Jump to content
alfredbos
Verberg

Belasting betalen over je voorraad ???

vraag

Hallo,

 

Ik heb altijd begrepen dat je belasting moet voldoen over de winst van je bedrijf (in mijn geval eenmanszaak). Omdat ik nog niet zo veel omzet heb probeer ik alle mogelijke winst weer te investeren in mijn bedrijf. Dus aangeschaf apparatuur/gereedschappen en kosten voor nieuwe ontwikkelingen.

 

Nu sprak ik echter vandaag een collega ondernemer die van zijn accountant had vernomen dat je je voorraad ook tot je winst moet rekenen ?!?!!? ??? Enfin, hij begreep het ook niet, en heeft verder ook nog steeds geen duidelijk antwoord. Ik hoop dat er iemand is die mij hier meer over kan vertellen, want het lijkt mij een raar verhaal.

 

 

Link to post
Share on other sites

6 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
 • Rate this answer

Je hoeft geen belasting te betalen over je voorraad.

Belasting betaal je over de winst.

De winst zijn de opbrengsten minus de kosten in een jaar.

Als je voorraad koopt is dat een herverdeling van je activa, dit heeft niets met winst te maken.

Link to post
Share on other sites

 • 0
 • Rate this answer

Over je voorraad betaal je geen belasting. Voorraad is echter ook geen kostenpost.

 

Stel je maakt 1000 euro winst en koopt daarmee 1000 euro voorraad. Op je balans verandert er niets; je winst blijft 1000 euro ook als dat allemaal in je voorraad zit. Er staat op dat moment niets op je rekening maar je moet wel over 1000 euro belasting betalen. Je zou dat kunnen zien als 'belasting betalen over je voorraad' maar dat is het niet.

Link to post
Share on other sites

 • 0
 • Rate this answer

Hmmm, dat verhaal van de winst gebruiken om nieuwe voorraad te kopen klinkt inderdaad wel aannemelijk :-[

 

Ik dacht altijd dat je je winst kunt 'opmaken' door kosten te maken, waardoor je dus geen winst meer hebt. Aangezien toch winst = omzet - kosten. Dus gedurende het jaar koop je spullen (in mijn gevallen o.a. electronicacomponenten) en verkoop je spullen (mijn producten)...

 

hmm, dan moet ik toch eens goed naar m'n boekhouding kijken.

 

 

Link to post
Share on other sites

 • 0
 • Rate this answer

Naar mijn gevoel worden hier toch een paar begrippen door elkaar gehaald. Natuurlijk kun je winst gebruiken om de voorraad weer aan te vullen maar dat doet je winst overigens niet verminderen. Het is eerder anders. Door de verkoop van voorraad ontvang je niet alleen de investering in die voorraad terug maar maak je (hopelijk) ook winst; je ontvangt dus meer terug. De winst gebruiken voor een herinvestering in voorraad betekent dus dat in dat geval de voorraad hoger zal worden en het is de vraag of dat de bedoeling is. Bovendien, de verkoop levert winst op die als zodanig in de boekhouding verschijnt maar zolang die debiteur niet betaald heeft zal je moeten voorfinancieren en kun je dus helemaal geen nieuwe voorraad kopen (tenzij je die zelf weer door je leveranciers laat financieren).

 

Er zit dus een slag tussen en dat zijn de liquide middelen. De nettowinst (ik houd het even bij een eenmanszaak) kan worden gesplitst in:

 

- belasting die moet worden betaald over die winst

- een bedrag benodigd om van te leven; de privé-opnamen

- eventueel een rest waarmee het vermogen van de onderneming toeneemt.

 

Een balans geeft de positie weer van bezittingen, vorderingen en liquide middelen enerzijds en de schulden en het eigen vermogen anderzijds.

Uit de hoogte van deze posten kan de wel of niet gezonde financiering van de onderneming worden afgelezen.

 

De resultatenrekening geeft inzicht in de nettowinst en hoe deze is samengesteld. Hieruit kan o.m. de winstgevendheid van de ingezette middelen worden afgeleid.

 

John


SpeedBalance expert; auteur van een aantal handleidingen voor boekhoudprogramma's en naslagwerken op financieel-administratief gebied. www.hofinza.nl

Link to post
Share on other sites

 • 1
 • Rate this answer

Nu sprak ik echter vandaag een collega ondernemer die van zijn accountant had vernomen dat je je voorraad ook tot je winst moet rekenen. Enfin, hij begreep het ook niet, en heeft verder ook nog steeds geen duidelijk antwoord. Ik hoop dat er iemand is die mij hier meer over kan vertellen, want het lijkt mij een raar verhaal.

 

De strekking van de opmerking van de accountant klopt wel. Maar als een "leek" niet begrijpt wat er bedoelt wordt dan is er een nadere uitleg door de accountant nodig. Daarnaast zou een dergelijke opmerking kunnen leiden tot "verkeerde" bedrijfsbeslissingen.

 

Ik zal een poging wagen:

 

Stel je beginvoorraad is 0 euro

De jaaromzet is 50000 euro

De inkopen zijn 40000 euro

 

Nu zijn er in deze situatie 2 mogelijkheden:

 • de voorraad is niet toegenomen
 • de voorraad is wel toegenomen

 

Als de voorraad niet is toegenomen, dus de eindvoorraad is 0, dan zijn alle ingekochte producten dus verkocht. Deze inkoop mag dan ten laste van de omzet komen om de winst over dat jaar te bepalen.

De winst is in in dit geval 50000 - 40000 = 10000

 

Stel dat de voorraad wel is toegenomen, bijvoorbeeld naar 10000 euro. Totaal is er voor 40000 euro ingekocht. 30000 euro is dus toe te rekenen aan het realiseren van de omzet en mag dus ten laste komen van het resultaat.

De winst is in dit geval 50000 - 30000 = 20000

 

Het effect van een toename van de voorraad wordt nu zichtbaar.

 

Moraal van dit verhaal: als iemand een opmerking maakt, vraag door wat hij ermee bedoeld en voorkom dat je op basis van visserslatijn verkeerde beslissingen neemt.

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now


 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 0 leden online en 51 gasten

  There are no registered users currently online

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept