Ga naar inhoud

Edward

Retired Mod
 • Aantal berichten

  2976
 • Registratiedatum

 • Laatst bezocht

 • Dagen gewonnen

  1

Alles dat geplaatst werd door Edward

 1. Goede reacties allemaal die aansluiten bij mijn gedachten. Het roept nogal wat vragen op; wat voegt het toe? Een terechte opmerking. De illusie bestaat volgens mij dat er een 0 moment is waarop je kwalificeert als startup. Is dat de inschrijving KvK? Is dat wanneer aan alle voorwaarden is voldaan? De gedachte van het faciliteren spreekt mij aan. Vraag is hoe we deze in de basis - IMHO - goede gedachte wel goed vorm kunnen geven.
 2. Steven, Ik ben het vaak met je eens, maar nu niet. De verantwoordelijkheid voor het configureren van de mailclient ligt toch primair bij de gebruiker. Dat stel je zelf volgens mij ook. Als de gebruiker pas na 10 maanden aan de bel trekt en in de context alleen aangeeft hij denkt dat het probleem met de nieuwe pc heeft te maken, dan kan dat toch niet verweten worden aan TS.
 3. Kees Verhoeven (tweede kamerlid D66) heeft vandaag een plan gelanceerd voor een nieuwe rechtsvorm voor startups. Startups zouden van de startup bv tijdelijk gebruik kunnen maken, mits zij voldoen aan en aantal voorwaarden en hiermee de eerste twee jaar vooral gefaciliteerd worden met fiscale voordelen en vrijstellingen zodat zij zicht optimaal kunnen richten op de start van de onderneming. Wat vinden de startups en gevestigde orde hier op Higherlevel. Goed plan of toch anders aanvliegen?
 4. Yess, vanmorgen hebben we eindelijk JuridischActueel live kunnen zetten. Naast ondergetekende zijn in het platform ook andere HL-leden terug te vinden, waaronder Joost Rietveld en oud-leden. In zekere zin is deze YES ook weer aan Higherlevel te danken, want zonder dit netwerk was e.a. niet gerealiseerd. En dit is nog maar het begin. Wat is het doel? In eerste instantie een platform bieden aan ondernemers met hoogwaardige juridische content. Daarom is dit ook een open platform gevoed door gespecialiseerde advocaten en juristen, gericht op juristen, ondernemers en beslissers in de zakelijke markt. Geen blog, maar een site met nieuws, artikelen, opiniestukken, kennisdocumenten, etc. Informatief en helder in de basis, met verdieping waar nodig. Een onafhankelijke site met een focus op juridische topics voor de zakelijke markt, maar ook aandacht voor ontwikkelingen en innovaties in de juridische branche. Die markt is erg in beweging en dat biedt kansen. Maar we gaan hier meer mee doen en hebben een hoge 'disruptive' plan, waar ik hier uiteraard nog niet veel over wil zeggen behoudens dat een product, waarvan we de eerste versie met Jeroen Bakker (Paragin) hebben ontwikkeld Legalalert en dit onder meer in een nieuw platform samen willen laten komen. Hiervoor moet nog het nodige gebeuren en zullen we ongetwijfeld ook verdere samenwerking zoeken met de pareltjes die zich op Higherlevel bevinden.
 5. Juridisch is cederen een oplossing, maar of cessie wijsheid is vraag ik mij ernstig af. De opdrachtgever wordt daar niet beter van (meer administratieve lasten, nog afgezien van alle discussies die je kunt krijgen met PO's en de administratieve rompslomp die dat meebrengt). Daarbij is cederen geen garantie tegen eventuele discussies over de mate van zelfstandigheid van de opdrachtnemer. Waarom niet gewoon simpel en transparant? Jullie facturen je fee naar de opdrachtnemer. Administratief ook veel overzichtelijker, minder handelingen (en debiteuren!) en jullie zijn daadwerkelijk gevrijwaard van de VAR problematiek.
 6. Eigenlijk is het vrij simpel. Er is een managementovereenkomst en die zal moeten worden nagekomen, zoals Norbert terecht al op heeft gemerkt. Dat de mede-aandeelhouder niet coöperatief is een dilemma, maar ontslaat de AvA niet van de nakoming van de overeenkomst. Het is enigszins afhankelijk van wat in statuten en/of de aandeelhoudersovereenkomst is bepaald ten aanzien van de besluitvorming en het staken van stemmen. Gezien de casus die TS (partner van A) verder schetst is raadzaam om sowieso te kijken of deze samenwerking duurzaam is (niet dus). Ik begrijp derhalve ook niet waarom aandeelhouder A beide opties heeft voorgelegd, of je gaat door en je komt er beiden uit, of je gaat niet door. De keuze die A heeft voorgelegd is daarnaast merkwaardig. Moeten we hierin nu lezen dat A afziet van zijn managementvergoeding als B de aandelen in de werkBV overneemt? Zo ja, dan begrijp ik 'm niet. Zoals hiervoor al is aangegeven, er is een managementovereenkomst die nagekomen moet worden. Daarnaast vindt de waardering plaats bij de buy-out. Leuk met een vordering waarvan de omvang alleen maximaal vast staat. Overigens is het niet zo dat aandeelhouder B. de kosten van de uitkoop niet raken. De middelen in de werkBV zijn de middelen van de werkBV. Na overdracht kan B zijn gang gaan, maar de vordering van A op B zal toch echt door de Holding van B moeten worden gedragen. Waar B. die middelen vandaan haalt is zijn zorg. Een lang verhaal kort, A. moet gewoon naar een advocaat gaan. Op HL is Steven Kroesbergen wat mij betreft de meest aangewezen persoon. Veel succes.
 7. Een opmerkelijk artikel in Advocatenblad.nl, Ruim baan voor 'Google-lawyer'. Lang verhaal kort en laat ik een vergelijking maken die dichtbij huis ligt: de Nederlandse Orde van Advocaten besluit een samenwerking aan te gaan met Higherlevel. Een interessante gedachte? Ik stel die vraag uiteraard niet aan de advocaat die zijn praktijk terug ziet lopen en denkt hiermee een nieuwe markt aan te kunnen spreken. Die overweging van de ABA gaat hier immers ook op. Nee, afgezien van het opmerkelijke feit dat een beroepsorganisatie als de American Bar Association (ABA) tot een dergelijk besluit komt, en de Amerikaanse markt niet te vergelijken is met de Nederlandse, vraag ik mij serieus af of een vergelijkbaar initiatief in Nederland kans van slagen zou hebben. Laat ik het anders verwoorden; zou het voor jou de drempel verlagen om een advocaat in de arm te nemen wanneer je eerst een vraag kunt stellen in een platform? We kennen allemaal de beperkingen van een volledig open omgeving zoals Higherlevel. Iets wat ik wel vaker het 'glazen plafond' van een forum heb genoemd. Draai het om en maak het besloten, zou je denken. De keerzijde daarvan is dat je op geen enkele wijze laat zien wat een site heeft te bieden. In een heel andere context hebben we (moderatoren en enkele leden) ook al - meer dan eens - van gedachten gewisseld over de vraag of Higherlevel naar een hoger plan kan worden getild. En hoewel daar hele concrete ideeën over bestaan, zijn we tot zover er niet in geslaagd om alle neuzen dezelfde richting op te krijgen. I rest my case, maar daar gaat het nu niet om. De vraag die centraal staat: Stel je bent een Newbee op een platform en je hebt hulp nodig. Wanneer ben je dan bereid om tot een koopmoment over te gaan, dus het aannemen van een betaalde dienst door iemand op dat platform? Doe je dat na het stellen van een (of meerdere) vragen? Ik ben benieuwd hoe jullie hierin staan.
 8. Eens met Hans. Als het "pleuriswerk" is, dan blijft het "pleuriswerk". Motivatie moet uit de mensen zelf komen, daar kun je 100 heisessies aan koppelen, dat verandert niets aan het werk inhoudelijk. Gamification - hoewel in zeker in de meerwaarde geloof - lijkt hier niet de oplossing. Ik wil evenwel ook niet op zaken vooruitlopen. Vraag is waarom het voor de ene persoon wel bevredigend werk is en productie kan draaien en anderen niet? Vraag is ook of het gaat om kwaliteit of kwantiteit? Is de persoon die volumes kan maken ook in staat om te voldoen de kwaliteitseisen? Is het een tijdelijke klus? Zijn de mensen specifiek voor dit werk aangenomen of maakt dit werk onderdeel uit van een groter takenpakket? Daarover lees ik niets.
 9. Niet helemaal correct. Na het doorlopen van de WSNP worden schulden na drie jaar omgezet in een niet opeisbare schuld. De schuldeiser kan de schuldenaar alsdan niet langer verplichten tot betaling. De schuld verdwijnt echter niet. Doet de schuldenaar alsnog een betaling nadat een 'schone lei' is verleend, dan mag die ook als zodanig worden opgevat door de schuldeiser. Kans is natuurlijk klein dat schuldenaar nog betaalt na het succesvol afronden van de WSNP ;). Terug naar de kern van de vraag. Een schuldbekentenis heeft - zoals, anderen ook reeds opmerkten, geen enkele toegevoegde waarde als de omvang en de aard van de vordering vaststaan. Aangezien het hier om onbetaalde facturen gaat, is daarover geen discussie. Als je doel is om de schuldenaar tegemoet te komen dan zou ik aanraden een betalingsregeling te treffen en proberen om z.s.m. de gehele vordering geïnd te krijgen. Alles wat je met deelbetalingen kunt innen is in je voordeel, mocht de schuldenaar onverhoopt in faillissement komen te verkeren of - erger - toegelaten worden tot de WSNP.
 10. Beste Sander, Laat ik beginnen met je succes te wensen met dit drama. In de quote zeg je iets heel essentieels, je bedrijf is een BV. Je gooit je zakelijke belangen en je prive door elkaar. En als een betrokken oondernemer met hart voor zijjn zaak zul je dat onderscheid vaak ook moeilijk kunnen maken. Ik ken niet alle in en outs, en Steven zal zonder meer zijn reden hebben om je een toevoeging aan te laten vragen, maar IMHO is de kans hierop klein. Waarom niet over een andere boeg? Als alle claims en verplichtingen op de vennootschap rusten en ex-schoonpapa die BV heeft opgelicht , waarom overweeg je dan niet om uit hoofde van de BV beslag te laten leggen onder die boef en vervolgens je het faillissement van de B.V. aan te vragen. Curator zal - als jij e.a. goed hebt gedocumenteerd - de kwestie zeker niet laten liggen. Jij hebt je handen vrij en kunt je richten op je toekomst. Let op, dit is hoog over, verlangt nadere bespreking met advocaat, een goede voorbereiding en compleet dossier, maar wel een optie om snel van de kwestie af te zijn, mits jezelf geen verwijt kan worden gemaakt m.b.t. de bestuurdersaansprakelijkheid. Voor wat betreft het niet tijdig deponeren van de jaarrekening 2011 zit daar een kwestbaarheid.
 11. Het wordt een mooie zinvolle gezellige dag. Voor degenen die nog niet besloten hebben. Doe dat nu! Aanmelden kan tot morgenmiddag (19 sept.) om 12.30 uur ! Ben er graag bij Mik, maar aanmeldingen komen niet door. Misschien ben ik te lang niet geweest. ;) Leuk om in ieder geval weer veel oude bekende te zien en natuurlijk de nieuwe gezichten.
 12. When ypu pay peanuts, you get monkeys. Er zitten een paar goede advocaten op de Apenrots aan Zuidas, maar de tarieven van paar duizend € lijken iets te veel uit het lood. Ik ben het geheel met Danny eens. Als de deal niet interessant genoeg is om kosten te maken, waarom dan deze drukte? Zeker als de deal niet haalbaar is zonder externe financiering moet je de vraag stellen of je wil besparen op kosten aan gedegen advies. Alvast 1 gratis advies: Een intentieovereenkomst is doorgaans juridisch moeilijk afdwingbaar. Als je op enig moment een akkoord hebt dan stel je een overeenkomst op (lees: geen intentieoverenkomst).
 13. Holding is houder van de domeinnaam. Als alleen werkmij failliet is dan kan curator van de werkmij in beginsel niets met de domeinnaam waar de holding de houder van is. Als de handelsnaam is geregisterd door de werkmij wordt dat verhaal niet anders. Veel belangrijker lijkt mij de vraag: Wat is het ict-product. Een concept of een pasklaar product met code? In het laatste geval, onmiddellijk de vervolgvraag: Bij wie rust het intellectueel eigendom?
 14. Wat is in jou perceptie een "commerciële partner"? Laat ik het anders formuleren; wat is de ideale vorm voor jou? Zoek je een participant in je bedrijf, een werknemer, een samenwerking met een externe partij? Wat zijn de pro en con's voor jou per geval?
 15. Best Alex, Welkom. Met stip op 1. De zoekfunctie van Higherlevel. Er gaat een wereld voor je open. Deze post gaat op slot.
 16. Goede actie, Frans. Siem Eikelenboom besteedt in het FD al ruim een jaar veel aandacht aan de praktijken van Wagemans c.s.. Met de zoekfunctie is alles te vinden: Cel geëist voor ‘consiglieri’ in bv-zaak Bv-opkoper Wagemans stopt met bv-handel Drie jaar cel geëist tegen bv-opkoper Criminelen namen honderden bedrijven over Verdachte In de rechtszaal Onderzoek rol notaris bij bv-opkopers Veroordeeld en opgepakt op één dag Bv-opkoper moet vonnis publiceren in De Telegraaf Celstraf voor faillissementsfraudeur Rechter berispt notaris voor dienst aan bv-opkoper Tuchtrechter tikt notaris op de vingers KNB wil opheldering rol notaris bij fraude Eis van achttien maanden cel bv-opkoper Bv-opkoper verdacht van fraude en vervalsen aktes In het archief van het FD is meer te vinden, maar dan is wel een account vereist.
 17. Ga er vanuit dat de curator in beginsel een briefje zal sturen voor het volle pond. Het is vandaag de dag niet meer zo dat curatoren alleen maar oog hebben voor het belang van de crediteuren. Als de boedel erbij gebaat is dan zal de ccurator bereid zijn om een werkbare regeling af te spreken met een debiteur. Of dat ook kan door slechts een deel van de schuld te voldoen, hangt af Van de omstandigheden. Ga uit van 100% in termijnen. Een deelbetaling is denk ik alleen haalbaar als de verhaalspositie van de debiteur sterk tevwensen over laat en een deelbetaling meer zekerheid biedt dan een regeling in termijnen.
 18. Hold your horses. Wacht rustig op een bericht van de curator. Een beetje curator zal vde openstaande vorderingen op zijn to-do- lijstje hebben, maar er zijn ook genoeg die nalaten om daarop dadelijk actie te nemen. Pas actie ondernemen als de curator aan de deurvklopt. Houd er natuurlijk wel rekening mee dat de schuld - in termijnen - moet worden voldaan.
 19. Ook een active BV kost geld. KvK, accountant, etc.. Als je al die kosten vrolijk door laat lopen met de wetenschap dat je ze toch niet kunt voldoen dan komt de bestuurdersaansprakelijkheid al gevaarlijk dichtbij. Is ook een gevaarlijk spel. Betalingen vanuit de uitzichtloze BV,l met het kennelijke doel om de aansprakelijkheid in prive te vermijden, kunnen door een curator - of wanneer een andere schuldeiser daar lucht van krijgt - aangemerkt worden als selectieve betalingen. Dat zet de deur open voor nog meer ellende in prive omdat ook dit een bestuurdersaansprakelijkheid tot gevolg kan hebben. Wanneer de situatie echt uitzichtloos is dan lijkt een faillissementsaanvraag de enige remedie. Shit happens, kop op en doorgaan.
 20. MikedeG Allereerst een felicitatie. Een schuldsanering voltooien en met "schone lei" te kunnen starten is geen sinecure. Om dan vervolgens een bedrijf te starten getuigt m.i. van ondernemersgeest. Petje af. Vervelend dat je in deze fase wordt geconfronteerd met je verleden. De schone lei is maar relatief. Wanneer achterstanden in betalingsverplichtingen zijn opgebouwd dan zijn de deelnemers van BKR gehouden om die te melden. Die BKR code, zoals Danny Jannsen CR ook al terecht opmerkt, blijven lang zichtbaar. Een achterstandscodering (A-codering) blijft zichtbaar tot 5 jaar nadat de achterstand is hersteld ( er een H-codering aan toegevoegd). Een deelnemer mag je niet zomaar melden, maar dient je volgens het BKR reglement hiervoor eerst te waarschuwen en alle termijnen acht te nemen, die gelden voor een melding. Voldoet de instelling niet aan die eisen dan zijn ze verplicht om de codering te verwijderen. Het kan dus lonen om te onderzoeken of de codering terecht is. je zult dit voor iedere melding moeten onderzoeken. Daarvoor zul je eerst bij BKR moeten nagaan welke coderingen van jou bekend zijn. Terzijde, maar een waarschuwing is op z'n plaats, mijd bureau's die hoegenaamd claimen dat zij de BKR codering kunnen verwijderen. Het is iets wat je zelf net zo goed kunt als de codering onterecht is. Daarbij bedienen sommige bureau's zich van hoogst dubieuze praktijken door ook als woekeraar te opereren. Het loont in iedere geval om onderzoek te doen of de coderingen terecht zijn. Het kan je anders lang blijven achtervolgen. Als de coderingen terecht zijn en je loopt bij meerdere banken tegen een Nee aan dan is het zaak om door te vragen. De toetsing bij BKR die banken uitvoeren is niet altijd even zorgvuldig. Wanneer een bank bijvoorbeeld alleen kijkt naar A-coderingen en niet onderzoekt of hieraan ook een Herstelcode is verbonden dan krijgt de accountmanager een negatief advies. Openheid van zaken vooraf kan ook al veel gedoe schelen. Succes.
 21. Ik sluit mij bij Herman aan en zou me als TS niet teveel zorgen maken. Weggegooid geld, we hebben Higherlevel toch ;). De mailcorrespondentie zegt voldoende. Stuur zo nodig nogmaals een bericht met de volledige, eerder gevoerde, mailcorrespondentie ingekopieerd en maak daarbij gebruik van een tool zoals RPost en je legt niet alleen het bewijs van verzending vast, maar ook van de inhoud van de post. Een dergelijke actie levert meer zekerheid op dan een controle van handtekeningen aan de hand van een ID-bewijs. Daarbij is het vele malen goedkoper. Onderzoek door schriftdeskundige zeer kostbaar is en biedt geen garantie. Bedenk ook dat de wederpartij d.m.v. "stromannnen" een rookgordijn kan optrekken en met het idee aan de haal kan gaan. Het beschermen van ideeen is een illusie. Geloof in je eigen kracht en benut je voorsprong. Succes.
 22. Ja geweldig. In het eerste topic beginnen met 'ik ben een idealist' en in het tweede vragen naar mogelijkheden om belasting te ontduiken. Je begrijp het niet he? Bugatti loopt binnen op zijn product, hij wil alleen niet in de Quote 500 komen. Een nummerrekening is toch ook volstrekt legaal?
 23. En wat dan? Verandert dat iets aan de situatie c.q het dilemma? Zou je met algemene voorwaarden in de hand de klant direct voor het hekje slepen ??? Zoals hierboven ook al opgemerkt sta je in je recht wanneer je klant aanspreekt voor gemaakte kosten en gederfde winst. Het is altijd weer een kosten - baten afweging, ook als je niet door de wet bent gedekt en afhankelijk bent van voorwaarden. Deze draad is daarvan het levende bewijs. IMHO wordt er veel te snel gedacht in termen van algemene voorwaarden en het afdekken van incidenten. Het is onnodig vanwege de wettelijke bescherming. Het is ook onmogelijk om alles te voorzien in algemene voorwaarden. Wanneer je voorwaarden wilt opstellen is het allereerst zinvol om stil te staan bij de grootste risico's. Ik hoorde recent van een reisburo die klanten €25,- liet betalen als zij binnenkomen voor het opmaken van een offerte. Het bedrag wordt terugbetaald biji een boeking. Het buro dekt zich hiermee in tegen mensen die bij het buro alleen maar informatie kwamen halen en vervolgens thuis achter de pc kruipen om een paar tientjes te besparen. Het kostte het buro geen klanten, sterker nog, de meesten hadden juist begrip voor de regeling.
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.