• 0

Gedeeltelijke loondienst naast zzp en vennoot BV inkomsten

Ik heb een best ingewikkelde casus:

 

I.v.m. wettelijke eisen dient een bepaalde functie met vakbekwaamheid verbonden te zijn aan een bedrijf, welke in het bezit is van de bedrijfseisen en daardoor deze functionarissen mag inzetten als personeel met een brutoloon per uur.

 

Dus deze personen ontvangen gedurende het seizoen van een bedrijf een bruto-netto salaris en zijn dus parttimers in loondienst.

Daarnaast hebben deze personen/functionarissen of een eenmanszaak of zijn medevennoot in een BV, waar het grootste inkomensdeel uit wordt verworven.

Deze functionarissen ontvangen dus een netto uurloon als medewerker plus declareren een uurtarief bij de aannemer. Door de eisen aan de functionaris is dit allleen op deze manier uit te voeren.

Echter de aannemer declareert weer bij de hoofdaannemer een tarief per gewerkt uur. Nu is het de opzet dat de functionaris feitelijk hetzelfde tarief totaal ontvangt (nettoloon + uurtarief) en dus het "loon" moet aftrekken van het te declarren tarief.

 

 

Voorbeeld:

zzp-er verhuurt zich normaal per uur voor een tarief van stel € 25,00 en factureert als EZ normaal bij 40 uur dus € 1.000,-.

Door de eisen dient hij in loondienst te zijn van een gecertificeerd bedrijf, anders mag hij deze werkzaamheden niet uitvoeren en kan dus niet ingezet worden.

 

Dit bedrijf zet hen op de loonljst voor een brutoloon van € 11,00 per gewerkt uur en ontvangt na inhoudingen € x,xx per uur.

Hij declareert vervolgens zijn 40 uren als ZZP-er en moet berekenen hoeveel hij dan moet declareren om totaal (dus bruto/nettoloon+ uurtarief) niet uitkomt boven de € 25,- wat hij normaal bruto kreeg als ZZP-er.

 

Lijkt mij een vrij complexe materie maar wellicht dat iemand dit in praktische zin al een keer heeft meegemaakt en hiervoor een oplossing weet.

 

Alvast bedankt voor de moeite.

 

 

 

 

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

11 antwoorden op deze vraag

 • 0

Lijkt me op het eerste gezicht niet zo ingewikkeld: de ZZP-ers gaan niet part time in loondienst maar fulltime, en facturen daarnaast niets aan hun werkgever. Is het en qua vergunning gewoon netjes geregeld, is geen sprake meer van een verkapte part time dienstverband situatie, en de materie is niet meer complex.

Ik adviseer over en bemiddel in verzekeringen voor ondernemers en bedrijven.

Vragen of offertes?  Contact

 

Link naar reactie
 • 0

Bedankt voor je reactie en zou een logische conclusie kunnen zijn. Wellicht ben ik niet duidelijk genoeg geweest, maar de zelfstandigen moeten parttime in loondienst zijn om onder de gecertificeerde werkgever de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Zij willen niet in loondienst, maar dit kan niet anders vanwege die certificering.

Daarnaast is het seizoensgebonden en geen van tevoren te bepalen vast aantal uren. Het is afhankelijk van winterse omstandigheden en die zijn niet voorspelbaar. Het is zelfs mogelijk dat de werkzaamheden helemaal niet uitgevoerd hoeven te worden of slechts beperkt blijven tot een aantal dagen. Het is ook mogelijk dat het aanhoudend is bij een strenge winter. De "lege" uren worden ingevuld door hun eigen werk als ZZP-er en mede-vennoot in een BV. Dit is hun hoofdinkomen en zal altijd blijven.

 

Voor het overige ben ik m.i. wel helder genoeg geweest qua vraagstelling over de berekening.

Link naar reactie
 • 0
Zij willen niet in loondienst, maar dit kan niet anders vanwege die certificering.

Dat snap ik, heel duidelijk zelfs . Wat ik alleen niet snap is dat ze kennelijk een X aantal uren als ZZP-er voor een opdrachtgever actief zijn, en een aantal uren part time in loondienst bij diezelfde opdrachtgever in de hoedanigheid van werknemer.

- Zijn de inhoudelijke werkzaamheden als ZZP-er en als werknemer inhoudelijk zoveel anders?

- worden die werkzaamheden als ZZP-er binnen dat bedrijf niet ook door (andere) werknemers uitgevoerd?

- Wat is jouw 'rol' in deze 'casus'?

 

De "lege" uren worden ingevuld door hun eigen werk als ZZP-er en mede-vennoot in een BV. Dit is hun hoofdinkomen en zal altijd blijven
maar voor een andere opdrachtgever en/of betreft het andere uren? Het lijkt er in het rekenvoorbeeld op alsof het gewoon dezelfde uren zijn die in loondienst zijn gerealiseerd (de 40 uur) en die nu aanvullend als ZZP-er alsnog worden doorbelast voor het verschil in tarief. Dat is dus dubbel vangen voor het zelfde uur werk, en heeft zo te zien dan niets met part time dienstverband te maken, maar met ontduiken van werkgevers- en werknemersverplichtingen....

 

Voor het overige ben ik m.i. wel helder genoeg geweest qua vraagstelling over de berekening.

Dat deel van je vraag is duidelijk inderdaad. Die berekening heeft wat mij betreft heeft geen enkele zin als de constructie niet klopt. Aan jou om dit forum van het tegendeel te overtuigen :)

Ik adviseer over en bemiddel in verzekeringen voor ondernemers en bedrijven.

Vragen of offertes?  Contact

 

Link naar reactie
 • 0

Ik hoef niemand te overtuigen van mijn integriteit, laat ik dat voorop stellen. Ik stel een ingewikkelde vraag, dat begrijp ik, echter jouw aanname dat dezelfde persoon dezelfde werkzaamheden zowel als ZZP-er als medewerker binnen dezelfde onderneming uitvoert is onterecht en staat ook niet zo beschreven.

 

Het zijn dus andere werkzaamheden welke alleen uitgevoerd worden bij camaliteiten en alleen uitgevoerd kunnen worden door een gecertificeerd bedrijf met gecertificeerde medewerkers, waardoor de ZZP-er dus genoodzaakt is tijdens de calamiteiten deze werkzaamheden uit te voeren als medewerker tegen een uurloon (dus tarief) welke hij normaliter declareert als ZZP-er. Dit verschil dient dan gecompenseerd te worden door de opdrachtgever, zodat de ZZP-er niet tekort komt op zijn uiteindelijke tarief.

 

Mijn rol is die van opdrachtgever, welke ZZP-ers ter beschikking stelt als er calamiteiten zijn om de eenvoudige reden dat ik veel ZZP-ers ken, die bereid zijn deze werkzaamheden, indien zich dat voordoet, willen en kunnen uitvoeren. Niks geen opzetjes of omwegen, gewoon to-the-point. Het doel is om de ZZP-er een eerlijk tarief te bezorgen alsof deze uitgevoerd worden als ZZP-er, echter dit is door de veiligheidseisen niet zelfstandig te doen en dient dan anders gecompenseerd te worden.

Het is blijkbaar al moeilijk uit te leggen, laat staan op te lossen. :)

 

 

Link naar reactie
 • 0
echter jouw aanname dat dezelfde persoon dezelfde werkzaamheden zowel als ZZP-er als medewerker binnen dezelfde onderneming uitvoert is onterecht en staat ook niet zo beschreven.
Waarvan akte :). De vraag is me inmiddels een stuk duidelijker. Ik snap alleen de hele constructie nog niet. Waarom wordt de ZZP-er als werknemer lager beloond? En waarom wordt dat via de andere uren van de ZZP-er verrekend? Dit komt uiteindelijk - hoe je het ook bekijkt - toch neer op het aanvullend belonen van de loondienstwerkzaamheden/uren?

Lijkt me dat een 0-uren overeenkomst waarij de ZZP-er uitsluitend bij calamiteiten in dienst is en dan tegen het zelfde bruto tarief beloond wordt als hij/zij als ZZP-er gekregen zou hebben, eventueel nog rekening houdend met de werkgeverslasten etc, toch prima kan werken?

Maar goed, ik ga het vermoedelijk niet meer snappen, ik houd er nu over op :)

Ik adviseer over en bemiddel in verzekeringen voor ondernemers en bedrijven.

Vragen of offertes?  Contact

 

Link naar reactie
 • 1

Even checken of ik het goed begrijp. Er worden werkzaamheden (even een praktisch voorbeeld om het allemaal wat inzichtelijker te maken: het vegen van straten) uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf (bedrijf X). Bedrijf X mag de straten vegen omdat zij gecertificeerd is. De eis is alleen wel dat deze werkzaamheden uitgevoerd worden door werknemers die in loondienst zijn van dit bedrijf.

Nu kom jij om de hoek. Jij kent mensen die heel goed kunnen straten vegen. Ze zijn alleen niet in loondienst van dit bedrijf X en willen die ook niet zijn. Maar ja, vanwege de regelgeving moeten ze wel in loondienst zijn. Nu wil jij vraag en aanbod bij elkaar brengen en hebt het volgende bedacht:

 

[*]jij stelt deze uitstekende straatvegers voor aan bedrijf X en zij gaan in loondienst bij dit bedrijf tegen een laag uurtarief;

[*]bedrijf X betaalt de stratenvegers loon naar werk (dus alleen gewerkte uren worden uitbetaald)

[*]deze stratenvegers hebben nu echter veel minder verdiend dan dat ze als zelfstandige zouden doen - het verschil (tarief per uur minus het bij bedrijf X verdiende loon) wordt bij jou in rekening gebracht en door jou aan hen uitbetaald;

[*]jij factureert bedrijf X zoveel dat jouw kosten (onder meer de factuur van de stratenvegers) gedekt zijn en je er ook nog eens een winst op maakt.

 

Is dit zo'n beetje de structuur die je in je hoofd hebt (waarbij je natuurlijk stratenveger voor ieder beroep kunt vervangen dat je wilt)?

 

Mocht dat zo zijn dan stoot je tegen heel veel problemen aan...

 

[*]Er is een reden dat deze mensen in loondienst moeten zijn van bedrijf X, dat is niet om jou of heb te pesten maar heeft te maken met aansprakelijkheid. Bij zelfstandigen ligt de aansprakelijkheid voor de uitgevoerde werkzaamheden bij hen. Dat geldt voor het resultaat maar ook voor de wijze waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd. Bij werknemers ligt dit verantwoordelijkheid volledig bij het gecertificeerde bedrijf en dus ook binnen de invloedssfeer van bedrijf X.

[*]Nu stel jij voor dat de werkzaamheden worden opgedeeld in twee factoren, de werkzaamheden uitgevoerd in loondienst en de werkzaamheden uitgevoerd als zelfstandige. Dit wordt uitgedrukt in een uurloon en een deel een uurtarief voor zelfstandigen (waarbij ik moet zeggen dat in totaal € 25,00 per uur voor zulk uniek werk mij aan de lage kant lijkt...).

[*]Voor hetzelfde uur wordt dus twee keer gerekend op twee verschillende grondslagen (loondienst en werk voor eigen rekening en risico) en dat kan niet. De Belastindienst zal oordelen dat het volledige loon in loondienst is vergaard en derhalve valt onder de loonbelasting en er loonheffingen over afgedragen dienen te worden. Dat verloning loopt over meerdere partijen doet hier niets aan af.

 

You can't have it both ways... of werk wordt uitgevoerd in loondienst of werk wordt uitgevoerd op basis van eigen rekening en risico. Een hybride vorm kennen we niet en kan ook niet in het huidige stelsel geïmplementeerd worden. Nogmaals: waar moet aangeklopt worden als er iets fout gaat?

 

Ik ben het met Norbert eens dat de enige oplossing die ik zie is deze "stratenvegers" volledig in loondienst te laten gaan bij bedrijf X. Als het gaat om jouw fee dan zou je kunnen stellen dat je gewoon voor ieder gewerkt uur een x-bedrag krijgt. Maar binnen de door jou geschetste randvoorwaarden zie ik op dit moment geen mogelijkheden om het anders op te lossen.

Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Link naar reactie
 • 0

Je komt aardig in de buurt, maar niet helemaal. (Overigens het uurtarief is fictief)

 

De uit te voeren werkzaamheden zijn incidenteel en alleen bij calamiteiten. Om in jouw voorbeeld te blijven: de mannen zijn normaal aan het werk als stratenveger en dat doen ze dan als zelfstandige. Normaal doen ze dat met drie stratenvegers alleen bij calamiteiten heeft een van de stratenvegers een certificaat en wordt dan gecertificeerd straatbeveiliger. Dus twee man gaan door met straten vegen en de derde gaat beveiligen, zodat ze veilig kunnen werken. Alleen dat beveiligen mag alleen uitgevoerd worden onder de vlag van een gecertificeerd bedrijf met gecertificeerde mensen, die daar in loondienst zijn. Om dit werk dus uit te voeren, gaat de stratenveger voor een paar uurtjes bij calamiteiten werken als beveiliger in loondienst. Dit brutoloon is lager dan zijn (bruto) uurtarief als stratenveger. Dat verschil dient nu gecompenseerd te worden voor deze gewerkte uren aan de stratenveger/beveiliger.

 

De gecertificeerde beveiligers zijn er onvoldoende beschikbaar tijdens de calamiteiten en om toch door te kunnen gaan met vegen is gedacht dit op te lossen door een van de aanwezige stratenvegers een certificaat te laten halen. Daardoor is deze situatie ontstaan. Het gaat dus niet om een slimme constructie, ontduikingen,meer verdiensten of anderzijds. Het gaat om door te kunnen werken tijdens calamiteiten en te voldoen aan de veiligheidseisen.

 

Langzaamaan komen we tot meer duidelijkheid, maar nog niet een echte oplossing voor de zuivere berekening. ???

Link naar reactie
 • 0

Om dit werk dus uit te voeren, gaat de stratenveger voor een paar uurtjes bij calamiteiten werken als beveiliger in loondienst. Dit brutoloon is lager dan zijn (bruto) uurtarief als stratenveger. Dat verschil dient nu gecompenseerd te worden voor deze gewerkte uren aan de stratenveger/beveiliger.

 

En hier maak je een denkfout. Het is prima dat de werknemer als zelfstandige straten veegt. Het is ook prima dat hij met deze werkzaamheden stopt en verder gaat als beveiliger in loondienst. Wat niet kan is dat hij de uren in loondienst voor een deel factureert als zelfstandige. Hij is gewoon in loondienst en er zal over het volledige loon loonheffing ingehouden dienen te worden en premies sociale verzekeringen afgedragen dienen te worden.

 

De gecertificeerde beveiligers zijn er onvoldoende beschikbaar tijdens de calamiteiten en om toch door te kunnen gaan met vegen is gedacht dit op te lossen door een van de aanwezige stratenvegers een certificaat te laten halen.

 

Op zich slim bedacht. Maar de consequentie is dus dat deze werknemer niet als zelfstandige kan werken als hij op hetzelfde moment dezelfde werkzaamheden in loondienst verricht.

 

Daardoor is deze situatie ontstaan. Het gaat dus niet om een slimme constructie, ontduikingen,meer verdiensten of anderzijds. Het gaat om door te kunnen werken tijdens calamiteiten en te voldoen aan de veiligheidseisen.

 

Dat kan dus, maar niet als zelfstandige.

 

Langzaamaan komen we tot meer duidelijkheid, maar nog niet een echte oplossing voor de zuivere berekening. ???

 

Die zuivere berekening is er dus niet. De enige mogelijkheid is deze beveiliger tegen een hoger uurloon op de loonlijst te zetten. Begrijp alleen wel dat dit hoe dan ook grote gevolgen kan hebben voor het gecertificeerde bedrijf. Aansprakelijkheid voor werknemers gaat verder dan aansprakelijkheid voor zelfstandigen. Mocht er iets verkeerd gaan dan kan de (oorspronkelijk opdrachtgever, nu werkgever) aansprakelijk gesteld worden.

Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Link naar reactie
 • 0

Hierin schuilen dus een aantal problemen. De stratenveger kan wel altijd vegen, maar slechts enkele uren per jaar als beveiliger werken onder de vlag van het gecertidiceerde bedrijf. Uiteraard wordt hierover een bruto-netto loon betaald met alle wettelijke inhoudingen, echter dit is ver beneden zijn normale uurtarief als ZZP-er en kan niet verhoogd worden omdat het gecertificeerde bedrijf wel andere beveiligers in volledige dienst heeft tegen dat lagere uurloon en zou een verhoging leiden tot problemen met de medewerkers binnen dat bedrijf. Dus dat is uitgesloten.

 

Werkzaam als stratenveger: meer dan 1600 uur/jaar

Werkzaam als beveiliger: circa 50 uur/jaar in loondienst

 

Het is slechst pure noodzaak om deze constructie toe te passen, echter de ZZP-er wil niet door zijn expertise er op achteruit gaan. En dat lijtk me logisch en wil ik dan ook compenseren op een legale wijze.

 

Link naar reactie
 • 0

Hierin schuilen dus een aantal problemen. De stratenveger kan wel altijd vegen, maar slechts enkele uren per jaar als beveiliger werken onder de vlag van het gecertidiceerde bedrijf. Uiteraard wordt hierover een bruto-netto loon betaald met alle wettelijke inhoudingen, echter dit is ver beneden zijn normale uurtarief als ZZP-er en kan niet verhoogd worden omdat het gecertificeerde bedrijf wel andere beveiligers in volledige dienst heeft tegen dat lagere uurloon en zou een verhoging leiden tot problemen met de medewerkers binnen dat bedrijf. Dus dat is uitgesloten.

 

Werkzaam als stratenveger: meer dan 1600 uur/jaar

Werkzaam als beveiliger: circa 50 uur/jaar in loondienst

 

Het is slechst pure noodzaak om deze constructie toe te passen, echter de ZZP-er wil niet door zijn expertise er op achteruit gaan. En dat lijtk me logisch en wil ik dan ook compenseren op een legale wijze.

 

En hem naar rato een hoger uurtarief laten rekenen voor zijn stratenvegersdiensten, zou dat een optie zijn?

 

Normaal zou hij 40 uren x € 25,00 = € 1.000,00 factureren.

Nu veegt hij 35 uur straten en beveiligt hij 5 uur. Stel hij verdient bruto € 10,00/uur voor die 5 uren. Hij heeft 40 uur gewerkt en zou normaal € 1.000,00 factureren. Hier gaat (5 uren x € 10,00 =) € 50,00 vanaf. Hij factureert nu dus € 950,00 voor 35 uur ofwel € 27,14/uur. Zijn mede-ondernemers kunnen hier geen probleem mee hebben omdat zij in totaal net zoveel verdienen als de beveiliger - sterker nog, zonder de beveiliger zou er helemaal niet geveegd dus ook niets verdiend worden.

 

De uren dat hij als beveiliger werkt zijn dan volledig in loondienst en daar verander je niets aan. Zijn inkomensachteruitgang compenseer je door hem een hoger uurtarief te laten rekenen. Dit is een methode waar ik arbeidsrechtelijk de minste problemen in zie. Blijft natuurlijk wel de uitdaging op welke manier dit dienstverband vormgegeven wordt bij het gecertificeerde bedrijf X...

Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Link naar reactie
 • 0

Voor wat betreft de IB (denk aan MKB-winstvrijstelling) is het wellicht mogelijk om de dienstbetrekking (0-urencontract, op oproepbasis?) tot de (winst uit) onderneming te rekenen. Daarmee beperk je dan in ieder geval de fiscale consequenties en zou je ook kunnen overwegen om het salaris op het uurtarief van de ZZP-er te stellen. Als het echt om een (zeer) beperkt aantal uur gaat, zal dat het verschil niet maken.

 

 

Het meest gegeven antwoord op fiscale vragen: "Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden".

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  9 leden, 198 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 80.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.