Ga naar inhoud
 • 0

Goed personeel

Het valt mij op, dat het ook in deze economische mindere tijd goed gaat met studies waarmee de kans op werk laag is. Een voorbeeld is een studie als vrijetijdsmanagement. Dit terwijl sommige (technische) studies weinig gekozen worden en de vraag wel erg groot is.

 

Ik weet dat er discussies zijn over stimulerinigsregelingen voor dit soort opleidingen. Iemand een idee over hoe het hier mee staat? Ik ben zelf van mening dat men zelf moet kunnen kiezen wat men gaat studeren (dus ook financieel mogelijk moet zijn). Maar van mij mag een studie die goed is voor de nederlandse econonmie wel goedkoper aangeboden mag worden dmv subsidies.

 

Aanleidig van dit topic is de campagne die in belgie aan de gang is: http://www.studiemettoekomst.be

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

17 antwoorden op deze vraag

 • 0
Maar van mij mag een studie die goed is voor de nederlandse econonmie wel goedkoper aangeboden mag worden dmv subsidies

 

Ja alleen hoe wil je dit toetsen, wie zegt dat de opleidingen vrijetijdsmanagement of bewegingsmanagement bv niet goed voor de economie zijn? Beetje lastig te bepalen dus.

 

Wel ben ik van mening dat iedereen moet kunnen studeren wat hij wilt, maar dit niet onbeperkt moet kunnen doen. Eigenlijk dus geheel in lijn met wat de regering doet (en gedaan heeft). Prestatiegericht studeren, vind ik niks mis mee.

Overzichtelijke website statistieken van ICStats, Visitor Engagement praktisch toepasbaar!

Link naar reactie
 • 0

Tja lijkt me niet moeilijk te bepalen als je gewoon naar de cijfertjes kijkt. Welk % zit na 1 jaar nog op de bank thuis. Maar dan natuurlijk niet met een korte termijn blik. Maar daar heb je dan ook weer slimme economen voor.

 

En als er zoveel vraag is naar een techneut (en de verwachting is dat dit over 10 jaar nog zo is) dan mag van mij het college geld voor zo'n opleiding ook wel naar beneden.

Link naar reactie
 • 0

Ik ben er ook wel voorstander van om de opleiding met hoge kansen op de arbeidsmarkt wat te stimuleren. Dat kan door subsidie op het collegegeld, of door meer tijd beschikbaar te stellen voor zo'n opleiding.

 

Het hele prestatie- en tempobeurs gebeuren heeft een nare invloed gehad op de academische sfeer. Een moeilijke opleiding kiezen is er minder aantrekkelijk door geworden: Als na een paar jaar blijkt dat het te zwaar is voor de student, en hij de studie moet staken, blijft een flinke schuld staan.

 

Studenten spelen daardoor eerder op safe: Als er maar EEN papiertje uitkomt op het eind van de rit... Ik vermoed dat er best wat mensen onder hun kunnen studeren als gevolg hiervan, en dat is natuurlijk verspilling van talent.

 

 

Link naar reactie
 • 0

Als ze eens beginnen met het naar beneden halen van al het collegeld, ongeacht je opleiding. Het is de afgelopen jaren behoorlijk de pan uitgerezen.

 

En ik denk ook niet echt dat je mensen warm laat lopen voor een opleiding door deze goedkoper te maken. Uiteindelijk gaan mensen toch doen wat ze leuk vinden. Als een sector, bv techniek, met een personeelstekort kampt, en de prognose voor de komende jaren is dat dit weinig veranderd dan moet je beginnen bij de "wortels". In dit geval dus de kleuterschool. Gooi alle computers aldaar het raam uit en leg meccano en technisch lego neer!

 

 

 

ice

Link naar reactie
 • 0

Ben het wel eens met BenM dat de prestatiebeurs iets genuanceerder uitgevoerd had mogen worden. Ik heb HEAO CE gedaan, een vriend van me doet Ruimtevaartkunde in Delft, niet te vergelijken qua studielast en toch moet hij er net zo snel over doen. Dat klopt inderdaad niet.

 

Tekorten in bepaalde sectoren opvangen lijkt me wel goed en dat is eigenlijk wat je bedoelde. Ik ging te veel in op het economische belang.

 

Misschien zou heel het systeem van betalen wel op de schop moeten. Zouden er eerlijkere verdelingen zijn van de kosten? Dus door niet te denken in termen van collegegeld en studiebeurs etc.? Iemand ideeën, ik ff niet ;)

Overzichtelijke website statistieken van ICStats, Visitor Engagement praktisch toepasbaar!

Link naar reactie
 • 0

 

 

Ben het wel eens met BenM dat de prestatiebeurs iets genuanceerder uitgevoerd had mogen worden. Ik heb HEAO CE gedaan, een vriend van me doet Ruimtevaartkunde in Delft, niet te vergelijken qua studielast en toch moet hij er net zo snel over doen. Dat klopt inderdaad niet.
Tja studielast is moeilijk te bepalen en het de moeilijkheidsgraad hangt af van een (je) persoon. Toch blijf ik er bij dat voor sommige opleidingen maatregelen genomen moeten worden. Het ontbreekt gewoon aan marktwerking. Scholieren kiezen wat ze leuk vinden > Onderwjs instellingen bieden waar vraag naar is (en verdienen zo veel > meer marketing > nog meer scholieren) En dan sta je met een papiertje waar je niets mee kan.

 

(ps. nu is t volgens mij wel zo dat de onderwijs instellingen meer krijgen voor technici, maar t helpt niet echt geloof ik)

 

[edit]

Link naar reactie
 • 0

De kosten die een universiteit per student maakt verschillen sterk per studierichting. In het algemeen zijn beta-opleidingen tamelijk duur, alleen al aan de materialen die nodig zijn om onderzoek te doen. Dit wordt deels gefinancierd door de overheid, maar bij veel faculteiten komt een groter deel van het geld uit een andere geldbron: Research grants, bedrijfsleven, allerlei potjes.

 

Voor de student maakt dat allemaal niet uit, die betaald het wettelijk vastgestelde collegegeld, ongeacht de opleiding. Ik zou het echter een goed idee vinden om bijvoorbeeld studenten die een stevige 5-jarige beta-opleiding doen daarvoor 6 jaar studiefinanciering te gunnen. Maar ook de student die er na 2 jaar achter te komt de opleiding niet aan te kunnen, mag best wat compensatie krijgen voor zijn lef er toch aan te beginnen.

 

Het is prima als mensen studeren wat ze leuk vinden, in iets anders zijn ze meestal toch niet erg bedreven. Maar het is kwalijk als iemand voor een eenvoudiger opleiding moet kiezen omdat de kans op schulden dan kleiner is. En omdat er meer tijd overblijft voor bijbaantjes om zo collegegeld, huur, eten en drank te bekostigen.

 

En goed voor de economie.. dat weet je maar nooit. Een universiteit verzorgd geen beroepsopleidingen, dus er rollen ook geen kant-en-klare werkers met economisch nut van de lopende band. Het is natuurlijk wel mogelijk die mensen te verleiden tot een baan met economisch nut als daar een navenant salaris bij komt kijken (is niet altijd het geval).

 

Link naar reactie
 • 0

Ik denk dat we aan de huidige samenleving goed kunnen aflezen waar het toe leidt als we de 'economisch interessante' opleidingen (en sectoren) stimuleren en promoten.

De gezondheidszorg en het onderwijs kwijnen weg.

Het is gelukkig niet alsof onze gezondheid en het onderwijs 2 grote pijlers van ons economische succes zijn.

 

In Amsterdam gaan mensen die te lang met een bijstandsuitkering thuiszitten ingezet worden in het onderwijs en in de zorg-- ik denk niet dat de thuiszitters hier blij van worden, of dat het per sé de zorg en het onderwijs ten goede komt, maar ik vind het wel een beleid met ten minste de intentie er iets aan te doen.

 

Nederland moet kennisland worden, voorloper op ICT-gebied en ondertussen zitten onze oude van dagen (die Nederland met blote handen hebben opgebouwd na WOII) de rest van hun dagen mens-onwaardig te slijten in hun eigen [.........]

 

Daar komt bij dat op het moment dat een overheid zich inspant een studierichting te stimuleren, promoten of ronduit 'hypen', de behoefte tegen de tijd dat mensen heropgevoed (en afgestudeerd) zijn misschien wel heel anders ligt.

Of dat er per ongeluk teveel instroom aan andere hoogrelevante opleidingen onttrokken wordt.

 

En ik vraag me af in hoeverre die 'economische argumenten' niet iets minder relevant worden, nu zo veel meer vrouwen vertegenwoordigd zijn in werk, politiek en studie.

Als ik het goed begrepen heb is dit voor vrouwen toch veel minder belangrijk-- die willen het vooral naar hun zin hebben.

 

 

 

 

 

Link naar reactie
 • 0
Maar ook de student die er na 2 jaar achter te komt de opleiding niet aan te kunnen, mag best wat compensatie krijgen voor zijn lef er toch aan te beginnen.

 

Ja dit ben ik met je eens. Uit het onderstaande stuk blijkt dat er meer mensen zo over denken. Ik vraag me af of ze er iets mee gaan doen.

 

Bedrijfsleven: techniekstudenten moeten gratis jaar krijgen

Het bedrijfsleven heeft in de periode 2004-2006 120 duizend hoogopgeleide technici meer nodig dan er beschikbaar zijn. Dit tekort aan kenniswerkers schaadt de concurrentiepositie van de economie. Daarvoor wordt gewaarschuwd in een nog vertrouwelijke nota van het ministerie van Economische Zaken. Om het tij te keren zou de overheid studiefinanciering en het collegegeld voor het eerste studiejaar moeten betalen. Ook al omdat technische studies vaak vijf in plaats van vier jaar duren. Daarnaast zou een student niet meer gestraft moeten worden voor het proberen van een exacte studie. Als de studie te moeilijk blijkt, moet de student zijn studierechten behouden. Het tekort wordt veroorzaakt door falend onderwijs en afnemende interesse voor exacte vakken. [Volkskrant]

Link naar reactie
 • 0

Aan de dalende interesse zal waarschijnlijk weinig te doen zijn, dat is de afgelopen jaren al zo vaak geprobeerd. Volgens mij valt DIE daling ook nog wel mee, het is altijd een relatief klein percentage geweest dat een beta-studie ging volgen.

 

Maar als van dat kleine clubje nog een deel afvalt door praktische, financiele of andere extra bezwaren, komt het beta-onderwijs natuurlijk in de knel.

 

Daarnaast is de balans tussen onderzoek en onderwijs binnen de universiteiten nogal gammel. Je ziet dat op een aantal faculteiten het onderzoek zichzelf inmiddels prima red zonder overheidsgeld. In principe zouden die vakgroepen verder kunnen als research-instituten zonder onderwijs te verzorgen. Onderzoekers haalt men goeddeels uit het buitenland, leidinggevenden worden ook uit het bedrijfsleven teruggewonnen. Het overgebleven 'onderwijs-aspect' richt zich dan met name op AIO's, onderwijs geven aan studenten is nog een bijkomstigheid.

 

Die ontwikkeling geeft helaas niet zoveel hoop voor het beta-onderwijs, maar is wel te keren. Bijvoorbeeld door een populatie slimme, gemotiveerde studenten binnen te halen die wezenlijk bijdragen aan het onderzoek. Er ontstaat dan (weer) een synergie die niet gedreven wordt op (onderwijs)geld vanuit de overheid... dat laatste is namelijk nimmer genoeg om goed onderwijs voor te geven.

 

Link naar reactie
 • 0

Okay, ik geloof dat onze bovenstaande argumenten weinig zoden aan de dijk hebben gezet:

 

bron: RTL Nieuws

CPB: studiebeurs moet lening worden

 

De studiebeurs moet een lening worden die na het afstuderen door de student moet worden terugbetaald.

 

Althans, dat is het plan dat het CPB, het Centraal Planbureau, morgen zal presenteren aan het kabinet, zo meldt de Volkskrant. Op Prinsjesdag biedt het CPB altijd de Macro Economische verkenning aan. Hierin adviseert het bureau de regering over de economische vooruitzichten.

 

Nu is het nog zo dat alleen een student die onvoldoende studieprestaties levert, zijn beurs moet terugbetalen. Wie volgens plan afstudeert, krijgt de beurs van de overheid. Dat moet volgens het CPB dus veranderen. Zo zou de overheid jaarlijks honderden miljoenen tot enkele miljarden euro's kunnen besparen.

 

Het Centraal Planbureau stelt verder voor dat studenten die veel verdienen, meer moeten terugbetalen. Hoger opgeleiden zonder of met een laag inkomen, hoeven de schuld niet terug te betalen.

 

Het nieuwe leenstelsel zou een flinke aanslag betekenen op het inkomen van de afgestudeerden. Zelfs in het gunstigste geval moet een ex-student dan 6% van zijn totale inkomen inleveren na afloop van de studie.

 

Het een en ander is weinig hoopgevend als we ooit het tij willen keren qua dalend opleidingsnivo. Voordeel is wellicht dat mensen een moeilijker studie wel zullen kiezen omdat ze sowieso moeten betalen, maar het is twijfelachtig of dat kan compenseren voor het aantal mensen dat sowieso geen studie meer kan doen.

 

Laten we maar hopen dat dit echt bij een dom plan blijft, en niet wordt overgenomen als beleid.

 

 

Link naar reactie
 • 0

Ja ik moet zeggen dat ik ook moest fronsen bij het lezen van dat bericht.

 

Er stond in het artikel dat ik las ook een zinsnede over dat dit plan eerlijker zou zijn omdat juist hoger opgeleiden straks zoveel gaan verdienen. Daarmee zeggen "we geven nu geld aan mensen die het straks voor hun eigen winst gebruiken". Natuurlijk gaat dat helemaal voorbij aan de winst die hoger opgeleiden opleveren voor de totale economie en welvaart in dit land. Lekker kortzichtig gedacht dus.

Overzichtelijke website statistieken van ICStats, Visitor Engagement praktisch toepasbaar!

Link naar reactie
 • 0

Ach, het CPB loopt zowiezo al een x aantal jaren achter op de realiteit. Kijk naar de uitwonende beurs tov de gemiddelde huurprijs.

Net als de meeste overheidsinstanties werken ze allen langs elkaar, ik herinner mij nog een bericht waarop stond dat een groot gedeelte van jongeren al dik rood staat.

Beetje visie en je ziet straks ineens heel veel nog armere studenten die en de huidige roodstand + studielening moeten terugbetalen.

Combineer dit met toch willen zuipen en je krijgt studenten die nog meer werken dan ze nu al doen, dus nog minder studeren, dus nog langere studiejaren, dus nog minder specialisten, dus nog meer problemen.

*Zucht* die arme studentjes :(

 

Vraag me trouwens af of de tempobeurs, prestatiebeurs en die andere grappen eigenlijk hielpen, weet iemand daar wat van?

Geld ligt op straat, je moet het alleen oprapen

Link naar reactie
 • 0

Nouja, of ze geholpen hebben, dat hangt er nogal vanaf hoe je het bekijkt. Vroeger kon je 10 jaar studeren, nu krijg je nog maar 4 jaar geld + 2 jaar lening...

 

Dus de overheid heeft een hoop geld bespaard. Ook universiteiten hebben het aan de kostenkant gemerkt, omdat ze per afgestudeerde betaald krijgen was dat wel prettig.

 

En inderdaad, je komt er niet echt van rond. Bijna iedereen die ik ken werkt minimaal 8u bij, sommigen oplopend tot 20u...

Link naar reactie
 • 0

Dus de overheid heeft een hoop geld bespaard. Ook universiteiten hebben het aan de kostenkant gemerkt, omdat ze per afgestudeerde betaald krijgen was dat wel prettig.

 

Was er op dit gebied niet een of andere grote fraude gaande bij zo'n beetje alle hogescholen en universiteiten?

Geld ligt op straat, je moet het alleen oprapen

Link naar reactie
 • 0

Naar ik mij kan herinneren ging dit om hogescholen. Niet de uni's. Het waren toch allemaal niet-bestaande studenten die stonden ingeschreven? Daar heeft een universiteit dus niets aan, omdat ze betaald krijgen per bul...

Link naar reactie
 • 0

Beste Rick,

 

Het door jou weergegeven probleem ligt niet bij de overheid of studieinstellingen, maar bij het bedrijfsleven zelf.

 

Al sinds de jaren '70 is in Nederland een weg ingeslagen waarbij er door het bedrijfsleven een keuze is gemaakt naar meer management en minder productie. Die productie is zelfs stelselmatig uit Nederland verplaatst naar landen met lagere loonkosten. Het uitoefenen van een vak, waarbij met "de handjes" moet worden gewerkt, is dus steeds minder aantrekkelijk gemaakt.

 

Het bevorderen van technische opleidingen met geld in de vorm van subsidies, of op andere manieren heeft dus geen enkel effect, als er in Nederland niet weer ruimte wordt gemaakt voor pure productiebedrijven. De overheid kan dit stimuleren door onze sociale heilstaat te minimaliseren, waardoor mensen weer gedwongen worden om zelf iets te gaan ondernemen.

 

 

Groet,

 

 

Michael Klijn

www.droombureau.nl

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Verberg sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  1 lid, 99 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.