Jump to content
Guest Columnbot

BeZaVa: publiek of privaat?

Recommended Posts

Guest Columnbot

Werkgevers, weet u het nog? Per 01-01-2014 is de wet BeZaVa in werking getreden. Sindsdien bent u niet alleen ( financieel) verantwoordelijk voor de WIA instroom van uw vaste personeel, maar ook van uw tijdelijke arbeidskrachten.

 

Dat had in eerste instantie nogal wat voeten in aarde, zoals ik al in een eerdere column schreef. Naast toenemende complexiteit (weer een aparte premie, weer meer verplichtingen en risico’s), was er ook een lastig tijdelijk overgangsregime van 2 jaar, dat dan in 2016 weer zou worden samengevoegd.

 

Dat samenvoegen van WGA Vast en WGA Flex per 01-01-2016 is niet gelukt: vooral private verzekeraars waren er nog niet klaar voor, en dus werd deze “samensmelting” uitgesteld tot 1 januari 2017. Van uitstel komt deze keer geen afstel: 1 januari 2017 it is.

 

Maar wat houdt het nu concreet in?

Op het eerste gezicht niet heel erg spannend. Het betekent dat u WGA Flex en WGA vast per 1 januari 2017 bij één partij onderbrengt:

[*]Bent u nu voor WGA Vast eigen risicodrager (dus privaat verzekerd) en blijft u dat? Dan bent u vanaf 1 januari 2017 ook eigen risicodrager voor WGA Flex bij dezelfde private verzekeraar;

[*]Ben u nu voor WGA Vast publiek verzekerd bij UWV en blijft u dat, dan blijft u vanaf 1 januari 2017 ook publiek verzekerd voor WGA Flex;

[*]Wijzigt u uw keuze tussen publiek en privaat voor WGA Vast 01-01-2017? Dan geldt die nieuwe keuze ook voor WGA Flex.

 

En wat is dan het addertje?

Het addertje wás de staartlasten problematiek voor middelgrote en grote werkgevers: wie instroom veroorzaakte bij het UWV en vervolgens eigen risicodrager wilde worden, moest een (flinke!) afkoopsom betalen van de contant gemaakte toekomstige schadelast.

 

Volgens private verzekeraars was er op meerdere fronten sprake van oneerlijke concurrentie: het UWV heeft met een omslagpremie geen “rentehobbel” (zeg maar: extra premie om een buffer op te bouwen om als verzekeraar te kunnen en mogen functioneren) , en het had een overstapboete die overstap na schade feitelijk onmogelijk maakte

 

Maar polderend Nederland en naar “marktwerking” snakkende politici wisten met 2 aanpassingen de zo sterk gewenste concurrentie tussen publieke en private partijen te redden:

[*]Wie als middelgrote (2015: loonsom vanaf € 307.000,-) of grote werkgever uitstapt bij het UWV, betaalt geen staartlasten meer;

[*]De UWV premie bij overstap van privaat naar publiek wordt voor middelgrote en grote werkgevers mede afhankelijk van de WGA instroom in de privaat verzekerde periode.

 

Toch nog een addertje?

Een heel theoretisch kleintje dan: wie eerder dan 01-01-2017 overstapt van publiek naar privaat, betaalt de uitkeringskosten voor 2016 helemaal zelf. Pas vanaf 01-01-2017 neemt UWV die “staartlasten” over.

 

Wat moet je er mee?

Voor iedere werkgever (dus ook voor kleine werkgevers!) is de keuze tussen WGA vast en WGA Flex publiek of privaat per 01-01-2017 voornamelijk een kwestie van twee rekensommen of offertes en een vergelijking daartussen. Het UWV rekent daarbij sterk concurrerende tarieven en kan – zeker in 2017 – goedkoper zijn dan private alternatieven

 

Verzekeraars en adviseurs zullen uiteraard tegenwerpen dat prijs alleen natuurlijk niet doorslaggevend mag zijn, en dat “de kwaliteit van arbo-begeleiding en re-integratie doorslaggevend zou moeten zijn.“. Welke kwaliteit verzekeraars daarmee eigenlijk bedoelen is nog niet erg duidelijk. Heel erg effectief (of effectiever dan UWV) zijn verzekeraars de afgelopen jaren in ieder geval niet geweest: ze leden flinke verliezen op de WGA portefeuille en konden mede daarom lang niet altijd concurrerende premies bieden.

 

Wat mij betreft moeten vooral kleine werkgevers die zogenaamde meerwaarde van WGA Vast, WGA Flex, Verzuim en Arbobegeleiding bij één private verzekeraar daarom maar eerst eens met een stevige korrel zout nemen. Verzekeraars, Adviseurs en banken die wat al te gretig zijn om WGA Flex en Vast per 2017 privaat te sluiten (tegen in toenemende mate duurdere tarieven dan UWV!) doen hun klanten mogelijk tekort..

 

Kortom: blijf kritisch, kijk, en vergelijk!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Toch blijf ik dit een lastig te doorgronden materie vinden.

 

Voor kleine werkgevers (grens 2016: loonsom tot € 319.000,- per jaar) valt het allemaal wel mee: per 01-01-2017 wordt de hele lappendeken aan publieke en private voorzieningen voor langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid zelf weer iets overzichtelijker....tenzij er toch plannen komen om de loondoorbetaling in de eerste 2 jaar weer deels verplicht collectief te gaan regelen.

 

In ieder geval hebben kleine werkgevers geen last van individuele opslagen door WIA-instroom, en ook geen last van staartlasten bij overstap van publiek naar privaat of andersom.

 

Ook zal de markt wat minder schokkerig worden nu een terugkeer van privaat naar publiek geldt voor een periode van minimaal 3 jaar: je kunt dus niet ieder jaar wisselen van publiek naar privaat en andersom.

 

Edit: grafische weergave van de lappendeken toegevoegd

 

BeZaVaNB110126HL2.thumb.png.aa9aef83855dde50db96735f9431dde5.png


B2Bsure, vooruithelpers in risicomanagement en verzekeren 

 

Column: de MKB Verzuim-ontzorgverzekering, een grote stap vooruit

Share this post


Link to post
Share on other sites

Wat ik gehoord heb: Bezava staat voor: Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters. Op de intermediairdag (dag waar fiscaal intermediairs worden bijgepraat) werd aangegeven dat met name de instroom van flex werknemers was gestegen de afgelopen jaren. De overheid wil hier daarom iets aan doen.

 

Ik heb niet gecontroleerd of de bewering klopt. Misschien dat Norbert hier nog iets meer van weet?


Leeg

Share this post


Link to post
Share on other sites

werd aangegeven dat met name de instroom van flex werknemers was gestegen de afgelopen jaren. De overheid wil hier daarom iets aan doen.

 

Ik heb niet gecontroleerd of de bewering klopt. Misschien dat Norbert hier nog iets meer van weet?

 

Beste Richard,

 

Dat de instroom van flexwerkers is gestegen was onvermijdelijk: er wordt immers bijna geen nieuwe vaste aanstelling meer gegeven. (ik meen in 2014 maar 2000 in heel Nederland!)

 

Volgens de BeZaVa is iedereen met een dienstverband voor bepaalde tijd een Flexwerker, want het dienstverband eindigt dan eerder dan de datum instroom WGA of IVA. In de tussentijd valt de werknemer onder het Ziektewet Vangnet en neemt het UWV de reïntegratieinspanningen over (tenzij werkgever eigen risicodrager Ziektewet is..dat terzijde)

 

Kortom:

de totale WIA instroom is in aantallen niet per sé toegenomen, maar het aandeel niet-vaste dienstverbanden daarin wel.

 

En daar zit/zat 'm het probleem: die telden tot 01-01-2014 in het geheel niet mee bij het beoordelen van de individuele risicoopslagen van middelgrote en grote werkgevers. De vervuiler betaalde dus niet zolang het instroom van flexkrachten betrof.

 

De BeZaVa heeft dus inderdaad als doel de instroom te beperken, maar doet dat vooral door de lasten bij de veroorzakers neer te leggen... die daardoor hopelijk een grotere financiële prikkel voor preventie en reïntegratie krijgen/

 

Secundair verdeelt de BeZaVa de lasten van WGA instroom eerlijker: de vervuiler betaalt extra (alleen dat geldt dan weer niet voor kleine werkgevers met een loonsom tot € 319.000)

 

 


B2Bsure, vooruithelpers in risicomanagement en verzekeren 

 

Column: de MKB Verzuim-ontzorgverzekering, een grote stap vooruit

Share this post


Link to post
Share on other sites
Let op: het laatste bericht in het topic waar je op wilt reageren is meer dan zes maanden oud. Onnodig oude topics omhoog halen wordt niet altijd gewaardeerd, maar natuurlijk mag je nog wel op oude topics reageren.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  On this forum all subjects are discussed related to entrepreneurship.

  Growing together with other entrepreneurs

  ✓     Ask your entrepreneur questions

  ✓     Share your answers

  ✓     Low profile

  ✓     Transparant

  ✓     At your convenience

  ✓     Always based on relevance, substance and expertise

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept