Jump to content
ThinCair

Samen BV starten vanuit WW

Recommended Posts

Vanuit de WW kan je met startperiode (en korting op WW) starten. Op de info van het UWV zie ik dat alleen in verband worden gebracht met starten als "zelfstandige".

Hoe zit dit als ik vanuit de WW samen met anderen een BV wil starten, kan dat ook met startperiode (en korting WW)? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minuten geleden, ThinCair zei:

Hoe zit dit als ik vanuit de WW samen met anderen een BV wil starten, kan dat ook met startperiode (en korting WW)? 

 

Ja. het woord "zelfstandige" sluit samenwerken met compagnons of vennoten niet uit . 

 

Je kunt ook met behoud van WW starten in een samenwerkingsverband zoals een VOF of BV , en ook als je toetreed tot een bestaande VOF of BV 

 

Of je recht hebt op de startersregeling wordt individueel beoordeeld. Van belang is dat je zelf nog niet daadwerkelijk gestart bent en je toestemming krijgt van je UWV werkcoach.


B2Bsure, vooruithelpers bij risicomanagement & verzekeringen

Solopartners: belangenbehartiging en klachtenregeling voor ZZP'ers in de zorg 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dank voor dit heldere antwoord! Nu ik weet dat  het kan wordt vraag ik me af of ik voor gebruikname aan startersregeling, behalve wat hierboven is vermeld, nog aan andere specifieke voorwaarden voldoen bij oprichting BV samen met anderen, zoals:

Percentage aandelen

Minimaal salaris

Overige

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 uur geleden, ThinCair zei:

of ik voor gebruikname aan startersregeling, behalve wat hierboven is vermeld, nog aan andere specifieke voorwaarden voldoen bij oprichting BV samen met anderen, zoals

Nee, er gelden geen specifieke voorwaarden voor de startersregeling.  

 

6 uur geleden, henkh zei:

Die gelden voor de BV, maar niet voor de startersregeling (dát was de vraag van de vraagsteller😉)

 

6 uur geleden, ThinCair zei:

Percentage aandelen

Zolang je maar voldoet aan de zelfstandigheidscriteria. Een lang verhaal kort makend: zolang je maar niet verplicht sociaal verzekerd bent. Dat ben je onder andere niet als het aandelenbelang gelijkwaardig wordt verdeeld  onder de uiteindelijk belanghebbende natuurlijke personen (bijv 2 x 50, 3 x 33,3 of 4 x 25) en  aandeelhouders ook verder  gelijkwaardig zijn (iedereen statutair bestuurder met gelijke bevoegdheden)

 

6 uur geleden, ThinCair zei:

Minimaal salaris

Is voor de startersregeling niet van belang (maar uiteraard wel voor de wet op de loonbelasting, die een gebruikelijk loon voor een DGA vereist)

 


B2Bsure, vooruithelpers bij risicomanagement & verzekeringen

Solopartners: belangenbehartiging en klachtenregeling voor ZZP'ers in de zorg 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Weer een stuk wijzer!

Is alleen het gedeelte m.b.t. percentage aandelen, met name i.r.t. verplicht sociaal verzekerd en impact WW me nog niet helder.

Ik maak uit de antwoorden op dat ik bij een gelijke verdeling van aandelen niet verplicht sociaal verzekerd ben en dat op dat punt geen belemmeringen zijn voor de startersregeling.

Onduidelijkheid zit m.b.t. wel verplicht sociaal verzekerd:

 • Bij welke aandelenverdeling geldt dit?
 • Wordt ik door het UWV dan gezien als werknemer waarvoor geldt:
  • Evt. salaris wordt aangevuld cf. de daarvoor geldende regels?
  • Bij meer dan een half jaar in dienst zijn weer nieuwe WW-rechten opgebouwd?

Share this post


Link to post
Share on other sites
57 minuten geleden, ThinCair zei:

Bij welke aandelenverdeling geldt dit?

 

Kort  antwoord: bij iedere niet-gelijkwaardige verdeling waarbij jij - op grond van je belang - niet in staat bent om je eigen ontslag in de AvA tegen te houden.  

 

Lang antwoord: daarnaast moet er wel sprake zijn van (de intentie tot ) een dienstverband met gezag, loon en verplichting tot persoonlijke arbeid. Hoewel belastingdienst/UWV vaak geneigd zijn dat te veronderstellen, is het voor de zekerheid (als je per sé verplicht sociaal verzekerd wilt zijn), belangrijk om vooraf een beschikking omtrent sociale verzekeringsplicht te vragen bij de Belastingdienst. 

 

57 minuten geleden, ThinCair zei:

Wordt ik door het UWV dan gezien als werknemer 

Ja, dus dan géén zelfstandige en géén recht op startersregeling

 

57 minuten geleden, ThinCair zei:

Evt. salaris wordt aangevuld cf. de daarvoor geldende regels?

Formeel: ja, maar bij een gebruikelijk loon van € 45.000.- valt er niets aan te vullen: je zit dan boven de 87,5% van het maximum SV-loon.

 

57 minuten geleden, ThinCair zei:

 weer nieuwe WW-rechten opgebouwd?

 

Ja 


B2Bsure, vooruithelpers bij risicomanagement & verzekeringen

Solopartners: belangenbehartiging en klachtenregeling voor ZZP'ers in de zorg 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Is het ondanks dat er geen verplichting is tot sociaal verzekeren toch mogelijk om je vrijwillig te verzekeren zodat recht op WW behouden blijft?

 

M.b.t.:

Evt. salaris wordt aangevuld cf. de daarvoor geldende regels?

Formeel: ja, maar bij een gebruikelijk loon van € 45.000.- valt er niets aan te vullen: je zit dan boven de 87,5% van het maximum SV-loon.

 

=> volgens mij is de regeling m.b.t. 87,5% niet noodzakelijkerwijs gemaximeerd tot het maximum SV-loon en kan dus ook zelfs boven de 45000 uitsteken.

Volgens mij kan de aanvulling zelf kan niet meer zijn dan het maximum SV-loon

Edited by ThinCair
wegvallen laatste gedeelte tekst

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 uur geleden, ThinCair zei:

Is het ondanks dat er geen verplichting is tot sociaal verzekeren toch mogelijk om je vrijwillig te verzekeren zodat recht op WW behouden blijft?

Niet voor WW, wel voor WGA ( maar weer niet voor de eerste 2 jaar Ziektewet als DGA)

 

2 uur geleden, ThinCair zei:

volgens mij is de regeling m.b.t. 87,5% niet noodzakelijkerwijs gemaximeerd tot het maximum SV-loon en kan dus ook zelfs boven de 45000 uitsteken.

Volgens mij kan de aanvulling zelf kan niet meer zijn dan het maximum SV-loon

 

Dat zou kunnen. Maar de aanvulling zelf kan niet meer zijn dan 70% van het maximum SV loon. (75% in de eerste 2 maanden), want dat is ook de maximale WW uitkering als geheel (na 2 maanden circa € 36.000,- bruto). E.e.a behoudens CAO bepaalde bovenwettelijke regelingen (maar die kan je dan sowieso niet vrijwillig voortzetten)


B2Bsure, vooruithelpers bij risicomanagement & verzekeringen

Solopartners: belangenbehartiging en klachtenregeling voor ZZP'ers in de zorg 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  On this forum all subjects are discussed related to entrepreneurship.

  Growing together with other entrepreneurs

  ✓     Ask your entrepreneur questions

  ✓     Share your answers

  ✓     Low profile

  ✓     Transparant

  ✓     At your convenience

  ✓     Always based on relevance, substance and expertise

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept