Ga naar inhoud
 • 0

De HL TOP TIEN voor Frank Heemskerk

Hallo Allen,

 

Vorige week kreeg ik weer eens een digitaal lulletin. Dit keer van FNV ZZP, de FNV tak voor zzp-ers buiten de bouw. Waarom zij denken dat ondernemers zich thuisvoelen bij de FNV is mij niet duidelijk, maar in hun nieuwsbrief stond een aardige oproep die ik hieronder heb overgenomen van hun website.

 

*****

Top tien voor Heemskerk in de maak

Wat moet de Nederlandse overheid écht anders gaan doen voor zelfstandigen? Op deze vraag willen Frank Heemskerk, staatssecretaris van Economische Zaken, en FNV Zelfstandigen, belangenbehartiger voor ruim 10.000 zelfstandig ondernemers zonder personeel, een antwoord. Hoe concreter de antwoorden, hoe beter. Met deze input vanuit de markt gaat het kabinet vervolgens aan de slag, met als doel de regeldruk te verlagen.

 

Zzp’ers zijn niet meer weg te denken uit onze huidige economie. Zij zijn goed voor de werkgelegenheid en productiviteit van Nederland. Zij geven impulsen aan de concurrentie, houden bestaande bedrijven scherp en dwingen mogelijk ook tot innovatie”, aldus Frank Heemskerk.

 

Zelfstandig ondernemers nemen in Nederland nog steeds een bijzondere positie in. Marjan van Noort, directeur van FNV Zelfstandigen: “Verschillende sociale en economische knelpunten in de huidige wet- en regelgeving verhogen de drempel voor mensen om voor zichzelf te beginnen. Door goed te luisteren naar geluiden uit de markt, hopen we de belangen van zelfstandig ondernemers nog beter te behartigen.”

 

Op deze website kunnen ondernemers zonder personeel - leden én niet-leden - aangeven welke overheidsregels zij als belemmerend ervaren voor zelfstandig ondernemerschap en aangeven waarom zij dat vinden. Op basis van de reacties, stelt FNV Zelfstandigen een concrete top tien samen.

 

*****

Op een doorklik pagina staat dan deze tekst:

 

‘Ik zou graag op basis van de reactie van de leden van FNV Zelfstandigen een top 10 van belemmerende overheidsregeltjes ontvangen. En hierbij geldt: hoe concreter aangegeven waar de pijn zit, hoe beter.’

 

Frank Heemskerk, staatssecretaris van Economische Zaken

 

*****

 

Buiten het feit dat ik mevrouw van Noort niet helemaal kan volgen als zij drempels om ondernemer te worden en belemmeringen die ondernemers ervaren op 1 hoop veegt, ben ik ervan overtuigd dat de ondernemers van HL een betere toptien kunnen samenstellen dan de werknemersvakbond.

Gezien het feit dat HL wordt gefaciliteerd door Frank's eigen ministerie, neem ik aan dat wij vast wel een direct lijntje met de Staatssecretaris kunnen regelen om hem onze toptien hoogstpersoonlijk te overhandigen (mooi pr-momentje voor HL).

 

Wat mij betreft wordt het echter geen negatieve toptien met irritaties over belemmeringen over wat anders moet, maar een positieve toptien met suggesties over hoe het nog beter kan. Want de vorige kabinetten hebben de afgelopen jaren veel gedaan om onze positie te verbeteren en wellicht dat we 'onze' Frank kunnen helpen dat verder te perfectioneren.

 

Naast het feit dat ik zelf wel wat ideetjes heb over zaken die beter kunnen, ben ik uiteraard bereid de alternatieve toptien van HL samen te stellen.

 

Karen

 

Ondernemer achter dé lesmethode ondernemerschap voor het MBO www.isondernemenietsvoorjou.nl

Daarnaast die van www.calimeromarketing.nl en www.ondernemersfacts.nl

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

21 antwoorden op deze vraag

 • 0

Ervan uitgaande dat jullie naast goede adviezen ook goede suggesties hebben, open ik hier alvast een berichtje om de toptien in samen te stellen (blijft ie bovenaan pagina 1 staan...)

 

Hierbij in volgorde van binnenkomst de voorlopige suggesties voor grote en kleine verbeteringen door de overheid. Indien het er meer dan 10 worden kunnen we wellicht keuzes gaan maken. Wat mij betreft printen we overigens tzt de gehele draad zodat de EZ ambtenaren de achtergronden bij onze keuzes kunnen lezen.

 

1. Bestemmingsplan Gezien de enorme stijging van het aantal solo-ondernemers die vanuit huis (willen) werken, verdient het wellicht aanbeveling samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten ernaar te streven dat alle gemeenten binnen bepaalde voorwaarden het runnen van een bedrijf vanuit de eigen woning toelaten zolang deze niet aan de woonbestemming wordt onttrokken? En de overheid kan er tevens voor zorgen dat er regels komen voor woningbouwverenigingen dat zij huurders in bepaalde gevallen (kenniswerkers) toestaan vanuit hun woning als solo-ondernemer aan de slag te gaan. (Renep)

 

2. Bedrijfsschappen Ook iedere zolderkamerwebwinkelier en B&B-houder die slechts 1 kamer verhuurt, dient lid te zijn van een bedrijfsschap. Dat zoveel mensen zo kleinschalig ondernemen als anno 2008 gebeurt, had men vast niet voorzien toen men de bedrijfsschappen oprichtte. Daarom de suggestie kleine ondernemers (zonder personeel of onder een bepaalde omzet) vrij te stellen.

 

3. Kamerkrant Veel ondernemers lezen de Kamerkrant nooit en ervaren die als ongewenst reclamedrukwerk dat slecht is voor milieu en klimaat. De suggestie is daarom de kvk's te overreden dat zij alle ondernemers eenmalig of bijvoorbeeld elke drie jaar een opt-in formulier sturen (of bij veel tegensputteren een opt-out formulier) waarmee ondernemers kunnen kiezen of ze de Kamerkrant willen ontvangen. Of niet. (Christine)

 

4. ...

5. ...

6. ...

7. ...

8. ...

9. ...

10. ...

 

Ondernemer achter dé lesmethode ondernemerschap voor het MBO www.isondernemenietsvoorjou.nl

Daarnaast die van www.calimeromarketing.nl en www.ondernemersfacts.nl

Link naar reactie
 • 0

Mijn suggestie is n.a.v. het bericht dat een Middelburgse freelancer ontheffing van het bestemmingsplan moest aanvragen om een paar extra ordners en een bureau in haar werkkamer te mogen plaatsen >:( (nou ja, daar komt het op neer).

 

Suggestie: regel wettelijk dat thuiswerkende zelfstandig ondernemers - wiens activiteiten niet van normale bewoning zijn te onderscheiden (denk aan kenniswerkers) - hun bedrijf op het huisadres mogen vestigen, ook als het bestemmingsplan slechts in bewoning voorziet (en dat daarvoor dus niet per geval ontheffing hoeft te worden aangevraagd).

Link naar reactie
 • 0
die grens moet érgens getrokken worden.

 

Inderdaad, maar laten we hem dan een beetje slim trekken.

 

Je hebt bedrijven in formele/juridische/fiscale zin, die slechts administratief op een woonadres gevestigd zijn. Het bedrijf bestaat uit een bewoner, die een paar extra ordners in zijn werkkamer zet. Niemand ziet of merkt er iets van en er wordt geen woonruimte aan de voorraad onttrokken.

 

En je hebt bedrijven waar iets gebeurt: er komen klanten en/of leveranciers, er is personeel, er wordt geluid of stank geproduceerd, spullen opgeslagen, gevaarlijke dingen gedaan, de horizon wordt vervuild , er wordt niet gewoond etc.

 

Voor die laatste groep lijkt het bestemmingsplangebeuren me zinnig, voor die eerste niet.

 

Lijkt me niet echt een issue.

 

We hebben het over honderdduizenden zelfstandigen die individueel een ontheffing van het bestemmingsplan zouden moeten aanvragen om hun kvk-inschrijving op het woonadres te mogen zetten. En wat gebeurt er nou echt met die aanvragen? Wordt er inhoudelijk iets getoetst, gecontroleerd? Nee toch.

 

En wat als de buren voor de lol bezwaar maken? Dan krijgen we zeker beroepsprocedures over drie ordners in de keukenkast.

 

Dit vind ik een voorbeeld van doorgeslagen regels waar ondernemers onnodig mee geconfronteerd worden.

Link naar reactie
 • 0

Maar hoe weet je wat men bedrijfsmatig doet? Hoe wéét de gemeente nou wat voor soort bedrijf het is? Hoe moet de gemeente nu ruiken of er wel of niet veel klanten over de vloer komen? En waar ligt de grens?

 

Er zijn best regels die overbodig of onnodig zwaar zijn, maar je moet oppassen dit te beperkt, en enkel door de eigen bril te zien. Heel veel mensen doen dat, die klagen maar altijd nèt over de dingen die hèn dwarszitten. Ra ra, hoe kan dat?

Link naar reactie
 • 0

Maar hoe weet je wat men bedrijfsmatig doet? Hoe wéét de gemeente nou wat voor soort bedrijf het is? Hoe moet de gemeente nu ruiken of er wel of niet veel klanten over de vloer komen?

 

De gemeente ziet elk ingeschreven bedrijf kennelijk als een potentieel probleem en eist een ontheffingsaanvraag als de burger in kwestie zelf vindt dat er geen probleem is. Dat is de wereld op zijn kop zetten. Stel je voor dat de gemeente bij elke nieuwgeboren burger ervan uitgaat dat hij problemen veroorzaakt en dat de ouders ontheffing van het bestemmingsplan moeten aanvragen om de baby mee naar huis te mogen nemen.

 

Pas als er een probleem is, iets of iemand constateert iets illegaals, hinder, overlast, geluid, gevaar etc. hoeft de gemeente op te treden.

 

En mijn wedervraag: wat lost de ontheffingsaanvraag op? Als je zo'n aanvraag indient dan weet de gemeente al dit soort dingen ook niet. Toezicht houden kun je alleen doen door toezicht te houden, niet door ontheffingsprocedures verplicht te stellen.

 

En als het echt niet anders kan dan met een verzoek van de betreffende ondernemer, dan zou dat een simpel vinkje bij het inschrijven van het bedrijf in het handelsregister kunnen zijn, in plaats van een pak papier voor een ontheffingsaanvraag.

 

En waar ligt de grens?

 

Ik bepleit: bij niet te onderscheiden van normale bewoning. Een normale bewoner heeft wel drie ordners en een bureau, maar slaat geen chemicalieën op, heeft geen personeel, ontvangt geen klanten en leveranciers etc. Als niemand er iets van merkt (en er is geen verborgen gevaar) dan is er wat mij betreft ook geen probleem waarvoor een ontheffing nodig zou zijn.

 

Om een postzegelverzameling aan te leggen of een sinaasappel te schillen hoef ik toch ook geen ontheffing van het bestemmingsplan aan te vragen? Waarom niet? Omdat het normale activiteiten zijn voor de bewoner van een woning. Het valt dus onder de bestemming "bewonen" die in het bestemmingsplan is voorzien. Een kenniswerker die zijn eenmanszaak op het woonadres vestigt doet wat mij betreft hetzelfde.

 

Heel veel mensen doen dat, die klagen maar altijd nèt over de dingen die hèn dwarszitten. Ra ra, hoe kan dat?

 

Ik zou het omdraaien. Als iemand klaagt over dingen die hem niet dwarszitten, dan moet hij psychiatrische hulp zoeken :)

Link naar reactie
 • 0

Kijk die René snapt het helemaal! Ik heb dat stukkie over die mevrouw gelezen en toen wist ik meteen waarom ik de Gemeente Weert niets over de "bedrijfsactiviteiten" in mijn eigen woning verteld heb.

 

Waarom niet? kan dan een vraag zijn. Je loopt dan toch een risico dat de Gemeente boos wordt.

 

Kort en bondig: nee dat risico loop ik niet.

 

Ik durf met iedere rechter in Nederland het gesprek aan over dit onderwerp.

 

De strekking die ik geef aan de 23.241 regels die er zijn in Nederland is een eenvoudige: als ik niet tot overlast ben voor mijn buren mag ik doen in mijn eigen woning wat ik wil.

 

De kreet eigen woning is wel belangrijk. Ik heb diverse klanten die in huurwoningen wonen van een woningbouwvereniging. Deze verenigingen houden hún klanten graag ongelukkig en arm (dat gaat hand in hand). Veel van hun contracten kennen een "anti-eigenbedrijfclausule". Het woord schandalig is te licht om dit gedrag van een "sociale" vereniging te beschrijven.

 

Dus wanneer je niet in je huisje je boormachine aanzet na 10 uur 's avonds, voor 8 uur 's ochtends. Sowieso niet iedere dag aan het boren bent, maar liever luistert naar mooie muziek (hè Karen ;) )en ook die niet te hard zet. Regelmatig 1 bezoeker over de vloer krijgt maar geen busladingen tegelijkertijd. En de zondagsrust respecteert in bepaalde delen van Nederland:

 

ga dan niet eerst langs de bureaucratie, maar ga gewoon van start!

 

Ard

 

P.S. mag dit alsjeblieft in onze toptien Karen?

Link naar reactie
 • 0

hm, die lijst samenstellen wordt moeilijker dan ik vooraf dacht. :-\

Moet ik nu scheidsrechter gaan spelen tussen twee HL-ers?

 

Ik snap overigens erg goed wat Rene bedoelt, want ik vermarkt mijn eigen kennis vanuit mijn woning. In Tilburg mag dat zolang je de woning niet aan de woonbestemming onttrekt en geen overlast veroorzaakt(omschrijving is uiteraard anders). Wat meteen de bottleneck aangeeft bij deze regeling. Bepalen wat er in een gemeente mag op dit gebied is geen rijksbeleid maar gemeentelijk beleid en daar gaat onze Frank niet over.

 

Zal ik in de lijst voorlopig opnemen dat de rijksoverheid gezien de enorme stijging van het aantal solo-ondernemers die vanuit huis (willen) werken, wellicht samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten ernaar kan streven dat alle gemeenten binnen bepaalde voorwaarden het runnen van een bedrijf vanuit de eigen woning toelaten zolang deze niet aan de woonbestemming wordt onttrokken?

Misschien dat ze daarbij als argument kunnen gebruiken dat gemeenten met het stellen van beperkende regels mensen stimuleren om buitenshuis te ondernemen. Vanuit milieu-oogpunt leidt vanuit je eigen huis werken juist tot minder autogebruik...

Ondernemer achter dé lesmethode ondernemerschap voor het MBO www.isondernemenietsvoorjou.nl

Daarnaast die van www.calimeromarketing.nl en www.ondernemersfacts.nl

Link naar reactie
 • 0

Ik had de bijdrage van Ard nog niet gelezen toen ik mijn vorige bericht postte.

 

mag dit alsjeblieft in onze toptien Karen?

 

En daardoor ga ik dus nog meer twijfelen hoe we (niet alleen ikke dus) kunnen zorgen dat er een lijst komt waar we met zijn allen achter kunnen staan. Suggesties daarvoor zijn wat mij betreft ook welkom.

Ondernemer achter dé lesmethode ondernemerschap voor het MBO www.isondernemenietsvoorjou.nl

Daarnaast die van www.calimeromarketing.nl en www.ondernemersfacts.nl

Link naar reactie
 • 0

(Karen, wellicht kun je ter inspiratie de poging van de stichting B & B om dit voor de B & B wereld te regelen eens lezen, de beleidsnotitie)

 

In het algemeen voor iedere inwoner van nederland geldt de

"u mag starten met ondernemen in dit land regel":

 

Maximaal:

1 bezoeker per auto tegelijkertijd.

Niet meer mensen in huis dan het aantal vierkante meters van de grootste kamer. (denk aan verjaardagen)

Alleen bedrijfsactiviteiten tussen 8 en 22.00 uur (dit voorkomt nachtprositutie in de woonwijken).

 

Indien iemand aan deze 3 regels voldoet > geen bureaucratie!

Link naar reactie
 • 0

(Karen, wellicht kun je ter inspiratie de poging van de stichting B & B om dit voor de B & B wereld te regelen eens lezen, de beleidsnotitie)

 

Ard,

Hiermee breng je me op het idee voor een ergernis die ik regelmatig voorbij hoor komen bij ondernemers in diverse branches.

De verplichte aansluiting bij een bedrijfsschap (naast de vrijwillige aansluiting bij een branchevereniging en het donateurschap van de kvk).

 

Ook iedere zolderkamerwebwinkelier en B&B-houder die slechts 1 kamer verhuurt, dient lid te zijn van een bedrijfsschap. Dat zoveel mensen zo kleinschalig ondernemen als anno 2008 gebeurt, hadden de wijze heren vast niet voorzien toen ze die bedrijfsschappen oprichtten. Mijn suggestie zou daarom zijn kleine ondernemers vrij te stellen van lidmaatschap of nog beter; eens te onderzoeken of de werkzaamheden van de bedrijfsschappen niet kunnen worden overgenomen door brancheverenigingen.

 

Ondernemer achter dé lesmethode ondernemerschap voor het MBO www.isondernemenietsvoorjou.nl

Daarnaast die van www.calimeromarketing.nl en www.ondernemersfacts.nl

Link naar reactie
 • 0

ZZP-er en minder dan 20K belastbaar bedrag > geen aansluiting bedrijfsschap. En de betaling dus ook in 1 keer regelen via de aangifte IB. Geen apart factuurtje (is alleen maar goed voor de boekhouder en de bank)

 

Immers je verdient alleen als zelfstandige beroepsuitoefenaar je bedrijf.

Je verdient met andere woorden alleen je eigen boterham.

 

Een werknemer van een winkel is op persoonlijke titel geen lid van het bedrijfsshap detailhandel, waarom een zolder eenmanswebwinkel dan wel?

Link naar reactie
 • 0

De kamer van koophandel. Je bent met ieder bedrijf dat je hebt, verplicht lid, en ze doen niets voor je. Met een eenmanszaak en twee BV's kan dat voor een persoon alleen aardig in de papieren lopen.

Per inschrijving krijg je de "kamerkrant", dat zijn dus drie blaadjes die iederen keer ongelezen in de papierbak gaan. Slecht voor het milieu.

Link naar reactie
 • 0

Al die stichtingen die door de overheid gerechtigd zijn om geld bij je te innen voor dingen waar je niets mee te maken hebt.

- stichting Thuiskopie: je hebt geen kopieerapparaat en je bent toch verplicht ze een paar tientjes per jaar te betalen voor kopieen die je niet maakt

- naburige rechten: je moet als bedrijf een paar tientjes per jaar betalen voor medewerkers die wel 's naar muziek luisteren. Voor die muziek is via aanschaf van CD, buma, etc. al drie maal betaald

- op blanko cd's zit een heffing voor illegale thuiskopien van muziek en dvd's. Als software bedrijf dat veel software verkoopt op cd's, betaal je dus voor ieder verkocht product voor illegale muziek-kopieen waar je part noch deel aan hebt

- en volgen mij zijn er nog een paar die ik freudiaans geheel verdrongen heb

 

 

Link naar reactie
 • 0

Belastingheffing op voedsel dat je aan medewerkers geeft. Om werktijd te besparen, en om geen ingewikkelde administratie bij te hoeven houden van wie wanneer hoeveel lunch't, had ik ingesteld dat de lunch door het bedrijf wordt betaald. Dat bleek het goedkoopst en het snelst. Krijgen medewerkers vervolgens belastingheffing van een paar dubbeltjes per dag. Allemaal nodeloos papierwerk.

Hetzelfde geld voor ander "loon in natura". Je hebt een auto van de zaak, maar prive heb je een eigen auto. Je moet vele uren adminstratiewerk per maand verrichten om te voorkomen dat je betaalt voor prive gebruik (dat er niet is) van de auto van de zaak, en in sommige gevallen kan dat zelfs niet, dan verplicht de belastingdienst je om je eigen auto weg te doen (in dit geval een antieker van 25 jaar oud in puike conditie).

 

 

Link naar reactie
 • 0

Ziekteverzuim. Waarom is een ondernemer financieel de klos als een medewerker op het voetbalveld arbeidsongeschikt wordt? Terwijl je medewerkers niet mag verbieden om te voetballen of andere zeer gevaarlijke sporten te doen. Waarom ben je de klos als je medewerker een ziekte heeft die verzwegen is bij de sollicitatie en je mag mensen niet medisch keuren? Waarom ben je verplicht een zwangere vrouw aan te nemen die gelijk na de geboorte ontslag neemt zonder ooit een dag gewerkt te hebben?

 

 

Link naar reactie
 • 0

Hallo Christine,

 

Bedankt voor je bijdragen. Misschien dat we twee lijstjes kunnen maken. Frank heeft nu namelijk gevraagd om een toptien met belemmeringen voor eenpitters en jij noemt drie zaken die relevant zijn voor ondernemers met personeel. Die passen dus niet in deze lijst, maar wellicht passen ze wel in een andere top tien (en zo niet, ze zijn nu in ieder geval genoteerd).

 

Frustraties bij ondernemers over verplicht lidmaatschap van de kvk zijn bekend, maar op korte termijn kan EZ daar weinig aan veranderen en wat mij betreft komen we met suggesties die realiseerbaar zijn. Onze Frank heeft op verzoek van de Tweede Kamer al geregeld dat de volgende evaluatie van de kvk sneller plaatsvindt dan onspronkelijk gepland. Dus misschien dat er over een paar jaar verbeteringen komen (de jaarbijdrage is na fusies verlaagd en je mag voortaan per kwartaal aanmelden/opzeggen).

 

De Kamerkrant

Je bent niet de enige ondernemer die aangeeft de Kamerkrant nooit te lezen. Daar zit wellicht een praktische suggestie in. Onze Frank kan vast wel een goed gesprek voeren met de kvk's en hen zover krijgen dat zij alle ondernemers eenmalig of bijvoorbeeld elke drie jaar een opt-in formulier sturen (of bij veel tegensputteren een opt-out formulier) waarmee ondernemers kunnen kiezen of ze de Kamerkrant willen ontvangen. Of niet.

Resultaat: een grote groep ondernemers minder geirriteerd over deze ongewenste reclame en het klimaat minder belast door papier, inkt en logistiek. Van de druk- en verzendkosten die ze besparen kunnen ze ongetwijfeld die gegevens bijhouden. Ik zet deze suggestie in de voorlopige lijst.

 

 

 

Ondernemer achter dé lesmethode ondernemerschap voor het MBO www.isondernemenietsvoorjou.nl

Daarnaast die van www.calimeromarketing.nl en www.ondernemersfacts.nl

Link naar reactie
 • 0

Ik denk dat de eerste suggestie die we moeten doen, is meneer Heemskerk voorstellen dit onderzoek niet met de FNV uit te voeren.

Deze club heeft in 2007 al eens een rapport (De Dynamische Driehoek) uitgebracht waar rijp en groen door elkaar staat. Voor degenen onder ons die het willen lezen, ik voeg het bij.

 

FNV Zelfstandigen is een vreemde eend in de vakbondsbijt, die per definitie nog steeds wordt geregeerd door (en de belangen behartigt van) blanke 45+ mannen. Dat ze daarbij een scherp gebekte vrouw als mascotte hebben, is geen toeval.

 

In het rapport wordt over alles gesproken, behalve de VAR. Terwijl volgens velen daar toch het nodige aan moet veranderen. En waarom spreekt de FNV niet over de VAR? Omdat iedere spat ruimte die je aan freelancers / zzp'ers geeft, ten koste gaat van de "baanzekerheid" van werknemers. Bijvoorbeeld in de bouw.

 

Eerder heb ik op dit forum al een artikel uit het FD van 17 dec 2007 geplaatst waarin Heemskerk stelt dat er ook weer niet teveel ondernemers / zzp'ers / freelancers moeten komen "omdat dat de solidariteit uit het bestel haalt".

 

Derhalve denk ik de uitkomst van dit FNV/Heemskerk onderzoek redelijk te kunnen voorspellen. Namelijk de inhoud die in het bijgevoegde rapport staat. Ieder andere uitkomst zou immers aantonen dat de FNV een jaar geleden haar werk niet goed heeft gedaan.

 

Met daarbij de volgende kanttekening: het zou mij niet verbazen om, in ruil voor een beperkte uitkering, er langzaam maar zeker een basis wordt gelegd om zzp'ers toch weer sociale verzekeringspremies te gaan laten betalen. Komt de solidariteit die Heemskerk graag ziet weer terug en indien het alleen om het werknemers deel gaat, is dat circa 1 miljoen x € 960 per jaar. Kunnen ze de verleiding weerstaan?

 

 

Kees de Kruiff

In Memoriam

Link naar reactie
 • 1

uitkering .... sociale verzekeringspremies

 

Ze moeten mensen gewoon de keus laten. Als je niet wilt betalen krijg je geen uitkering, als je een uitkering wilt moet je betalen.

 

Je moet mensen rechten geven, geen plichten. Net als vroeger het ziekenfonds, als dat een recht was geweest ipv een plicht, was het een goed systeem geweest.

 

 

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Verberg sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  9 leden, 290 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.