Jump to content
 • Welcome to HigherLevel, the Dutch business forum

  Do you have a business question, do you want feedback on your business plan or do you want to advise others? Then you are at the right place at a higher level. Here entrepreneurs come together to take each other to the next level.
  Ask your question, get a quick answer and share your experiences with entrepreneurs. The moment it suits you!
  During the day, evening and weekend 24/7 free advice and exchange of experience with entrepreneurs who understand!
barchocolate

Grenswerkende ondernemers en Corona maatregelen

Recommended Posts

Loket voor grensondernemers voor aanvragen Coronalening voor bedrijfskapitaal

 

Quote

Ondernemers die over de grens wonen (in de EU, EER of Zwitserland), in Nederland hun bedrijf hebben en financieel in de problemen komen door de coronacrisis, kunnen aanspraak maken op een lening voor bedrijfskapitaal. Sinds maandag 18 mei is deze financiële ondersteuning aan te vragen bij de gemeente Maastricht. Maastricht voert deze regeling voor heel Nederland uit.

 

Alle informatie en het aanvraagformulier zijn terug te vinden op de website van gemeente Maastricht. Ondernemers met vragen kunnen terecht via een speciaal telefoonnummer (+ 31 (0)43 350 60 30) en e-mailadres (bedrijfskapitaalgrensondernemers@maastricht.nl).

 

Liquiditeitsproblemen te verminderen

De steun bestaat uit een rentedragende lening van maximaal € 10.157,- die bedoeld is om liquiditeitsproblemen te verminderen. Het rentepercentage van de lening is 2%. De lening moet binnen 3 jaar terugbetaald worden, aflossen hoeft pas vanaf 1 januari 2021.

Lees ook: Corona: dit zijn de financiële regelingen voor ondernemers, bedrijven en zzp’ers (update)

 

Inkomensondersteuning voor levensonderhoud

Ondernemers die over de grens wonen en in Nederland hun bedrijf hebben gevestigd, komen niet in aanmerking voor inkomensondersteuning voor levensonderhoud. Daarvoor kunnen zij een beroep doen op de sociale bijstand in hun woonland.

 

Woonplaats in Nederland, bedrijf over de grens

Ondernemers die in Nederland wonen en over de grens hun bedrijf hebben gevestigd, zijn voor financiële ondersteuning van hun bedrijf aangewezen op het land waar het bedrijf gevestigd is. In Nederland komen zij alleen in aanmerking voor tijdelijke inkomensondersteuning voor levensonderhoud (voor drie aaneengesloten maanden). Deze aanvraag kunnen ze doen in hun eigen woongemeente.

 


Specialist arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid voor ondernemers

Zelfstandig partner bij  B2Bsure, de vooruithelpers in  veerkracht en verzekeringen

 

Vragen, second opinion of offerte  m.b.t. AOV, aansprakelijkheid of andere bedrijfsverzekeringen?  →  contact

Share this post


Link to post
Share on other sites

Beste allen,

Anderhalve week geleden heb ik een persoonlijke brief gestuurd naar een aantal kamerleden, wethouder van Nijmegen, ZZP NL, MKB en nog een paar personen. 

Ik heb mijn situatie uitgelegd, het "tussen wal en schip verhaal" opgeschreven en als bijlage de brief van EUREGIO bijgevoegd.

https://www.euregio.eu/nl/persberichten/corona-euregios-vragen-om-oplossingen-voor-getroffen-grenspendelaars

Gelukkig heb ik met wat kunst en vliegwerk de € 4000,- ontvangen maar geen Duitse BBZ. Dat is waar het hier om gaat.

Verder heb ik de persoon aangeschreven die op Petities.nl de petitie had ingediend met tot nu toe maar iets van 650 ondertekenaars. Dat is absurd weinig.

Af en toe denk ik, ik plak me vast op het wegdek van de grensovergang ... voor wie ook actie wil voeren, ik ben bereid!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Geachte heer xxxx,

Graag houd ik u op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent de toegang tot de Tozo levensonderhoud voor grensondernemers. Inmiddels zijn de schriftelijke vragen die mijn collega’s Mustafa Amhaouch en Hilde Palland in de Tweede Kamer hebben gesteld, beantwoord door de Staatssecretaris. Een link hiernaar heb ik onder deze e-mail toegevoegd. Helaas blijft de Staatssecretaris bij het standpunt dat de Tozo een tijdelijke vereenvoudiging van de reeds bestaande bijstandsregeling voor zelfstandigen is en dat het dus geen sociale uitkeringsregeling is. Hierdoor geldt het woonplaatsbeginsel en niet het feit dat er sociale premies zijn afgedragen.

Ik vind het ontzettend teleurstellend dat de Staatssecretaris er niet voor kiest om een handreiking te doen aan de grensondernemers en hen tegemoet te komen in deze zware tijd. Ik ben nog in afwachting van het antwoord van de Europese Commissie op mijn schriftelijke vragen over of de Tozo-regeling onder de werkingssfeer van de coördinatieverordening sociale zekerheid valt. Hopelijk biedt dat wel mogelijkheden om verder te gaan.

Samen met mijn CDA-collega’s in de Tweede Kamer zijn we aan het kijken wat de volgende stappen kunnen zijn om er in ieder geval voor te zorgen dat de Nederlandse, Belgische en Duitse autoriteiten samen gaan kijken hoe ze de grensondernemers die nu tussen wal en schip vallen kunnen helpen. Morgenmiddag (woensdag 3 juni) vindt er een debat in de Tweede Kamer plaats over grensoverschrijdende samenwerking. Namens de CDA-fractie zal daar ook aandacht gevraagd worden voor dit probleem.

 

Met vriendelijke groeten,

Jeroen Lenaers

 

Link naar het antwoord van de Staatssecretaris op de schriftelijke vragen: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2020D20066&did=2020D20066

Share this post


Link to post
Share on other sites

Beste ondernemers,      (doorgestuurd bericht)

 

Er is nog steeds geen uitsluitsel over een eventuele (Tozo-)uitkering voor grensondernemers. De vragen die hierover in de Kamer zijn gesteld, zijn zeer teleurstellend beantwoord. Lees hier de vragen en de antwoorden in deze pdf.

 

Positief
Het positieve nieuws is dat vooral het CDA het er niet bij laat zitten. Hilde Palland vertelt ons dat voor hen de kwestie nog niet gesloten is. Het CDA ziet nog een kans. Gisteren was er een Algemeen Overleg over grensoverschrijdende samenwerking vanuit BZK. Daar hebben zij weer de grensondernemerskwestie ingebracht. Voornaamste doel is te vragen om afstemming met buurlanden te realiseren om te voorkomen dat mensen overal buiten de regelingen vallen. Wat dit oplevert moeten wij nog afwachten.

Daarnaast heeft Martijn van Helvert (CDA) in het Benelux parlement hier ook vragen over gesteld. Die moeten nog beantwoord worden.

 

Ook in het nieuws is nog steeds aandacht voor de kwestie:
https://www.wijlimburg.nl/nieuws-overzicht/cda-wil-ook-coronasteun-voor-ondernemers-in-grensstreek/

https://www.twentefm.nl/streeknieuws/61305/0/cda-wil-snel-oplossing-grensondernemer.html

https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2453056/CDA-Steun-voor-zzp-ers-die-hier-werken-maar-in-Duitsland-wonen

 

Negatief
Ten aanzien van het leningengedeelte uit de Tozo is er helaas slecht nieuws te melden. Dankzij een abonnee van ons zijn wij er op gewezen dat er nog een regel bijkomt. Als je geen bedrijfsvestiging in Nederland hebt dan kan je de lening niet eens aanvragen. Dit hebben wij reeds aangekaart bij Hilde Palland van het CDA.

 

Rechtszaak
Sommigen van jullie vragen ons om een rechtszaak aan te spannen. Ik moet jullie vertellen dat wij dat niet zullen doen. Simpelweg omdat er geen juridische grond voor is. De rechter zal alleen gaan kijken naar de bestaande wetgeving en die is in principe zoals ook staatssecretaris Van Ark deze verdedigt. De rechter heeft geen juridische basis om te bevelen de wet te negeren of aan te passen.

 

Petitie
Er is nu ook een petitie opgesteld voor de grensondernemers. Ik geef jullie hierbij de link, dit kan wellicht de druk weer opvoeren om weer tot een oplossing te komen.

 

Hoe verder?
Wat wij blijven doen, is aandacht vragen voor jullie situatie, via de kanalen die daarvoor tot onze beschikking staan, zodat de overheid inziet dat er nu een hiaat is in de wet. Wat we willen is dat de landen onderling een afspraak maken om toch voor de groep grensondernemers een uitkering beschikbaar te stellen zonder dat hiervoor een complete wet veranderd of opgetuigd moet worden, want dat kan maanden duren.

 

Mochten jullie nog ideeën hebben, buiten het aanspannen van een rechtszaak of het aanschrijven van de diverse Kamerleden, dan hoor ik dat graag van jullie.

 

Met vriendelijke groet,

Leo Kits,

Communicatie

 

T:  (050) 3144 344

E: info@zzp-nederland.nl

W: www.zzp-nederland.nl

A: Regattaweg 482
9731 NE Groningen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Beste Mede grenswerkers-ondernemers in deze topic,

 

Op 19 maart ben ik deze topic begonnen en er is eigenlijk niets gebeurd. Versta me goed, het beoogde resultaat is er (nog) niet gekomen helaas.

Uiteraard ben ik erg blij met de aandacht in de media en initiatieven door o.a. EUREGIO, ondernemersorganisaties en verschillende kamerleden. Al deze organisaties heb ik  op 16 mei een persoonlijke brief gestuurd. Daarop heb ik van de meeste zeer positieve reacties ontvangen.

 

Ik heb een aantal vragen aan jullie:

1) hoeveel mensen hebben deze topic gelezen?

2) waarom is de petitie "maar" 746 maal getekend (zie de link)? Zouden dat er niet duizenden moeten zijn?

3) om hoeveel grens-ZZP'rs gaat het?

4) in hoeverre zijn jullie zelf in de problemen gekomen  (gelukkig heb ik TOGS ontvangen maar we eten ons spaargeld op!)?

 

Hieronder stuur ik nogmaals een mail die ik afgelopen week ontving.

Graag zie ik jullie reacties tegemoet.

Groeten, Marc

-------------------------------------------------------

 

modcomment: De mailtekst staat in het bericht hier direct boven.

Onnodige herhaling van zulke lange teksten maken het topic moeilijk leesbaar (vooral voor mobiele gebruikers)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik ben geen grenswerker..

 

5 minuten geleden, barchocolate zei:

3) om hoeveel grens-ZZP'rs gaat het?

 

Uit andere  media (weet niet meer welke) heb ik schattingen gelezen van ca 10.000 ZZPs wonend in buitenland met bedrijf in NL. en ca 30-40% daarvan zou hulp kunnen gebruiken.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vandaag ontving ik deze reactie van Jeroen Lenaers, 

 

Graag geef ik u hierbij een korte update over de stemming in de Tweede Kamer waarover ik u gisteren een e-mail gestuurd heb. Ik ben zeer blij dat de motie van mijn CDA-collega’s Harry van der Molen en Hilde Palland met grote meerderheid is aangenomen. Van alle fracties in de Tweede Kamer heeft alleen de PVV tegen de motie gestemd. Zie ook de uitslag van de stemming hier: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z10009&did=2020D21675

 

Het feit dat een overgrote meerderheid de motie steunt is een duidelijk signaal aan de regering dat ze de komende maand aan de slag moet en in overleg moet treden met de Belgische en Duitse collega’s om kijken of er een oplossing is voor de nijpende situatie van veel grensondernemers.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 0 leden online en 104 gasten

  There are no registered users currently online

  (See full list)    
 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept