• 0

NL BV met NL bestuurder, DGA woonachtig in buitenland ??

Mijn situatie is als volgt:

Momenteel ben ik woonachtig in Argentinië. Ik wil graag een BV oprichten in NL i.v.m. de financiële en juridische onzekerheid alhier. Ik lever vertaaldiensten aan NL bedrijven. Mijn freelancers werken voornamelijk hier, maar ook in andere landen. Ik wil een NL familielid als bestuurder aannemen om licht administratief werk uit te voeren voor enkele uren per week (correspondentie, facturatie etc.). Ik zal zelf 100% DGA worden en ook dagelijks bezig zijn met de BV vanuit Argentinië.

 

1. Is dit juridisch gezien mogelijk en een legale constructie?

2. Wat is de minimale vergoeding die ik moet toekennen aan de bestuurder?

3. Wat is het minimale salaris dat ik als 100% DGA moet ontvangen?

4. Zijn er specifieke zaken die een bestuurder wel/niet mag/moet doen?

5. Zijn er specifieke zaken die ik als 100% DGA wel/niet mag/moet doen?

 

Bij voorbaat dank voor jullie reacties!

 

 

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

13 antwoorden op deze vraag

 • 0
Ik wil een NL familielid als bestuurder aannemen om licht administratief werk uit te voeren

 

Licht administratief werk is iets heel anders dan bestuurder.

 

Ik zal zelf 100% DGA worden

 

De 'D' staat voor directeur, ofwel de bestuurder. De 100% kan alleen slaan op de aandelen, maar suggereert ook dat je de enig bestuurder zult zijn.

 

Wat is nu precies de rol die je voor jezelf en je familielid voorziet?

Link naar reactie
 • 0

1. Ik zie niet in waarom dit niet zou kunnen, maar ik ben hier geen expert in.

 

2. De minimale vergoeding die je moet toekennen aan een werknemer die minimaal 5% aandelen in de BV heeft is in de regel 42.000 euro (artikel 12a Wet op de loonbelasting 1964). Dit geldt niet wanneer normaal een lager/hoger loon gebruikelijk is.

 

Zoals Renep al zei, een DGA is in de regel de bestuurder/directeur van een BV.

 

4. Als jij je taak als bestuurder kennelijk onbehoorlijk vervuld én dit een belangrijke oorzaak is van een faillisement, kan je in faillisement hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden (oftewel, schuldeisers kunnen zich verhalen op je privébezit), zie artikel 2:248 lid 1 Burgerlijk Wetboek. Verder staat in artikel 2:9 Burgerlijk Wetboek dat jij je taak als bestuurder behoorlijk moet vervullen, dat is de plicht die je hebt. Concreet, geen gekke dingen doen.

 

 

 

 

 

 

Link naar reactie
 • 0

Iemand die in het buitenland woont en werkt, valt niet direct onder de NL loonbelastingwet, ook al is de werkgever hier gevestigd. Dat zou al een uitweg kunnen zijn voor het DGA-loon.

 

Constructie kan gewoon. Let wel op de formaliteiten zoals het papierwerk voor een volmacht die de NL notaris nodig heeft (of vlieg hierheen).

Betaal je NL bestuurder gewoon een marktconforme beloning, zeg 20 euro per uur.

Betaal jezelf dus niet per se een salaris uit.

 

Laat je wel goed voorlichten voordat je hiermee begint.

 

groet

Joost

DenariusAdvies: Tax | M&A | Legal

Link naar reactie
 • 0

Hoi Holando,

 

Nederland heeft een belastingverdrag afgesloten met Argentinië. Ik zou hiervan eerst kennis nemen, alvorens tot bovenstaande constructie over te gaan.

 

Met name de feitelijke vestigingsplaats van de BV (Nederland of Argentinië) kan tot discussie leiden.

 

Omdat een BV naar Nederlands recht wordt opgericht, is de BV naar wetsfictie in Nederland gevestigd. Maar dat wil nog niet zeggen dat Argentinië geen heffingsrecht heeft. Er kan sprake zijn van een dubbele vestigingsplaats.

 

Een Nederlandse bestuurder wil nog niet persé zeggen dat Argentinië geen heffingsrecht heeft, zeker als de core business in en vanuit Argentinië wordt uitgevoerd.

 

In hoeverre het verplichte DGA-salaris ook voor u geldt, zal mede afhangen van de formulering in het belastingverdrag, maar als de werkzaamheden in Argentinië worden uitgevoerd, zal de heffing daarover aan Argentinië toekomen.

 

Succes,

 

Odeon

Link naar reactie
 • 0

Alvast bedankt voor de antwoorden tot nu toe! Wellicht dat het e.e.a. niet duidelijk was in mijn eerste uitleg. NL en ARG hebben een belastingverdrag dat dubbele belasting voorkomt. Ik vind het ook niet erg om een keer per jaar het verschil te betalen in ARG indien dat van toepassing is. Dat zou ik met mijn accountant alhier uit moeten zoeken. Het punt is dat ik op diverse websites heb gelezen dat ik als DGA niet in het buitenland mag wonen, zonder dat er een bestuurder in NL de dagelijkse leiding voert. Dat is het punt rondom de daadwerkelijke zetel van de BV: NL of ARG. Ik wil mijn facturen in NL innen en die daar op de bank houden staan. De ARG wetgeving verplicht mij namelijk alle facturen aan buitenlandse klanten hier in ARG te innen. De centrale bank wil natuurlijk alle vreemde valuta zelf houden en mij pesos ervoor in de plaats geven die met de dag minder waard worden i.v.m. devaluatie. Ik las elders op dit forum dat een DGA naar Canada verhuisde, maar er een directeur/manager/bestuurder werd aangesteld die de dagelijkse leiding voert over het personeel in NL. Aangezien ik geen personeel in dienst heb en alleen met freelancers werk is daardoor het verschil groot qua constructie. Ik hoop dat jullie mij gedetailleerder op weg kunnen helpen.

 

Joost, baseer je jouw mening dat deze constructie kan op daadwerkelijke wetgeving of is dit slechts naar jouw mening?

 

Algemeen: mag ARG belasting innen over de NL BV of alleen over mijn persoonlijke inkomen?

 

Odeon, hoe kan ik de feitelijke vestigingsplaats vast laten stellen?

Link naar reactie
 • 0

Joost, baseer je jouw mening dat deze constructie kan op daadwerkelijke wetgeving of is dit slechts naar jouw mening?

 

Algemeen: mag ARG belasting innen over de NL BV of alleen over mijn persoonlijke inkomen?

 

Odeon, hoe kan ik de feitelijke vestigingsplaats vast laten stellen?

 

De constructie kan zonder meer (wetgeving). Of het de juiste constructie is, kan ik niets over zeggen;

 

Als ARG ook belastingheffing kent over je wereldinkomen dan kunnen zij heffen over inkomsten uit NL. Het verdrag met ARG en NL zal dan uit moeten wijzen of ARG bevoegd is te heffen.

 

De feitelijke vestigingsplaats is de plaats waar de feitelijke leiding gevestigd is. Dat kan in grensoverschrijdende gevallen soms wel eens onduidelijk zijn waardoor land 1 zegt "bij ons" en land 2 ook "bij ons" zegt. Het gaat vooral om de feitelijke omstandigheden en vervolgens om het verdrag.

 

groet

Joost

DenariusAdvies: Tax | M&A | Legal

Link naar reactie
 • 0

De ARG wetgeving verplicht mij namelijk alle facturen aan buitenlandse klanten hier in ARG te innen.

Dat lijkt mij niet een fiscale regeling waarop het belastingverdrag van toepassing is, maar een regeling waarop de Argentijnse regels omtrent woonplaatsbepaling van toepassing zijn. Dus of je je doel bereikt met deze oplossing is een vraag die hier vandaan niet beantwoord kan worden.

 

Het belastingverdrag is voorzover ik heb gekeken vrij standaard. Let wel, dit regelt alleen welk land over welke inkomsten mag heffen, niet of er ook daadwerkelijk over die inkomsten zal worden geheven. Een korte samenvatting van vermoedelijk de meest relevante bepalingen:

 

Jouw woonplaats (art. 4) zal Argentië zijn, die van de vennootschap wordt bepaald aan de hand van de feitelijke leiding - dat kan dus met een bestuurder in Nederland (met wat mitsen en maren, maar als je af en toe hierheen komt dan is het doorgaans geen enkel probleem).

 

Je zult dan na moeten gaan of de vennootschap een vaste inrichting (art. 5) in Argentinië heeft - de inkomsten die eventueel daaraan zijn zijn toe te rekenen zijn in Argentinië belast (art 11). De overige winst is in Nederland (het woonland) belast (art. 7).

 

Jouw inkomsten in privé zijn als volgt belast:

- Dividend (art. 10) in jouw woonland, maar max 15% in het land waar de BV inwoner is;

- Interest (art. 12): woonland, maar max 12% in bronland (Nederland kent geen bronheffing op rente, maar wellicht heb je een schuld aan de BV);

- Royalties (art. 13): woonstaat, maar bronheffing van 3% tot 15% toegestaan

- Vermogenswinst bij verkoop aandelen (art. 14): bronstaat max 10% bij belang >25%

- vrij beroep/zelfstandige arbeid (art. 15) c.q. niet-zelfstandige arbeid (16): doorgaans woonstaat

- Directeursbeloningen (art. 17): bronstaat

Het meest gegeven antwoord op fiscale vragen: "Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden".

Link naar reactie
 • 0

Ik heb de volgende constructie in mijn hoofd:

- In ARG stop ik met de BV en dit wordt een eenmanszaak.

- De ARG eenmanszaak factureert aan de NL BV.

- De ARG eenmanszaak betaald de freelancers uit met de facturatie en er blijft een kleine winst over.

- De grote winst blijft in de NL BV.

- Ik reis 1 a 2 keer per jaar naar NL voor enkele weken of langer.

- Een familielid zal in NL als bestuurder en admin. medew. functioneren en krijgt hiervoor een vergoeding op uurbasis. Moet hierover belasting betaald worden als dit familielid reeds DGA is in een ander bedrijf?

- De NL BV zal post- en vestigingsadres op woonadres familielid aanhouden.

- De NL BV zal op geen enkele manier een adres hebben in ARG.

- De NL BV verkoopt uitsluitend vertaaldiensten buiten ARG; circa 90% zijn momenteel NL klanten.

 

Moet ik op basis van deze constructie dan alsnog in ARG belasting betalen over de winst van de NL BV? Of alleen over mijn inkomen als DGA?

 

Wat wordt er met directeursbeloning bedoeld? Mijn salaris als DGA??

 

Ronaldinho, wat zijn de mitsen en maren die je plaatst bij de bestuurder?

 

Joost, heb jij nog een goede visie die je wilt delen?

 

Link naar reactie
 • 0

Ronaldinho, wat zijn de mitsen en maren die je plaatst bij de bestuurder?

Er zijn een aantal eisen die worden gesteld aan de feitelijke vestigingsplaats. Om voldoende grip te houden op de richting die de vennootschap op gaat, wil de aandeelhouder doorgaans ook bestuurder zijn (aandeelhouders kunnen alleen maar op hoofdlijnen bijsturen, voordat je er als aandeelhouder achterkomt dat het bestuur toch wat anders doet dan de AVA wil, ben je vaak al eigenlijk te laat). Het moet echter wel zo zijn dat de (mede)bestuurder(s) in Nederland ook wat te vertellen hebben en niet alleen maar stroman zijn.

 

Daarnaast speelt in dit licht de Europese actie tegen brievenbusvennootschappen. Nederland is er veel aan gelegen om de positie als aantrekkelijk hoofdkantorenland niet (nog verder) te verliezen en voelt dus niets voor een verbod op brievenbusvennootschappen. De gedachte bij het Ministerie is om er dan maar nu al voor te zorgen dat 'we' binnen het aanvaardbare blijven en daarmee te voorkomen dat die grenzen van het aanvaardbare al te ver opschuiven (richting totaalverbod). Onderdeel van die politiek is bijvoorbeeld het afgeven van geclausuleerde woonplaatsverklaringen: Nederland geeft brievenbusvennootschappen nog wel een woonplaatsverklaring (vaak benodigd om voorkoming van dubbele belasting op bijvoorbeeld dividend te voorkomen), maar zet daarbij wel een mededeling dat de substance naar de mening van de Nederlandse authoriteiten wel erg mager is.

 

In dat verband zou het bijvoorbeeld kunnen helpen als de freelancers daadwerkelijk vanuit Nederland worden ingeschakeld en aangestuurd.

 

Jezelf inhuren alsfreelancer is wellicht wat lastig: als bestuurder ben je werknemer en het is wat lastig om jezelf dan ook als freelancer te verhuren aan de BV. Ik verwacht overigens dat dat een Argentijnse discussie zal worden, maar toch. Persoonlijk zou ik die freelancers niet vanuit een eventuele eenmanszaak inhuren, als uiteindelijk alles toch via de BV naar klanten gaat. Dat lijkt me wat gekunsteld.

 

maar goed, het lijkt me toch al verstandig om dit niet zonder specialist te doen.

Het meest gegeven antwoord op fiscale vragen: "Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden".

Link naar reactie
 • 0

De reden voor het aansturen van de freelancers is om hen op een makkelijke manier uit te kunnen betalen. Ook freelancer vertalers moeten als eenmanszaak hun facturen in ARG uitbetaald krijgen en ik kan moeilijk betalingen van bijv. 100 euro doen, terwijl de bankkosten ca. 50 dollar bedragen. Vandaar de costructie van mijn NL BV die betaald aan mijn eenmanszaak in ARG, waarna ik op een normale en goedkopere manier de freelancers kan betalen voor hun werkzaamheden op projectbasis.

 

Mijn zus zou in dit geval als bestuurder fungeren in de NL BV, dus met het vertrouwen zit dat wel goed.

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  5 leden, 243 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.