Ga naar inhoud
 • 0

Privebetalingen en kosten uit de (Stamrecht) BV

Hallo, graag zou ik willen weten hoe ik voor mijn Stamrecht BV het volgende moet boeken:

 

In de balans:

- De "vordering op lichaam" van bedrijfskosten die ik in eerste instantie met privegeld betaald heb (bijv. aanschaf computer) en waarvoor ik inmiddels geld uit de BV heb onttrokken. Moet ik deze uit mijn eigen vermogen halen aan de Passiva kant?

 

In de Vpb:

- Opboeken onder: "Terugbetalingen van kapitaal in de loop van dit boekjaar" waarmee de fiscale winstgeving verlaagd wordt?

 

Als laatste heb ik nog een algemene vraag, ik heb een samenstellingsovereenkomst op basis van het U-rendement, zonder de vermelding van de kosten. Mag ik mezelf nu (na mijn oprichtingsjaar), standaard 0.5% kosten van mijn Stamrechtvoorziening aanrekenen? Dit lijkt me vorral interessant nu ik zelf de jaarstukken opstel en de echte kosten dus laag zijn. Hartelijk dank voor uw reakties.

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

20 antwoorden op deze vraag

 • 0

Ik snap weinig van wat je bedoelt. Als je het zelf wil doen, lijkt het me handig als je wat basiskennis op gaat doen?

 

1. Je hebt een computer gekocht die je in eerste instantie prive hebt voorgeschoten, maar waar je nu het geld voor van de bankrekening van de BV hebt gehaald?

Dan heb je met de passiva kant van de balans niets te maken. Aan de activakant ruil je geld (bank) in voor computer. Mogelijk zou je die computer ineens ten laste van de winst kunnen brengen, afhankelijk van de situatie (en bedragen).

 

2. Met een terugbetaling van kapitaal verlaag je de winst niet. Dus ik weet niet wat je daarmee wilt?

 

3. Ik neem aan dat je een stamrechtovereenkomst bedoelt en niet een samenstellingsovereenkomst? Aan de hand van wat je weergeeft, lijkt het erop dat in de overeenkomst staat dat je de stamrechtverplichting moet oprenten met het U-rendement. Wat er dan overblijft aan resultaat op je beleggingen is dan de winst. "kosten" in rekening brengen betekent niet dat je een extra aftrekpost hebt, maar dat vormt juist extra omzet - en dus extra winst - voor de BV.

Het meest gegeven antwoord op fiscale vragen: "Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden".

Link naar reactie
 • 0

Bedankt voor je reaktie. Laat het me even wat duidelijker maken. Mijn jaarstukken in het jaar van oprichting zijn door een fiscalist gemaakt. Met dit 1ste voorbeeld en interesse, wens ik nu mijn eigen jaarstukken op te stellen.

 

1. In de bijlage tref je mijn voorbeeld balans aan, wat alles wellicht duidelijker maakt. Het is eigenlijk heel simpel, ik heb prive een computer gekocht in '06 en uit mijn rek.crt. BV een terugbetaling ontvangen in '07 (op advies van mijn fiscalist). Waar moet ik dit aangeven op de '07 balans?

 

2. Als ik mijn Vpb aangifte invul, dan kan ik wel deze Terugbetalingen van kapitaal in de loop van dit boekjaar vermelden en daarmee mijn winst verminderen. In een eerder correspondentie op dit forum is het volgende hierover gezegd:

Het eigen vermogen van een onderneming wordt gevormd door het kapitaal per 1 januari vervolgens verhoogt met het resultaat uit onderneming minus de prive opnamen en verhoogd met de prive stortingen. Al deze zaken zou je aan de passivazijde van de balans moeten aantreffen en aangeven in de winstaangifte.

 

3) Inderdaad ik bedoelde mijn Stamrechtovereenkomst. Ik heb hierin het U-rendement opgenomen en wat ik graag zou willen is om gewoon standaard -0.5% van mijn Stamrecht(vordering) te kunnen opnemen omdat dit gemakkelijker is in vergelijk met het verzamelen van alle detailkosten. Het verlaagd tevens mijn winst, dus lagere Vpb.

 

Ik dank U bij voorbaat voor uw reaktie.

Link naar reactie
 • 0

Hoi Harry

 

Ik wil je toch aanraden om dan toch nog maar eens bij je fiscalist langs te gaan. Je haalt namelijk wat zaken door elkaar.

Even wat wedervragen:

 

1. de aanschaf van een privé computer heeft in een stamrecht BV geen plaats. De BV is immers een zelfstandige intiteit die je niet zomaar voor privé zaken kunt gebruiken. Wat je bedoelt met een terugbetaling in RC BV is mij onduidelijk. Heb je op aanraden van jouw fiscalist geld geleend van de BV?

 

2. Hetgeen op HL geschreven is waar jij aan refereert, geldt voor een IB onderneming en niet voor een BV. Terugbetaling van (aandelen)kapitaal kan alleen als je de BV hebt opgericht met meer dan 18.000 euro aandelenkapitaal.

 

3. die 0,5% afslag ziet niet op opnames uit het stamrecht. Het is enkel een rekengrootheid die je niet moet zien als cash op te nemen geld. De stamrechtvoorziening wordt jaarlijks opgerent met het U-rendement min 0,5% kostenafslag. Die kostenafslag kun je vergelijken met de poliskosten die een verzekeraar in rekening zou brengen.

 

Dat wil bij een voorziening van 100K en een U-rendement van 4% dus zeggen, dat de stamrechtvoorziening met 3,5% groeit. Die groei is een kostenpost voor de BV. Boekhoudkundig ziet dat er zo uit:

 

Rentelast stamrecht 3.500 (Winst en verliesrekening)

Aan stamrechtvoorziening 3.500 (balans)

 

Die halve procent afslag zorgt er dus voor dat de voorziening minder groeit en dat de rentekosten in de BV lager zijn en er dus meer winst gemaakt wordt.

 

Groet

Joost

 

DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0

Hallo Joost, bedankt voor je reaktie.

 

Met betrekking tot de 0,5%, bedoel ik de jaarlijkse kosten in de post Kortlopende schulden aan de Passiva zijde. Met andere woorden 0,5% van de (stamrecht)voorziening welke gebaseerd is op het U-rendement zoals opgenomen in mijn Stamrechtovereenkomst.

 

Voorbeeld (stel op 4%):

Eigenvermogen: 16.000,- (18 kE minus opstartkosten en verlies)

Voorziening: 104.000,- (100 kE + 4% U-rend)

Kortlopende schulden: -520,- (0.5% kosten x voorziening)

Totaal Passiva: 119.480,-

 

Het jaar erop (jaar 3) zou het er dan als volgt uitzien: (104kE + 4% U-rend): 108.160 en Kortlopende schulden: 541,- Etc....

 

Ik heb begrepen dat 0.5% kosten geaccepteerd kunnen worden. Dit geeft het voordeel dat de balans en Vpb eenvoudiger worden en een voordeel geven wanneer men de kosten zou kunnen beperken door het uitvoeren van de eigen administratie, etc.. lagere KvK bijdrage, etc...

 

Bij voorbaat dank voor je reaktie. Ik heb al veel kunnen leren van dit forum.

 

Link naar reactie
 • 0

Die 0,5% zijn geen kosten voor de BV, maar juist opbrengsten. Het zijn in feite poliskosten die de BV aan jou in rekening brengt voor het beleggen van je geld. Het is dus niet zo dat je gewoon standaard 0,5% als kosten mag boeken in de BV, je moet de werkelijk kosten boeken.

 

In de post kortlopende schulden zitten bedragen die de BV op korte termijn moet betalen. Daar kun je dit dus niet op kwijt.

 

Het lijkt me inderdaad raadzaam om nog eens terug te gaan naar je fiscalist, of om er een te zoeken die het je wel uitgelegd krijgt.

Het meest gegeven antwoord op fiscale vragen: "Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden".

Link naar reactie
 • 0

Hallo Ronald,

 

Ok, dat is me duidelijk de werkelijke kosten (KvK, bankkosten, admin, etc..) vermelden onder "Kortlopende schulden". Dat die 0.5% in feite opbrengsten zijn is me niet geheel duidelijk, gezien het volgende:

 

De post "Voorzieningen" is indien U-rend = stel 4% elk jaar: 100.000 / 104.000 / 108.160 / 112.486 etc..

Hoe hoger de rekenrente, hoe hoger de voorziening en daarmee hoe meer uiteindelijk tot uitkeer komt en in Box1 belast wordt (dus beter geen 0.5% afslag). Daar staat tegenover dat bij een hogere rekenrente er moeilijker winst gemaakt kan worden (dus wel beter 0.5% afslag), welke bij opheffing belast wordt tegen Vpb en Box2.

 

Vraag: Wat is nu het beste, wel of geen 0.5% afslag van mijn U-rendement? Ik wil mijn Stamrecht BV zo'n 10 jaar aanhouden en nog voor mijn pensioenleeftijd in een verlaagde Box1 tot uitkeer laten brengen.

