• 0

230a bedrijfsruimte [oude of nieuwe ROZ versie]

Aanbevolen berichten

15 antwoorden op deze vraag

 • 0

Beste Entra1961,

 

Welkom op Higherlevel.

 

Geldt automatisch de versie 2015 of moet de oude versie 2003 worden gehandhaaft?

Ze gelden geen van beiden; wat geldt is wat er daadwerkelijk is afgesproken. Zo te lezen is de huidige huurovereenkomst gemaakt op basis van de modelhuurovereenkomst uit 2003. Aan het verschijnen van een nieuwe modelovereenkomst kun je geen rechten ontlenen, het model is geen wettelijke richtlijn. De ROZ heeft slechts een modelhuurovereenkomst voorgesteld op basis van art 7:230a BW. en daarvan bestaan nu twee versies.

 

Als verhuurder en huurder dat beide willen zijn er wel nieuwe afspraken te maken, al dan niet op basis van een modelovereenkomst. Het modelcontact is volgens experts nog steeds vooral een verhuurderscontract lees ik; voor jou als huurder is het derhalve nog steeds noodzakelijk om de overeenkomst aan te passen en aan te vullen om jouw belangen te behartigen. Via Google is veel te vinden over de verbeteringen en verslechteringen van het model 2015 ten opzichte van het model 2003.

 

Met vriendelijke groet, Ron van der Kolk MSc MBA

 

Ik werk via Inflection als interimmanager voor de publieke sector aan betere

dienstverlening, bedrijfsvoering & informatievoorziening door de overheid. 

Link naar reactie
 • 0

Beste Entra1961,

 

Welkom op Higherlevel.

 

Geldt automatisch de versie 2015 of moet de oude versie 2003 worden gehandhaaft?

Ze gelden geen van beiden; wat geldt is wat er daadwerkelijk is afgesproken. Zo te lezen is de huidige huurovereenkomst gemaakt op basis van de modelhuurovereenkomst uit 2003. Aan het verschijnen van een nieuwe modelovereenkomst kun je geen rechten ontlenen, het model is geen wettelijke richtlijn. De ROZ heeft slechts een modelhuurovereenkomst voorgesteld op basis van art 7:230a BW. en daarvan bestaan nu twee versies.

 

Als verhuurder en huurder dat beide willen zijn er wel nieuwe afspraken te maken, al dan niet op basis van een modelovereenkomst. Het modelcontact is volgens experts nog steeds vooral een verhuurderscontract lees ik; voor jou als huurder is het derhalve nog steeds noodzakelijk om de overeenkomst aan te passen en aan te vullen om jouw belangen te behartigen. Via Google is veel te vinden over de verbeteringen en verslechteringen van het model 2015 ten opzichte van het model 2003.

 

volgens mij heeft vraagsteller het over de algemene bepalingen, niet de huurovereenkomst zelf.

Met vriendelijke groet,

mr. Monique Doomernik

UwJurist.nl-Contracten en Voorwaarden-Arbeidsrecht-Huurrecht-Franchiserecht

Link naar reactie
 • 0

De versie van de algemene bepalingen van 2003 geldt wel degelijk. U geeft immers aan dat deze deel uitmaken van de huurovereenkomst. Die voorwaarden zijn dus afgesproken.

(...)

volgens mij heeft vraagsteller het over de algemene bepalingen, niet de huurovereenkomst zelf.

Ik werk me vast in de nesten door een jurist tegen te spreken, maar ik sta open om te leren ;)

 

Wat is bedoel te zeggen is: alleen de voorwaarden die zijn afgesproken (cq. van toepassing zijn verklaard) gelden. Dat ROZ met een nieuwe versie van de (model)voorwaarden komt, verandert niets aan de overeenkomst die Entre1961 heeft met de verhuurder. De nu afgesproken voorwaarden kunnen exact overeenkomstig het model uit 2003 zijn, maar daar ook deels of geheel van afwijken. Om te kunnen zeggen welke voorwaarden daadwerkelijk van toepassing zijn in dit geval is het niet voldoende slechts te kijken naar het model uit 2003, maar ook naar de overeenkomst om te zien welke onderdelen mogelijk zijn uitgezonderd of gewijzigd.

 

Met vriendelijke groet, Ron van der Kolk MSc MBA

 

Ik werk via Inflection als interimmanager voor de publieke sector aan betere

dienstverlening, bedrijfsvoering & informatievoorziening door de overheid. 

Link naar reactie
 • 0

Onze 2e huurtermijn van 3 jaar loopt 1-1-2018 af. De verhuurder wil m.i.v. 1-1-2018 een huurverhoging toepassen van 12,5%, bovenop de jaarlijkse indexering. We huren nu tegen een marktconforme prijs van €. 35.00/m2, huurder vindt van niet uiteraard. We zitten in dubio of we het contract met de oude voorwaarden moeten opzeggen. Verhuizen? De verhouding met verhuurder is rond slecht uit te noemen en staat niet open voor onderhandeling, er spreekt van alles voor opzegging, het pand ligt strategisch voor ons heel gunstig. Dilemma dus.

Link naar reactie
 • 0

De versie van de algemene bepalingen van 2003 geldt wel degelijk. U geeft immers aan dat deze deel uitmaken van de huurovereenkomst. Die voorwaarden zijn dus afgesproken.

(...)

volgens mij heeft vraagsteller het over de algemene bepalingen, niet de huurovereenkomst zelf.

Ik werk me vast in de nesten door een jurist tegen te spreken, maar ik sta open om te leren ;)

 

Wat is bedoel te zeggen is: alleen de voorwaarden die zijn afgesproken (cq. van toepassing zijn verklaard) gelden. Dat ROZ met een nieuwe versie van de (model)voorwaarden komt, verandert niets aan de overeenkomst die Entre1961 heeft met de verhuurder. De nu afgesproken voorwaarden kunnen exact overeenkomstig het model uit 2003 zijn, maar daar ook deels of geheel van afwijken. Om te kunnen zeggen welke voorwaarden daadwerkelijk van toepassing zijn in dit geval is het niet voldoende slechts te kijken naar het model uit 2003, maar ook naar de overeenkomst om te zien welke onderdelen mogelijk zijn uitgezonderd of gewijzigd.

 

Nogmaals: vraagsteller verklaart dat de voorwaarden 2003 deel uit maken van de overeenkomst. Die gelden dus. Dus niet 'geen van beiden'.

Hoe moeilijk kan het zijn? :)

 

Met vriendelijke groet,

mr. Monique Doomernik

UwJurist.nl-Contracten en Voorwaarden-Arbeidsrecht-Huurrecht-Franchiserecht

Link naar reactie
 • 0

Onze 2e huurtermijn van 3 jaar loopt 1-1-2018 af. De verhuurder wil m.i.v. 1-1-2018 een huurverhoging toepassen van 12,5%, bovenop de jaarlijkse indexering. We huren nu tegen een marktconforme prijs van €. 35.00/m2, huurder vindt van niet uiteraard. We zitten in dubio of we het contract met de oude voorwaarden moeten opzeggen. Verhuizen? De verhouding met verhuurder is rond slecht uit te noemen en staat niet open voor onderhandeling, er spreekt van alles voor opzegging, het pand ligt strategisch voor ons heel gunstig. Dilemma dus.

Hebt u bij makelaars/taxateurs/in de markt geïnformeerd naar huurprijzen van vergelijkbare ruimte? M.a.w. bent u er zeker van dat wat verhuurder wil vragen aan verhoging niet marktconform is? Dan zou ik zeker opzeggen. U bent dan elders duidelijk beter af. Bovendien bestaat de kans dat verhuurder u alsnog tegemoet komt. Zorg ervoor dat de aangetekende opzegging verhuurder vóór 1 januari a.s. bereikt. Dus verstuur deze ruim op tijd.

 

Overigens, als u een nieuwe overeenkomst sluit wil dat nog niet zeggen dat automatisch de nieuwste voorwaarden van toepassing zijn. Dat is een kwestie van onderhandelen. Ik raad u überhaupt aan niet in te stemmen met ROZ contracten, dan wel tenminste een deel van de voorwaarden uit te sluiten. Deze bepalingen zijn zeer eenzijdig (ook de nieuwere versies van de overeenkomsten en bepalingen) sluiten namelijk voor een huurder belangrijks zaken als opschortingsrecht etc. uit.

 

Met vriendelijke groet,

mr. Monique Doomernik

UwJurist.nl-Contracten en Voorwaarden-Arbeidsrecht-Huurrecht-Franchiserecht

Link naar reactie
 • 0

Nogmaals: vraagsteller verklaart dat de voorwaarden 2003 deel uit maken van de overeenkomst. Die gelden dus. Dus niet 'geen van beiden'. Hoe moeilijk kan het zijn? :)

We zouden er natuurlijk van uit kunnen gaan dat de voorwaarden 2003 van toepassing zijn omdat vraagsteller het zegt, dat kan. De aanname is echter de moeder van het misverstand. Om te weten welke voorwaarden er nu precies zijn afgesproken is het nodig het contract te kennen en te zien wat er is uitgezonderd en gewijzigd. Kortom, vraagsteller kan er mijn inziens beter niet zomaar vanuit gaan dat die voorwaarden uit 2003 in de versie van de ROZ zomaar ongewijzigd geldig zijn, vandaar mijn antwoord "geen van beiden", die vooral oproept tot het onderzoeken van de werkelijk situatie.

 

Overigens, als u een nieuwe overeenkomst sluit wil dat nog niet zeggen dat automatisch de nieuwste voorwaarden van toepassing zijn. Dat is een kwestie van onderhandelen. Ik raad u überhaupt aan niet in te stemmen met ROZ contracten, dan wel tenminste een deel van de voorwaarden uit te sluiten. Deze bepalingen zijn zeer eenzijdig (ook de nieuwere versies van de overeenkomsten en bepalingen) sluiten namelijk voor een huurder belangrijks zaken als opschortingsrecht etc. uit.

Daarmee onderstreep je mijn inziens het belang van bovenstaande nuancering.

 

We huren een 230a bedrijfsruimte, waarvan de roz bepalingen uit 2003 deel uit maken. Nu is er sinds 2015 een nieuwe versie, die voor de huurder wat gunstiger is. Geldt automatisch de versie 2015 of moet de oude versie 2003 worden gehandhaaft?

Laat ik je vraag opnieuw proberen te beantwoorden. De voorwaarden uit 2015 gelden in elk geval niet automatisch. Welke voorwaarden wel van toepassing zijn moet blijken uit de overeenkomst. Het kan zijn dat de modelvoorwaarden uit 2003 ongewijzigd zijn overgenomen en volledig van toepassing zijn, maar het kan ook dat hierop uitzonderingen of aanvullen zijn gemaakt. De geldende voorwaarden veranderen niet automatisch mee als het ROZ een nieuw voorstel doet voor een modelovereenkomst (het is zoals gezegd een model, geen wetgeving).

 

Met vriendelijke groet, Ron van der Kolk MSc MBA

 

Ik werk via Inflection als interimmanager voor de publieke sector aan betere

dienstverlening, bedrijfsvoering & informatievoorziening door de overheid. 

Link naar reactie
 • 0

Nogmaals: vraagsteller verklaart dat de voorwaarden 2003 deel uit maken van de overeenkomst. Die gelden dus. Dus niet 'geen van beiden'. Hoe moeilijk kan het zijn? :)

We zouden er natuurlijk van uit kunnen gaan dat de voorwaarden 2003 van toepassing zijn omdat vraagsteller het zegt, dat kan. De aanname is echter de moeder van het misverstand. Om te weten welke voorwaarden er nu precies zijn afgesproken is het nodig het contract te kennen en te zien wat er is uitgezonderd en gewijzigd. Kortom, vraagsteller kan er mijn inziens beter niet zomaar vanuit gaan dat die voorwaarden uit 2003 in de versie van de ROZ zomaar ongewijzigd geldig zijn, vandaar mijn antwoord "geen van beiden", die vooral oproept tot het onderzoeken van de werkelijk situatie.

.

Uiteraard kan ik/iedereen op dit/een forum alleen maar uitgaan van wat vraagsteller aangeeft. Je mag toch aannemen dat deze de situatie correct beschrijft. Mijn reacties maken ook duidelijk dat vraagsteller dit moet zijn overeengekomen. Je reacties zijn enkel pogingen om je foute antwoord recht te breien.

 

Overigens, als u een nieuwe overeenkomst sluit wil dat nog niet zeggen dat automatisch de nieuwste voorwaarden van toepassing zijn. Dat is een kwestie van onderhandelen. Ik raad u überhaupt aan niet in te stemmen met ROZ contracten, dan wel tenminste een deel van de voorwaarden uit te sluiten. Deze bepalingen zijn zeer eenzijdig (ook de nieuwere versies van de overeenkomsten en bepalingen) sluiten namelijk voor een huurder belangrijks zaken als opschortingsrecht etc. uit.

Daarmee onderstreep je mijn inziens het belang van bovenstaande nuancering.

Hoe kom je erbij? Integendeel.

We huren een 230a bedrijfsruimte, waarvan de roz bepalingen uit 2003 deel uit maken. Nu is er sinds 2015 een nieuwe versie, die voor de huurder wat gunstiger is. Geldt automatisch de versie 2015 of moet de oude versie 2003 worden gehandhaaft?

Laat ik je vraag opnieuw proberen te beantwoorden. De voorwaarden uit 2015 gelden in elk geval niet automatisch. Welke voorwaarden wel van toepassing zijn moet blijken uit de overeenkomst. Het kan zijn dat de modelvoorwaarden uit 2003 ongewijzigd zijn overgenomen en volledig van toepassing zijn, maar het kan ook dat hierop uitzonderingen of aanvullen zijn gemaakt. De geldende voorwaarden veranderen automatisch mee als het ROZ een nieuw voorstel doet voor een modelovereenkomst.

Dit is echt de grootste onzin. De voorwaarden veranderen niet automatisch mee. De ROZ maakt regelmatig nieuwe contracten terwijl de voorwaarden niet veranderen.

En een verhuurder kan een overeenkomst aanbieden volgens het nieuwste model (en ook dat hoeft al niet), maar nog steeds de vorige versie van de voorwaarden hanteren. ::)

 

Met vriendelijke groet,

mr. Monique Doomernik

UwJurist.nl-Contracten en Voorwaarden-Arbeidsrecht-Huurrecht-Franchiserecht

Link naar reactie
 • 0

Uiteraard kan ik/iedereen op dit/een forum alleen maar uitgaan van wat vraagsteller aangeeft. Je mag toch aannemen dat deze de situatie correct beschrijft.

De aanname is de moeder van het misverstand. Ook ongevraagd advies (en manen tot voorzichtigheid en controle van wat er nu precies is afgesproken) is onderdeel van de werking van dit forum.

 

Je reacties zijn enkel pogingen om je foute antwoord recht te breien.

Ah, die anonieme kneus is dus van jou. Dank voor je mening.

 

De voorwaarden veranderen niet automatisch mee.

Daar was overduidelijk het woordje "niet" vergeten in mijn reactie. Dit blijkt ook uit mijn eerste reactie in dit draadje. Dank voor de tip, ik heb het aangepast.

 

Met vriendelijke groet, Ron van der Kolk MSc MBA

 

Ik werk via Inflection als interimmanager voor de publieke sector aan betere

dienstverlening, bedrijfsvoering & informatievoorziening door de overheid. 

Link naar reactie
 • 0

Uiteraard kan ik/iedereen op dit/een forum alleen maar uitgaan van wat vraagsteller aangeeft. Je mag toch aannemen dat deze de situatie correct beschrijft.

De aanname is de moeder van het misverstand. Ook ongevraagd advies (en manen tot voorzichtigheid en controle van wat er nu precies is afgesproken) is onderdeel van de werking van dit forum.

 

Je reacties zijn enkel pogingen om je foute antwoord recht te breien.

Ah, die anonieme kneus is dus van jou. Dank voor je mening.

 

Ik kan er niets aan doen dat dat anoniem is (mijn keuze zou het niet zijn omdat dat anoniem te doen). Bij deze is het ook niet meer anoniem. Jammer dat je je ongelijk niet toe kunt geven en door blijft gaat met onjuiste antwoorden. Zie mijn reactie hierboven op de nieuwe onzin die je verkondigt over de ROZ.

 

Met vriendelijke groet,

mr. Monique Doomernik

UwJurist.nl-Contracten en Voorwaarden-Arbeidsrecht-Huurrecht-Franchiserecht

Link naar reactie
 • 0

 

De voorwaarden veranderen niet automatisch mee.

Daar was overduidelijk het woordje "niet" vergeten in mijn reactie. Dit blijkt ook uit mijn eerste reactie in dit draadje. Dank voor de tip, ik heb het aangepast.

 

Bah, je blijft maar doorgaan. ::). Ik laat het maar aan de lezer over welke antwoorden goed en fout zijn.

 

Met vriendelijke groet,

mr. Monique Doomernik

UwJurist.nl-Contracten en Voorwaarden-Arbeidsrecht-Huurrecht-Franchiserecht

Link naar reactie
 • 0

Ik kan er niets aan doen dat dat anoniem is (mijn keuze zou het niet zijn omdat dat anoniem te doen). Bij deze is het ook niet meer anoniem.

Het forumsysteem laat aan de gewone gebruiker niet zien wie een reus of kneus plaatst, dus het is hier gebruikelijk om de toelichtende tekst bij een reus of kneus af te sluiten met de naam van de gever. Kan me voorstellen dat je dat nog niet hebt gezien, het staat nergens vermeld.

 

Jammer dat je je ongelijk niet toe kunt geven en door blijft gaat met onjuiste antwoorden. Zie mijn reactie hierboven op de nieuwe onzin die je verkondigt over de ROZ.

Ik ben zelf gewend iets genuanceerder te reageren en iets minder snel te oordelen.

 

Bah, je blijft maar doorgaan.

Tja, dan geloof je maar niet dat het een typefout was. Ik ben klaar met dit draadje, neem gerust het laatste woord.

 

Met vriendelijke groet, Ron van der Kolk MSc MBA

 

Ik werk via Inflection als interimmanager voor de publieke sector aan betere

dienstverlening, bedrijfsvoering & informatievoorziening door de overheid. 

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  7 leden, 137 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 80.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.