Ga naar inhoud
 • 0

Artikel: Kerstpakketten en belastingen

De pepernoten liggen elk jaar al weer vroeg in de supermarkt. Meestal duurt het dan niet lang meer voordat je als ondernemer of werkgever ook de kerstpakketen weer mag gaan reserveren. Het bestellen is leuk. De ingewikkelde belastingregels er omheen...iets minder!

 

Je zou misschien verwachten dat het allemaal niet zo moeilijk zou moeten zijn. Je koopt als ondernemer een kerstpakketje in, trekt de kosten van je winst af, vraagt de btw terug en je geeft vervolgens je personeel gratis dat kerstpakket.

 

Helaas! De wetgever heeft in de loop der jaren een oerwoud gecreërd van aftrekposten, uitsluitingen, vrijstellingen, uitzonderingen, drempels, forfaits, beperkingen en zelfs beperkingen van beperkingen! Dan krijg je ook nog te maken met verschillende soorten belastingen, zoals omzet-, loon-, inkomsten- en/of vennootschapsbelasting. En voor elke soort gelden weer andere regels. En hoewel deze belastingen langs elkaar leven, kunnen sommige keuzes binnen de ene belasting toch gevolgen hebben voor de andere belasting.

 

Er wordt soms verwacht dat je als fiscale magiër afdaalt naar de krochten van diverse belastinglabyrinten. De meeste mensen kennen de twee meest notoire voorbeelden daarvan waarschijnlijk wel: de Auto van de Zaak en het Kantoor van de Zaak. Maar er is er dus nog eentje: het jaarlijks terugkerende Kerstpakket van de Zaak!

 

1. Kerstpakketten en omzetbelasting

 

Normaal gesproken – als je met btw belaste prestaties verricht – mag je alle btw over de inkoop van goederen aftrekken als voorheffing bij het doen van de aangifte omzetbelasting, dus ook de btw op je kerstpakketten. Op die manier krijg je de betaalde btw weer terug. Tot zo ver is het simpel.

 

1.1 Omzetbelasting en kerstpakket voor personeel

 

Aan het eind van het jaar kan het feest echter ruw verstoord worden, als blijkt dat je als werkgever gedurende dat jaar al iets te enthousiast voor Sinterklaas hebt gespeeld. Het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting (BUA) kan er namelijk voor zorgen dat je een deel of zelfs álle teruggevorderde btw alsnog weer moet terugbetalen. De keuze voor een goedkoper – of zelfs geen - kerstpakket kan soms de laatste en nog enige gelegenheid van het jaar zijn om deze BUA-correctie te voorkomen.

 

Het is vanuit het oogpunt van administratieve lasten sowieso aan te raden om je totale kosten aan giften, personeelsvoorzieningen en kantineverstrekkingen onder de 227 euro exclusief btw per werknemer te houden. In dat geval kun je namelijk zonder meer alle btw terugvragen, zonder correcties achteraf.

 

Als je je personeel in hetzelfde jaar op het gebied van kantinekosten en eventueel andere personeelsvoorzieningen al had ‘bevoordeeld’, dan krijg je namelijk ook nog te maken met de verfoeide kantineregeling. Het vaststellen van de hoogte van de btw-correctie vindt dan plaats middels een stappenplan, dat ook wel gekscherend de “BUA constrictor” wordt genoemd.

 

Een verkeerde (lees: dure) keuze wat kerstpakketten betreft kan dan dus vervelende gevolgen hebben voor de omzetbelasting. Bij het optellen van alle kosten gaat het overigens niet alleen om kerstpakketten, maar ook om alle andere reeds gegeven personeelsvoordeeltjes van dat jaar, zoals verjaardagscadeautjes, bedrijfsfitness, huisvesting, ontspanning, loon in natura, etc.

Verder is het zo dat je moet bepalen of de BUA van toepassing is voor een zelfde groep van werknemers die dezelfde personeelsvoordelen heeft genoten. Als je dus iedere werknemer gedurende het jaar in verschillende mate voorziet van geschenken, dan moet je de toepasselijkheid van de BUA ook voor ieder van die (groep van) werknemers apart beoordelen!

 

Quote
Als je de ene groep werknemers ieder een kerstpakket van 250 euro geeft en de andere groep werknemers ieder eentje van 100 euro, dan zul je de vooraf teruggevorderde btw op de pakketten van de eerste groep werknemers volledig moeten terugbetalen (want meer dan 227 euro per werknemer), maar van de tweede groep niet.

 

1.2 Omzetbelasting en kerstpakket voor klanten en leveranciers

 

Geef je trouwens nog een kerstpakket aan bestaande of nieuwe externe relaties, zoals klanten en leveranciers? In dat geval mag je alle btw terugvragen als het in totaal maar onder de 227 euro exclusief btw per ontvanger blijft. Ook in dat geval hoef je dus aan het einde van het jaar niets te corrigeren.

 

Geef je duurdere pakketten, dan krijg je te maken met een iets ander – maar niet veel eenvoudiger - systeem van btw-correcties. Zijn de kerstpakketten namelijk duurder dan 227 euro exclusief btw per niet-werknemer, dan is de btw alleen verrekenbaar als de ontvangende partij ten minste 30% van de btw zou kunnen verrekenen, als die het pakket zélf zou hebben aangeschaft.

 

Privépersonen vallen hier dus sowieso niet onder, want die zijn geen ondernemer voor de omzetbelasting. Maar ook professionele, zakelijke klanten die (voornamelijk) werken in bijvoorbeeld sectoren als onderwijs, fondsenwerving of journalistiek vallen hier niet onder. Een klant die is vrijgesteld van btw zou immers die btw niet zelf hebben kunnen terugvragen. Je moet in deze gevallen dus een volledige btw-correctie toepassen en alle omzetbelasting over die pakketten weer terugbetalen.

 

Dit betekent overigens niet dat je de btw niet hoeft te corrigeren, als je een duurder pakket stuurt aan een zakelijke klant mét btw-nummer. Het is namelijk nog knap lastig zijn om te bepalen of je klant ten minste 30% kan verrekenen. Je moet in de eerste plaats de mate van zakelijkheid van de inhoud van het pakket bepalen. Er vanuit gaande dat de ontvanger alle btw mag verrekenen, dan wordt de 30%-drempel alleen gehaald als het pakket ook voor ten minste 30% uit een voor ontvanger zakelijke inhoud bestaat.

 

Als de ontvanger overigens niet alle btw zou mogen verrekenen (omdat deze bijvoorbeeld deels btw-vrijgestelde prestaties levert), dan wordt het dus nóg lastiger om deze drempel te halen. Nog afgezien van het feit dat het bijna onmogelijk is om te weten te komen hoeveel btw je klant of leverancier überhaupt mag verrekenen. Zorg daarom bij dure pakketten veiligheidshalve voor een voornamelijk zakelijke inhoud.

 

Voor het vaststellen of de drempel van 227 exclusief btw wordt overschreden moet je naar elke groep van klanten of leveranciers afzonderlijk kijken die dezelfde geschenken hebben ontvangen in dat jaar. Daarvoor moet je dan alle ándere gegeven klant- of leveranciervoordeeltjes in dat zelfde jaar ook meetellen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een dagje golfen met een klant, gratis voetbalkaartjes voor goede relaties, concerttickets voor leveranciers, etc.

 

Quote
Als je bijvoorbeeld al je particuliere klanten een kerstpakket van 250 euro geeft en een groep zakelijke leveranciers allemaal eentje van 100 euro, dan zul je de teruggevorderde btw op de kerstpakketten van de eerste groep volledig moeten terugbetalen (want meer dan 227 euro per ontvanger die zelf géén btw kunnen terugvragen), maar van de tweede groep niet.

 

Als je de ene groep zakelijke klanten een concertkaartje naar Guns n’ Roses geeft van 250 euro en de andere groep zakelijke leveranciers een draagbare SSD-schijf van 1 TB van 300 euro, dan zul je de teruggevorderde btw op het Gn’R-kerstpakket volledig moeten terugbetalen (want boven de 227 euro per ontvanger en 0% zakelijk), maar de btw op het SSD-kerstpakket niet. Dat is immers een vrij gebruikelijk artikel binnen een onderneming, waarvan het bovendien aannemelijk is dat deze voor minimaal 30% zakelijk is gebruiken.

 

Klik op stroomdiagram voor uitvergroting

kerstpakketten-ob.thumb.png.efbeaee66bb461a5ec0ab045c5c496c6.png

 

2. Kerstpakketten en loonbelasting

 

Naast de btw op het kerstpakket is er nóg een belasting waar je mee te maken kan krijgen: de loonbelasting. Daarbij maakt het vooral uit aan wie je zo’n pakket geeft. Geef je aan al dan niet voormalige werknemers, bestaande relaties of nog weer anderen?

 

2.1 Loonbelasting en kerstpakket voor (voormalig) personeel

 

In principe wordt een kerstpakket voor het ontvangende personeelslid beschouwd als loon in natura. De waarde daarvan is daarom eigenlijk gewoon belast met loonheffingen. De meeste werkgevers zullen dat hun werknemers niet aan willen doen. Het zorgt ook nog eens voor het slechtste van twee werelden: beperkte aftrek van kosten voor de werkgever in de inkomsten- of vennootschapsbelasting, maar ook een extra belastingaanslag voor de ontvanger van het kerstpakket. Daar wordt niemand vrolijk van!

 

Als werkgever zul je daarom meestal willen kiezen om dit soort geschenken aan te wijzen als eindheffingsloon binnen de zogenaamde werkkostenregeling. Deze regeling maakt het mogelijk om de kerstpakketten aan te wijzen als eindheffingsloon. Zo lang de waarde van de totale hoeveelheid vergoedingen en verstrekkingen (inclusief de kerstpakketten) minder bedraagt dan 1,2% van de loonsom (ook wel de zogenaamde “vrije ruimte” genaamd), dan hoeft er geen extra loonbelasting te worden betaald. Mocht de totale waarde méér bedragen dan 1,2% van de loonsom, dan is de eindheffing loonbelasting 80% over het gedeelte dat boven die vrije ruimte uitkomt voor rekening van de werkgever.

 

Als je trouwens aan oud-werknemers een zelfde pakket geeft als aan huidige werknemers, dan is het zelfs verplicht om die pakketten aan te wijzen als eindheffingsloon. Deze mag je dan overigens binnen de werkkostenregeling wel weer in de eventueel nog beschikbare vrije ruimte laten vallen!

 

2.2 Loonbelasting en kerstpakket voor klanten en leveranciers

 

Voor externe relaties geldt er een ander systeem. Zij moeten eigenlijk inkomstenbelasting betalen over de waarde van hun ontvangen kerstpakket. Ook zij zullen daar waarschijnlijk niet erg blij van worden. Leveranciers en klanten zijn echter ook niet in dienst, dus kun je als gevende ondernemer of onderneming eigenlijk ook geen loonbelasting inhouden.

 

Om je klant of leverancier toch te vrijwaren van het moeten betalen van (inkomsten)belasting, mag je ervoor kiezen om die voor de ontvanger “af te kopen” door middel van het betalen van een eindheffing – bij de aangifte loonheffingen. Er geldt in dat geval geen werkkostenregeling, dus ook geen “vrije ruimte”. Voor pakketten van 136 euro inclusief btw is de eindheffing 45%. Voor pakketten van 272 euro inclusief btw of minder is de eindheffing 75%. Deze eindheffing zijn kosten voor je onderneming, dus die zijn vervolgens weer aftrekbaar voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

 

Let overigens op een aantal eigenaardigheden bij het toepassen van deze eindheffing. Officieel moet je de klant of leverancier laten weten dat je de eindheffing loonbelasting voor je rekening neemt. Tegelijkertijd moet je bijhouden aan wie (of welke bedrijf) je de kerstpakketten hebt gestuurd. En tot slot moet deze eindheffing in de aangifte loonheffingen worden vermeld onder de ietwat curieuze rubriek 'Eindheffing publiekrechtelijke uitkeringen en tijdelijke knelpunten van ernstige aard'.

 

Is het kerstpakket trouwens duurder dan 272 euro inclusief btw? In dat geval kún je de eindheffing niet voor je rekening namen. Het gevolg is dat de ontvanger dan eigenlijk zélf belasting moet betalen over de waarde van het ontvangen kerstpakket.

 

Klik op stroomdiagram voor uitvergroting

 

kerstpakketten-lb.thumb.png.4a8601243b2db64d648833e2cf7bf605.png

 

3. Kerstpakketten en inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting

 

Zodra een onderneming kosten maakt, mogen de gemaakte kosten worden afgetrokken van de winst. Met de kosten voor kerstpakketten is dat niet anders. De wetgever vindt alleen wel dat er bij het geven van kerstpakketten aan personeel, klanten of leveranciers sprake is van een ‘beperkt zakelijk karakter’.

