Ga naar inhoud
 • 0

Website content wordt gekopieerd

Junior     17 1

Beste HL-ers,

 

Ik heb het forum al doorzocht op mijn vraag, in zowel nieuwe als oude onderwerpen, maar ik heb geen antwoord kunnen vinden.

 

Het verhaal zit als volgt. Sinds twee jaar beheer ik samen met een vriend een eigen gamewebsite waarop we nieuwsberichten posten. Al lange tijd worden wij geplaagd door een andere website die onze berichten klakkeloos kopieert en op haar website publiceert, zonder bronvermelding.

 

Ik heb al meerdere malen contact opgenomen met de eigenaar en deze gevraagd de berichten te voorzien van bronvermelding en dit niet meer voor te laten komen. Als antwoord kreeg ik vaak terug dat het ging om een incident en het niet meer zou gebeuren. Toen het alsnog doorging heb ik contact gezocht met de hoster van de website die mij liet weten de website offline gehaald te hebben. Tot onze spijt was dit niet gebeurd, of het was maar heel even.

 

Tot op de dag van vandaag verschijnen en nog steeds gekopieerde berichten op de desbetreffende website. Voor ons is de maat nu vol en we willen stappen ondernemen. Waar het eigenlijk om draait is dat de gekopieerde berichten worden verwijderd, maar daarnaast worden onze teksten onrechtmatig commercieel uitbuit. Er wordt namelijk doormiddel van banners advertentie-inkomsten gegenereerd. Een eventuele schadevergoeding is hierdoor niet geheel ondenkelijk.

 

Mailen naar de eigenaar van de website werkt dus niet. Welke andere stappen kunnen wij ondernemen tegen de eigenaar? En kunnen de eventuele bijkomende kosten verhaalt worden op de eigenaar?

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

23 antwoorden op deze vraag

 • 0
Retired Mod     5k 325

Heb je screenshots van deze voorvallen ?

En kun je ook echt aantonen dat jij de auteur bent van deze berichten.

 

In principe hebben ze natuurlijk zelf al aangegeven dat ze fout zitten, maar hoe meer je aan bewijs aan kunt voeren hoe beter het is.

 

Kijk ook even op de site auteursrecht.nl, misschien kun je daar iets vinden.

 

 

Link naar reactie
 • 0
Senior     55 1

Hier een stukje over citaatrecht, dit is wel een klasiek probleem :) jij staat iniedergeval in je recht omdat hij geen auteur en of bronvermelding vermeldt.

 

Als een deel van een tekst, een afbeelding of ander werk onder het citaatrecht valt, dan is voor publicatie ervan geen toestemming van de auteursrechthebbende nodig. In Nederland is het volgens het citaatrecht toegestaan om een deel van andermans werk over te nemen in een aankondiging, beoordeling, bespreking, kritiek of wetenschappelijke verhandeling. De belangrijkste vraag is: wordt de geciteerde tekst of de afbeelding daadwerkelijk gebruikt als citaat? In het algemeen wordt in de jurisprudentie gebruik als 'verduidelijking' toegestaan. Zo mag een typerende foto getoond worden bij een aankondiging van een fototentoonstelling (aankondiging), kan iemand een stukje van een nieuwe CD laten horen in een radio-programma waarin die CD besproken wordt (beoordeling), kan een politicus die het programma van zijn opponent bekritiseert stukken uit diens partijprogramma citeren (polemiek), en kan een literatuurwetenschapper stukken van gedichten opnemen in een studie over de invloed van een beroemde dichter op zijn tijdgenoten (wetenschappelijke verhandeling). In al deze gevallen verduidelijkt het gebruikte 'citaat' waarover wordt gesproken in de hoofdtekst van de publicatie.

 

Grote stukken tekst mogen niet overgenomen worden als 'citaat'. De citaten moeten echt dienen om een mening of nieuwsbericht te verduidelijken. Ook afbeeldingen of stukken tekst die weinig tot niets verduidelijken, maar waarvan mag worden aangenomen dat ze slechts bedoeld zijn om de publikatie 'interessanter' of visueel aantrekkelijker te maken, vallen niet onder het citaatrecht.

 

Als een citaat gebruikt wordt, moet altijd de bron en de maker van het werk vermeld worden. Er mag niet meer dan strikt nodig is voor het doel worden geciteerd. Het citaat moet zo getrouw mogelijk (bij voorkeur zelfs letterlijk) zijn.

 

In artikel 15a van de Auteurswet staat nog dat artikel 25 van dezelfde wet in acht moet worden genomen. Dit artikel 25 geeft een auteursrechthebbende de mogelijkheid zich te verzetten tegen gebruik van zijn werk. Dit recht van de auteursrechthebbende blijft dus ook bij het citaatrecht bestaan.

Link naar reactie
 • 0
Junior     17 1

@TechNico

Ja ik heb van alle berichten waar het om draait een screenshot. Daarbij kan ik van allen aantonen dat ik de auteur ben en daarbij komt ook nog eens kijken dat alle berichten op mijn website eerder zijn gepubliceerd.

 

Op auteursrecht.nl heb ik al gekeken, maar daar wordt niet duidelijk aangegeven welke stappen je kunt ondernemen. Vandaar dat ik die vraag hier stel :).

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     5k 325

Op auteursrecht.nl heb ik al gekeken, maar daar wordt niet duidelijk aangegeven welke stappen je kunt ondernemen. Vandaar dat ik die vraag hier stel :).

 

Dat is prima natuurlijk, daar is deze site voor.

Ik denk dat Renep later wel zal reageren, die heeft wel vaker met dit bijltje gehakt. Zoniet dan mail ik hem wel even de link naar deze discussie. ;)

Link naar reactie
 • 0
Legend     2,4k 117
Mailen naar de eigenaar van de website werkt dus niet. Welke andere stappen kunnen wij ondernemen tegen de eigenaar? En kunnen de eventuele bijkomende kosten verhaalt worden op de eigenaar?

 

Ten eerste moet je je afvragen of dit valt onder de uitzonderingen voor nieuwsberichten in de auteurswet (artikel 15). Zoals al opgemerkt wordt i.i.g. niet voldaan aan de bronvermelding. Om je artikelen in de toekomst beter te beschermen zou je ze minder als nieuwsbericht en meer als inhoudelijke artikelen kunnen positioneren en schrijven.

 

Als het om een auteursrechtschending gaat dan heb je op basis van de auteurswet drie mogelijkheden:

 

1. schadevergoeding vorderen

2. winstafdracht vorderen (alleen als 1 niet lukt, meen ik)

3. sommeren de staking te schenden (d.w.z. gekopieerde content verwijderen van de website)

 

In de praktijk worden die dingen gecombineerd in één formele sommatie, met schikkingsvoorstel, die per aangetekende en per gewone post wordt verstuurd. Hij moet bepaalde juridische formuleringen bevatten. Als je dit voor het eerst doet zou ik een advocaat inschakelen. In het schikkingsbedrag kun je advocaatkosten incalculeren. Als je wilt, kun je zo'n schikkingsvoorstel ook zelf maken, maar hij maakt dan toch wat minder indruk.

 

Bij een schending door een non-profit heb ik weleens het schikkingsbedrag evenhoog gesteld als de te verwachten advocaatkosten. Zodoende kostte het mij niets, werd de schending gestaakt, raakte mijn geweten niet bezwaard met winstbejag ten koste van een maatschappelijk nuttige non-profit en werd het aanvaarden van de schikking waarschijnlijker (want bij een rechtszaak valt voor de schender vrijwel zeker niets meer te winnen). Of je er ook geld aan wilt overhouden is aan jou, maar naarmate het bedrag hoger wordt, wordt het waarschijnlijker dat het schikkingsvoorstel wordt geweigerd en je door moet naar de rechter.

 

Maak het je advocaat gemakkelijk door zelf een verzameling printjes van origineel en kopie te maken. Wees duidelijk over wat de schending omvat (welke teksten, ook foto's of vormgeving, ...). Doublecheck dat je auteur/auteursrechthouder bent en dat je dat aannemelijk kunt maken.

 

Disclaimer: ik ben collega-internetuitgever en ervaringsdeskundige, geen jurist.

 

Hier een stukje over citaatrecht

 

Als het verhaal klopt, dan is er geen sprake meer van citeren, lijkt me. Het overnemen van hele berichten gaat daarvoor te ver. Bovendien is er bij klakkeloos kopiëren geen redelijk "te bereiken doel".

 

Ik denk dat Renep later wel zal reageren, die heeft wel vaker met dit bijltje gehakt.

 

Wow, ik heb al meer top-of-mindbekendheid bij dit probleem dan de juristen 8)

Link naar reactie
 • 0
Junior     17 1

De nieuwsberichten op een andere manier opstellen lijkt me niet mogelijk aangezien het gaat om nieuws omtrent games en de console. Dit nieuws verkrijg ik via uitgevers, persberichten, perssites en andere buitenlandse websites. De kern van de informatie pluk ik eruit en daar omheen bouw ik vervolgens mijn eigen tekst.

 

Ik ben inmiddels meer dan tien nieuwsberichten op het spoor die letterlijk gekopieerd zijn. Even voor de duidelijkheid. Het gaat er niet om de tegenpartij een poot uit de draaien. Je kunt je voorstellen dat wij, doordat de tegenpartij onze berichten kopieert gedeeltelijk geloofwaardigheid verliezen tegenover een groep bezoekers.

 

De meest logische vorm is dan ook om de vergoeding zo op te stellen dat de kosten worden gedekt en er eventueel nog een klein percentage als tegemoetkoming voor de geleden schade over blijft.

Link naar reactie
 • 0
Gast Verwijderd account
Guests

Je kan ook proberen om contact op te nemen met de adverteerders op die website. Zij zullen ook niet echt blij worden als ze in verband worden gebracht met plagiaat.

Link naar reactie
 • 0
Gast Verwijderd account
Guests

Uit het programmabeleid van Google:

Website-uitgevers mogen geen Google-advertenties weergeven op webpagina's met auteursrechtelijk beschermde inhoud, tenzij ze de wettelijke bevoegdheid hebben om die inhoud weer te geven.

 

Het lijkt me dat u wel degelijk een klacht kunt indienen bij Google. Op de AdSense pagina's is een mogelijkheid opgenomen om contact op te nemen.

Link naar reactie
 • 0
Legend     2,4k 117
Het lijkt me dat u wel degelijk een klacht kunt indienen bij Google.

 

Je kunt allicht een klacht indienen, maar ik verwacht ook niet dat het effectief is. Google kan namelijk niet zien wie de auteur/auteursrechthouder is en wie de schender, als G al de moeite van het onderzoek wil doen (want dat Google die regel heeft wil nog niet zeggen dat ze zich geroepen voelen elke klacht te onderzoeken).

 

En verder zou je je onnodig op de Amerikaanse DMCA moeten baseren, met juridische complicaties, terwijl je gewoon onder Nederlands recht de schender direct kunt aanspreken.

 

Niet moeilijk doen, niet meer mailen, bellen, klagen bij derden etc. Helpt allemaal niet en is nergens voor nodig. Gewoon een aangetekend briefje naar de schender en klaar.

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     8,7k 582
Je kunt allicht een klacht indienen, maar ik verwacht ook niet dat het effectief is.

 

Dat ben ik niet helemaal met je eens. Google wil graag haar naam hooghouden, en zal in geval van twijfel snel iemand blokkeren of daar in ieder geval mee dreigen.

 

Ik heb ooit eens uit nieuwsgierigheid hoe dat zou gaan een site gemeld die in een flash-banner opriep op de Google ads te klikken, en nog geen week later was die banner verdwenen - als je zo'n site in de portemonnaie raakt houden ze snel op.

