Ga naar inhoud

Edward

Retired Mod
 • Aantal berichten

  2976
 • Registratiedatum

 • Laatst bezocht

 • Dagen gewonnen

  1

Edward won de laatste dag op 27 juli 2019

Edward had de meest gelikete inhoud!

Persoonlijke info

Bedrijfsinfo

 • Plaats
  Den Haag

Visie op

 • Ik zoek mensen die
  Graag meesparren, willen meedenken en meegroeien.
 • Mijn mening over innovatie
  Een term met vele gezichten, waar nog veel te weinig invulling aan wordt gegeven. Bedrijven laten kansen liggen. Ondernemers durven vaak niet te innoveren uit lijfsbehoud.
 • Mijn mening over ondernemerschap
  Achteraf kom je er altijd achter dat je er veel te laat mee bent begonnen.

Edward's trofeeën

 1. Goede reacties allemaal die aansluiten bij mijn gedachten. Het roept nogal wat vragen op; wat voegt het toe? Een terechte opmerking. De illusie bestaat volgens mij dat er een 0 moment is waarop je kwalificeert als startup. Is dat de inschrijving KvK? Is dat wanneer aan alle voorwaarden is voldaan? De gedachte van het faciliteren spreekt mij aan. Vraag is hoe we deze in de basis - IMHO - goede gedachte wel goed vorm kunnen geven.
 2. Steven, Ik ben het vaak met je eens, maar nu niet. De verantwoordelijkheid voor het configureren van de mailclient ligt toch primair bij de gebruiker. Dat stel je zelf volgens mij ook. Als de gebruiker pas na 10 maanden aan de bel trekt en in de context alleen aangeeft hij denkt dat het probleem met de nieuwe pc heeft te maken, dan kan dat toch niet verweten worden aan TS.
 3. Kees Verhoeven (tweede kamerlid D66) heeft vandaag een plan gelanceerd voor een nieuwe rechtsvorm voor startups. Startups zouden van de startup bv tijdelijk gebruik kunnen maken, mits zij voldoen aan en aantal voorwaarden en hiermee de eerste twee jaar vooral gefaciliteerd worden met fiscale voordelen en vrijstellingen zodat zij zicht optimaal kunnen richten op de start van de onderneming. Wat vinden de startups en gevestigde orde hier op Higherlevel. Goed plan of toch anders aanvliegen?
 4. Yess, vanmorgen hebben we eindelijk JuridischActueel live kunnen zetten. Naast ondergetekende zijn in het platform ook andere HL-leden terug te vinden, waaronder Joost Rietveld en oud-leden. In zekere zin is deze YES ook weer aan Higherlevel te danken, want zonder dit netwerk was e.a. niet gerealiseerd. En dit is nog maar het begin. Wat is het doel? In eerste instantie een platform bieden aan ondernemers met hoogwaardige juridische content. Daarom is dit ook een open platform gevoed door gespecialiseerde advocaten en juristen, gericht op juristen, ondernemers en beslissers in de zakelijke markt. Geen blog, maar een site met nieuws, artikelen, opiniestukken, kennisdocumenten, etc. Informatief en helder in de basis, met verdieping waar nodig. Een onafhankelijke site met een focus op juridische topics voor de zakelijke markt, maar ook aandacht voor ontwikkelingen en innovaties in de juridische branche. Die markt is erg in beweging en dat biedt kansen. Maar we gaan hier meer mee doen en hebben een hoge 'disruptive' plan, waar ik hier uiteraard nog niet veel over wil zeggen behoudens dat een product, waarvan we de eerste versie met Jeroen Bakker (Paragin) hebben ontwikkeld Legalalert en dit onder meer in een nieuw platform samen willen laten komen. Hiervoor moet nog het nodige gebeuren en zullen we ongetwijfeld ook verdere samenwerking zoeken met de pareltjes die zich op Higherlevel bevinden.
 5. Juridisch is cederen een oplossing, maar of cessie wijsheid is vraag ik mij ernstig af. De opdrachtgever wordt daar niet beter van (meer administratieve lasten, nog afgezien van alle discussies die je kunt krijgen met PO's en de administratieve rompslomp die dat meebrengt). Daarbij is cederen geen garantie tegen eventuele discussies over de mate van zelfstandigheid van de opdrachtnemer. Waarom niet gewoon simpel en transparant? Jullie facturen je fee naar de opdrachtnemer. Administratief ook veel overzichtelijker, minder handelingen (en debiteuren!) en jullie zijn daadwerkelijk gevrijwaard van de VAR problematiek.
 6. Eigenlijk is het vrij simpel. Er is een managementovereenkomst en die zal moeten worden nagekomen, zoals Norbert terecht al op heeft gemerkt. Dat de mede-aandeelhouder niet coöperatief is een dilemma, maar ontslaat de AvA niet van de nakoming van de overeenkomst. Het is enigszins afhankelijk van wat in statuten en/of de aandeelhoudersovereenkomst is bepaald ten aanzien van de besluitvorming en het staken van stemmen. Gezien de casus die TS (partner van A) verder schetst is raadzaam om sowieso te kijken of deze samenwerking duurzaam is (niet dus). Ik begrijp derhalve ook niet waarom aandeelhouder A beide opties heeft voorgelegd, of je gaat door en je komt er beiden uit, of je gaat niet door. De keuze die A heeft voorgelegd is daarnaast merkwaardig. Moeten we hierin nu lezen dat A afziet van zijn managementvergoeding als B de aandelen in de werkBV overneemt? Zo ja, dan begrijp ik 'm niet. Zoals hiervoor al is aangegeven, er is een managementovereenkomst die nagekomen moet worden. Daarnaast vindt de waardering plaats bij de buy-out. Leuk met een vordering waarvan de omvang alleen maximaal vast staat. Overigens is het niet zo dat aandeelhouder B. de kosten van de uitkoop niet raken. De middelen in de werkBV zijn de middelen van de werkBV. Na overdracht kan B zijn gang gaan, maar de vordering van A op B zal toch echt door de Holding van B moeten worden gedragen. Waar B. die middelen vandaan haalt is zijn zorg. Een lang verhaal kort, A. moet gewoon naar een advocaat gaan. Op HL is Steven Kroesbergen wat mij betreft de meest aangewezen persoon. Veel succes.
 7. Een opmerkelijk artikel in Advocatenblad.nl, Ruim baan voor 'Google-lawyer'. Lang verhaal kort en laat ik een vergelijking maken die dichtbij huis ligt: de Nederlandse Orde van Advocaten besluit een samenwerking aan te gaan met Higherlevel. Een interessante gedachte? Ik stel die vraag uiteraard niet aan de advocaat die zijn praktijk terug ziet lopen en denkt hiermee een nieuwe markt aan te kunnen spreken. Die overweging van de ABA gaat hier immers ook op. Nee, afgezien van het opmerkelijke feit dat een beroepsorganisatie als de American Bar Association (ABA) tot een dergelijk besluit komt, en de Amerikaanse markt niet te vergelijken is met de Nederlandse, vraag ik mij serieus af of een vergelijkbaar initiatief in Nederland kans van slagen zou hebben. Laat ik het anders verwoorden; zou het voor jou de drempel verlagen om een advocaat in de arm te nemen wanneer je eerst een vraag kunt stellen in een platform? We kennen allemaal de beperkingen van een volledig open omgeving zoals Higherlevel. Iets wat ik wel vaker het 'glazen plafond' van een forum heb genoemd. Draai het om en maak het besloten, zou je denken. De keerzijde daarvan is dat je op geen enkele wijze laat zien wat een site heeft te bieden. In een heel andere context hebben we (moderatoren en enkele leden) ook al - meer dan eens - van gedachten gewisseld over de vraag of Higherlevel naar een hoger plan kan worden getild. En hoewel daar hele concrete ideeën over bestaan, zijn we tot zover er niet in geslaagd om alle neuzen dezelfde richting op te krijgen. I rest my case, maar daar gaat het nu niet om. De vraag die centraal staat: Stel je bent een Newbee op een platform en je hebt hulp nodig. Wanneer ben je dan bereid om tot een koopmoment over te gaan, dus het aannemen van een betaalde dienst door iemand op dat platform? Doe je dat na het stellen van een (of meerdere) vragen? Ik ben benieuwd hoe jullie hierin staan.
 8. Eens met Hans. Als het "pleuriswerk" is, dan blijft het "pleuriswerk". Motivatie moet uit de mensen zelf komen, daar kun je 100 heisessies aan koppelen, dat verandert niets aan het werk inhoudelijk. Gamification - hoewel in zeker in de meerwaarde geloof - lijkt hier niet de oplossing. Ik wil evenwel ook niet op zaken vooruitlopen. Vraag is waarom het voor de ene persoon wel bevredigend werk is en productie kan draaien en anderen niet? Vraag is ook of het gaat om kwaliteit of kwantiteit? Is de persoon die volumes kan maken ook in staat om te voldoen de kwaliteitseisen? Is het een tijdelijke klus? Zijn de mensen specifiek voor dit werk aangenomen of maakt dit werk onderdeel uit van een groter takenpakket? Daarover lees ik niets.
 9. Niet helemaal correct. Na het doorlopen van de WSNP worden schulden na drie jaar omgezet in een niet opeisbare schuld. De schuldeiser kan de schuldenaar alsdan niet langer verplichten tot betaling. De schuld verdwijnt echter niet. Doet de schuldenaar alsnog een betaling nadat een 'schone lei' is verleend, dan mag die ook als zodanig worden opgevat door de schuldeiser. Kans is natuurlijk klein dat schuldenaar nog betaalt na het succesvol afronden van de WSNP ;). Terug naar de kern van de vraag. Een schuldbekentenis heeft - zoals, anderen ook reeds opmerkten, geen enkele toegevoegde waarde als de omvang en de aard van de vordering vaststaan. Aangezien het hier om onbetaalde facturen gaat, is daarover geen discussie. Als je doel is om de schuldenaar tegemoet te komen dan zou ik aanraden een betalingsregeling te treffen en proberen om z.s.m. de gehele vordering geïnd te krijgen. Alles wat je met deelbetalingen kunt innen is in je voordeel, mocht de schuldenaar onverhoopt in faillissement komen te verkeren of - erger - toegelaten worden tot de WSNP.
 10. Beste Sander, Laat ik beginnen met je succes te wensen met dit drama. In de quote zeg je iets heel essentieels, je bedrijf is een BV. Je gooit je zakelijke belangen en je prive door elkaar. En als een betrokken oondernemer met hart voor zijjn zaak zul je dat onderscheid vaak ook moeilijk kunnen maken. Ik ken niet alle in en outs, en Steven zal zonder meer zijn reden hebben om je een toevoeging aan te laten vragen, maar IMHO is de kans hierop klein. Waarom niet over een andere boeg? Als alle claims en verplichtingen op de vennootschap rusten en ex-schoonpapa die BV heeft opgelicht , waarom overweeg je dan niet om uit hoofde van de BV beslag te laten leggen onder die boef en vervolgens je het faillissement van de B.V. aan te vragen. Curator zal - als jij e.a. goed hebt gedocumenteerd - de kwestie zeker niet laten liggen. Jij hebt je handen vrij en kunt je richten op je toekomst. Let op, dit is hoog over, verlangt nadere bespreking met advocaat, een goede voorbereiding en compleet dossier, maar wel een optie om snel van de kwestie af te zijn, mits jezelf geen verwijt kan worden gemaakt m.b.t. de bestuurdersaansprakelijkheid. Voor wat betreft het niet tijdig deponeren van de jaarrekening 2011 zit daar een kwestbaarheid.
 11. Het wordt een mooie zinvolle gezellige dag. Voor degenen die nog niet besloten hebben. Doe dat nu! Aanmelden kan tot morgenmiddag (19 sept.) om 12.30 uur ! Ben er graag bij Mik, maar aanmeldingen komen niet door. Misschien ben ik te lang niet geweest. ;) Leuk om in ieder geval weer veel oude bekende te zien en natuurlijk de nieuwe gezichten.
 12. When ypu pay peanuts, you get monkeys. Er zitten een paar goede advocaten op de Apenrots aan Zuidas, maar de tarieven van paar duizend € lijken iets te veel uit het lood. Ik ben het geheel met Danny eens. Als de deal niet interessant genoeg is om kosten te maken, waarom dan deze drukte? Zeker als de deal niet haalbaar is zonder externe financiering moet je de vraag stellen of je wil besparen op kosten aan gedegen advies. Alvast 1 gratis advies: Een intentieovereenkomst is doorgaans juridisch moeilijk afdwingbaar. Als je op enig moment een akkoord hebt dan stel je een overeenkomst op (lees: geen intentieoverenkomst).
 13. Holding is houder van de domeinnaam. Als alleen werkmij failliet is dan kan curator van de werkmij in beginsel niets met de domeinnaam waar de holding de houder van is. Als de handelsnaam is geregisterd door de werkmij wordt dat verhaal niet anders. Veel belangrijker lijkt mij de vraag: Wat is het ict-product. Een concept of een pasklaar product met code? In het laatste geval, onmiddellijk de vervolgvraag: Bij wie rust het intellectueel eigendom?
 14. Wat is in jou perceptie een "commerciële partner"? Laat ik het anders formuleren; wat is de ideale vorm voor jou? Zoek je een participant in je bedrijf, een werknemer, een samenwerking met een externe partij? Wat zijn de pro en con's voor jou per geval?
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.