• 0

Hoe werkt incasso?

Elke ondernemer heeft er wel eens mee te maken: rekeningen die moeilijk te innen zijn. Maar wat zijn nu de spelregels die je moet volgen?

 

Je stuurt je factuur, je stuurt je herinnering, belt, stuurt een tweede herinnering, dreigt met incasso, maar dan?

 

Ik heb begrepen dat je zaken kunt doen met een gerechtsdeurwaarde die op officieel briefpapier de debiteur nogmaals kunnen verzoeken te betalen. Sommigen werken zelfs op no cure no pay (zgn. bureaukosten ben je ook kwijt bij een no cure!). Echter, ik heb ook begrepen dat gerechtsdeurwaardes niets extra kunnen doen dan jijzelf. Hoe zit dat? Is je vervolgstap naar een advocaat die vervolgens naar een rechter moet? Zo ja, hoe werkt dit, wat zijn de stappen, kosten, etc.?

Michel Simons

Vectrix B.V.

subsidies en financiering voor innovatie

www.vectrix.nl

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

 • 0
Gast Hans Pragt

Het goede nieuws is dat in Nederland (en sommige buitenlanden) de kosten die gemaakt moeten worden om een achterstallige debiteur tot betaling aan te zetten verhaald kunnen worden op die debiteur.

Echter, er moeten wel aan een aantal belangrijke voorwaarden voldaan zijn:

1) zorg dat je debiteur tijdig (bij acceptatie van de order) en aantoonbaar (printen op de achterzijde van de factuur volstaat niet) een exemplaar van je Algemene Voorwaarden ontvangen heeft.

2) zorg er voor dat je in je laatste herinnering verwijst naar deze ALV en dat je de debiteur verantwoordelijk stelt voor de rente en de incassokosten als hij niet binnen x-dagen tot betaling over gaat.

 

Als hieraan voldaan is kun je de vordering ter incasso aanbieden aan een deurwaarder, een advocaat of een incassobureau. Als zij hun werk goed doen, en de debiteur geen "kale kip" is, kunnen hun kosten op de debiteur verhaald worden.

 

Wat de juiste keuze is tussen de verschillende partijen is sterk afhankelijk van de soort van debiteuren, de hoogte van de vordering, is er sprake van betwisting etc.

Over het algemeen is het zinnig een goed incassobureau in te schakelen die als coordinerend partij kan schakelen tussen deurwaarder en advocaat waar nodig.

 

Meer over de taken van deurwaarders en advocaten, en een voorbeeld brief van een correcte laatste herinnering staat op www.incasso.net

Link naar reactie
 • 0
Gast Hans Pragt

Buitenlandse incasso: altijd een lastige, vaak een kostbare zaak. Het is zeker aan te bevelen debiteurenrisico op buitenlandse afnemers te voorkomen. Contant, L/C of inderdaad een debiteurenverzekering.

 

De indruk leeft inderdaad bij veel ondernemers dat de kosten (premie + limietkosten) voor een kredietverzekeringspolis erg hoog zijn. In de praktijk blijkt dat veelal erg mee te vallen. Onder druk van de toenemende concurrentie zijn de premies de laatste jaren aanmerkelijk gedaald, hoewel er recentelijk weer een stijgende lijn zichtbaar wordt, veroorzaakt door het groeiende aantal schadegevallen.

 

Denk als vuistregel even aan 0,3% over de verzekerde omzet. Dit kan dan vervolgens afwijken aan de hand van de omzet, type debiteuren, historische schades.

Dus als de keus is tussen "dan maar de boot verkopen" en verzekeren dan zou ik toch zeker eens serieus de verschillende opties onderzoeken.

NCM, Namur, Euler en Trade4Sure zijn op dit moment de marktpartijen.

Link naar reactie
 • 0
Gast Hans Pragt

Nee, er is geen minimumomzet, maar wel een minimumpremie. Deze is per maatschappij verschillend maar ligt meestal rond de EUR 2.500

Stel dat je bereid bent maximaal 1% te betalen voor rust op het debiteurenfront moet je dus minimaal EUR 250.000 omzet hebben.

 

Overigens komen er momenteel langzaam iniatieven op gang om ook losse facturen te kunnen verzekeren, ietss duurder maar je kunt dan uitsluitend de risicodebiteuren ter dekking aanbieden (mits de verzekeringsmaatschappij een limiet afgeeft!). Dit is wat complexere materia; laat me weten indien je meer wilt weten of kijk op www.kredietverzekering.com

Link naar reactie
 • 0

kun je de vordering ter incasso aanbieden aan een deurwaarder, een advocaat of een incassobureau. Als zij hun werk goed doen, en de debiteur geen "kale kip" is, kunnen hun kosten op de debiteur verhaald worden.

 

Wat de juiste keuze is tussen de verschillende partijen is sterk afhankelijk van de soort van debiteuren, de hoogte van de vordering, is er sprake van betwisting etc.

Over het algemeen is het zinnig een goed incassobureau in te schakelen die als coordinerend partij kan schakelen tussen deurwaarder en advocaat waar nodig.

 

Kan je iets vertellen wanneer je bij wie moet aankloppen? Ik heb begrepen dat als het toch niet tot betaling komt, je altijd een vonnis moet halen en dus eerst naar een advocaat moet. Klopt dat, of kan een gerechtsdeurwaarde ook wat doen (bv onder een bepaald bedrag)?

Michel Simons

Vectrix B.V.

subsidies en financiering voor innovatie

www.vectrix.nl

Link naar reactie
 • 0

Beste Vectrix, bij vorderingen tot EUR 5.000 mag iedereen de zaak voor de rechtbank brengen en een vonnis vragen. Dus een incassobureau, een deurwaarder, maar je kunt het ook zelf doen! Bij hogere vorderingen dient inderdaad een advocaat ingeschakeld te worden. Vaak zie je dan dat de dagvaarding wordt voorbereid door het incassobureau of de deurwaarder en dat de advocaat als vertegenwoordiger optreedt.

Link naar reactie
 • 0

Bij een vonnis is de eerstvolgende stap altijd om de debiteur een kopie van het vonnis te sturen met daarbij het vriendelijke verzoek om binnen een x-aantal (7, 14) dagen het toegewezen bedrag over te maken. Indien daar niet op gereageerd wordt, schakel je de deurwaarder in om het vonnis te executeren (let wel: het vonnis, niet de debiteur, Zrski!). De deurwaarder zal een bezoekje afleggen en zonodig overgaan tot het leggen van beslag op een bankrekening of op roerende- of onroerende goederen. Hier kunnen aanmerkelijke kosten aan verbonden zijn, dus is het zaak om je van tevoren te vergissen van de mogelijkheden tot verhaal.

Link naar reactie
 • 0

CreditMan,

 

Dank voor je duidelijke antwoord. Mbt beslag leggen, heb ik wel eens gehoord van een conservatoir beslag. Als ik het goed heb begrepen kan dit zonder vonnis (maar via een verzoekschrift bij de Rechter Commissaris?) en doe je dit om een mogelijke vordering zeker te stellen.

 

Wordt de tegenpartij bij een dergelijk verzoekschrift op de hoogte gesteld door de RC? Zo ja, als deze inhoudelijk bezwaar maakt, is dat het conservatoir beslag van de baan?

 

Vectrix.

 

Michel Simons

Vectrix B.V.

subsidies en financiering voor innovatie

www.vectrix.nl

Link naar reactie
 • 0

Een conservatoir beslag wordt meestal gelegd indien het vermoeden bestaat dat de debiteur op het punt staat bepaalde waardebestanddelen te verdonkeremanen, bijvoorbeeld met het oog op een dreigende gerechterlijke procedure, waarbij dan het gevaar zou onstaan dat een vonnis niet meer ten uitvoer zou kunnen worden gebracht.

 

Het beslag mag inderdaad pas worden gelegd, nadat de president van de Rechtbank daarvoor toestemming heeft gegeven. De president zal globaal onderzoeken of de vordering niet bij voorbaat ongegrond of onrechtmatig is.

 

Als het verlof is verleend, mag de deurwaarder beslag leggen (en dat is dan meestal ook meteen het moment dat de debiteur op de hoogte gesteld wordt van het feit dat er beslag gelegd is). Consequentie is wel dat je als eiser meestal binnen een 8 dagen na toestemming een procedure moet opstarten waarin je om een daadwerkelijk (executoriaal) vonnis vraagt. Pas met een dergelijke vonnis mogen de in beslag genomen middelen uitgewonnen worden.

 

Waar je verder op moet letten:

-denk aan de risico's: indien de rechter achteraf oordeelt dat het beslag onterecht gelegd is, dan is de beslaglegger schadeplichtig.

-kosten: je bent al snel enige honderden euro's kwijt aan de griffie, de deurwaarder en procureur. Denk globaal aan EUR 700 tot EUR 2.000 afhankelijk van de complexiteit van de beslaglegging.

-de debiteur kan zich alleen tegen beslaglegging verweren door zijn advocaat bij dreiging van beslaglegging van te voren het beslag "zwart te laten maken". Hierbij wordt de debiteur op een lijst geplaatst en zal de RC eerst de debiteur horen alvorens toestemming te geven.

 

Kortom; echt simpel is het niet, maar vaak wel effectief. Laat me weten indien je verdere vragen hebt.

 

Link naar reactie
 • 0

Hi CreditMan,

 

Wederom dank voor je verhelderende toelichting (je karma schiet de pan uit!).

 

Heeft het beslag (bv op een rekening) altijd effect als er nog geld op staat? Stel je hebt een vordering van euro 5.000. Op het moment dat beslag wordt gelegd staat op de rekening nog euro 10.000. Dit zou genoeg moeten zijn, echter de ondernemer argumenteert dat hij nog andere crediteuren heeft (misschien wel belastingdienst, salarissen, etc.). Gaan dit soort kosten dan eerst betaald worden? Wie bepaalt dit, hoe wordt een eventuele volgorde bepaald?

 

Vectrix.nl

Michel Simons

Vectrix B.V.

subsidies en financiering voor innovatie

www.vectrix.nl

Link naar reactie
 • 0

Wow, lekker gevoel zoveel karma.

Als er een positief saldo op een bankrekening staat, is daar verder niet aan te tornen door andere schuldeisers.

Echter: indien het onverhoopt tot een faillissement zou komen wordt er een curator benoemd. En daarmee komen alle beslagen te vervallen, vallen de middelen weer aan de boedel toe en worden ze volgens de normale verdeelsteutel verdeeld waarbij inderdaad de fiscus (en de curator zelf, actueel!) maar ook andere preferente crediteuren voorrang krijgen.

Dus als een faillissement inderdaad aanstaande lijkt, is het veelal zinloos om kosten te maken voor een beslaglegging.

 

Heb je een concreet probleem aan de hand?

Link naar reactie
 • 0

Op dit moment geen concreet probleem bij de hand (we lossen het trouwens ook liever pratend op). Echter, als onze klanten niet betalen, dan zeggen ze dat het een kwestie is van 'niet kunnen betalen'. Soms twijfelen we hieraan en vermoeden we dat ze andere betalingsprioriteiten hebben (veelal aan zichzelf).

 

Als de relatie al ernstig verstoord is (praten niet helpt) dan wordt beslag een optie, maar de vraag is hoe makkelijk iemand na een beslag alsnog een faillissement kan aanvragen. Als het voortbestaan van het bedrijf niet uitmaakt, kan je het natuurlijk makkelijk 'leegtrekken'. Wat is jouw opinie?

 

 

Michel Simons

Vectrix B.V.

subsidies en financiering voor innovatie

www.vectrix.nl

Link naar reactie
 • 0

Als debiteuren aangeven wel te willen, maar niet te kunnen betalen, dan zou ik je adviseren om meteen daarop in te haken, te stellen dat je natuurlijk begrip hebt voor de situatie maar dat je dan graag een schuldbekentenis getekend ziet.

Hiermee voorkom je dat er later opeens alsnog disputen opgeroepen worden en als je bovendien kans ziet om de schuldbekentenis in prive te laten tekenen heb je voor jezelf al veel veilig gesteld.

 

Als volgende stap zou je dan aan de hand van de schuldbekentenis een afbetalingsregeling kunnen afspreken met bijvoorbeeld wekelijks betalingen (liever wekelijks dan maandelijks).

Op deze manier blijft het allemaal zo klantvriendelijk mogelijk, maar dek je je toch in.

Link naar reactie
 • 0
In Memoriam
Retired Mod     11,3k 479

-denk aan de risico's: indien de rechter achteraf oordeelt dat het beslag onterecht gelegd is, dan is de beslaglegger schadeplichtig.

 

 

Geld dit voor alles waar beslag op wordt gelegd (ook op je huis). En hoe ziet de schadeclaim er dan uit. Wie beslist daar dan weer over, of moet je daarvoor weer een rechtszaak aangaan ?

 

Tis inderdaad niet simple ! Maar heb echt wat aan je informatie !

 

Netwerken: Het gaat er niet om wie je bent, maar wie je kent !

Link naar reactie
 • 0

Hallo Kermie,

Inderdaad is het niet van belang waar beslag op gelegd is; als dit schade oplevert dan kun je dit middels een procedure claimen.

Echter! Je moet voor de rechtbank wel kunnen aantonen dat er ook daadwerkelijk schade geleden is en je moet het bovendien goed kunnen onderbouwen. Nederlandse rechtbanken gaan nog steeds erg voorzichtig om met schadeclaims.

In het geval van bijvoorbeeld een woonhuis zal het lastig worden om echte schade aan te tonen; immers tijdens het beslag heeft de bewoner nog steeds de beschikking over de woning gehad. Anders zou het zijn als er beslag gelegd is op handelsgoederen die aan bederf onderhevig zijn.

Ik hoop dat je hier wat aan hebt, anders gewoon doorvragen!

Link naar reactie
 • 0
In Memoriam
Retired Mod     11,3k 479

Schade ? Wat als ik het huis had kunnen verkopen tegen een onwijs goede prijs. Maar nee hoor ... beslag houdt dit tegen !

Toch wel een claim waard denk ik dan ?

En nog maar niet gesproken over een ander huis dat ik dan weer had kunnen kopen?

 

Maar miskien valt dit niet onder dezelfde noemer ?

Netwerken: Het gaat er niet om wie je bent, maar wie je kent !

Link naar reactie
 • 0

Yip, als je aan kunt tonen dat de verkoop van het huis niet doorgegaan is vanwege het beslag dan heb je zeker schade geleden. Denk er wel aan dat de rechter getuigen zal willen horen (de potentiele koper etc.) dus zorg voor goede onderbouwing. Als je claim afgewezen wordt betaal je niet alleen je eigen kosten, maar ook (een gedeelte van) de kosten van het geding!

Link naar reactie
 • 0
In Memoriam
Retired Mod     11,3k 479

Creditman REUS in de +

 

Ik ben al blij als alles nu eens goed geregeld wordt. Sta erg sterk maar de rechtspraak moet nog uitgesproken worden in Hoger Beroep.

 

Getuigen is op zich niet moeilijk maar mijn claim kan ten alle tijden afgewezen worden proef ik in je verhaal ... en tsja ... zit niet op de kosten van een geding te wachten !

 

Houd het wel in mijn achterhoofd ... of ik er daadwerkelijk iets mee doe weet ik niet (tis toch wel trigy) !??

Maar als ik het doe ben jij de eerste die het hoort !

Netwerken: Het gaat er niet om wie je bent, maar wie je kent !

Link naar reactie
 • 0

A good day for karma.....

Wacht inderdaad eerst de uitspraak maar af. Mocht je daarna inderdaad door willen gaan dan ben ik graag bereid de te verwachten kosten & kansen zo exact mogelijk voor je op een rijtje te zetten zodat je daarmee je volgende stap kunt plannen. Heb dan eventueel wel de parameters nodig zoals de hoogte van de aantoonbare schade, kopie van het vonnis etc.

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  2 leden, 163 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.