Link naar reactie
 • 1
Legend     2,4k 117
Ik heb ooit eens uit nieuwsgierigheid hoe dat zou gaan een site gemeld die in een flash-banner opriep op de Google ads te klikken

 

Ah ja, dat is voor Google een heel ander probleem dan een auteursrechtschending. Dit raakt direct aan de belangen van Google, terwijl een auteursrechtschending de belangen van de site-eigenaar schendt en slechts zeer indirect die van Google (het zal de doorsnee webbezoeker echt een grote bos rozen wezen of de tekst die voor zijn snufferd staat legitiem is).

Link naar reactie
 • 0
Junior     17 1

Er is nog een klein dingetje dat ik nog even zeker wil weten.

 

De eigenaar van de website schrijft zelf niet op zijn website en de berichten worden dan ook gekopieerd door mensen die bij hem in 'dienst' zijn. Volgens mij is het echter zo dat de eigenaar van de website altijd de verantwoordelijke blijft.

Link naar reactie
 • 0
Legend     2,4k 117
Volgens mij is het echter zo dat de eigenaar van de website altijd de verantwoordelijke blijft.

 

Dat is niet altijd zo, hij kan ook de rol van hostingpartij hebben. De eigenaar van www.xs4all.nl is bijvoorbeeld slechts beperkt verantwoordelijk voor wat ik daar als abonnee publiceer. Maar ook een hostingpartij moet auteursrechtschendingen verwijderen, als hij erop geattendeerd wordt, daar is jurisprudentie over.

 

Je hebt het over 'in dienst'. Als je bedoelt "zijn werknemers", dan is het bedrijf natuurlijk wel gewoon verantwoordelijk.

Link naar reactie
 • -1
Junior     17 1

Het gaat om redacteuren die voor zijn site werken en nieuwsberichten posten. Als ik alles goed heb begrepen moet ik het volgende doen.

 

Van alle berichten duidelijk aan kunnen tonen waar ze op mijn site staan en dat ik auteur ben. Verder moet ik natuurlijk alle gekopieerde berichten op de desbetreffende website aan kunnen tonen. Dan is het zaak om naar een advocaat te stappen die vervolgens voor mij een aangetekende brief verstuurd met een sommering de berichten te verwijderen en de gemaakte kosten te vergoeden.

 

Is dit een beetje hoe ik te werk moet gaan?

Link naar reactie
 • 0
Legend     2,4k 117
Van alle berichten duidelijk aan kunnen tonen waar ze op mijn site staan en dat ik auteur ben. Verder moet ik natuurlijk alle gekopieerde berichten op de desbetreffende website aan kunnen tonen. Dan is het zaak om naar een advocaat te stappen die vervolgens voor mij een aangetekende brief verstuurd met een sommering de berichten te verwijderen en de gemaakte kosten te vergoeden.

 

Inderdaad.

 

Alleen gaat het formeel niet om kosten vergoeden, maar om een schikkingsvoorstel i.v.m. geleden schade (in auteursrechtelijke zin). Maar de advocaat weet uiteraard precies hoe dit moet.

 

Je kunt het de advocaat ook makkelijker maken door vooraf uit te zoeken wie de aan te spreken partij is (domeinregistratie, handelsregister en contactinfo op de site crosschecken).

 

Succes met deze strijd voor gerechtigheid!

Link naar reactie
 • 0
Junior     15 0

Ook ik ben zeer benieuwd naar hoe dit is afgelopen. Er is een groot verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Als ik me niet vergis was dit een paar jaar terug erg hot met nieuwssites maar de specifieke afloop daarvan heb ik gemist.

 

Ik voorzie voor mezelf soortgelijke problemen.

Link naar reactie
 • 0
Junior     15 0

Te gek... dank voor je snelle reactie, Reus... Maak me nu nog alleen zorgen om het onderscheid tussen huis-tuin-keuken bloggers en commerciele sites. Waar ligt de grens? Inschrijving KvK is commercieel, maar ook particulier/huis-tuin-keuken blogger kan toch aan Adsense verdienen?

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Verberg sidebar
 • Wie is er online?
  10 leden, 179 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 65.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.