 

Deze kosten zijn daarom zogenaamde gemengde kosten, die voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting in beginsel niet volledig of pas boven een (hoge) drempel afgetrokken mogen worden. Hoeveel je dan wél mag aftrekken hangt af van een aantal factoren, zoals de hoeveelheid gemengde kosten, de rechtsvorm van je onderneming en eventueel de omvang van je loonsom.

 

Als je de kerstpakketten echter aanwijst als eindheffingsloon voor de loonbelasting, zijn de kosten bij de werkgever wél volledig aftrekbaar, namelijk als loonkosten. Voor loonkosten geldt namelijk geen aftrekbeperking in de inkomsten- of vennootschapsbelasting! Kerstpakketten aan niet-personeelsleden kunnen echter nooit loon zijn en ook niet als eindheffingsloon worden aangewezen, waardoor deze altijd als gemengde kosten zullen moeten worden behandeld. Die kosten zijn dus altijd beperkt aftrekbaar.

 

Zoals uit al het bovenstaande blijkt, is het zo dat keuzes of verplichtingen binnen de ene belasting gevolgen kunnen hebben voor de manier waarop diezelfde kosten voor een andere belasting moeten worden behandeld.

 

Omdat er in de inkomsten- of vennootschapsbelasting geen aftrekbeperking geldt voor loonkosten kan het handig zijn om kerstpakketten aan te merken als eindheffingsloon. Zolang dergelijke kosten in de vrije ruimte van de werkkostenregeling vallen, zijn ze effectief niet belast bij de werknemer en tegelijkertijd toch als loonkosten volledig aftrekbaar voor je onderneming.

 

Eindheffingen zorgen voor een hogere afdracht loonheffingen, zodra je geen vrije ruimte meer hebt of als je kerstpakketten aan niet-werknemers hebt gegeven. Deze afdrachten zijn op hun beurt weer (al dan niet gedeeltelijk) aftrekbaar voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

 

Wat de omzetbelasting betreft kan het zo zijn dat aan het eind van het jaar blijkt dat je een deel of alle btw over je kerstpakketten toch niet had mogen terugvragen. Je moet dan weliswaar de terugontvangen voorheffing omzetbelasting weer terugbetalen, maar die btw-correctie zorgt dan wel voor een extra aftrekpost in de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

 

Klik op stroomdiagram voor uitvergroting

kerstpakketten-ibvpb.thumb.png.8a36eab731b4d171dc6d3879b1bdef29.png

 

4. Kerstpakketten en praktische belastingtips

 

Om de meest ingewikkelde belastingregels met betrekking tot kerstpakketten en relatiegeschenken te omzeilen, kun je het jezelf een beetje makkelijker maken door de volgende tips in het achterhoofd te houden.

 

Tip 1: Geef al je personeelsleden dezelfde personeelsvoorzieningen en kerstpakketten, maar nooit voor meer dan 227 euro exclusief btw. En doe in voorkomende gevallen eventueel hetzelfde bij klanten en leveranciers. Voor de omzetbelasting hoeft er dan nooit te worden gecorrigeerd.

 

Tip 2: Wijs alle kerstpakketten voor het huidige en voormalige personeel aan als eindheffingsloon. De kosten van de kerstpakketten worden daarmee volledig aftrekbaar voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting als loonkosten. Blijf tegelijkertijd voor wat betreft de totale vergoedingen en verstrekkingen (waaronder dus ook de waarde van de kerstpakketten inclusief btw) binnen de vrije ruimte van 1,2% van je totale loonsom. Je hoeft dan ook geen extra loonbelasting af te dragen.

 

Tip 3: Als je aan je klanten en/of leveranciers ook kerstpakketten geeft, houdt die dan beperkt tot maximaal 136 euro inclusief btw om de eindheffing binnen de perken te houden (maximaal 45%). De kosten hiervan en van de pakketten zelf zijn dan voor ten minste 73,5% aftrekbaar voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

 

 


Eerste artikel voor de door Brood voorgestelde Fiscapedia. Ondanks nauwkeurig onderzoek kunnen geen rechten aan deze tekst worden ontleend. Met dank aan Joost voor de laatste controle. Met dank aan Norbert voor hulp met betrekking tot de klikbare stroomdiagrammen.

The goal of a resonance cascade is to plant the seeds of growth rather than yearning. If you think pseudo-profound bullshit quotes are inspirational, you're, well, kinda dumb. https://goo.gl/fZf4oe

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

3 antwoorden op deze vraag

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  5 leden, 274 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...