• 0

BTW afdracht bij een mediator functie in vrijgestelde sector

Goedemorgen,

 

Ik wil in januari een online platform lanceren waarbij ik twee mensen bij elkaar breng en zelf een service fee reken voor mijn diensten. De sector waarvoor ik de mensen bij elkaar breng is vrijgesteld van BTW afdracht. Inmiddels al 4x met de belastingdienst gesproken over mijn vraag en 4x een ander antwoord. Vandaar dat ik mij nu tot jullie wend.

 

De situatie is als volgt:

 

Via mijn platform vind je als consument A een persoon B die voor jou een opdracht/ dienst uitvoert. Deze dienst is vrijgesteld van BTW. Echter, het gehele dienstenpakket word aan mijzelf, partij C, vooraf betaald. Ik doe vervolgens de betaling minus mijn commissie aan partij B per geleverde dient.

 

Rekent partij B bijvoorbeeld een tarief van € 15 per dienst en wil partij A 10 diensten dan factureer ik vooraf €150 euro. Na elke geleverde dienst volgt de uitbetaling van €15 - minus mijn service fee.

 

Nu de vraag:

Moet ik in de factuur aan partij A BTW toevoegen of niet?

Moet partij B geregistreerd zijn als ZZP'er dan wel freelancer? Het gaat soms om zeer kleine bedragen/ bijverdiensten.

Moet ik BTW afdragen over mijn servicefee of valt deze ook in de vrijstelling?

Dien ik van partij B een factuur te ontvangen voor de geleverde diensten aan partij A?

 

Voor de levensvatbaarheid van het platform is het voor mij van groot belang dat er zoveel mogelijk "aanbieders", partij B, actief zijn. Het is daarom gunstiger als partij B niet ingeschreven hoeft te staan bij de KvK.

 

Wat is de beste fiscale constructie om de administratieve rondslomp voor partij A en B tot een minimum te beperken en het aantal aanbieders op het platform te vergroten?

 

Groet,

 

Mattijs

 

 

 

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

11 antwoorden op deze vraag

 • 0

Als B alleen voor de BTW vrijgestelde prestaties levert dan heeft hij niet zo veel administratieve verplichtingen.

Jij moet wel jouw diensten (bemiddeling) met BTW facturen aan B, dus jij hebt wel alle verplichtingen die daaruit voortvloeien.

 

EDIT: En je moet A helemaal niet factureren, want je levert geen prestatie aan A.

Je ontvangt slechts zijn/haar geld op naam en voor rekening van B.

Link naar reactie
 • 0

Beste Mattijs,

 

De dienst die jij aanbiedt is bemiddeling. Deze dienst is belast met BTW, tenzij er een specifieke vrijstelling van toepassing is.

 

Als je bijvoorbeeld bemiddelt tussen tandartsen en hun cliënten, dan zal jouw dienst met BTW belast zijn, omdat je zelf geen tandheelkundige werkzaamheden verricht. Als je bemiddelt tussen kredietverstrekkers en hun potentiële cliënten, is je dienst vrijgesteld, omdat hiervoor een expliciete vrijstelling in de wet is opgenomen.

 

Het hangt er dus sterk vanaf wat voor soort diensten partij B aanbiedt en welke BTW-vrijstelling voor partij B van toepassing is. Wellicht kun je daar wat explicieter over zijn?

 

Succes,

 

Odeon

Link naar reactie
 • 0

Welkom Mattijs,

 

Je hebt het over consumenten A en personen B maar zegt dat de dienst is vrijgesteld van omzetbelasting. Consumenten en personen mogen sowieso geen BTW rekening brengen!

 

Jouw bemiddelingsdienst is wel BTW plichtig, er vanuit gegaan dat je dat als ondernemer doet. Consument A kan die niet terugvragen, dat maakt je bemiddeling wel extra kostbaar natuurlijk.

 

Let wel op het bedrag waarover je de BTW moet berekenen. Als A en B niet met elkaar in contact komen en de levering gaat via jou, dan moet je bij A BTW in rekening brengen over het totale bedrag van inkoop + provisie. Bemiddel je tussen A en B waarbij B direct levert en factureert aan A, dan stuur je alleen een factuur met je provisie + de BTW over de provisie aan B.

 

Wat me opvalt is dat je activiteiten van zoveel mogelijk B'ers wil doorfactureren, en veronderstelt dat het gunstig is dat die B'ers niet bij de KvK staan ingeschreven. Ik vraag me af of dat wel gunstig (lees: legaal) is. Dat hangt van de activiteit af. Als die B'ers zelfstandig diensten leveren aan meerdere opdrachtgevers, met de bedoeling om winst te maken, moeten ze in principe (dus uitzonderingen daargelaten) ingeschreven staan. Leveren ze alleen aan jou, dan kan het gezien worden als verkapt dienstverband.

 

En voorts natuurlijk de vraag of die B'ers niet ook voor de IB en OB ondernemer zouden moeten of kunnen zijn. Dat vergroot de administratieve rompslomp die je juist zegt niet te willen voor de B'ers.

 

Leveren de B's trouwens aan jou of via jou? Oftewel: moet je dus commissie inhouden of apart in rekening brengen?

 

Oftewel, Kun je iets meer zeggen over A, B en de genoemde activiteiten?

Met vriendelijke groet, Ron van der Kolk MSc MBA

 

Ik werk via Inflection als interimmanager voor de publieke sector aan betere

dienstverlening, bedrijfsvoering & informatievoorziening door de overheid. 

Link naar reactie
 • 0

Allemaal bedankt voor de uitgebreide antwoorden. Het maakt het alvast wat duidelijker. Ik ben bang dat het businessmodel zoals ik het in gedachten had niet gaat lukken. Een verkapte loondienst daar zit ik helemaal niet op te wachten. Om het issue wat te verduidelijken hierbij wat meer informatie.

 

Mijn platform zal zich richten op onderwijs, een sector die vrijgesteld is van BTW. Volgens de site van de belastingdienst zijn

ook de levering van goederen en diensten die samenhangen met onderwijs ook vrijgesteld.

 

Aan de ene kant hebben we dus een groep A die op zoek is naar gedegen bijles. Aan de andere kant hebben we een groep B die deze bijles kan leveren. Mijn platform is erop gericht om de twee groepen bij elkaar te brengen. Echter, om te voorkomen dat zij mij na een eerste les al buitenspel zetten wil ik het gehele pakket, zeg 10 lessen, vooraf incasseren van partij A alvorens ik contactgegevens vrijgeef. Per afgeronde bijles betaal ik vervolgens partij B uit minus de service fee. Daarnaast bied dit voor beiden een zekere garantie en service maar dat terzijde.

 

Om te zorgen voor een landelijke dekking, concurrentie en referentiemateriaal is het noodzakelijk dat de groep aanbieders zo groot mogelijk is. Wanneer de aanbieders van bijles alleen ondernemers kunnen zijn verklein ik dus mijn potentiele doelgroep.

 

Ik had gehoopt dat er een constructie mogelijk was waarbij ook particulieren bijles konden geven (wat zij overigens massaal doen op andere platformen). Ik dacht daarom dat belastingvrij bijverdienen een legale uitweg kon zijn. Ook dacht ik dat de servicefee die ik bereken aangemerkt kon worden als een dienst gerelateerd aan onderwijs en dus BTW vrijgesteld zou zijn.

 

Alvast bedankt voor verdere reacties.

 

Mattijs

 

Link naar reactie
 • 1

Dank voor je toelichting.

 

Ik had gehoopt dat er een constructie mogelijk was waarbij ook particulieren bijles konden geven (wat zij overigens massaal doen op andere platformen)

 

Natuurlijk gebeurt dat op grote schaal, net als schoonmaken. Dat wil niet zeggen dat het zomaar mag. Als het incidentele lessen zijn, zijn de docenten geen ondernemers, al moeten zij hun inkomsten wel opgegeven voor de inkomstenbelasting.

 

Maar zeker met het idee van professionele bemiddeling en verkoop in blokken van 10 lessen is het niet meer incidenteel te noemen. Dan zijn de bijlesdocenten mijns inziens wel als ondernemer te beschouwen. Trouwens, als je ze niet in loondienst neemt, zou je eigenlijk een VAR verklaring van ze moeten verlangen om te zorgen dat jij niet wordt aangesproken op het betalen van hun belasting en premies. Nog meer rompslomp dus.

 

En als jij aan de opdrachtgever factureert, ben jij leverancier, met alle verantwoordelijkheden naar de klant van dien.

 

 

Ik dacht daarom dat belastingvrij bijverdienen een legale uitweg kon zijn.

 

Legaal geld verdienen is niet altijd even makkelijk... :)

 

 

Ook dacht ik dat de servicefee die ik bereken aangemerkt kon worden als een dienst gerelateerd aan onderwijs en dus BTW vrijgesteld zou zijn.

 

Nee, dat is alleen bij wettelijke erkende onderwijsdiensten. Daaronder valt wettelijk geregeld onderwijs maar ook onderwijsintellingen of ondernemers die zich als zodanig hebben geregistreerd in het Register Kort Beroepsonderwijs. Niet om alle diensten die "iets" met onderwijzen te maken hebben. Anders zou de computerwinkel op de hoek voortaan ook "computerles met gratis computer: € 500!" verkopen in plaats van "computer met gratis les: € 605!", want voor de particuliere klant scheelt dat natuurlijk fors.

 

Maar niet getreurd, gewoon een nieuw businessmodel bedenken! Je creativiteit is in elk geval aanwezig :D

Met vriendelijke groet, Ron van der Kolk MSc MBA

 

Ik werk via Inflection als interimmanager voor de publieke sector aan betere

dienstverlening, bedrijfsvoering & informatievoorziening door de overheid. 

Link naar reactie
 • 0

Ik ben bang dat het businessmodel zoals ik het in gedachten had niet gaat lukken.

 

Dit heb je toch niet goed begrepen, in mijn ogen:

 

Je gaat toch helemaal zelf geen diensten aanbieden? Je bemiddelt toch gewoon, via je platvorm.

Dus ben je (zoals ik al gezegd heb) gewoon BTW over je bemiddelingsdiensten aan B verschuldigd en “that’s it”.

 

Ik zie persoonlijk niet helemaal in hoe je garanties kan geven over de diensten van B naar A. Want je maakt daar zelf helemaal geen deel van uit. Maar misschien kan je een soort ‘screening’ van B hanteren.

 

In principe factureert dus B (diensverlener) rechtstreek aan A (afnemer). Ook als jij daar tussenzit voor het ontvangen en doorsluizen van het geld.

Maar jij mag natuurlijk ook (wel met goedkeuren van B!) de facturering als dienst voor hem doen. Je doet dat dan wel (ook dat heb ik al gezegd) op naam en voor rekening van B.

 

Als alternatief kan je natuurlijk zelf ook (als bureau) de diensten aan A kunnen leveren en deze bij B inkopen. Maar dan wordt het een hoop gedoe en dan zou je ook misschien met de vraagstuk van “verkapt dienstverband” te maken kunnen krijgen. Dit zou ik dus zo ook niet doen, als ik jou was (maar dat was volgens mij ook helemaal niet je bedoeling, dus vergeet dat maar zou ik zeggen).

 

Link naar reactie
 • 0

In principe factureert dus B (diensverlener) rechtstreek aan A (afnemer). Ook als jij daar tussenzit voor het ontvangen en doorsluizen van het geld.

 

Zo te lezen niet, want:

 

 

Echter, om te voorkomen dat zij mij na een eerste les al buitenspel zetten wil ik het gehele pakket, zeg 10 lessen, vooraf incasseren van partij A alvorens ik contactgegevens vrijgeef. Per afgeronde bijles betaal ik vervolgens partij B uit minus de service fee.

 

Er wordt dus gefactureerd door Mattijs, onder naam van Mattijs, aan afnemer A.

Met vriendelijke groet, Ron van der Kolk MSc MBA

 

Ik werk via Inflection als interimmanager voor de publieke sector aan betere

dienstverlening, bedrijfsvoering & informatievoorziening door de overheid. 

Link naar reactie
 • 0

Er wordt dus gefactureerd door Mattijs, onder naam van Mattijs, aan afnemer A.

 

Nee, dat zie je verkeerd.

 

Ten eerste hoeft B helemaal niet te factureren (zijn diensten zijn vrijgesteld van BTW en de afnemer is een particulier).

Ten tweede is het feit dat TS het geld incasseert (vooraf, op naam en voor rekening van B) voor hem geen aanleiding om een factuur te maken.

 

Hij kan/mag/moet wel een betalingsbewijs (kwitantie) verstrekken natuurlijk, maar dat is iets heel anders. Er is nog helemaal geen prestatie verricht en er is geen sprake van verschuldigde BTW op dat moment.

 

Althans: zolang TS zelf de dienst niet aan A gaat verrichten (maar slechts een bemiddelaar is).

Vandaar, dus.

 

Link naar reactie
 • 0

TS Schreef

Echter, om te voorkomen dat zij mij na een eerste les al buitenspel zetten wil ik het gehele pakket, zeg 10 lessen, vooraf incasseren van partij A alvorens ik contactgegevens vrijgeef. Per afgeronde bijles betaal ik vervolgens partij B uit minus de service fee. Daarnaast bied dit voor beiden een zekere garantie en service maar dat terzijde.

 

op naam en voor rekening van B

 

Maar dat wil TS juist niet, dat is het nu juist. Vandaar :)

 

Niet echt mijn vakgebied, maar toch een paar bedenkingen van mijn kant.

 

Als dat bovenstaande de hoofdreden is vraag ik me af of er niet teveel achterdocht in het spel is, natuurlijk kan dat gebeuren. Maar weegt dit op tegen de reeds genoemde aandachtspunten ?

 

Naar mijn mening kan het ook andere nadelen hebben. Het vooraf laten betalen van 10 lessen in een keer kan jou potentiele klanten (Partij A) afschrikken en zo je doelgroep verkleinen. Je moet ook partij B kunnen vertrouwen. Als jij een goede dienst levert, wil hij graag dat jij voor meer klanten zorgt. Als partij B meteen om je heen gaat werken, stuur je hem toch geen Partije A meer door.

 

Link naar reactie
 • 0

Wederom bedankt! Als ik jullie antwoorden zo zie dan is het niet gek dat ik er zelf niet uitkwam. Al met al denk ik dat ik toch ga voor een ander, voor mij makkelijker en minder tijdrovend businessmodel. De hele nacht er over gepiekerd en ik moet toch zeggen: innovatie komt vaak voort uit momenten dat de nood het hoogst is.

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  0 leden, 54 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 80.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.