Jump to content

A van Alphen

Junior
 • Content Count

  10
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0

Personal info

 • Gender
  Male
 • Country
  Nederland
 • Last name
  van Alphen

Company info

 • Location
  Maastricht

Recent activities

 1. Vergeetrecht op zaken die je wettelijk moet bewaren mag je altijd afwijzen. Die bedoelde bewaartermijn is 7 kalenderjaren. Als je gegevens langer bewaart moet je kunnen motiveren waarom je die langer bewaard: bijvoorbeeld zoals Herman aangeeft voor je Zorgplicht als leverancier. En waarom ze noodzakelijk zijn. Een factuur bevat mogelijk veel meer gegevens als benodigd voor de bedoelde zorgplicht en dan zou je maar een subset moeten bewaren.
 2. jij zit vastgeroest in de gedachte dat je beleggingsportefeuille 100000 euro is, maar jou beleggingsportefeuille is slechts dat deel dat daadwerkelijk in aandelen Bedankt voor de anti-roestbehandeling ;) Ik weet nu hoe ik het had moeten doen. Hierdoor zal de gecombineerde waarde van vermogens- en effectenrekening opschuiven richting de reëele waarde. het zij zo.
 3. De rentevergoeding zou ik echter wel als baat opnemen, en de beheervergoeding tegelijkertijd wel als kosten. Dat zijn namelijk lopende kosten, die verder niets met de waardering van de portefeuille zelf te maken hebben. Winst/verlies is dan duidelijk. Echter de baat komt ten gunste van het liquide deel in de portefeuille en evenzo worden de kosten onttrokken uit het liquide deel van de portefeuille. Als ik in de portefeuille boek verandert de waarde van de portefeuille; wat primair niet de bedoeling is. Welke tegen-boekingen dien ik te gebruiken? om de balans correct te krijg
 4. @ dArgent Nee dat gaat niet omdat ik de beheerde portefeuille tegen aanschafwaarde in de balans heb staan. Als ik ga splitsen dan doe ik feitelijk de actuele waarde opnemen. Over de niet gerealiseerde winst moet ik dan meteen belasting betalen. Goed koopmansgebruik is pas winst te nemen als die daadwerkelijk is gerealiseerd.
 5. Dat is juist de twijfel. De rentevergoeding/kosten komt ten gunste/koste van de vermogensspaarrekening die naast de beleggingsfondsen onderdeel uitmaakt van de beheerde beleggingsportefeuille. Normaal zou ik boeken (stel 500 rente) (stel 1000 kosten) + 500 liquiditeiten + 500 winst/verlies -1000 liquiditeiten - 1000 winst verlies Echter de liquiditeit in de portefeuille is onderdeel van de portefeuille. En de portefeuille staat op de balans voor 100K.Dan klopt de balans niet. Dus ik moet een andere balanspost vinden.
 6. Bewaartermijnen lijkt een mijnenveld maar valt mee. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft aan "persoonsgegevens niet langer te bewaren als noodzakelijk". Soms is die noodzaak te vinden in de wet: bijvoorbeeld 7 jaar voor facturen. Vaak zal je die noodzaak zelf als ondernemer moeten vaststellen. Als leidraad kun je dan kijken in het Vrijstellingsbesluit Wbp of kijken wat gebruikelijk is wat anderen in jouw branche doen. Gebruik daarbij het principe "pas toe of leg uit". Geef wel een motivatie bij "leg uit" waarom jij afwijkt van de standaard of gebruikelijke bewaartermijne
 7. Bij bewust niet melden van datalekken kan er nu sprake zijn van drie cumulatieve boete's 1) Niet melden aan Autoriteit Persoonsgegevens 2) Niet melden aan Betrokkene(n) 3) Grove nalatigheid Dat laatste is lastig aan te tonen. Ondernemers die niet in de gaten hebben dat ze een datalek hebben melden logischerwijze niet. Consequenties als er later wel wordt gemeld is reputatieschade. Volgend jaar mei wordt de Wet beschermingspersoonsgegevens geheel of grotendeels ingetrokken doordat de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dan van kracht is. Met de AVG
 8. Het betreft een BV waar ikzelf 100% van de aandelen bezit. De inkomsten zijn voornamelijk managementfee's vanuit twee deelnemingen waar de BV een belang van 10% in heeft. Tot op heden hebben de deelnemingen nog geen dividend uitgekeerd. "Overtollig" geld is geparkeerd op spaarrekening en Vermogensbeheer. Uiteindelijk is het de bedoeling om het belang in de deelnemingen uit te breiden.
 9. Onlangs heb ik mijn aangifte VpB gedaan maar twijfel al een tijdje of ik correct heb gehandeld. Op het forum kan ik van alles vinden over waardering tegen aanschafwaarde dan wel actuele lagere waarde maar niet hoe met kosten en baten om te gaan in de portefeuille zelf. De situatie is dat de BV een overeenkomst heeft gesloten met een bank om initieel voor 100K defensief te beleggen in diverse beleggingsfondsen met een bijbehorende vermogensrekening. De BV kan niet over die vermogensrekening beschikken. Inmiddels is de waarde van de portefeuille gestegen naar 110K. In de aangifte staat
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept