestaag verder onder het inlegbedrag gezakt. Van de paar duizend gulden pensioenpremie die ik vroeger heb ingelegd, is er voor mij minder dan 500 euro totaal te verwachten. Wat het uiteindelijk wordt moet het pensioenfonds dit jaar nog bekend maken. De bijstand wordt elke maand achteraf betaald en stopt als ik ander inkomen heb. Het bedrag voor de lopende maand wordt eind volgende maand uitbetaald als ik geen ander inkomen heb. Bijstand voor oktober zou eind november worden uitbetaald, maar in november zal ik de eerste AOW betaald krijgen. Ik krijg dan geen hele maand AOW en ook geen bijstand, omdat er ander inkomen is. Omdat ik in de loop van november AOW gerechtigd wordt, krijg ik op 23 november een gedeeltelijke maand AOW uitbetaald. Daardoor heb ik in die maand al inkomen ontvangen vóórdat de bijstand van die maand wordt vastgesteld. Dus stopt de bijstand vanaf november. AOW moet ik zelf aanvragen, vóórdat wordt uitbetaald. Maar als ik recht heb op inkomen dat ik niet claim, vervalt ook het recht op bijstand. In november zal ik dus te weinig inkomen hebben om mijn kosten te kunnen betalen. Dit jaar heb ik dus totaal 10 maanden bijstand te verwachten. Plus een gedeeltelijke maandbetaling AOW in november. Plus in december 1 hele maand AOW. Plus een kleine afkoopsom van het pensioenfonds, dat hopelijk nog in december wordt uitbetaald. Het precieze bedrag en de betaaldatum zijn me nog niet bekend. Pluspuntje is, dat dit waarschijnlijk geen invloed heeft op de huurtoeslag. Tenzij de gemeente opnieuw de opgetelde bedragen van meerdere jaren doorgeeft aan de inkomstenbelasting. Want zo is vorig jaar een bedrag ver boven mijn werkelijke inkomen gehanteerd als administratief inkomen voor de huurtoeslag, zodat ik dit jaar moet terugbetalen wat ik eerder terecht had ontvangen. Daar zul jij waarschijnlijk ook geen compenserende regeling voor kunnen vinden. In ieder geval, zal ik ook maar voor dit jaar een aangifte gaan doen, zodat ik in de vooringevulde aangifte te zien krijg wat de gemeente over het afgelopen jaar heeft doorgegeven.
 4. Zolang de pensioen en AOW wetgeving niet opnieuw verandert, zal ik vanaf volgend jaar tot mijn dood alleen AOW als enige inkomen ontvangen. Inmiddels weet ik dat volgens de huidige wetgeving over de AOW voor een alleenstaande, zonder enig ander inkomen, helemaal geen inkomstenbelasting wordt geheven. Dan is er dus vanaf volgend jaar ook helemaal geen belastingaftrek. Tot zover is het me nu duidelijk over volgende jaren, totdat de wetgeving weer verandert. Over een heel jaar was de bruto bijstandsuitkering 2016 inclusief vakantiegeld €14698,-. Loonheffing/premie volksverzekering €3163,-. WZV (werkgevers heffing zorgverzekering) €1022,-. De inkomstenbelasting van dit jaar is me niet duidelijk: Over een heel jaar zou de bruto bijstandsuitkering 2017 inclusief vakantiegeld ook ongeveer €14698,- zijn. Loonheffing/premie volksverzekering €3163,-. WZV (werkgevers heffing zorgverzekering) €1022,-. Maar dit jaar ontvang ik ongeveer 10 maanden bijstand, want in de loop van de laatste 2 maanden heb ik recht op AOW. Van mijn pensioenrechten is niet meer overgebleven dan een kleine afkoopsom die in december dit jaar zal worden uitbetaald. Over de AOW wordt geen inkomstenbelasting geheven. Over de bijstand wordt wel inkomstenbelasting geheven. Over de pensioen afkoop wordt waarschijnlijk ook inkomstenbelasting geheven en het kan invloed hebben op de huurtoeslag. Mogelijk is het financiëel voordeliger om mijn pensioen helemaal niet te claimen, om te voorkomen dat ik meer huurtoeslag moet terugbetalen dan ik aan pensioen afkoop kan ontvangen. Helaas wijken de bedragen van de beslissingen van de dienst toeslagen altijd af van berekeningen met het rekenvoorbeeld van de belastingdienst. Ik weet dus niet waar ik aan toe ben. Een paar jaar geleden las ik, dat alle inkomstenbelasting over het gehele jaar waarin de AOW ingaat, gelijk zou zijn aan de inkomstenbelasting voor iemand die het hele jaar AOW ontvangt. Dat zou dan nul zijn over alle inkomsten in dat jaar. Daarover kan ik nu niets meer terugvinden. Misschien is dat, net zoals mijn pensioenrechten en AOW leeftijd, inmiddels al weer veranderd. Het is mij niet meer duidelijk hoe de inkomstenbelasting heffing over dit jaar zal gaan. Moet ik extra inkomstenbelasting betalen over de pensioen afkoopsom? Kan ik van de inkomstenbelasting over dit jaar nog iets terugkrijgen? Moet ik daarin zelf nog iets ondernemen, of worden die dingen automatisch vanuit de belastingdienst geregeld? Ik weet, het gaat allemaal om kleine bedragen, waar ik me vroeger geen zorgen om zou maken. Maar nu is dat voor mij het verschil tussen eten en niet eten. Wonen of op straat staan. Meer zit er voor mij niet meer in.
 5. Ik had in 2012, 2013 en 2014 bedrijfsverlies. In 2014 ontving ik daarbij 2 maanden bijstand, waarover de belastingdienst inkomstenbelasting rekende, die ik na verrekening van voorgaande verliezen terugkreeg. In 2015 ontving ik het hele jaar bijstand, waarover inkomstenbelasting is geheven. De gemeente gaf aan de belastingdienst een te hoog bedrag door, omdat ze de 2 maanden van het voorgaande jaar optelden bij het werkelijk in 2015 ontvangen inkomen. Een deel van de inkomstenbelasting 2015 is verrekend met voorgaande verliesjaren. In 2016 ontving ik het hele jaar bijstand, waarover inkomstenbelasting is geheven. De gemeente gaf aan de belastingdienst door hoeveel dat was. Om de precieze aangifte te kunnen zien, moet ik deze maand nog bij de belastingdienst om een aangifte vragen. Ik denk dat de inkomstenbelasting over 2016 meer is dan 500 euro. In 2017 ontvang ik waarschijnlijk een groot deel van het jaar bijstand, waarover inkomstenbelasting wordt geheven. De gemeente geeft aan de belastingdienst door hoeveel dat is. Daarnaast heb ik aan het eind van het jaar AOW en een heel klein bedrag afkoopsom van een pensioenfonds. Hoeveel inkomstenbelasting daarover wordt betaald weet ik niet. In 2018 zal ik volledige AOW ontvangen en daarnaast niets extra. Omdat AOW meer is dan bijstand, had ik verwacht dat daarover meer inkomstenbelasting betaald zou moeten worden dan over bijstand, maar kennelijk is dat niet zo. Dan zal ook over 2018 (volledig AOW) bijna geen inkomstenbelasting betaald worden. De recente jaren waarover de meeste inkomstenbelasting wordt gerekend zijn dus 2015, 2016 en 2017. De recente jaren waarover de minste inkomstenbelasting is berekend zijn dus 2012, 2013 en 2014. Ik begrijp uit bovenstaande uitleg dat 2014 en 2015 niet kunnen meetellen bij middeling omdat in die jaren verliezen van voorgaande jaren zijn verrekend. Dan blijven alleen de jaren 2016, 2017, 2018 in aanmerking komen voor middeling. Dat zijn 2 jaren bijna volledig bijstandsinkomen en dus meer dan 500 euro inkomstenbelasting, plus 1 jaar alleen AOW. Het hoogste inkomen ontvang ik dus in 2018 maar dan betaal ik de minste belasting. Dan zou de inkomstenbelasting van 2016 en 2017, beide jaren meer dan 500 euro inkomstenbelasting, nog iets kunnen opleveren als ik middeling vraag over 2016, 2017 en 2018. Geen van die jaren heb ik meer dan 50.000 euro inkomen. Verre van dat.
 6. In Turkije ligt de toeristen industrie al op zijn gat. Dat zal niet verbeteren dankzij de stoere taal van Erdogan. Maar de handel in ondeugdelijke zwemvesten zal ter plaatse weer groeien. In Nederland kunnen de Turkse winkeltjes een probleem krijgen met aanvoer. Afhankelijk van wat de Turkse Sultan besluit uit te voeren van zijn dreigementen. Misschien wordt ook de Nederlandse klandizie wat minder. Nederlandse bedrijven die veel met Turkse leveranciers werken, of daar een belangrijke deel van de afzet realiseren zullen aanpassingen moeten doen, of erger. De meeste bedrijven zijn gebaat met een stabiele overheid en rust in de internationale betrekkingen.
 7. Voor middeling kan ik straks kiezen uit de volgende jaren: 1.Ik heb een verliesjaar met 0 inkomen in box1 gehad. 2.Daarna een verliesjaar met na bedrijfsbeëindiging 2 maanden uitkering in box1, wat volledig is verrekend met onverrekende verliezen in voorgaande jaren. 3.Daarna een jaar waarin ik 12 maanden uitkering ontving, waarin me door dubbeltelling door de gemeente 14 maanden zijn aangerekend als inkomen in box1. Ook dat is verrekend met onverrekende verliezen in voorgaande jaren. 4.Dit jaar met 11 maanden uitkering, plus 1 maand AOW als inkomen in box1. Als ik de jaren 1, 2 en 3 kies voor middeling, dan geldt als inkomen in jaar 1 NUL? als inkomen in jaar 2 die 2 maanden uitkering? als inkomen in jaar 3 die 14 maanden uitkering? Dan wordt het gemiddeld inkomen over die 3 jaren (ongeveer) 16/3 maanduitkering?
 8. Bedankt voor de reactie. Dat had ik wel begrepen uit de info van de belastingdienst, maar ik heb over de afgelopen jaren definitieve aanslagen met vermelding van het belastingbedrag, maar ook beschikkingen voor de verrekening van onverrekende verliezen met de te betalen belasting over die jaren. Ik vraag me af, of de verliesverrekening invloed heeft bij middeling als over 1 van de 3 jaren een beschikking is geweest inzake verliesverrekening van voorgaande jaren. Anders gezegd: Enkele (verlies)jaren hebben een definitieve nul aanslag opgeleverd. Andere jaren hebben een definitieve aanslag met af te dragen belasting en premies opgeleverd. In die laatst genoemde jaren is het te betalen bedrag verrekend met onverrekende verliezen over voorgaande jaren. Geldt bij middeling over die jaren het belastbaar inkomen in Box 1 zoals vermeld op de aanslagen? Of geldt het belastbaar inkomen in Box 1 van de aanslag min de in dat jaar verrekende verliezen over voorgaande jaren?
 9. We zijn nu weer een stuk verder in de tijd en in de afhandeling van deze belastingperikelen. Destijds stelde de gemeente, dat alles met de belastingdienst afgehandeld moest zijn, voordat bijstand aangevraagd mocht worden. Het was het stakingsjaar van mijn bedrijf en dan moet je echt alles afrekenen met de belastingdienst. Daarna moest voor de belastingdienst nog de jaaraangifte gedaan over datzelfde jaar. Over het jaar waarin mijn bedrijf verlies leed en ik 2 maanden voorlopige bijstand ontving, gaf de gemeente geen overzicht en meende dat ik over dat jaar geen belastingaangifte moest doen. De belastingdienst meende dat ik dat wel moest doen. Voor de belastingdienst moest het bedrag van de voorlopige bijstand als "overige inkomsten" op de aangifte voor bedrijven van dat jaar. In de deskundigheid van de belastingdienst heb ik iets meer vertrouwen dan in de deskundigheid van de gemeente. De aangifte had ik dus gedaan zoals de belastingdienst vertelde dat ik moest doen. Het bedrag dat aan inkomstenbelasting over dat jaar moest betalen is verrekend met onverrekende verliezen. Effectief kostte het me dus nog niets. Maar het verliesbedrag is wel verloren voor volgende jaren en als belastbaar inkomen over dat jaar staat nu dus een bedrag van ongeveer 2 maanden bruto bijstand. Het jaar daarop telde de gemeente die 2 maanden bruto op bij mijn jaarinkomen over 12 maanden en gaf dat door aan de belastingdienst als mijn bruto jaarinkomen. De aanslag kwam pas aan het einde van het daaropvolgende jaar en bleek direct een definitieve aanslag. Ook hierop werd weer verrekening met onverrekende verliezen toegepast. Maar als belastbaar inkomen over dat jaar staat nu dus een bedrag van ongeveer 14 maanden bruto bijstand. Er is dus een dubbeltelling van die 2 maanden. De gemeente weigerde een correctie en weigerde een opgave over die 2 dubbelgetelde maanden. Ik meldde die dubbeltelling bij de belastingdienst en vroeg of dit gecorrigeerd kon worden. De belastingdienst stelde dat het inderdaad niet correct was, maar dat bezwaar mij geen voordeel zou opleveren. Vervolgens rekende de dienst toeslagen mij dat papieren jaarinkomen van 14 maanden in 1 jaar aan, voor de vaststelling van de huurtoeslag. Ik moest daarom terugbetalen. Ik maakte bezwaar, maar de dienst toeslagen stelde dat het papieren inkomen mijn draagkracht niet had verhoogd, maar dat het toch werd geteld voor de vaststelling van de toeslagen. Dat is dus wel in mijn nadeel, want ik moet een deel terugbetalen. Kennelijk is het niet mogelijk om te rekenen met mijn werkelijke inkomen over die jaren. Nu zit ik nog met de volgende vraag: Aan het eind van dit jaar ontvang ik AOW. Dat is iets meer dan ik nu aan bijstand ontvang. Middelling zou me nog iets voordeel kunnen opleveren, omdat ik jaren met minder inkomen en verliesjaren heb gehad. Maar verliezen zijn nu al verrekend. Gelden die verliesjaren nog steeds als nul-jaren bij middeling? Of tellen die niet meer mee omdat de verliezen inmiddels verrekend zijn?
 10. Van intake was eigenlijk geen sprake. De huisarts stelde de diagnose: "vage klachten". Geen diagnose dus. De fisio praktijk zat in het zelfde gebouwtje als de huisarts, en de therapeut nam de diagnose "vage klachten" over. Er was geen enkele aandacht voor de hele duidelijke klachten die ik had. Geen van beiden keek naar mijn lichaamsbouw en de behandeling bestond uit gewichtheffen en andere spierontwikkelingsoefeningen. Pas jaren later, toen de functionaliteit van mijn arm geheel uitviel, kwam ik terecht bij iemand die kijk had op de lichaamsbouw van mensen. Natuurlijk kun je mechanische belastingstesten doen met dode lichamen. Maar dan blijven er altijd nog factoren buiten beschouwing. Wetenschap kan niet anders, dan een selectie maken uit de vele factoren die een rol spelen. Je kunt dus niet uitgaan van 1 wetenschappelijk onderzoek en alleen daarop wetgeving baseren. De vergelijking met de bouw van een paard maakte mij meteen duidelijk wat er met mijn spierfunctie aan de hand was. Niemand zet een boerenknol op de renbaan, want dat wordt geld verliezen. Niemand spant een renpaard voor een ploeg, want dat wordt niks. Maar bij mensen wordt wel gedacht dat je aan iedereen de zelfde eisen kunt stellen. Als "deskundigen" die hun brood verdienen met behandeling van menselijke lichamen niet eens zien dat er verschillen zijn, dan wordt het kwalijk en eigenlijk achteraf ook onbegrijpelijk. Ik vraag me wel eens af, hoe mijn huisarts zijn diploma heeft gehaald.
 11. Dank voor het uitzoeken. Ik heb minder vertrouwen in de politiek dan jij. Mijn rechten op pensioen en AOW zijn al zo vaak aangetast, dat ik er helemaal niet meer op vertrouw, dat ik iets betaald krijg op de data die nu wettelijk zijn vastgelegd. Bij wetgeving wordt vaak gezegd dat het een langdurig en moeilijk proces vergt om iets te veranderen. maar soms blijkt het ineens heel makkelijk en politici kunnen in een halve nacht hun standpunt veranderen als ze daar voordeel voor zichzelf uit halen. Ik reken dus nergens op, maar voor de berekeningen heb ik geen andere data dan de huidig vastgestelde. Dat is: Pensioen afkoop in februari 2017 (tenzij ik dat kan aanvechten) en AOW in december 2017. Ik probeer of ik dan met middeling nog iets kan doen aan de nadelige effecten daarvan. Wat betreft de belastingaangifte 2014 ben ik over de voorschotten duidelijk verkeerd voorgelicht door de belastingtelefoon. Ik weet niet, of ik dat nu zelf moet gaan corrigeren, of dat ik de definitieve aanslag van de belastingdienst moet afwachten. Ik neem aan, dat ze zelf wel zullen ontdekken dat de gemeente daarover in 2014 niets heeft afgedragen, maar wel in 2015. Ik heb bij de aangifte wel gemeld dat het een voorschot zonder specificatie betreft en het loonbelasting een geschat bedrag is. Ik heb lang geleden iets dergelijks gehad, dat geen problemen opleverde. Destijds gold, dat alle inkomsten aangegeven moesten worden in het jaar dat je het had ontvangen. Het stond zo in de voorlichting voor starters, die de belastingdienst destijds verstrekte. Ik kreeg een starterslening, die ik indertijd in de IB aangifte heb opgevoerd, naast mijn inkomen uit onderneming. Op de aangifte heb ik aangegeven dat het een lening was. Het werd toch als inkomen gerekend en ik heb daar ook in dat jaar belasting over betaald. Ik betaalde dus in het startjaar te veel belasting, maar toen me jaren later de lening werd kwijtgescholden, hoefde ik over de kwijtgescholden lening niet nog eens opnieuw belasting te betalen. De belastingdienst beoordeelde dat automatisch zo, zonder dat ik nog een verzoek hoefde in te dienen. Veel wetgeving is ondertussen anders, maar misschien oordeelt de belastingdienst ook nu automatisch dat ik de voorschotten al dit jaar heb aangegeven en dus niet opnieuw hoef aan te geven. Kan ik de definitieve aanslag afwachten zonder problemen te krijgen?
 12. Bedankt voor het uitgebreide antwoord. Inmiddels is een kopie voorlopige aanslag bij de gemeente ingeleverd (was verplicht) en heeft de belastingdienst de teruggave aan mij uitbetaald. Na veel moeite heeft de gemeente een overzicht gegeven, waarin staat welk deel van het betaalde voorschot belasting is. Dat bedrag is lager dan de bruto-netto berekening die in voor de belastingaangifte gebruikte. Er zal dus nog wel wat verrekend moeten worden over vorig en/of dit jaar. Het is een beetje lastig, als je te maken hebt met verschillende instanties, daarom ben ik blij met je uitleg. Het is inderdaad een voorschot, in afwachting van de eigenlijke toekenning. Je moet in deze gemeente eerst 3 maanden wachten op de voorlopige beoordeling of je eventueel een voorschot krijgt en dan nog 3 maanden wachten op een definitieve beslissing. Dat is inmiddels gebeurd. Een jaaropgave heb ik niet ontvangen. De belastingtelefoon zei me, dat ik bij afwezigheid van een jaarspecificatie zelf een zo goed mogelijke schatting moest maken bij de aangifte. Ik had over 2014 een aangifte als ondernemer klaarstaan, waar niets vooringevuld was. Er stond ook een IB aangifte als particulier, waar alleen mijn banksaldi vooringevuld waren. De belastingtelefoon zei me, dat ik alleen de aangifte als ondernemer moest invullen en daar alle ontvangen bedragen in moest opnemen, ook de voorschotten van de uitkering en de betaalde loonheffing volgens jaaropgave of schatting. Dat heb ik dus maar zo gedaan. Als ik de opgave voor 2014 corrigeer, en die in 2014 uitbetaalde voorschotten als inkomen van 2015 geteld worden, kan dat voor mij verkeerd uitpakken bij de vaststelling van de huurtoeslag. Ik zou dan huurtoeslag over 2015 moeten terugbetalen, omdat de voorschotten over 2014 als inkomen worden opgeteld bij wat ik in 2015 ontvang. Is daar nog iets aan te doen? Dat ga ik doen. Maar dan moet ik ook de consequenties voor de huurtoeslag meerekenen. Zeker, maar deze gemeente stelt dat je binnen 5 dagen een voorlopige beschikking van de belastingdienst moet opgeven bij je inkomstenverklaring. Doe je dat niet, dan zijn er direct strafmaatregelen, die nogal draconisch zijn. Ik heb dus maar voldaan aan die eis. In de info die de gemeente geeft, staat dat het hele bedrag aan belastingteruggaven wordt gezien als inkomen en volledig op de uitkering wordt ingehouden. Dat zal dus gebeuren, maar als ik alles heb berekend kan ik zelf zien of een onderbouwd bezwaar daartegen zinvol is. De 'carry back' is volgens mij standaard. Dus verlies uit 2014 kun je eerst achterwaarts verrekenen met positief inkomen uit 2011, dan 2012, en dan 2013 (maximaal 3 jaar terug). Heb je dat gedaan? Als er dan nog een negatief inkomen overblijft, mag je dat nog 9 jaar doorrollen. Ik heb het vakje aangevinkt met de vraag of ik verliezen van voorgaande jaren wilde verrekenen. Omdat ik die mogelijkheid niet zag in het belastingformulier voor particulieren, dacht ik dat ik dat anders nooit meer zou kunnen verrekenen. Heb ik daarmee de kans op verrekening in een later jaar verspeeld? Of was dit inderdaad de enige mogelijkheid om oude verliesjaren nog te kunnen verrekenen? Voor verrekening met winst uit voorgaande jaren zag ik in mijn belasting formulier geen mogelijkheid. Of is dat het zelfde keuzevakje? De verrekening van negatieve met positieve inkomens van verschillende jaren hebben op zich niets te maken met de middeling van de belastingbare inkomens tússen jaren. Het lijkt er alleen wel een beetje op. Laten we zeggen dat je 3 jaren hebt met respectievelijk 2.000 euro negatief inkomen, 1.000 euro positief inkomen en 3.000 euro positief inkomen (geen inkomen voor die tijd voor dit voorbeeld). In het eerste jaar zul je een fiscaal inkomen van 0 euro hebben (en -2.000 euro aftrek doorschuiven naar het volgende jaar). Het tweede jaar heb je wederom een fiscaal inkomen van 0 euro (en de resterende -1.000 euro doorschuiven naar het jaar erop). Tot slot heb je dan een jaar met een fiscaal inkomen van 2.000 euro (3.000 euro positief inkomen verrekend met 1.000 aftrek). Als je vervolgens een middeling wil aanvragen, gaat dit op basis van de fiscale inkomens van die 3 jaren (waarvan je een definitieve aanslag moet hebben). De middeling zou dan op basis van 0, 0 en 2.000 euro plaatsvinden (en niet op basis van -2.000, 1.000 en 3.000, hoewel het gemiddelde wel hetzelfde is). Dat zou ik dus nog kunnen doen als ik mijn AOW heb, in december 2017. Als de datum daarvoor niet wéér doorschuift naar een volgend jaar. Dat tweede lijkt me te kloppen, maar het eerste niet. Een tijdje geleden heeft de Centrale Raad voor Beroep een uitspraak gedaan, waaruit opgemaakt kan worden dat die vindt dat de afkoopsom is bedoeld voor ná je pensioneren. Als ik dat goed interpreteer, zou de afkoop van je pensioen dus weliswaar onderdeel blijven van je 'vermogen', maar tot aan pensionering niet tot je inkomen behoren voor de berekening van je WWB-uitkering (hoewel het waarschijnlijk wel fiscaal tot je inkomen behoort). Ik weet alleen niet of je je gemeente hier actief op moet wijzen of dat ze dat automatisch goed doen. De gemeente zal het inderdaad automatisch fout doen. In hun informatie voor mensen met een bijstandsuitkering stellen ze, dat alle pensioenbetalingen als inkomen wordt gezien dat van de uitkering wordt afgetrokken. Ik bewaar alle papieren van de bijstandsaanvraag dus goed, en een verwijzing naar de jurisprudentie zal me straks helpen bij mijn bezwaar daartegen. Bedankt voor die link.
 13. Nee, het is geen BBZ. Bedrijf moest beëindigd worden. Dan wordt er geen BBZ meer toegepast. Het betreft voorschotten voor gewone WWB uitkering. Daarover wordt, neem ik aan, gewoon loonbelasting afgedragen. Met deze tool http://m.raet.nl/InputProforma.aspx?Calc=NP heb ik een bruto-netto berekening gemaakt voor de belasting aangifte.
 14. Ongeveer 15 jaar geleden kreeg ik last van spieren en gewrichten. De huisarts stuurde me door naar de fysiotherapeut en die leerde me een paar oefeningen, die het probleem zouden moeten verhelpen. Inderdaad, spierontwikkeling, krachttraining. Het probleem werd erger, pijnlijker, maar ik ben een domme doorzetter. Flink zijn, niet zeuren heb ik altijd geleerd. Dat vond ook de fysiotherapeut. Vijf jaar geleden viel mijn linkerarm geheel uit. Het deed pijn, maar pijn was ik gewend. Een arm die helemaal niet meer te besturen was, dat kon ik niet verklaren. Ik deed toch immers braaf mijn oefeningen? Had mijn spieren goed ontwikkeld? Verder had ik niets bijzonders gedaan. Gewoon wat ik altijd deed. "Dit begrijp ik niet", zei de huisarts die me naar de eerste hulp doorstuurde. Bij de eerste hulp kreeg ik pilletjes tegen de pijn en voor de zekerheid werden er foto's genomen en bloedonderzoek gedaan. Daarna een afspraak met de specialist. Het advies: Arm in een mitella en14 dagen niets doen. Daarna alleen nog doen waar je op bent gebouwd. Je hebt nu eenmaal trekpaarden en luxe paarden. Een paardenkenner ziet aan de bouw waarvoor het beest geschikt is en misbruikt het dier niet. Datzelfde geldt voor mensen. Een tenger postuur met nauwe doorgangen in de botten laat geen ruimte voor stevig ontwikkelde spieren en pezen. De zenuwen raken bekneld door overontwikkelde spieren in het botstelsel van iemand die niet de geschikte bouw heeft voor zwaar werk. Een logische uitleg, die ik graag eerder had gehoord. Nu heb ik blijvende schade opgelopen. Leuk als er een tilverzekering is, maar die voorkomt schade als deze niet.
 15. Ik vrees dat mijn vraag vrij gecompliceerd is. Maar om die reden moet ik de vraag dan ook stellen. Ik kom er zelf niet meer uit. Ik heb de afgelopen jaren een onderneming gehad, die ik vorig jaar vanwege verliezen heb moeten staken. De laatste 2 maanden van 2014 kreeg ik een WWB voorschot, van iets minder dan de gebruikelijke bijstandsnorm. Dit jaar is mij de normale bijstand toegekend. Ik hoef de voorschotten niet terug te betalen. In de belastingaangifte heb ik naast de normale gegevens van de aangifte voor mijn bedrijf ook de ontvangen voorschotten uit de bijstand aangegeven als inkomsten. Nu ontvang ik van de belastingdienst de voorlopige beschikking. Omdat ik €500 terug ontvang van de belastingdienst, moet ik dat als inkomsten opgeven bij de bijstand en zal dat bedrag op de uitkering worden ingehouden. De voorlopige aanslag is gebaseerd op mijn bedrijfsverlies vorig jaar plus: "Dit belastbare inkomen is verminderd met €xx wegens verlies uit werk en woning, geleden in voorgaande jaren" en "algemene heffingskorting €yy" en "loonheffing" Ik heb niet in loondienst gewerkt. De loonheffing zal dus het bedrag zijn, dat de gemeente heeft betaald vanwege de bijstandsuitkering. Het lijkt dus logisch, dat ik de terugbetaling ook weer aan de gemeente afdraag. Omdat het een voorlopige beschikking betreft, is het mogelijk dat ik van die belastingteruggave achteraf toch nog moet terugbetalen aan de belastingdienst. Ik weet niet of de bijstand dat bedrag dan weer aan mij terugbetaalt. De algemene heffingskorting is iets dat iedereen krijgt, en dat is dus mogelijk al verrekend bij de uitbetaling van de voorschotbetaling door de gemeente. Maar dan de vermindering van het belastbare inkomen met €xx wegens verlies uit werk en woning, geleden in voorgaande jaren. Is dat iets dat dwingend in dit jaar verrekend moet worden? Of kan ik de belastingdienst ook vragen om dat in komende jaren te verrekenen, als ik hopelijk weer een gewoon inkomen heb? Of zou dat via een verzoek tot middeling moeten? Ik zit bijna aan mijn pensioen. Geen vetpot, want het pensioen wordt op mijn 65ste afgekocht, terwijl ik de AOW pas zal ontvangen als ik 65 jaar + 9 maanden ben. De pensioenafkoopsom is niet genoeg om van te leven. Ik zal dus, als ik niet snel genoeg weer inkomen heb, op mijn 65ste verjaardag het afkoopbedrag van mijn pensioen ontvangen en direct weer moeten afgeven aan de bijstand. Als ik 65 jaar + 9 maanden ben zal ik AOW krijgen en stopt de bijstand. Op dat moment, zou ik die vermindering van het belastbare inkomen met €xx wegens verlies uit werk en woning, geleden in voorgaande jaren veel beter kunnen gebruiken dan nu. Is het mogelijk die verrekening te verschuiven naar dat jaar? Ik heb bij de bijstandsaanvraag mijn pensioenaanspraak opgegeven als vermogen. Het pensioenfonds heeft al laten weten dat ze mijn pensioen met een betaling ineens zullen afkopen als ik 65 jaar ben. Ik heb gevraagd dat uit te stellen totdat ik AOW heb, maar dat wordt me geweigerd. Ik weet niet, of het pensioen afkoopbedrag voor de WWB ook nog eens gaat tellen als inkomen. Of dat dit niet dubbel wordt geteld, omdat het al is opgegeven als vermogen. De berichten die ik daarover kan vinden zijn tegenstrijdig. Voor de belasting is die pensioen afkoop in ieder geval wel inkomen in dat jaar. Ook dan zal ik dus de vermindering van het belastbare inkomen met €xx wegens verlies uit werk en woning, geleden in voorgaande jaren veel beter kunnen gebruiken dan nu. Is het mogelijk om de belastingdienst te verzoeken om die verrekening te doen plaatsvinden in het jaar dat de pensioenafkoop plaatsvindt? Een hoop vragen, ik weet het. Maar juist daarom kom ik er zelf niet meer uit. Ik hoop dat hier iemand is die me verder op weg kan helpen.
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept