Ga naar inhoud
 • 0

Case: Coöperatie voor Open Source support.

Legend     2k 34

In dit draadje werken we het idee uit om Open Source produkten met een coöperatie te faciliteren. Als alles klopt zullen we uiteindelijk tot concrete dokumenten kunnen komen waarmee een coöperatie specifiek voor Open Source software en produkten opgezet kan worden. Waar mogelijk zetten we zoveel mogelijk opties neer, zodat bij de aanmaak van de coop uit verschillende sitaties gekozen kan worden.

 

 

Perry

 

 

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

 • 0
Legend     2k 34

Ik zit even te denken hoe we dat hier het beste kunnen doen.

 

Mijn eerste opzet voor aanpak zou zijn:

 

1. De uitgangs situatie beschrijven, dus even de case verder schetsen voor wie en waarvoor we een coop opzetten.

 

Uiteindelijk zullen we tot de volgende dokumenten moeten komen:

 

1. Het eerste dokument met een beschrijving in de ondernemers taal hoe we willen dat de organisatie gaat werken. Eventueel verschillende proposities voor de leden deelname.

 

2. Een intentie dokument waarin we feitelijk de leden een voorstel doen om aan de coop deel te nemen en op de voorstellen kunnen reageren.

 

3. Als alle reacties van de toekomstige leden binnen zijn. Het eerste dokument bijwerken met hoe de leden er over denken.

 

4. Het pragmatisch beschreven dokument omzetten in juridische taal waaruit de statuten tevoorschijn komen. Taak voor een jurist c.q de juiste notaris.

 

5. Een opzet voor het huishoudelijke regelement en wat je daar allemaal niet in zou kunnen opnemen.

 

Zouden we dat in dit draadje moeten doen, of zullen dat nou in een filesharing en meer besloten club doen? Het is mij om het even, doch denk ik dat een wiki wel handiger zou zijn, kan iemand hier bij deze structuur assisteren?

 

Perry

 

 

Link naar reactie
 • 0
Legend     749 21

Kijk.. de coop systematiek is altijd ondergeschikt aan de feitelijke activiteit van de coop. Het is de bedrijfsactiviteit die mogelijk vertrouwelijke elementen bevat. Dit impliceert dus openlijke deling... echter... Ik vind dat mensen die actief bijdragen ook meer mogen profiteren dan mensen die amper iets bijdragen (wat binnen de coop-filosofie past). Mijn standpunt is dan ook om de uitkomsten besloten te houden.

Link naar reactie
 • 0
Legend     2k 34

Ik vind dat mensen die actief bijdragen ook meer mogen profiteren dan mensen die amper iets bijdragen (wat binnen de coop-filosofie past). Mijn standpunt is dan ook om de uitkomsten besloten te houden.

 

Interessant dat je dit zo zegt, maar was eigenlijk niet van plan om nu gelijk al een soort van coop op te gaan zetten:-) Ik zie het puur als zinvolle aanvulling op dit forum. Zoals ik hier al 3 jaar vrijwillig opereer. Er gaan mij teveel VOF draadjes over het board met de nodige (aankomende) structurele problemen, ik vind dat soms heel triest en wellicht kan het helpen om dat te voorkomen.

 

Ik besef goed dat we dan heel wat kennis neer zetten, doch denk niet dat we gras weg maaien voor wat voor adviseurs dan ook. Iedere coop zal toch alsnog zijn maatwerk nodig houden.

 

Gaat mij er om dat het fenomeen coop helderder in beeld komt. En waar die drive vandaan komt? Weet ik eigenlijk ook niet, maar komt van binnen uit :-)

 

Perry

 

 

 

 

 

Link naar reactie
 • 0
Legend     2k 34

Dankje voor je input Sofiak,

 

Terug naar mijn voorstel. Wie willen er nog meer mee denken aan de uitwerking van een coop voor Open Source communities?

 

Momenteel maar 1 gegadigde die het liefst in een beschermde omgeving wil. Mij ook prima, doch als er meer zijn die het ook wel openbaar willen doen, mij ook goed. Het gaat mij ook puur om de praktische lessen en verder leuk als we met name de Open Source groepen een dienst kunnen bewijzen waardoor mooi software professioneler op de markt komt en IT ZZPérs eenbeschermde omgevingen kunnen bieden, als antwoord op de vraag van het fnpzzp draadje.

 

Wie willen hoe mee doen?

 

Perry

Link naar reactie
 • 1
Retired Mod     4,6k 118

Ik wil er zeker aan bijdragen. Ik heb een concreet project lopen waar we een coop voor zouden kunnen gebruiken en ben daarom zeer geïnteresseerd in de (on)mogelijkheden. Zoiets alleen opzetten zie ik niet zitten dus dit is een ideale kans. Wellicht spreekt het plan betreft open-source ook aan, wellicht kan je daar wat meer inhoudelijk over vertellen Perry?


Bezoekhetziekenhuis.nl: Eenvoudig bezoeken plannen aan de patiënt en communiceren met patiënt, familie en vrienden. ! Maak een account aan als een familielid in het ziekenhuis ligt en je kunt gezamenlijk de bezoektijden inplannen.

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     1,2k 45

Mocht je input nodig hebben rondom de combi open source en coop, daar kan ik wel bij meehelpen. We hebben oorspronkelijk gekozen voor een B.V. (inmiddels Amerikaanse Inc.) vorm en niet voor een cooperatief model en zijn daar om een heleboel redenen blij mee. Maar het cooperatieve aspect kan ook interessant zijn.

 

Over besloten versus open gesproken. Je wil een coop voor een open source initiatief opzetten. Zou niet echt in de open source filosofie van je organisatie passen om het besloten te houden ;D


The New Motion - elektrisch rijden geregeld

Alef op Twitter

Alef op LinkedIn

Link naar reactie
 • 0
Legend     2k 34

Laten we eerst nog even de probleemstellingen neer zetten en wat we denken te gaan oplossen. We kijken immers allemaal op een andere manier naar de wereld.

 

Voor de goede orde ik wil de wijze waarop Open Source nu is gefaciliteerd zeker niet wijzigen. Wel de wijze waarop het wordt georganiseerd. Oftewel zoals de broncode van Open Source nu verkrijgbaar zal dat zo blijven.

 

 

Wat ik alleen wil verbeteren is:

Voor eind gebruikers (zowel consumenten als bedrijven):

- Het support verbeteren, zonder afhankelijk te moeten zijn van een commercieel bedrijf of juist maar één of een paar expert(s). Momenteel hangt het verkrijgen van support af van de vrijwilligheid van de leden in een community en uiteindelijk ook als ongeschreven wet of je wel eens een donatie hebt gedaan.

 

- Een terugkoppeling/vergoeding kunnen krijgen door waardevolle bijdrage die je als bedrijf of gebruiker terug koppelt in de vorm van tijd, kennis of wat dan ook, toch een bepaald rendement van terug ziet. Dat kan dan zijn door bijvoorbeeld verkrijgen van support diensten, trainingen etc.. Kan uiteindelijk ook geld zijn, maar laat dat in eerste instantie niet het doel zijn.

 

 

Voor de Open Source experts zelf:

- Meer grip krijgen op hetgeen je inbrengt. In de huidige format is het allemaal vrijheid blijheid en uiteindelijk maar hopen dat iemand je een keer betaalde opdracht geeft om uiteindelijk toch brood op de plank te krijgen. Dus niet zo zeer met marketing en verkoop bezig hoeven te zijn om in leven te blijven.

 

- Ook niet direct in dienst hoeven komen bij grote organisaties, maar dat werk kunnen doen op momenten dat je dat ook wil doen, zonder eindgebruikers direct vacuum te hoeven zetten (dat er dus altijd collegas zijn die lastige vragen op zullen lossen). Degen die iets oplost, brengt uiteindelijk waarde in of wordt bijvoorbeeld betaald door support tickets.

 

- Vroeg of laat altijd beloond worden voor hetgeen ze inbrengen. Hetgeen men inbrengt zal in dit geval ook veel meer gebasseerd zijn op hetgeen gevraagd wordt door de eindgebruikers. Die kunnen bijvoorbeeld bepalen waar een gedeelte van hun inbreng aan besteed zal worden.

 

 

Idee is dan ook om een cooöperatief model te bedenken waar:

- Iedere experts lid van kan worden (of dat gratis moet zijn, met inbreng van kennis of betaald, laat ik voor nu nog even in het midden) In ieder geval moet er een bepaalde intentie zijn om de handen uit de mouwen tewillen steken.

 

- Eindgebruikers diensten en produkten kunnen afnemen die vanuit de coop goed of zelfs beter ondersteund worden dan bij de commerciële bedrijven. Daar dan ook geld voor over hebben,doch ook meer grip hebben op waar hun geld aan besteed zal gaan worden. Kan bijvoorbeeld zijn dat men kan kiezen in welke modules hun support geld voor een gedeelte ingestoken moet worden. Dit creeërt weer budget in de coop voor de experts waar ze weer uit betaald kunnen krijgen. Op dit moment kan men bij sommige Open Source bedrijven ook wel stemmen welke modules als eerst gemaakt zouden moeten worden. Maar ook hier geld wie betaald bepaald. En mocht er budget zijn, gaan Open Source experts die niet tot het commerciële bedrijf behoren gaan zich waarschijnlijk echt niet direct vanuit hun zolder kamer voor een bepaalde module inzetten.

 

- Een teamgeest zal ontstaan die minimaal drie keer zo krachtiger is dan de huidige situatie. De huidige situatie is immers toch weer zo dat er altijd een paar eigenwijze zijn die weer een nieuw smaakje van een OS idee gaan bedenken. Kijk naar de Linux versie, waarom kunnen ze alle sourcecode niet op één hoop gooien? Komt omdat er altijd weer een paar van die ondernemers bij zijn die de huidige broncode pakken en opnieuw gaan beginnen. Dat zal op zich wel zo blijven, doch ik denk dat als een ieder inziet dat bij elkaar blijven beter is dan apart te gaan we betere produkten en diensten krijgen en uiteindelijk een ieder beter af is.

 

 

Oftewel een coöperatief model waarin:

Betreft leden:

Experts zich eenvoudig kunnen aanmelden met hun talenten.

Niemand de baas is (er zal wel een bestuur zijn waarbij ieder jaar bijvoorbeeld minimaal één lid van het bestuur opnieuw wordt gekozen).

 

Betreft produkten en diensten (doelstellingen):

- Klanten van de coop professioneel support kunnen krijgen, al of niet per email, skype of telefonisch of op een forum (liefst 24x7 hetgeen mogelijk is als je de internationaliteit bekijkt waar Open Source veelal mee gepaard gaat).

 

- In principe de broncode van Open Source in takt blijft. De coop koppelt daar alles naar terug, doch men kan marketing technisch overwegen toch een paar modules in eigen hand houden (het support gebeuren is daar eigenlijk al een onderdeel van).

Produkt/functie ontwkkelingen bepaald worden door eindgebruikers (die kunnen bepalen waar ze bijvoorbeeld een gedeelte van hun support gelden aan besteed wordt.

 

Betreft financiën:

- De coop zelf primair geen winst maakt.

 

- Alle opbrengsten minus de algemene kosten om de coop in de lucht te houden wordt verdeeld over de leden naar verhouding van verleende inspanningen.

 

- Eventueel een maximaal bedrag er jaar overhouden Door een feestje, reizen opleidingen of wat dan ook (doch laten we het kas saldo minimaal houden).

 

- De hele boekhouding openbaar, alle uitgave en inkomsten zichtbaar (ja dat is even spannend :-).

 

- Een conversie tabel die inspanningen van leden vertaald naar een waarde, ik denk aan een punten stelsel. Punten kunnen behaald worden door dingen te doen, support te geven, een module uit te werken etc.

 

 

Tot zover mijn gedachte hetgeen al genoeg vragen bij mezelf oproept. O.a.:

- Wie wordt uiteindelijk verantwoordelijk voor financiën? (Uiteindelijk het bestuur, wil men dan wel in het bestuur zitten?)

 

- Wat als een lid van de coop een grote fout maakt (kan de coop zich daarvoor verzekeren?)

 

- Hoe gaan we alles vastleggen (inbreng, talenten en verleende diensten).

 

- Hoe gaan we waardes koppelen aan inbreng? (Iemand in Thailand is al blij met 25 euro per uur, in nederland hoef je daar niet mee aan te komen). Betekent dat er in dat op zichte altijd concurrentie zal zijn, of juist niet? Gaan de experts in een goedkoper land lekker in de westers coop werken?

 

 

Tot zover maar even.

 

Laten we nu eerst eens focussen of ik de probleem stelling wel juist heb? Klopt die? Wat kan hierbij aangevuld worden? En zou dat inderdaad met een coop opgelost kunnen worden zoals ik dat hierboven in grote lijnen heb geschetst (let op het format gaan we dus bijschaven. Gaat nu puur even om de grote lijnen. Denk ik in de juiste richting?). Gaan we daarna meer vragen op een rij zetten en kijken of we die beantwoord kunnen krijgen.

 

Het is aan iederen vrij om hierop te reageren.

 

Waarom ik denk dat een stichting niet de juiste format is, is omdat je dan direct aan vrijwilligers werk denkt. We praten hier over een gewenste bedrijfsvorm die weliswaar geen winst maakt maar gelden door sluist naar degene die een bijdrage leveren, dat is vanuit een stichting lastig te regelen, die hebben geen leden maar donateurs.

 

Perry

 

Link naar reactie
 • 0
Legend     749 21

Een aantal vragen:

 

- Waarom supporttickets? Geld is al duizenden jaren een geldig ruilmiddel... Wat zou kunnen is dat de ruilmiddelen binnen het systeem een hogere waarde hebben en een lagere bij uiteindelijke omzetting in echt geld. Een beetje een Linden$ idee.

 

- Waarom mag de coop geen winst maken? Ik denk dat de coop wel degelijk winst mag maken met haar producten/diensten en misschien ook wel zou moeten maken om levensvatbaar te blijven. Dat overschotten worden verdeeld onder de leden lijkt me logisch. Facebook zou ook een coop kunnen zijn en de rabo maakt ook winst..

 

- Wat is de waarde van een activiteit... tja... Is de tijd van iemand die business development doet meer waard dan die van iemand die programmeert? Of gaan er zaken meewegen zoals externe exposure en afbreukrisico?

 

- Meer een generieke opmerking... De coop lijkt prima te passen bij rijnlandmodel. Zijn we daar écht aan toe? Of willen we stiekum allemaal toch macht en controle verwerven? Eén overweging van de omzetting van OPG van coop naar NV was dat zeggenschap dan weer zou overeenstemmen met financiële exposure. Als de leden er dus niet echt klaar voor zijn, dan liggen mogelijk oeverloze discussies in het verschiet als de belangen groter worden (en mensen meer afhankelijk worden van de coop voor hun inkomsten).

 

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     1,2k 45

Twee dingen die me vanuit ondernemerschapsoogpunt een beetje opvallen. Een beetje kort door de bocht op sommige plaatsen...

 

Ten eerste de vrijblijvendheid. Als de assumptie heb dat er geen (of weinig) centrale leiding is in je huidige idee over de opzet, heb ik het dan mis? Ik heb veel open source communities gezien en degene die slagen, zijn degene met een sterke groep leiders. Binnen de communities waar geen leiderschap bestaat (en dus ook geen gezag), eindigt men meestal in een soort van besluiteloosheid en met een gebrek aan richting. Omtrent de toeloop van experts: ik heb de ervaring dat je met de 'experts' bij een voldoende groot open source product niet kunt voldoen aan de supportvraag. De toeloop van 'vrijwillige' experts stopt, nadat het open source product z'n sexiness heeft verloren en dan moet er gewoon actief gerecruit worden. Wij krijgen tegenwoordig 0,0 experts meer binnen die vanzelf toelopen (okay, das niet helemaal waar, het zijn er enkelen), ondanks het feit dat onze community met honderdduizenden ontwikkelaars wereldwijd die onze producten in commerciele omgevingen gebruiken als een erg vriendelijke en leuke community bekend staat.

 

Ten tweede. Lange termijn activiteiten en de bekostiging hiervan. Onderdeel van een open source product succesvol maken is het cree-eren van een community en het marketen van je producten. Dat gaat niet vanzelf. Ubuntu is succesvol omdat er een bedrijf achter zit wat het actief pusht en ondersteund. Dit bedrijf steekt geld in het marketen van Ubuntu en het cree-eren van een community. Dit is ook wat wij doen. Het is een grote uitdaging om (ook in een commerciele meer hierarchische omgeving) hiervoor budgetten te reserveren. Hoe gaat en cooperatief model hierbij helpen?


The New Motion - elektrisch rijden geregeld

Alef op Twitter

Alef op LinkedIn

Link naar reactie
 • 1
Legend     749 21

@ Alef... Het lijkt me dat we het hierover eens zijn. Het bestuur mag best democratisch worden gekozen, zoals in een AVA, maar er is nmm duidelijke leiding nodig dat mandaat heeft om zaken tot stand te brengen..

 

De coop biedt met name voordelen voor kleine 'aandeelhouders/leden'. Is het niet meer dan natuurlijk dat mensen die al méér in de community geïnvesteerd hebben ook meer te zeggen hebben?

 

Anyway... waarom proberen we het niet gewoon... Ik heb nog wel een maatschappelijk idee op de plank dat redelijk eenvoudig te realiseren zou moeten zijn... Welke rollen zijn er:

 

1. Business Development

2. GUI design

3. Programmering

4. ....

 

Ik doe zelf mee uiteraard.... nog twee personen interesse? De coop wordt slechts onderhands geeffectueerd, temeer aangezien er geen substantiële inkomsten verwacht worden en het gewoon geen zin heeft om notarissen aan het werk te zetten. Alle opbrengsten worden na rato van tijdsbesteding omgeslagen over de 'leden'.

Link naar reactie
 • 0
Legend     2k 34

Een paar reacties op jullie fantastische inbreng:

 

Waarom support tickets?

Ik ga er even vanuit dat we met een case bezig zijn voor software support. Mijn idee is dat een klant een pluk support tickets koopt en daar mee bij één van de experts eenvoudig support kan kopen, een soort mini betaling. De support gever kan later de support tickets inruilen voor concreet geld. Het zou ook met een 0900 nummer kunnen die de coop dan heeft. De opbrengsten van een suport call gaat dan naar degene die de telefoon op neemt.

 

 

Waarom geen winst maken?

Natuurlijk mag de coop wel winst maken, doch de hoogte en de besteding wordt bepaald door de leden.

 

Macht en controle?

Uiteindelijk zullen de leden(eindgebruikers de meeste macht hebben, die gefaciliteerd wordt door een bestuur, die wel degelijk leiderschap zal moeten tonen. Net zoals een coop een visie en misie zal moeten hebben.

 

 

Budget voor de lange termijn?

Ja, inderdaad uiteraard is dat nodig en uiteindelijk zijn het de klanten die bepalen hoeveel ze in die visie willen investeren. Met een coop kun je met het lidmaatschap geld vrij snel de lange termijn budgeteren, als je snel een flink aantal leden weet te werven, heb je geen grote investeerder meer nodig . Vandaar dat de visie en de missie rete goed moet zijn en veel mensen aan moet spreken.

 

Niet alleen voor kleine maar ook voor grote aandeelhouders?

Voor beide. Alleen in een BV is het vaak zo dat degene die het meest investeert het meest te zeggen heeft. In een coop is dat absoluut stuurbaar. Iemand mag best investeren en bepalen waar het dan aan besteed zou moeten worden, doch het stemrecht (lees de eindklanten) bepaald wat er precies het liefst zou moeten gebeuren.

 

nu wat doen?

En ja waarom niet nu al iets samen doen? Hoeft inderdaad nog helemaal geen coop voor opgezet te worden. Uiteindelijk is dat ook een beetje het doel van dit draadje ;-) Samen kun je eenvoudiger meer bereiken, wil allen aangeven dat je er niet te snel een BV of een VOF van moet maken, maar eerder een coop veel gaver, leuker en makkelijker om andere ook mee te laten doen.

 

Hoe je de waarde van een activiteit kunt bepalen ben ik zelf ook nog niet helemaal uit. En vraag is ook hoe strake je dat moet definiëren. Iemand ideeën daarvoor?

 

Zijn er mensen die ons niet kunnen volgen?

 

Perry

 

 

Link naar reactie
 • 0
Legend     749 21

Zeg het maar... wat is het waard... Wat is een goede IT-er waard en een UI-designer, een business developer? Waar het om gaat is dat de mensen die reputatierisico lopen ook daarvoor worden beloond. DWZ mensen die hun naam ergens aan verbinden worden beter beloond dan mensen die slechts op de achtergrond actief zijn...

Link naar reactie
 • 0
Legend     2k 34

Wat het definiëren van waarde betreft.

Waar het uiteindelijk om draait is het verkrijgen van een bepaald kennis component of wellicht hele strak voor gedefinieerde modules die uiteindelijk in kleine stappen kunnen worden opgedeeld.

 

Bijvoorbeeld:

Klant wil een extra functie in het software programma. Dan zijn daar een paar experts voor nodig om dat geïmplementeerd te krijgen:

- Een project manager die de uren inschatting bepaald (1 uur)

- Een systeem architect (3 uur)

- Een UI designer (5 uur)

- Een programmeur (3 uur)

etc..

 

Een ieder zal aan bepaalde kwalificaties moeten voldoen. Wie het dan gaat doen zal afhangen van wie het wil gaan doen. Soms kan daar zelfs een strijd tussen zijn, hoe gaan we dat oplossen?

 

Discussie punt is verder of een project manager meer voor zijn werkzaamheden moet krijgen dan een programmeur?

 

En wat als iemand een module bedenkt die veel programmeer tijd bespaard? Ook dan zouden dat we dat wellicht een waarde moeten geven in het gebruik er van?! Wordt wat lastig denk ik maar wel verstandig om daar over na te denken. Misschien tot een maximaal bedrag het bouwen van een functie/module vergoeden? Wordt wat ingewikkeld denk ik.

 

 

Perry

 

Link naar reactie
 • 0
Legend     2k 34

Hoe zit het met vervanging? Voeren de leden zelf de activiteiten uit

of mogen zij zaken aannemen en aan derde partijen uitbesteden?

 

Uiteindelijk kunnen BVs, stichtingen en VOFjes als rechtspersoon ook lid worden van een coop en van daar uit al of niet inschrijven om bepaalde acties te doen. Wie het dan doet maakt niet uit, als het maar gebeurd. En dus mogen werkzaamheden die door een lid worden aan genomen best door derden worden uitgevoerd.

 

Een andere vraag is: Wat doen we als leden zeggen iets te doen maar ze doen het niet of ze halen de deadline niet? :-)

 

 

Perry

Link naar reactie
 • 0
Legend     749 21

Grappig... hoe meer we afwijken van het open karakter van de coop hoe meer we richting BV/NV gaan... De geest van de coop is dat er voor een collectief bijvoorbeeld gezamenlijk ingekocht wordt. Deze activiteit wordt vanuit de coop verricht, door mensen die door de coop worden ingehuurd of die bij de coop in dienst zijn. M.a.w. als mensen diensten verrichten moeten die gewaardeerd worden en kan er nakoming worden gevorderd als dat niet gebeurd. Daarom is het ook lastig om intern een ander verrekenmechanisme te hanteren dan geld.

Link naar reactie
 • 0
Legend     2k 34

Grappig... hoe meer we afwijken van het open karakter van de coop hoe meer we richting BV/NV gaan... De geest van de coop is dat er voor een collectief bijvoorbeeld gezamenlijk ingekocht wordt. Deze activiteit wordt vanuit de coop verricht, door mensen die door de coop worden ingehuurd of die bij de coop in dienst zijn. M.a.w. als mensen diensten verrichten moeten die gewaardeerd worden en kan er nakoming worden gevorderd als dat niet gebeurd. Daarom is het ook lastig om intern een ander verrekenmechanisme te hanteren dan geld.

 

Hoezo wijken we af van het open karakter ?

 

Uiteraard kan men in de coop besluiten dat zaken die ingekocht moeten worden vanuit de coop geschiedt, maar dan denk ik meer aan algemene voorzieningen (hosting, drukwerk, telefoonkosten etc...)

 

De coop heeft overigens geen mensen in dienst! Ook huurt het niemand in! Het is meer de vraag wie iets wil gaan doen? En als het expertise te kort komt, kan het experts vragen lid te worden en mee te helpen.

 

Mocht er echt geen expertise aanwezig zijn, kan uiteraard altijd nog expertise ingehuurd worden, maar dan waarschijnlijk meer op account van de klant.

 

 

Verder kan er hoogstens een klein secretariaat opgezet worden, mocht de organisatie uit de hand lopen. Maar feitelijk moeten alle administratieve processen zo veel mogelijk geautomatseerd zijn. Verder kan een ieder zich op uur basis of per geleverde kennis component inzetten, voor de werkzaamheden die er liggen.

 

En ja uiteindelijk mag het allemaal ook best om geld draaien, doch alles moet wel vooraf een duidelijke waarde krijgen lijkt mij.

 

Perry

 

 

Link naar reactie
 • 0
Legend     749 21

Misschien is niet zozeer het 'open' karakter wat in het geding is (iedereen kan nl eenvoudig lid worden van de rabo coop) echter krijg je mogelijk een lock-in situatie voor leden die IE hebben ontwikkeld. Je kan niet zomaar je lidmaatschap cashen en overdragen is ook niet mogelijk. Stel iemand wil eruit. Kan die dan zijn opgebouwde rechten cashen? Gaat de coop deze rechten terugkopen? Of kunnen de andere contributors die rechten kopen? Wat als zij dat niet willen/kunnen is het recht dan overdraagbaar aan een derde?

Link naar reactie
 • 0
Legend     2k 34

DWZ mensen die hun naam ergens aan verbinden worden beter beloond dan mensen die slechts op de achtergrond actief zijn...

 

Ik vind deze statement nog wel interessant. Op zich zou dat zo moeten zijn. Uurtarief in sommige situaties misschien laten afhangen van karma?

 

mmm...dient nadere uitwerking..

 

 

Perry

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Verberg sidebar
 • Wie is er online?
  11 leden, 209 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 65.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.