 

Een andere vraag die ik nog heb is, hoe ik mijn kosten voor: administratie, km vergoeding (0.19/km) en dergelijke vergoed kan krijgen uit mijn BV. Ik maak deze kosten namelijk in eerste instantie prive (ze worden niet betaald met mijn BV pinpas)?

 

Ik zie graag je reaktie tegemoet en stel bijzonder prijs op jullie support..

 

Link naar reactie
 • 0

Voor het oprichten en uitvoeren van mijn BV zal ik wel degelijk kilometers moeten maken, alsook administratiekosten (kantoorbenodigdheden), etc... het mag misschien wel niet veel zijn, maar toch denk ik niet dat ik dit uit prive zou moeten betalen. Ik zou het daarom fijn vinden als je me een antwoord zou kunnen geven, wat te doen in dit geval.

 

Tevens kijk ik uit naar je reaktie op het eerste gedeelte van mijn vraag.

 

Alvast bedankt voor je reaktie.

Link naar reactie
 • 0

Dag Harry

 

De reiskosten en kantoorbenodigdheden voor een stamrecht BV zijn twijfelachtig. Je kunt die kosten wel declareren bij de BV, maar of het stand houdt bij een controle van de fiscus?

 

Boeking:

 

Reiskosten (19 cent per km)

aan bank

 

Kantoorkosten

aan bank

 

Boekingen uiteraard naar privé en geen BTW rekenen.

 

Over de 0,5% afslag. De fiscus ziet dit als verplicht zakelijk element in de oprenting van de voorziening. Daar kom je dus niet zomaar onderuit. Zie voor hoe toe te passen mijn eerdere reactie van 27/1 om 17.50 uur.

 

Ok, dat is me duidelijk de werkelijke kosten (KvK, bankkosten, admin, etc..) vermelden onder "Kortlopende schulden".

 

De werkelijke kosten boek je ook niet op de balans, maar in de winst- en verliesrekening. Onder kortlopende schulden boek je alle kosten die wel betrekking hebben op 2008, maar die je nog niet betaald hebt. Zgn. overlopende passiva. Dat geldt dus ook voor rente die de bank bijschrijft op 1-1-09, maar die betrekking heeft op 2008 (overlopende activa). Die rente moet je als opbrengsten nemen voor 2008, maar op de balans zetten als te ontvangen rente.

 

Te ontvangen rente

aan overlopende activa.

 

Hoe hoger de rekenrente, hoe hoger de voorziening en daarmee hoe meer uiteindelijk tot uitkeer komt en in Box1 belast wordt (dus beter geen 0.5% afslag). Daar staat tegenover dat bij een hogere rekenrente er moeilijker winst gemaakt kan worden (dus wel beter 0.5% afslag), welke bij opheffing belast wordt tegen Vpb en Box2.

 

Dit gaat ook niet zondermeer op. Als de voorziening harder groeit dan het werkelijk vermogen van de BV, dan kom je bij het uitkeren tekort. Je kunt best oprenten tegen 7%, maar als je van de bank maar 5% krijgt, dan heb je bij 65 jaar dus een enorme voorziening die niet gedekt wordt door de liquide middelen. Dan moet je die voorziening dus afboeken met het manco.

 

Omgekeerd geldt ook dat een lagere voorziening gaandeweg een winstreserve creëert. Daar is niets mis mee, omdat een winstreserve eerst belast wordt met 20% VPB en het restant bij uitkering als dividend tegen 25% box 2. Van de 100 winst, resteert na VPB 80. Dit keer je als dividend uit tegen 25% box 2, zodat netto resteert 60. Een gecombineerde druk van 40%. Voorwaar niet slecht.

 

Je moet de BV echter meer gaan zien als een fiscaal planningsinstrument. Wellicht kun je de PU´s opnemen tegen 33% als je stopt met werken op 60.

 

Ronaldinho en ik hebben hier nu veel tijd in gestoken. Ik hoop dat het duidelijk is. Het is niet onze onwelwillendheid, maar meer mijn zorg dat als het nu niet duidelijk is, dat we eindeloos blijven posten over dit onderwerp, terwijl een bezoek aan de oprichter van de BV of een fiscalist veel sneller tot antwoorden zal leiden.

 

Daarbij kun je m.i. een beroep doen op het simpele beginsel:

 

Jij hebt mij de BV geadviseerd, zorg dan ook dat ik het begrijp. Oftewel, dat zou m.i. kosteloos advies moeten zijn.

 

Mocht je begrijpen hoe de vork in de steel zit en heb je nog vragen, stel ze echter gerust. Daar zijn we voor.

 

Groet

Joost

 

DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0

Waarom zou het maken van kilometers vreemd zijn in een stamrecht BV?

 

Het is niet geheel ongebruikelijk om een onderneming te drijven in de stamrecht BV. In het geval van een riante gouden handdruk zou het niet mijn advies zijn, maar mogelijk is het wel.

 

Ik denk dat het handig is dat Harry ons verteld wat hij precies doet met zijn BV.

JM juristen & adviseurs

ondernemingsrecht:

samenwerkingsverbanden | overeenkomsten | (algemene) voorwaarden en reglementen | bedrijfsstructuren | bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0

Waarom zou het maken van kilometers vreemd zijn in een stamrecht BV?

 

Het is niet geheel ongebruikelijk om een onderneming te drijven in de stamrecht BV. In het geval van een riante gouden handdruk zou het niet mijn advies zijn, maar mogelijk is het wel.

 

Ik denk dat het handig is dat Harry ons verteld wat hij precies doet met zijn BV.

 

Zoals ik het lees is het een zuivere stamrecht BV en maakte Harry zijn KM's ivm de oprichting. Aangezien Harry niet in loondienst is van zijn stamrecht BV gaat de 19 cent per km niet op.

 

groet

joost

DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0

Bij de oprichting van mijn BV was ik voornemens om hieruit aktievere werkzaamheden te verrichten, maar momenteel is dit niet zo. Toch begrijp ik de reaktie van Joost niet waarom ik de kms die ik heb gemaakt voor:

 

Bij oprichting: Notaris, KvK, bank, fiscalist/accountant, algemene administratie kosten

Jaarlijks terugkerend: Bank, fiscalist/administratiekantoor, bank, algemene administratiekosten bijdrage en eventueel een kleine bijdrage in de telefoon/internet kosten tbv beleggingen, adviezen, etc..

 

Bovenstaande kosten hebben 100% betreking op het uitvoeren van mijn BV. Dat deze kosten niet groot zijn is me ook duidelijk, en dat ik deze voorschiet door uit eigen zak te betalen is ook logisch, vandaar mijn onbegrip voor onderstaande reaktie.

 

Zelfs als de jaarlijkse kosten een vraag zouden zijn, dan nog zou ik graag willen weten hoe ik een deel van de oprichtingskosten betaalt uit eigen zak vergoed kan krijgen.

 

Bij instemming, zou ik dus graag willen weten hoe ik deze kosten zou mogen boeken?

 

Ik dank je voor je reaktie en kijk wederom uit naar je reaktie.

Link naar reactie
 • 0

De oprichtingskosten zijn doorgaans voor de vennootschap, niet voor de oprichter. Accountantskosten etc zijn ook voor de vennootschap.

 

Hoe je dat moeten boeken kan Joost je vast vertellen. Ik ben geen boekhouder, maar ik zou neigen te zeggen:

oprichtingskosten

aan bank

(etc)

 

Voor wat betreft internet/telefoon etc: als je deze prive hebt afgesloten en ook prive gebruikt, maar incidenteel voor de BV. Dan trapt de fiscus daar niet in door boeking ten laste van de vennootschap.

JM juristen & adviseurs

ondernemingsrecht:

samenwerkingsverbanden | overeenkomsten | (algemene) voorwaarden en reglementen | bedrijfsstructuren | bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0

Hoi Harry

 

De reiskostenvergoeding volgt uit de loonbelastingwet. Nu je niet in loondienst bent, kan het formeel dus niet. Let wel: ik schrijf formeel.

 

Boekingen:

 

Oprichting: (deze zijn uiteraard voor rekening van de BV)

Advieskosten

aan bank (naar privé)

 

Reiskosten:

Reiskosten

aan bank (naar privé)

 

Groet

Joost

DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0

Dank je Joost,

 

Met de boeking: "Reiskosten aan bank (naar privé)" krijg ik inderdaad mijn voorgeschoten reiskosten prive weer terug, maar hoe moet deze onttrekking in de Vpb aangifte worden verwerkt? Onder welke post (bedrijskosten, of ...)?

 

Mijn balans zal deze ontrekking ook zien door een afname van het Eigen Vermogen, dus afname van de wettelijke reserves. Moet deze onttrekking in de balans ook seperaat worden opgevoerd, of enkel in de W&V opgave in de Vpb aangifte?

 

Ik kijk wederom uit naar je reaktie.

 

 

Link naar reactie
 • 0

Ik ben bezig om mijn eerste stamrecht-BV jaarrekening op te stellen.

Vorig jaar heb ik dat nog door de pensioenadviseur laten doen, maar omdat ik nauwelijks (bank)mutaties heb, wil ik het toch zelf proberen.

 

De volgende saldi staan op de passiva:

 

stamrechtverplichtingen

Stand aanvang 0

Ontvangen stamrecht 43.985

Rente 1.674

Stand ultimo 45.659

 

Kostenopslag stamrechtverplichting

Stand aanvang 0

Dotatie kostenopslag 6.515

Onttrekking 3.639 -/-

Stand ultimo 2.876

 

Volgens mij dient de rente over het afgelopen jaar (2008) met (4,24%-0,5%) (=gemiddeld U-rendement) te worden opgehoogd. Dus dan krijg je als nieuw saldo:

 

stamrechtverplichtingen

Stand aanvang 45.659

Rente 1.708 (4,24%-0,5%) * 45.659?

Stand ultimo 47.367

 

Heb ik hier het juiste U-Rendementspercentage over het boekjaar 2008 voor gebruikt en ook het juiste bedrag, waarover de rente dient te worden berekend?

 

Wat moet ik nu als kostenopslag over het boekjaar 2008 hanteren?

Is dat 0,5% van ???

 

Hopelijk weet iemand de antwoorden op mijn vragen?

 

Alvast bedankt voor de genomen moeite!

 

Richard

 

 

 

 

Link naar reactie
 • 0

Hallo Joost,

 

Ter verduidelijking het volgende:

 

Ik heb een ontslagvergoeding van € 50.500 van mijn oude werkgever ontvangen.

Hiervoor heb ik een stamrecht-bv laten opzetten.

 

Het eerste jaar heb ik via het accountantskantoor van de pensioenadviseur de jaarrekening laten opstellen.

Dit jaar wil ik het zelf doen, mede gezien het feit er niet veel mutaties zijn binnen de bv.

 

Zij hebben die € 50.500,00 boekhoudkundig als volgt verwerkt:

 

Bank € 50.000,00

@ Stamrechtverplichtingen € 43.985,00

@ Kostenopslag stamrechtverplichting € 6.515,00

 

Hoe zij tot deze verdeling zijn gekomen is mij niet duidelijk. Echter het is nu wel een voldongen feit.

 

Wat is het verloop van deze 2 passiva-posten?

 

Het volgende:

 

Saldo stamrechtverplichtingen:

Stand aanvang 0

Ontvangen stamrecht 43.985

Rente 1.674

Stand ultimo 45.659

 

Na narekening is de rente volgens mij als volgt berekend:

Stand ultimo: € 45.659 x (4,17%-0,5%) = € 1.676.

Het percentage van 4,17% is bepaald als zijnde het gemiddelde U-rendement over 2007.

De -/- 0,5% heeft te maken met het feit dat deze volgens de stamrechtovereenkomst in mindering gebracht dient te worden op het U-rendement.

 

Afgezien de renteberekening vindt ik de bepaling van de volgende saldi iets lastiger:

 

Mijn totale kosten voor oprichting van de stamrecht-bv bedroegen in het eerste jaar: € 3.639,00. Dit zijn voor mij éénmalige kosten.

Volgens mij komen de kosten in het tweede jaar (zoals bijdrage KvK) ten laste van het resultaat en komen daarna ten laste van de algemene reserve.

 

De samenstelling van deze activa is derhalve:

 

Kostenopslag stamrechtverplichting:

Stand aanvang 0

Dotatie kostenopslag 6.515 (zie begin van deze memo)

Onttrekking 3.639 -/- (éénmalige kosten)

Stand ultimo 2.876

 

Nu is eigenlijk mijn vraag.

Wat is nu het verdere verloop van deze passiva-post ad € 2.876,00.

Dien ik nog een saldo te doteren? Wellicht die 0,5%?

 

Hopelijk weet je me te helpen. Ik voel er weinig voor om de jaarrekening weer door een derde te laten opstellen.

 

M.vr.gr.

 

Richard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link naar reactie
 • 0

Hoi Richard

 

Je moet dit niet gaan splitsen in twee boekingen. Gewoon alles op 1 hoop onder stamrechtverplichting:

 

Stand eind 2007: 45.659

Dotatie: (4,17 - 0,5%) 1.676

Stand 31-12: 47.335

 

De kosten ivm oprenting kun je nl. niet activeren. Enerzijds brengt de BV deze in rekening en anderzijds zijn het kosten voor de BV. Per saldo nihil. De 1.676 zijn rentelasten voor de VPB.

 

groet

Joost

 

 

 

DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  8 leden, 218 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.