Jump to content

ThinCair

Junior
 • Content Count

  10
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0

Personal info

 • How did you find us:
  anders
 • Country
  Nederland

Register

 • You are:
  anders
 • What age group do you belong to?
  51 >
 • You are primarily interested in:
  ondernemen algemeen
  innovatief ondernemen

Company info

 • Location
  Maarheeze
 1. Inmiddels is het concrete uitgangspunt dat ik 8% van de aandelen zal krijgen bij full time werkzaamheden. Daarom het belangrijkste nog een samengevat op een rijtje en wat openstaande vragen nadere informatie: Mijn conclusies uit de antwoorden: Voor behoud en verdere opbouw van WW-rechten zijn de volgende opties: 1. In loondienst van de startup 2. Betaald met managementfee door de startup, die verplicht is WW- en WIA-premie af te dragen Loondienst biedt voordelen t.a.v. loondoorbetaling bij ziekte, tegelijkertijd kunnen de aandelen gaan een (nog op te richten) persoonlijke holding vanwege voordelen t.a.v. waarde-toename en dividenduitkering. Openstaande vragen: 1. Klopt bovenstaande? 2. Zie ik nog iets essentieels over het hoofd? En t.a.v. evt aanvulling uit WW als ik minder verdien dan 87,5% van mijn WW-maandloon: 3. Geldt dat behalve bij loondienst ook bij betaling middels managementfee? 4. Hoe weet ik wat mijn WW-maandloon is (dit is toch niet hetzelfde als wat ook wel als max. dagloon wordt gedefinieerd)? Thanks!
 2. Dank zover voor de antwoorden. Ter verduidelijking: het gaat hier inderdaad om behoud van toekomstige ww-rechten, mocht de startup onverhoopt stoppen. Als ik het goed begrijp is er ook bij een belang van meer dan 5% en minder dan 10% een verplichting tot sociale verzekering voor WW en WIA vanwege het feit dat ik mijn eigen ontslag niet tegen kan houden. Indien dit zo is blijven voor mij de volgende vragen over: * Moet ik het feit dat ik mijn ontslag niet kan tegenhouden nog expliciet in het contract vast laten leggen, wil ik mijn (toekomstige) ww-rechten kunnen behouden? * Zijn er ook mogelijkheden in het contract om me in de praktijk tegelijkertijd ook maximaal tegen ontslag te kunnen beschermen? * Wat zijn evt. voor- en nadelen voor mij en startup om contract te hebben via loondienst, payroll? * Heeft bij een belang van 5% het oprichten van een persoonlijke holding BV nog voordelen t.a.v. belastingplicht over verkregen aandelen? * Kan ik me via een persoonlijke holding BV laten verlonen, waarbij door afdracht van sociale premies mijn ww-rDechten (t.b.v. evt. toekomstige ww) in tact blijven?
 3. Hallo, Ik ben op zoek naar ervaringen en tips voor het oprichten van c.q. toetreden tot een BV. Situatie: Startup met (nog te bepalen) aandelenverhouding van 30% tot 55% voor grootste aandeelhouder, 4 tot 10% voor mij en rest voor overige aandeelhouders. Ik ben nog niet in dienst van de startup of er op een andere manier aan verbonden (b.v. door inhuur). Vraag: (Hoe) kan ik mijn WW-rechten behouden en tegelijk evt. (hoge) belasting op (te verkrijgen) aandelen voorkomen c.q. minimaliseren? Mogelijke opties?: in loondienst van de startup en aandelen via een (nog op te richten) persoonlijklijke Holding BV; gezien loondienst niet zeker is: in laten huren via payroll, die sociale premies waaronder voor WW afdraagt, en aandelen via een (nog op te richten) persoonlijke Hodling BV anders, b.v. alles via een (nog op te richten) persoonlijke holding BV en laten verlonen via deze persoonlijke holding BV met afdracht van sociale premies Tips, waarschuwingen, bijkomende aandachtspunten zijn van harte welkom! Dank!
 4. Is het ondanks dat er geen verplichting is tot sociaal verzekeren toch mogelijk om je vrijwillig te verzekeren zodat recht op WW behouden blijft? M.b.t.: Evt. salaris wordt aangevuld cf. de daarvoor geldende regels? Formeel: ja, maar bij een gebruikelijk loon van € 45.000.- valt er niets aan te vullen: je zit dan boven de 87,5% van het maximum SV-loon. => volgens mij is de regeling m.b.t. 87,5% niet noodzakelijkerwijs gemaximeerd tot het maximum SV-loon en kan dus ook zelfs boven de 45000 uitsteken. Volgens mij kan de aanvulling zelf kan niet meer zijn dan het maximum SV-loon
 5. Weer een stuk wijzer! Is alleen het gedeelte m.b.t. percentage aandelen, met name i.r.t. verplicht sociaal verzekerd en impact WW me nog niet helder. Ik maak uit de antwoorden op dat ik bij een gelijke verdeling van aandelen niet verplicht sociaal verzekerd ben en dat op dat punt geen belemmeringen zijn voor de startersregeling. Onduidelijkheid zit m.b.t. wel verplicht sociaal verzekerd: Bij welke aandelenverdeling geldt dit? Wordt ik door het UWV dan gezien als werknemer waarvoor geldt: Evt. salaris wordt aangevuld cf. de daarvoor geldende regels? Bij meer dan een half jaar in dienst zijn weer nieuwe WW-rechten opgebouwd?
 6. Dank voor dit heldere antwoord! Nu ik weet dat het kan wordt vraag ik me af of ik voor gebruikname aan startersregeling, behalve wat hierboven is vermeld, nog aan andere specifieke voorwaarden voldoen bij oprichting BV samen met anderen, zoals: Percentage aandelen Minimaal salaris Overige
 7. Vanuit de WW kan je met startperiode (en korting op WW) starten. Op de info van het UWV zie ik dat alleen in verband worden gebracht met starten als "zelfstandige". Hoe zit dit als ik vanuit de WW samen met anderen een BV wil starten, kan dat ook met startperiode (en korting WW)?
 8. Toch weer wat wijzer geworden, maar mijn beeld is nog niet compleet. De info van UWV geeft inderdaad uitsluitsel over vanuit de WW in loondienst gaan werken of als zelfstandige. Dit is helder. Maar de opties waarin ik samen met anderen kan gaan deelnemen in een BV kan ik toch niet herleiden naar een van beide. Deze opties zijn: Ik ben DGA onder dezelfde voorwaarden als de anderen, zoals aandelen% als de anderen => komt dit voor het UWV overeen met de situatie als dat ik zelfstandige zou zijn, i.e. kom ik in dit geval in aanmerking voor de startregeling? Uit andere info op internet maak ik op dat ik ook DGA kan zijn onder voorwaarden dat ik m.b.t. WW hetzelfde wordt beoordeeld als zou ik als 'gewone werknemer' in dienst zijn. Zo ja, klopt dit? Wat zijn dan die voorwaarden? En moet dan aan mij een minimumsalaris worden uitgekeerd ook als ik < 5% van de aandelen bezit? M.a.w. wordt ik in geval 1. door het UWV gezien als zelfstandige en in geval 2. als zijnde in loondienst. ... en zijn er nog andere opties die het overwegen waard zijn?
 9. Omdat er dan sprake zou zijn van een startsituatie kan er onder bepaalde voorwaarden van het gebruikelijk loon worden afgeweken.
 10. Dank voor de reactie. Met behoud van WW-rechten bedoel ik optie 3, i.e. aanvulling vanuit WW bij lager salaris.
 11. Voor mij doet zich de mogelijkheid voor om met anderen een BV op te richten. Zelf zit ik nu in de WW. Gezien mijn situatie, o.a. nog te weinig financiële buffer, wil ik dit graag doen met behoud van mijn WW-rechten. Uit diverse informatie meen ik op te maken dat dat onder andere mogelijk is als: Mijn aandelenpercentage lager is dan van anderen Ik een positie heb als werknemer, i.e. er worden sociale premies voor me afgedragen Ik niet zelf mijn ontslag kan bepalen Mijn vragen hierover zijn: Zijn er behalve de 3 bovengenoemde items nog meer aspecten om mee rekening te houden? Wordt mijn salaris door het UWV aangevuld tot maximaal 87,5% van mijn oude salaris? Heb ik toestemming van het UWV nodig om vanuit WW deel te nemen in zo'n BV? Eist het UWV dat er een minimum salaris aan me wordt uitgekeerd? Hoe zit het met mijn WW rechten als ik binnen 26 weken weer werkeloos wordt? Hoe zit het met mijn WW rechten als ik weer werkeloos na langer dan 26 weken bij de BV in dienst te zijn geweest?

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept