• 0

Geen aandeelhouder, geen bestuurder

Hallo mede-forummers,

 

I.v.m. persoonlijke omstandigheden, waarop het familierecht van toepassing is, overweeg ik mijn bedrijfsvoering te herstructureren. Belangrijk is dat het voor partijen, anders dan de fiscus en opsporingsdiensten, niet na te gaan is wie de (economisch) aandeelhouders zijn van een op te richten B.V. en dat ik niet optreed als bestuurder van een onderneming, maar hierin slechts een gewoon werknemer ben.

 

Ik overweeg hiertoe een werkmaatschappij X met als ondernemingsvorm een B.V. op laten richten. De aandelen hiervan komen in handen van twee familieleden. Het bestuur wordt gevormd door een zakenrelatie, die dit ofwel vanuit zijn holding Y doet ofwel doordat hij op de loonlijst van X komt. Ik persoonlijk krijg een loondienstverband bij X tegen een brutosalaris van ca. 50.000 euro/jaar. De inkomsten van bedrijf X, ca. 120.000/jaar, bestaan uit omzet uit declarabele uren a.g.v. de verhuur van mij aan één of meerdere opdrachtgevers. Binnen werkmaatschappij X wordt geen vermogen opgebouwd, alle inkomsten worden gebruikt om de operationele kosten (loon, eventuele management fee, overige kosten) en belastingen te betalen en om dividend aan de aandeelhouders uit te keren.

 

Hierover heb ik de volgende vragen:

- Het moet de aandeelhouders van X mogelijk zijn de bestuurder te ontslaan zonder verdere verplichtingen. Hoe kan dit worden geregeld?

- Waarschijnlijk is een constructie waarbij de bestuurder gewoon een management fee krijgt i.p.v. dat hij op de loonlijst staat de beste optie. Juist?

- Zijn er eisen ten aanzien van de minimale hoogte van de management fee dan wel het salaris dat de bestuurder dient te ontvangen?

- Moet holding Y een belang nemen/hebben in werkmaatschappij X en zo ja, hoe groot? Ik wil deze minimaal houden.

- Hoe kan de bestuurder zich indekken tegen de risico’s van bestuurdersaansprakelijkheid? Hij zou ervoor kunnen kiezen de afdracht van belastingen/premies en de verslagleggingverplichtingen zoveel mogelijk bij een derde partij (administratiekantoor, accountantskantoor) te beleggen en ervoor te zorgen dat alleen hij tekenbevoegd is. Is dit voldoende?

- Is het voor enige partij, anders dan de fiscus en opsporingsdiensten, na te gaan wie de aandeelhouders van werkmaatschappij X zijn indien er sprake is van meer dan één aandeelhouder?

 

Alvast bedankt voor jullie meedenken.

 

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

11 antwoorden op deze vraag

 • 0

De belastingdienst veronderstelt in artikel 12 LB dat houders van een aanmerkelijk belang tenminste 39.000 verdienen (fictief loon). Dit kan hoger worden wanneer bijvoorbeeld één van de werknemers meer verdient (zoals in dit geval).

 

Alleen met toestemming van de belastingdienst mag een lager loon worden gebruikt, dit kan alleen wanneer de continuiteit van het bedrijf in het geding is bij het toekennen van een salaris.

 

Zolang deze ontheffing niet is verkregen geldt de hoofdregel: aanmerkelijk belanghouders hebben een fictief dienstverband met hun vennootschap.

 

Succes

 

Rob

Link naar reactie
 • 0

Schaatser, hierbij een zo goed mogelijk antwoord op je vragen.

 

Hierover heb ik de volgende vragen:

- Het moet de aandeelhouders van X mogelijk zijn de bestuurder te ontslaan zonder verdere verplichtingen. Hoe kan dit worden geregeld?

De aandeelhouders ontslaan en benoemen de bestuurders. Of er consequenties zijn bij een ontslag hangt er natuurlijk vanaf of er een arbeidsovereenkomst is of afspraken zijn gemaakt/vastgelegd (zoals "gouden handdrukken")

 

- Waarschijnlijk is een constructie waarbij de bestuurder gewoon een management fee krijgt i.p.v. dat hij op de loonlijst staat de beste optie. Juist?

Is vaak practisch omdat je dan een duidelijk management contract kan opstellen en er bij ontbinding/opzegging geen arbeidsrechtelijk ellende zal ontstaan.

 

- Zijn er eisen ten aanzien van de minimale hoogte van de management fee dan wel het salaris dat de bestuurder dient te ontvangen?

Voor een bestuurder die geen AB heeft is, staat het vrij een vergoeding af te spreken.

Indien echter een houder van een AB arbeid verricht voor de vennootschap zal de "gebruikelijk loon" regeling van toepassing zijn. Of er voor jou sprake is van een AB is niet duidelijk, omdat je niet aangeeft of de aandeelhouders familieleden in rechte lijn zijn.

 

- Moet holding Y een belang nemen/hebben in werkmaatschappij X en zo ja, hoe groot? Ik wil deze minimaal houden.

Nee, dat lijkt me zelfs onwenselijk.

 

- Hoe kan de bestuurder zich indekken tegen de risico’s van bestuurdersaansprakelijkheid? Hij zou ervoor kunnen kiezen de afdracht van belastingen/premies en de verslagleggingverplichtingen zoveel mogelijk bij een derde partij (administratiekantoor, accountantskantoor) te beleggen en ervoor te zorgen dat alleen hij tekenbevoegd is. Is dit voldoende?

Bestuursaansprakelijkeid blijft altijd bestaan. Je kunt door het gebruik van specialisten uiteraard risico's verminderen.

 

- Is het voor enige partij, anders dan de fiscus en opsporingsdiensten, na te gaan wie de aandeelhouders van werkmaatschappij X zijn indien er sprake is van meer dan één aandeelhouder?

Nee, slechts als er een enkele aandeelhouder is, zal dit op het uittreksel van de KvK worden vermeld. Bij meerdere aandeelhouders is dit niet het geval. Het aandeelhoudersregister wordt door de vennootschap bijgehouden en is niet toegankelijk voor derden.

 

 

 

Link naar reactie
 • 0

Om verervings annex alimentatieverplichtingen te ontlopen kan het wijs zijn om een belastingconstructie op te zetten.

Je kan dit inderdaad doen door de aandelen onder te brengen bij familie en het bestuur bij een bekende.

 

Op deze manier moet je vertrouwen op deze personen. Daarnaast moeten deze personen jouw vertrouwen. Het geeft ook administratieve rompslomp voor alle partijen. Brieven worden verkeerd geadresseerd en bestuurlijke beslissingen zijn moeilijker te documenteren.

Indien alles goed gaat, wil jij natuurlijk wel kunnen beschikken over de winst. Hoe verloopt dat, onderhands schenken? Je bent schenkingsrecht verschuldigd indien je geld ontvangt van je familie. Je zou dit kunnen verzwijgen, echter bij controle zou dit nare consequenties hebben.

Als je periodiek uitkeringen ontvangt van een (rechts)persoon zal de fiscus deze kwalificeren als periodieke uitkering ogv de Wet Inkomstenbelasting, en betaal je 52% over de uitkeringen.

Deze problematiek speelt ook vaak bij trustsituaties.

 

Indien je er bijvoorbeeld voor kiest om de B.V onder te brengen bij een Cypriotische holding, bespaar je de dividendbelasting.

Dit omdat binnen Europa de Moeder-dochterrichtlijn geldt. Vanuit Cyprus kan je de onderneming onderbrengen bij een Panamese holding, welke in eigendom is van een Foundation.

Op deze manier kan je niet alleen verbergen dat je de eigenaar bent, je creert ook belastingvoordelen. Een dergelijke constructie kost circa 3000 euro per jaar in totaal, het belastingvoordeel verdient zichzelf echter terug. Bij overlijden hoeft geen successierecht te worden betaald.

Het is ook mogelijk om op deze manier onroerend goed, etc. aan te schaffen.

 

 

Link naar reactie
 • 0

 

Indien je er bijvoorbeeld voor kiest om de B.V onder te brengen bij een Cypriotische holding, bespaar je de dividendbelasting.

Dit omdat binnen Europa de Moeder-dochterrichtlijn geldt. Vanuit Cyprus kan je de onderneming onderbrengen bij een Panamese holding, welke in eigendom is van een Foundation.

 

 

Op het moment dat cypriotische holding slechts houdstertaken uitvoert zal de moeder-dochterrichtlijn niet van toepassing zijn, volgens het fraus leges/substance over form beginsel: de holding daar is geen actieve onderneming. Dit betekent dat er geen beneficial ownership aangenomen wordt en de moeder-dochterrichtlijn op basis van anti misbruikbepalingen niet wordt toegepast.

 

Daarnaast is zo'n constructie zo kostbaar dat het de moeite niet loont bij een omzet van €120.000,- per jaar.

 

Is het niet simpeler om de aandelen te laten houden door een stichting, met bekenden in het bestuur die stichting winstbewijzen uit te laten schrijven aan jou als persoon?

Voorhorst Advocatuur B.V. - svoorhorst@voorhorst.nl

Link naar reactie
 • 0

Internationale constructies betekent:

- (kosten van) buitenlandse trustmaatschappijen/adviseurs

- substance perikelen... is een vennootschap wel feitelijk ergens gevestigd? Bepaled criterium is of de feitelijke leiding wel in dat land gevestigd is... in de praktijk betekent dat NL-bestuursleden die steeds naar het betreffende land moeten vliegen om bestuursbesluiten te nemen...

- (buitenlandse) belastingadviseurs die de structuur moeten monitoren (en dat hopenlijk ook doen)..

- het risico van informatieuitwisseling, waardoor toch weer bekend wordt wie de uiteindelijk gerechtigde is.

etc.. etc..

Ik zou zeggen: KISS en hou het nationaal indien mogelijk..

Link naar reactie
 • 0

Beste dexxter, het substanceprobleem dat je aanhaalt is een beetje achterhaalt. Het Europese Hof van Justitie heeft afgelopen maand besloten dat een nationale overheid zich niet op antimisbruikmaatregelen mag beroepen indien zij ervan overtuigd is dat de holding/werkmaatschappij enkel en alleen wordt gebruikt voor belatingontwijking. Het vrijheid van vestiging-begsinsel is bij deze veilig gesteld voor de internationaal opererende ondernemer.

Ik begrijp dat je vreest voor de Nederlandse fiscus maar dat wil nog niet zeggen dat je ervoor moet buigen. De Europese rechters bevestigen nu de gedachtegang die ik er al langer op na hield. Indien ik iets over het hoofd zie hoor ik het graag van je.

 

Mag ik vragen hoe jij aan een omzet van €120.000 komt, zit daar een berekening achter? Met deze omzet betaal je circa €21.300 aanmerkelijk belang heffing, bij een Vpb-tarief van 29%(2006).

Een constructie zoals eerdergenoemd kost circa €3500 voor het eerste jaar en de jaren daaropvolgend circa €2000.

Je voordeel is dus bij een omzet van €120.000 ongeveer €19.300, volgens mij zou een lagere omzet dus al voordeel kunnen creeren. Vooral als je nagaat dat de verkoop van de aandelen belastingvrij kan plaatsvinden en dat je geen Box-III vermogen hoeft aan te geven. Ook heb je gheen last meer van successierechten.

Ik ben het met je eens dat er haken en ogen aan zitten, maar zoals je zei de structuur wordt gedurende het jaar gemonitoord en daar betaal je cicra 2000 per jaar voor.

 

Bestuursbelsuiten kunnen worden genomen bij de werkmaatschappij in NEderland, immers de Cypriotische holding is slechts houdstermaatschappij, daar staat holding ook voor.

Maar ik ben het met je eens dat er wel degelijk moet worden opgepast met de documentatie van bepaalde besluiten.

 

Het risico van informatieuitwisseling is in Cyprus wel aanwezig maar niet met Panama en Dubai, waar de trust wordt opgezet, op papier. De bankrekening blijft in Luxemburg.

 

Een Nederlandse stichting die winstbewijzen verstrekt is moegelijk, maar totale anonimiteit is uitgesloten. Daarnaast behaal je daarmee geen fiscaal voordeel dus het is niet echt een alternatief voor de constructie, maar om juridische betrokkenheid te beperken.

Link naar reactie
 • 0

In het eerste stukje van Schaatser geeft hij aan dat de inkomsten ±120.000,-/jaar zijn.

Ben heel erg benieuwd welke zaak je bedoelt, dit zou inderdaad een mogelijkheid zijn voor een hoop interessante constructies.

Op z'n minst opmerkelijk dat het EHJ dan een andere kant op lijkt te gaan dan in bv de Halifax-zaak, waar ze toch het buiten beschouwing laten van rechtshandelingen mogelijk maken (hoewel een BTW zaak).

Ben benieuwd!

Voorhorst Advocatuur B.V. - svoorhorst@voorhorst.nl

Link naar reactie
 • 0
Gast Verwijderd account

Ik heb 19 oktober een perbericht gelanceert via ANP dat is opgepikt door diverse internetsites zoals kluwer, elsevier en zibb.nl. Kluwer gebruikt als enige de juiste referentie, terwijl andere zelfs het woord belastingontwijking in belastingontduiking hebben veranderd. Dit soort trucjes kosten international taxplanners nog een keer de kop.

Het artikel op kluwer is terug te vinden op: http://www.kluwerfinancieelmanagement.nl/?subject=news&id=713)l/?subject=news&id=713.

Link naar reactie
 • 0

Dit zal de Nederlandse regering ook wat slapeloze nachten kosten: de voorgestelde wijzigingen binnen de deelnemingsvrijstelling (minimale heffing 10%) zal niet lang stand houden.

Kanttekening bij het arrest is natuurlijk wel dat het slechts op bepaalde ondernemingen van toepassing is. Je moet wel bedrijfsmiddelen hebben die makkelijk aan het buitenland toe te kennen zijn (royalties, renten, etc.) Daarnaast wordt worden kunstmatige constructies (letterbox- en schijnvennootschappen) genegeerd, wat ik toch lees als het substance vereiste dat zeker niet buiten spel staat.

 

Naar ik begrijp is het HJC een commerciële partij. Dit betekent dat je niet uit het oog moet verliezen dat ze een product moeten verkopen. Hoewel er zeker bruikbare en zinnige elementen in zitten, vergelijken ze op hun site de IB (tot max 52%) met de VPB (29,6% en waarschijnlijk binnenkort 25,5%). Als je dan de box 2 heffing vergeet en het salaris van de directeur, waar je als DGA toch mee te maken krijgt en wat ook progressief belast wordt, dan maak je wel een hele makkelijke, doorzichtige vergelijking.

 

Wat ik probeer te zeggen is dat je informatie moet interpreteren met de bron in je achterhoofd. Hoewel ik absoluut voorstander ben van een kritisch oog richting de overheid, moet je dat ook hebben naar commerciële bronnen.

Voorhorst Advocatuur B.V. - svoorhorst@voorhorst.nl

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  7 leden, 182 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.