• 0

Concurrentiebeding geldig?

Na het niet doorgaan van een bedrijfsovername, heb ik zelf ontslag genomen per 1-2-2007 (even afgezien van het feit of dat wel zo verstandig was). Mijn oude werkgever zit mij nog achter de broek aan inzake mijn concurrentie- en relatiebeding. Ik ben inderdaad voornemens om binnen de gestelde straal van 10 km een vergelijkbaar bedrijf te starten.

 

Feit is dat ik in 1994 in dienst ben getreden met een contract voor bepaalde tijd, wat na een jaar van rechtswege zou eindigen. Er staat niets in over stilzwijgend verlengen enz. Nu stelt hij dat dit contract vanzelf is overgegaan naar een contract voor onbepaalde tijd inclusief het concurrentie-/relatiebeding. Er is nooit meer een ander contract getekend en mijn functie is niet heel erg verzwaard tijdens deze periode.

 

Kan dat zomaar, of had er een nieuw contract getekend moeten zijn?Ter info: Het bedrijf van mijn oude werkgever heeft ondertussen

zijn assurantieportefeuille verkocht. De overnemer dreigt mijn oude werkgever met een schadeclaim als deze mij niet houdt aan het concurrentiebeding. De oude werkgever heeft nu dus een lege BV, maar hij vult zijn dagen nu met het opjagen van mij. Je snapt dat de verhouding dermate verstoord is met deze oude werkgever dat een schikking er niet meer inzit.

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

15 antwoorden op deze vraag

 • 0

Hoi,

 

In principe is je contract automatisch verlengd tot een vast contract en dan blijven de voorwaarden uit je tijdelijke contract van kracht.

 

Echter, omdat je vorige werkgever zelf, aantoonbaar, gestopt is met deze activiteiten kan jij ze gewoon uitvoeren. Jouw contract en de voorwaarden die daarbij horen zijn niet overgenomen door die andere partij.

 

Eigenlijk een gewonnen zaak, maar misschien kan je een jurist hier een brief voor laten opstellen (dat kan nooit veel kosten) en dan ben je van het gezeur af!

 

JW

It takes a lot of steps to come to a next level.

Link naar reactie
 • 0
Cyber Security Adviseur
Cyber Security Adviseur

Hoi,

 

In principe is je contract automatisch verlengd tot een vast contract en dan blijven de voorwaarden uit je tijdelijke contract van kracht.

 

Echter, omdat je vorige werkgever zelf, aantoonbaar, gestopt is met deze activiteiten kan jij ze gewoon uitvoeren. Jouw contract en de voorwaarden die daarbij horen zijn niet overgenomen door die andere partij.

 

Eigenlijk een gewonnen zaak, maar misschien kan je een jurist hier een brief voor laten opstellen (dat kan nooit veel kosten) en dan ben je van het gezeur af!

 

JW

Zelfs zonder concurrentiebeding is een werknemer schadeplichtig wanneer hij gebruik maakt van kennis over klanten etc. Het advies dat u hier geeft lijkt dat volledig te negeren.

 

Daarbij behoudt een concurrentiebeding juist naar zijn aard ook werking na afloop van een contract.

Link naar reactie
 • 0

Dat ben ik niet helemaal met u eens.

Wanneer zij vertrokken is bij de werkgever. De werkgever zijn activiteiten heeft verkocht en zij daarna besluit zelfstandig het vak uit te oefenen, dan is volgens mij ergens de voorwaarde verloren gegaan.

 

Ik negeer dus niet uw advies en u heeft gelijk dat iemand schadeplichtig blijft. Maar de werkgever heeft niet zijn bedrijf maar de activiteiten verkocht. Daarmee heeft hij niet het concurrentie beding over gedragen.

It takes a lot of steps to come to a next level.

Link naar reactie
 • 0
Cyber Security Adviseur
Cyber Security Adviseur

Dat ben ik niet helemaal met u eens.

Wanneer zij vertrokken is bij de werkgever. De werkgever zijn activiteiten heeft verkocht en zij daarna besluit zelfstandig het vak uit te oefenen, dan is volgens mij ergens de voorwaarde verloren gegaan.

U bedoelt waarschijnlijk te zeggen dat de werkgever geen redelijk belang meer heeft bij handhaving van het beding?

Link naar reactie
 • 0

Ja, de werkgever niet. Wel de partij die de assurantie-portfolio heeft overgenomen, maar daar had 'neeltjejans' geen contract mee.

En ze was ook al uit dienst voordat de portefeuille werd verkocht.

 

It takes a lot of steps to come to a next level.

Link naar reactie
 • 0
Cyber Security Adviseur
Cyber Security Adviseur

Ja, de werkgever niet. Wel de partij die de assurantie-portfolio heeft overgenomen, maar daar had 'neeltjejans' geen contract mee.

En ze was ook al uit dienst voordat de portefeuille werd verkocht.

 

Maar het is niet ondenkbaar dat de werkgever terzake van de overdracht van de portefeuille een een concurrentiebeding overeengekomen is? In dat geval is er nog steeds een redelijk belang bij handhaving van een concurrentiebeding alsmede bij afdwingen van het impliciete relatiebeding dat onderdeel is van 'goed werknemerschap'

 

(overigens ben ik in deze casus van mening dat er goede termen zijn om vast te stellen dat het concurrentiebeding vanwege overtreding van het schriftelijkheidsvereiste nietig is, maar dat heb ik elders al geargumenteerd)

Link naar reactie
 • 0

Maar het is niet ondenkbaar dat de werkgever terzake van de overdracht van de portefeuille een een concurrentiebeding overeengekomen is? In dat geval is er nog steeds een redelijk belang bij handhaving van een concurrentiebeding alsmede bij afdwingen van het impliciete relatiebeding dat onderdeel is van 'goed werknemerschap'

 

(overigens ben ik in deze casus van mening dat er goede termen zijn om vast te stellen dat het concurrentiebeding vanwege overtreding van het schriftelijkheidsvereiste nietig is, maar dat heb ik elders al geargumenteerd)

Dus u bedoeld dat de werkgever bij verkoop van de portfolio zelf een concurrentie/relatie-beding heeft getekend. Dat is een vaak gebruikt element bij een overname.

 

Ik vraag me dus af of je ook de bedingen van een ex-werknemer kan meeverkopen.

It takes a lot of steps to come to a next level.

Link naar reactie
 • 0
Cyber Security Adviseur
Cyber Security Adviseur

Maar het is niet ondenkbaar dat de werkgever terzake van de overdracht van de portefeuille een een concurrentiebeding overeengekomen is? In dat geval is er nog steeds een redelijk belang bij handhaving van een concurrentiebeding alsmede bij afdwingen van het impliciete relatiebeding dat onderdeel is van 'goed werknemerschap'

 

(overigens ben ik in deze casus van mening dat er goede termen zijn om vast te stellen dat het concurrentiebeding vanwege overtreding van het schriftelijkheidsvereiste nietig is, maar dat heb ik elders al geargumenteerd)

Dus u bedoeld dat de werkgever bij verkoop van de portfolio zelf een concurrentie/relatie-beding heeft getekend. Dat is een vaak gebruikt element bij een overname.

 

Ik vraag me dus af of je ook de bedingen van een ex-werknemer kan meeverkopen.

Nee, dat kan niet. A kan niet met B een overeenkomst sluiten die C bindt. Maar als C jegens A een verplichting heeft, of het nu op basis van een beding is of op basis van 'goed werknemerschap' om niet met klanten aan de haal te gaan en na de verkoop leidt A schade op basis van de overeenkomst A-B door het niet naleven van de verplichting door C, dan kan er voldoende grond zijn om C voor die schade aan te spreken.

Link naar reactie
 • 0

Nee, dat kan niet. A kan niet met B een overeenkomst sluiten die C bindt. Maar als C jegens A een verplichting heeft, of het nu op basis van een beding is of op basis van 'goed werknemerschap' om niet met klanten aan de haal te gaan en na de verkoop leidt A schade op basis van de overeenkomst A-B door het niet naleven van de verplichting door C, dan kan er voldoende grond zijn om C voor die schade aan te spreken.

Conclusie:

Het is op basis van 'goed werknemerschap' niet gepast en op basis van een beding niet toegestaan, om de klanten van je ex-werkgever te benaderen.

 

Wanneer je dat dus niet doet, (totdat het beding afgelopen is, dat kan volgens mij maximaal twee jaar zijn op basis van het aantal jaren dienstverband) mag je volgens mij wel aan de slag. Je kunt ook overwegen om landelijk te gaan opereren via internet. Volgens mij mag dat wel.

It takes a lot of steps to come to a next level.

Link naar reactie
 • 0

 

(overigens ben ik in deze casus van mening dat er goede termen zijn om vast te stellen dat het concurrentiebeding vanwege overtreding van het schriftelijkheidsvereiste nietig is, maar dat heb ik elders al geargumenteerd)

 

Er is hier toch sprake van een stilzwijgende verlenging van een contract voor bepaalde tijd met een concurrentie- en relatiebeding. Aldus begrijp ik niet waarom er in deze sprake zou zijn van een nietig beding.

jurist - interim manager legal - maar bovenal ondernemer 4legal ||legalalert | JuridischActueel |

Link naar reactie
 • 0

Na het niet doorgaan van een bedrijfsovername, heb ik zelf ontslag genomen per 1-2-2007 (even afgezien van het feit of dat wel zo verstandig was). Mijn oude werkgever zit mij nog achter de broek aan inzake mijn concurrentie- en relatiebeding. Ik ben inderdaad voornemens om binnen de gestelde straal van 10 km een vergelijkbaar bedrijf te starten.

 

Waarom niet buiten het overeengekomen territorium een vergelijkbaar bedrijf starten, alsdan rest alleen nog het relatiebeding, waarbij het ook nog de vraag is hoe dit precies luidt. Is dat een verbond om relaties aan te gaan of alleen maar een verbod om relaties van de oud-werkgever te benaderen?

jurist - interim manager legal - maar bovenal ondernemer 4legal ||legalalert | JuridischActueel |

Link naar reactie
 • 0
Cyber Security Adviseur
Cyber Security Adviseur

 

(overigens ben ik in deze casus van mening dat er goede termen zijn om vast te stellen dat het concurrentiebeding vanwege overtreding van het schriftelijkheidsvereiste nietig is, maar dat heb ik elders al geargumenteerd)

 

Er is hier toch sprake van een stilzwijgende verlenging van een contract voor bepaalde tijd met een concurrentie- en relatiebeding. Aldus begrijp ik niet waarom er in deze sprake zou zijn van een nietig beding.

Omdat het geen verlenging is die contractueel overeengekomen is. Het gevolg daarvan is dat het beding oorspronkelijk is overeengekomen voor een arbeidsovereenkomst van één jaar, maar nu ineens toegepast wordt op een arbeidsovereenkomst die van rechtswege voor onbepaalde tijd geld. Op die manier is de inhoud van het beding wezenlijk anders en juist dan is een hernieuwde schriftelijke vastlegging van het beding vereist.

Link naar reactie
 • 0

Omdat het geen verlenging is die contractueel overeengekomen is. Het gevolg daarvan is dat het beding oorspronkelijk is overeengekomen voor een arbeidsovereenkomst van één jaar, maar nu ineens toegepast wordt op een arbeidsovereenkomst die van rechtswege voor onbepaalde tijd geld. Op die manier is de inhoud van het beding wezenlijk anders en juist dan is een hernieuwde schriftelijke vastlegging van het beding vereist.

Een stilzwijgende verlenging sec verandert niets aan de inhoud van het beding.

 

Overeenkomstig art. 7: 668 BW wordt bij een stilzwijgende verlenging de arbeidsovereenkomst voortgezet op de vroegere voorwaarden. Dit betekent dat een concurrentiebeding dat is opgenomen in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geldig blijft bij een stilzwijgende voortzetting van de arbeidsovereenkomst.

 

Wanneer er sprake is van een schriftelijke verlenging dan doet zich een andere situatie voor. Wanneer een arbeidsovereenkomst schriftelijk opnieuw wordt aangegaan en daarin het concurrentiebeding is opgenomen is er niets aan de hand. Maar verzuimt de werkgever dat of stuurt de werkgever enkel een schriftelijke bevestiging van de voortzetting van de arbeidsovereenkomst (voor bepaalde of onbepaalde tijd) en dat het overeengekomen concurrentiebeding van kracht blijft, dan is niet aan de eis voldaan dat een concurrentiebeding schriftelijk overeengekomen moet worden, althans zo volgt uit een uitspraak van de kantonrechter Breda van 20 februari 2006.

jurist - interim manager legal - maar bovenal ondernemer 4legal ||legalalert | JuridischActueel |

Link naar reactie
 • 0

Met alle respekt voor de gefundeerde meningen die jullie ter tafel hebben gebracht: enige dagen geleden ontving ik de uitspraak van een kort geding die mijn ex-werkgever had aangespannen. Tav ons argument dat de stilzwijgende verlenging niet voor het concurrentiebeding zou gelden antwoord de rechter als volgt:

"uit hetgeen partijen over en weer hebben aangevoerd blijkt niet dat partijen zich bji de voortzetting(en) van de arbeidsovereenkomst over enige arbeidsvoorwaarde hebben uitgelaten. Vooralsnog moet er dan ook vanuit gegaan worden dat alle eerdere overeengekomen arbeidsvoorwaarden, waaronder het concurrentiebeding, zijn blijven bestaan.........." De rechter vonnist o.a. dat het concurrentiebeding 1 jaar na uitdiensttreding zal worden geschorst.

N.a.v. de gevoerde discussie hadden wij goede hoop op een schrappen van het concurrentiebeding, maar nu blijkt maar weer dat de meningen van rechters niet altijd gelijkluidend zijn. In mijn geval dus pech. Ik ben vooralsnog niet van plan om hiertegen in hoger beroep te gaan of om een bodemprocedure te starten. Als de ex-werkgever er nu ook maar zo over denkt, .......

Link naar reactie
 • 0

Met alle respekt voor de gefundeerde meningen die jullie ter tafel hebben gebracht: enige dagen geleden ontving ik de uitspraak van een kort geding die mijn ex-werkgever had aangespannen. Tav ons argument dat de stilzwijgende verlenging niet voor het concurrentiebeding zou gelden antwoord de rechter als volgt:

"uit hetgeen partijen over en weer hebben aangevoerd blijkt niet dat partijen zich bji de voortzetting(en) van de arbeidsovereenkomst over enige arbeidsvoorwaarde hebben uitgelaten. Vooralsnog moet er dan ook vanuit gegaan worden dat alle eerdere overeengekomen arbeidsvoorwaarden, waaronder het concurrentiebeding, zijn blijven bestaan.........." De rechter vonnist o.a. dat het concurrentiebeding 1 jaar na uitdiensttreding zal worden geschorst.

N.a.v. de gevoerde discussie hadden wij goede hoop op een schrappen van het concurrentiebeding, maar nu blijkt maar weer dat de meningen van rechters niet altijd gelijkluidend zijn. In mijn geval dus pech. Ik ben vooralsnog niet van plan om hiertegen in hoger beroep te gaan of om een bodemprocedure te starten. Als de ex-werkgever er nu ook maar zo over denkt, .......

 

Ik begrijp niet de stelling dat ook in deze maar weer zou blijken dat het oordeel van rechters niet gelijkluidend zijn. Het geval van Neeltjejans is niet te vergelijken met de uitspraken waaraan hierboven wordt gerefereerd. In de uitspraken waarnaar eerder verwezen gaat het om een schriftelijke (bevestiging van een) verlening. In het geval van Neeltjejans om een stilzwijgende verlenging. De rechter hanteert in het laatste geval de regel uit art. 7:668 BW, zoals ik in mijn voorlaatste post ook reeds heb opgemerkt. Kortom, de situaties zijn niet vergelijkbaar.

 

Het is inderdaad pech. Ik plaats van de rechtsmiddelen te benutten lijkt het in deze meer zinvol om de focus te leggen op het bedrijf met inachtneming van het concurrentiebeding.

 

Een bodemprocedure of beroep lijkt weinig zinvol, maar ik ken de uitspraak niet en evenmijn De vraag is of niet met het concurrentiebeding

 

jurist - interim manager legal - maar bovenal ondernemer 4legal ||legalalert | JuridischActueel |

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  6 leden, 190 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 80.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.