Jump to content

Betere regelgeving

Junior
 • Content Count

  10
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

4

Personal info

 • You are:
  anders
 • Gender
  Man
 • Country
  nl
 • First name
  Chris
 • Last name
  Kampfraath
 • Company or organization name
  ministerie Economische Zaken en Klimaat
 • How did you find us:
  anders

Register

 • What age group do you belong to?
  51 >
 • You are primarily interested in:
  ondernemen algemeen
  juridische en fiscale zaken

Company info

 • Location
  den haag

Vision

 • I'm looking for people who
  iets willen en kunnen zeggen over ervaren regeldruk
 1. Vandaag is de eerder aangekondigde regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) geopend. Deze kabinetsmaatregel, eerder bekend gemaakt als Noodloket, is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen het kabinet in de coronacrisis. Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro om met name hun vaste lasten te kunnen betalen. Minister Eric Wiebes en staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) hebben de Tweede Kamer vandaag hierover geïnformeerd. Sectoren die nu in aanmerking komen zijn eet- en drinkgelegenheden, bioscopen, haar- en schoonheidsverzorging (onder andere kappers, pedicures, visagisten), reisbemiddeling en reisorganisaties, rijschoolhouders, sauna’s, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen en bepaalde private culturele instellingen zoals musea, circus, theaters, schouwburgen en muziekscholen. Het gaat hierbij om ondernemingen die zijn gevestigd buiten de woning. De enige uitzondering vormen eet- en drinkgelegenheden, bijvoorbeeld een café waar de eigenaar, huurder of pachter boven woont. Ondernemers kunnen tot en met 26 juni 2020 aanvragen Aanvragen kunnen door ondernemers worden ingediend via rvo.nl/tegemoetkomingcorona van vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020. De onderneming moet gevestigd zijn in Nederland en de hoofdactiviteit zoals hierboven genoemd moet blijken uit de inschrijving van peildatum 15 maart 2020 in het handelsregister. De uitbetaling van de gift vindt zo snel als mogelijk plaats nadat de aanvraag is ingediend. Op de aanvragen vindt controle plaats om fraude te voorkomen. Uit: Persbericht ministerie EZK
 2. Belangrijk: geldt alleen als je geen zzp-er bent.Ook mag je niet in faillisement zijn.
 3. Vraag is wat de Binckbank doet met de adressen en gegevens. Gaat het om zakelijke gegevens van bedrijven en ze worden niet geregistreerd, gebruikt of op andere wijze verwerkt door Binckbank, verder geen nader onderzoek op gepleegd: dan is een dergelijke verstrekking geen punt. Het vloeit immers voort uit hun wettelijke plicht om te verifiëren. Zoals de AP meldt: "Verwerkt de andere organisatie de door u verstrekte gegevens voor eigen, zelf bepaalde doeleinden? Dan is deze organisatie verwerkingsverantwoordelijke. Het betekent ook dat deze organisatie zelf moet bepalen of de verwerkingen voldoen aan alle eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Bijvoorbeeld of er een geldige grondslag is om de persoonsgegevens te verwerken." De WWFT verstrekt een grondslag (wettelijke plicht) conform AVG, dus volgens mij geen zorg. Binckbank dient zich binnen de AVG te gedragen (en dat zullen ze vast wel doen, anders hebben ze een ander probleem ).
 4. Voor bedrijven met personeel geldt dat je vanaf uiterlijk 29 februari 2020 moet inloggen met EH3 bij Mijn Belastingdienst Zakelijk voor de aangifte Loonheffing over januari. Ook geldt vanaf 1 november 2019 dat werkgevers via eHerkenning hun zaken moeten regelen op het werkgeversportaal van UWV. Ook EH3. Voor ZZP'ers geldt dat deze voor de Belastingdienst hun Digid mogen blijven gebruiken. Advies: als je een bedrijf met personeel hebt, neem direct nu niveau 3!!! (Bron: eHerkenning.nl, nieuws van UWV en Belastingdienst)
 5. Hi Nick, Did you get in touch with the Kamer van Koophandel yet? At Leonard Springerlaan 15, Groningen? That will give you a first introduction. Have you checked out Business.gov.nl yet? Probably that could narrow your questions and makes it easier to focus on specific questions?
 6. Indien het gaat om de BTW moet je zelf inloggen op belastingdienst.nl. Daar zie je ook welk kenmerk je moet hanteren bij het betalen. Dat betalen moet je zelf doen, je krijgt geen verzoek. Zie ook: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/btw_aangifte_doen_en_betalen/btw_betalen/op_tijd_betalen Je moet dus binnen een maand na afloop van een kwartaal betaald hebben (en het moet bij de belastingdienst binnen zijn!). Hopelijk heb je hier wat aan!
 7. Het gaat hier zo te merken om zogenaamde "planschade". Daar is veel jurisprudentie over. Een verzoek om planschade indienen kan echter pas ingediend worden nadat het bestemmingsplan of bijvoorbeeld de ontheffing waarop de schade betrekking heeft, onherroepelijk is. Onherroepelijk betekent dat er geen mogelijkheid meer bestaat om bezwaar of beroep bij de rechtbank of bij de Raad van State aan te tekenen. Planschade kent wettelijk een drempel van zo'n 2 % van de waarde (ik vermoed in dit geval van jullie pand). Ook mag het niet tot het zogenaamd "normaal maatschappelijk risico" behoren. Het kan echter geen kwaad om al een "zienswijze" (bezwaar) op de plannen bij de gemeente in te dienen als dat kan en aan te geven dat je mogelijk benadeeld wordt. Neem bv contact op met de ambtenaar of wethouder. Dan kan de gemeente dit bij de besluitvorming alvast meewegen. Ik weet niet hoever de plannen al zijn.
 8. Overigens geldt voor alle bedrijven met personeel dat waarschijnlijk in het najaar van 2019 het UWV voor alle meldingen een E-Herkenning eist op tenminste het niveau 3. Overweeg dus als je een E-herkenning neemt om tenminste een niveau-3 te nemen! Dat voorkomt mogelijk het opnieuw verplicht doorlopen van de aanvraagprocedure. Alleen ZZP-ers zouden dan een lager niveau kunnen behouden.
 9. Recent zijn de webpagina’s over het regeldrukbeleid voor ondernemers van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat herzien, te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/regeldruk/regeldruk-bij-ondernemers. Op de pagina van de Strategische commissie betere regelgeving bedrijven (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/regeldruk/regeldruk-bij-ondernemers/strategische-commissie-betere-regelgeving-bedrijven) is ook een link te vinden naar het Meldpunt Regelgeving (op Ondernemersplein.nl), voor klachten over regelgeving. Aanleiding van de herziening was de aanbieding op 4 april van twee rapporten aan de staatssecretarissen van de ministeries van SZW en EZK. Het gaat om het “Actieprogramma” van de Maatwerkaanpak Winkelambacht en het eerste advies van de “Strategische commissie betere regelgeving bedrijven”. Zowel de maatwerkaanpak als de Strategische commissie zijn instrumenten om te werken aan merkbaar betere regelgeving. Het advies en het actieprogramma bevatten dan ook oplossingen voor regeldruk waaraan gewerkt gaat worden. De beide documenten zijn te vinden op de webpagina’s.
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept