lunatix

Senior
 • Aantal berichten

  56
 • Registratiedatum

 • Laatst bezocht

Alles dat geplaatst werd door lunatix

 1. We hebben een oplossing ingebouwd voor debiteuren die niet tot overeenstemming kunnen komen over de ontvangen factuur. Zij kunnen over deze factuur contact opnemen met corporate rating, met dezelfde dispuutbrief die we al in de website hebben geplaatst. Wij zullen dan na overleg met de leverancier deze factuur blokkeren voor de rating. Als de debiteur met zijn andere facturen dan wel zich houd aan de betaaltermijn kan deze factuur niet zorgen voor een onterechte ratingaanpassing. En voor het andere punt, leveranciers zoals hier op het forum al regelmatig besproken, die misbruik maken van ons programma door regelmatig debiteuren onterechte facturen te sturen zullen daarop aangesproken worden. In ons contract voor het gebruik van het programma wordt opgenomen dat het gebruik van het programma voor deze leveranciers beeindigt wordt. Als er nog meer suggesties zijn, wij blijven ontvankelijk voor kritiek. Want ook al is het soms moeilijk te verwerken, we zijn toch op zoek naar verbeterpunten.
 2. Ten eerste wil ik mij verontschuldigen voor de reactie die ik heb geuit op jullie twijvels, die waarschijnlijk voortkomt uit een te felle verdediging van ons product, waar we heel trots op zijn en in geloven. Misschien begrijp je het, we zijn nu al een tijdje bezig dit product uit te denken en technisch mogelijk te maken. We hebben inmiddels een paar klant binnen, die tevreden zijn, gelukkig, over het feit dat zij hun deboteurensaldo zien verbeteren en dat het programma goed werkt. Maar zoals ik al in mijn eerste bericht aangaf, we zijn naar feedback op zoek, en die hebben we nu wel degelijk gekregen. Op het punt, een leverancier heeft de mogelijkheid om met een dispuutfactuur een debiteur via dit programma aan de 'schandpaal te nagelen', daar hebben we dankzij jullie dit weekend veel over gebrainstormt. Het programma is bedoeld om het betaalgedrag van debiteuren te monitoren, zodat hier het eigen debiteurenbeheer op afgestemt kan worden. Zoals jullie hier ons inmiddels duidelijk gemaakt hebben, kan het mogelijk zijn dat een debiteur op één enkele niet betaalde factuur wordt afgerekend, dit zullen we gaan aanpassen. In welke vorm we dit moeten plaatsen weten we nog niet, maar we gaan hier deze week over nadenken, Misschien is een vorm van gradatie mogelijk, bijvoorbeeld kenmerk D= de debiteur heeft een factuur niet op tijd betaald maar zijn verdere betaalgedrag is juist, c= de debiteur heeft een aantal facturen niet op tijd betaald, A= de debiteur betaald zijn facturen niet op tijd. We houden jullie op de hoogte.
 3. Natuurlijk is er voor bedrijven die op deze wijze menen zaken te moeten doen op iedere regel wel een uitzondering te vinden. Wij concentreren ons echter op de hoofdzaken die tot een oplossing van de door ieder gevoelde problemen leiden: 1. Het aantal wanbetalers is buitengewoon groot, neemt nog steeds toe en nagenoeg iedere leverancier in Nederland is daarvan de dupe. 2. Corporate Rating komt voor die belangen op en gaat er daarbij vanuit dat bijna elke leverancier wél correct aan zijn verplichtingen heeft voldaan. 3. Waar dat niet het geval is (ben jij wellicht zo’n ondernemer, gezien jouw zorgen?) is vervolgens bijna iedere leverancier zo correct dat hij de vordering NIET ter inning aanbiedt. 4. Notoire oplichters - zoals die door jou worden aangehaald als voorbeeld – vallen snel door de mand bij Corporate Rating omdat de gedupeerde debiteuren haar wel zullen waarschuwen. 5. Voor deze ondernemingen voert Corporate Rating op dat moment geen diensten meer uit. 6. Bovendien is het goed dat wij zulke “slinkse bedrijven” juist registreren, want die betalen hun leveranciers natuurlijk nog slechter! Of weet je ook weer een” juridisch argument” tegen die aanpak te bedenken? 7. Heb je ook wel eens gedacht aan de afnemers die ten onrechte beweren dat de levering niet in orde was? Al eens van het woord “chicaneurs” gehoord? Die vallen in ons system spoedig op en dat zullen zij niet leuk vinden. Voor het overige: Wij zijn graag bereid te luisteren naar mensen die ons met een positieve instelling helpen de “schapen van de bokken” te scheiden. Al eens gelezen hoeveel schade de 7500 gefailleerde bedrijven in 2010 (prognose van de kredietverzekeraars in Nederland) de goedgelovige leveranciers zullen berokkenen? En heeft u als bezorgde ondernemer (?) enig idee hoeveel miljard euro er te laat wordt betaald aan leveranciers die wel keurig hebben geleverd?
 4. Ik heb zelf onvoldoende juridische achtergrond om de vraag te kunnen beantwoorden en heb hem daarom voorgelegd aan de juridische afdeling van Corporate Rating zelf. Ik kreeg de volgende reactie: Beste forumlezer, 1 Laten wij vooraf benadrukken dat Corporate rating NAAST DE LEVERANCIER staat die te laat wordt betaald. Met hem lossen wij samen dat probleem op. Dat doet hij door ons uitsluitend de facturen te sturen waarvan hij vindt dat wij de wanbetaler moeten activeren tot het nakomen van zijn betaalverplichting. Als hij onze aanpak voor bepaalde klanten niet geschikt acht, plaatst hij de factuur gewoon in het debiteurenbeheerprogramma ORGANIZER en kiest dan zelf voor de manier waarop hij zijn afnemer tracht tot betaling te bewegen. 2 Wij gaan zeer ZORGVULDIG om met de rechten van een afnemer die te laat betaalt. Deze krijgt namelijk de kans van ons zijn verzuim alsnog te corrigeren en als hem dat te zwaar valt, moet hij met zijn leverancier iets anders overeenkomen. Als de leverancier dit accepteert, plaatst deze de factuur in ORGANIZER en gaat Corporate Rating er vanuit dat de afnemer heeft betaald. Met zijn positieve rating gebeurt dat NIETS! 3 Inzake uw benadering vanuit de juridische kant: a. Corporate Rating gaat er vanuit dat elke AFNEMER correct betaalt. b. Daarom KRIJGT IEDERE ONDERNEMING EEN POSITIEVE RATING. c. Op die kwalificatie kunnen de gebruikers van onze diensten VERTROUWEN omdat wij het betaalgedrag van alle afnemers permanent controleren. d. Als het betaalgedrag van een onderneming - ondanks onze waarschuwing - daartoe aanleiding geeft, MOETEN wij die kwalificatie herzien. e. Wij doen dan niets anders dan de door ons eerder gegeven positieve kwalificatie herzien omdat wij die niet meer mogen en kunnen geven. f. Die herziening houdt niets meer in dan dat wij GEEN POSITIEVE RATING MEER KUNNEN GEVEN, ondanks onze eerdere waarschuwingen aan de betrokkene. g. Met die handelwijze is juridisch niets fout, in tegendeel de afnemer is fout door zijn fout niet te herstellen, na daartoe door ons zelfs in de gelegenheid te zijn gesteld! Ook Corporate Rating leest de reacties op uw forum. Wat haar daarbij opvalt, is dat sommigen voorbijgaan aan een bedenkelijke ontwikkeling die al jaren geleden bij Volkswagen is ingezet door een zekere LOPEZ. Het Lopez-effect, zoals dat wordt aangeduid, komt erop neer dat de leveranciers de onderneming moet financieren. Botweg schrijft de afnemer voor dat de leverancier op zijn condities moet leveren (just-in-time nog wel, met allerlei boetes) maar op zijn geld moet wachten. Die mentaliteit is thans zeer ver doorgeschoten en dat kunnen thans de leveranciers van bijvoorbeeld de “grootgrutters” en bouwers beamen. Het ergste is wel dat de banksector zich daar – onzichtbaar voor de leveranciers –steeds meer in ernstige mate aan bezondigt. Heel wat leveranciers worden te laat betaalt, omdat de bank zijn kredietnemer dwingt het bestaande krediet af te bouwen en “dat maar moet oplossen door zijn leveranciers later te betalen”. Een leverancier dreigt nu bankier te worden van de zwakke broeders! Minder opvallend, maar minstens zo “effectief” is de steeds groter worden groep afnemers die rustig wacht tot het derde betalingsverzoek is binnengekomen voordat wordt betaald. Die onverstandige aanpak van de leverancier (standaard onderdeel van bijna alle boekhoudpakketten) stimuleert gewoon de te late betaling! Corporate Rating vindt dat zij moet opkomen voor de rechten van de leverancier die al een krediet aan zijn afnemer verstrekt. Corporate Rating doet dit door de confrontatie met de vaak chanterende afnemer van de leverancier over te nemen. Zij doet dit zeer zorgvuldig door de achterstallige de kans te geven zijn nalatigheid te corrigeren en respecteert daarbij alle rechtsregels van privacy en gaat daarbij uiterst zorgvuldig met de rechten van de ACHTERSTALLIGE debiteur. Zij begrijpt danook niet de reacties van sommige forumbezoekers die opkomen voor de partij die in gebreke is met het nakomen van een verplichting die deze eerder heeft aanvaard. Wat beterft klantgegevens delen, daar kan ik zelf een antwoord op geven. Die deel je niet, de leverancier krijgt alleen de gegevens te zien van zijn eigen debiteuren, nooit die van anderen. En mocht hij toch geinteresseerd zijn in kredietgegevens van een debiteur die niet de zijne is, dan kan hij daar inderdaad een aparte aanvraag toe doen.
 5. Het principe van een factuur is 'er moet betaald worden voor geleverde goederen/diensten'. Er wordt daarvoor een betaaltermijn afgesproken met de onvanger van die geleverde goederen/diensten. Als de leverancier van mening is dat deze levering juist is geschied dan mag hij deze betaling tegemoed zien. Komt deze betaling niet, dan kan de leverancier hulpmiddelen zoeken om ervoor te zorgen dat deze betaling binnen gaat komen binnen de afgesproken termijn.
 6. Ik zie de tegenstrijdigheid niet. Als een dispuutfactuur naar ons wordt verstuurd, is het voor de leverancier geen dispuut meer. Misschien wel voor de debiteur, maar dat is een zaak die tussen hen beiden uitgesproken moet worden.
 7. Het programma is geheel opgezet ter ondersteuning van het debiteurenbeheer van de leverancier, als deze besluit dat een dispuutfactuur toch naar ons verstuurd moet worden dan zijn daar voor hem redenen toe. Deze redenen gaan wij niet ter discussie stellen. Als de leverancier de dispuutfactuur niet naar ons opstuurt, en hij is dagelijks in staat de voor ons bestand te blokkeren, zullen wij alle acties op deze factuur blokkeren.
 8. Wij weten wel degelijk of een factuur betaald is, de bestanden waarover wij beschikken worden namelijk dagelijks direct vanuit de boekhouding van de leverancier ververst. De enige die aansprakelijk is voor het niet juist registreren van een betaling is de leverancier zelf. Daarom geven wij hem ook als hij het programma in gebruik gaat nemen een creditmanagement opleiding.
 9. Dit document is 'juist' bedoeld zodat er duidelijkheid bestaat tussen ondernemer en zijn debiteur. De debiteur moet ook via onze website de mogelijkheid hebben om een factuur bij zijn leverancier als disputabel te melden. Maar dank voor de reaktie, we zullen in onze pagina 'mijn leverancier werkt met corporate rating' deze mogelijkheid nog wat meer toelichten.
 10. Dan is waarschijnlijk onze website niet duidelijk genoeg, wij trachten juist alle mogelijke betrokkenheid te tonen. In de pagina 'zorgvuldigheid' proberen we dit duidelijk te maken. Voor een debiteur die ten onrechte zijn rating verliest kunnen grote problemen ontstaan. Daarom zullen we de gebruikers goed instrueren in het gebruik van het programma. Dit zullen we doen door middel van een creditmanagement opleiding. Zie hiervoor de pagina 'werken met cashflow organizer' - een dispuutfactuur mag door een leverancier niet naar ons gestuurd worden, hierin leiden we de gebruikers op - de acties die ons programma onderneemt op te laat betaalde facturen zullen dus op dispuutfacturen niet gebeuren - dispuutfacturen mogen pas naar ons verstuurd worden als de factuur geaccepteerd is door de debiteur Dat is een goed punt, dat hebben we helaas verzuimd te melden in onze website. Natuurlijk is het mogelijk om terug te komen van een negatieve rating naar een positieve. De debiteur zal zijn uitstaande leverancierskredieten gewoon netjes moeten betalen en dan wordt de rating aangepast. In de brief die de debiteur van ons ontvangt als zijn rating wordt ingetrokken staat ook “Zodra wij hebben vastgesteld dat u uw andere door ons gecontroleerde vorderingen wel op tijd betaalt en geen sprake is van herhaalde betaalachterstand, zullen wij uw onderneming na 30 dagen (te “rekenen vanaf de eerste - door ons geregistreerde - tijdige betaling) opnieuw van een positieve rating voorzien.”
 11. Beste HL'ers, Ik volg het forum sinds 2002, in die tijd omdat hier veel van mijn ondernemersvragen beantwoord werden. Echter ben ik sinds een paar jaar zelfstandig ondernemer af, maar wel door mijn huidige werk nog wel veel bij ondernemers betrokken en dan blijft het forum interessant. Door vragen van de ondernemers waar wij dagelijks mee te maken hebben (dezelfde vragen zie ik ook hier op HL) heb ik samen met mijn huidige collega’s een nieuw product ontwikkeld waarover we veel positieve reacties ontvangen. Het product Het gaat om een programma waarmee debiteuren een rating ontvangen voor hun betaalgedrag. www.corporaterating.eu Dankzij dit programma zullen de gebruikers aanzienlijk minder tijd kwijt zijn aan debiteurenbeheer en zal het debiteurensaldo (dit is door de huidige gebruikers al vastgesteld) verbeteren. Het probleem: 1. De geïnteresseerden in het programma zien ons als een incassobedrijf, dat zijn wij niet. Als een debiteur niet betaald raakt hij alleen zijn rating kwijt maar moet door de gebruiker alsnog (als hij denkt dat dit nodig is) een incasso ingeschakeld worden. Ons programma maakt alleen slecht betalende debiteuren zichtbaar, bij alle bedrijven waar zij een leverancierskrediet hebben. 2. We merken dat geïnteresseerden bang zijn dat door het gebruik van dit programma de relatie met de debiteuren wordt beschadigd. “Als ik ze aan de schandpaal nagel dan geven ze mij geen orders meer. Zijn er HL’ers die een suggestie hebben waarmee wij ons product kunnen verbeteren. Is het een imago probleem, of wordt het product simpelweg niet begrepen met de uitleg die we op onze site geven.
 12. Ik heb een dochter op het gymnasium, klas 5, en op haar school wordt dit idee al uitgevoerd maar alleen voor eigen leerlingen. Leerlingen van 4,5 en 6 geven tegen een kleine vergoeding bijles aan leerlingen uit klas 1,2 en 3. De leerlingen die bijles geven (tutoren) worden geselecteerd (ze moeten dus in het vak waarin ze bijles geven boven gemiddeld presteren). En deze tutoren worden regelmatig begeleid d.m.v. een kleine cursus. Dit werkt uitstekend, helpt een hoop leerlingen om de lastige vakken door te komen.
 13. Kom eens op onze site kijken, www.its-easy.nl. Wij hebben een site gemaakt waarin je zelfgemaakte artikelen kunt verkopen. Ook gaan we gezamelijk naar markten en braderieen, wat kosten bespaart, en wisselen we verkoopideeen en productiemethoden uit. Wil je meer informatie, neem gerust contact met ons op. email info@its-easy.nl
 14. Dank je voor het meedenken. We zijn inderdaad naar een nieuwe naam op zoek maar kunnen nog niet echt besluiten. We hebben inderdaad ook aan made-by-me met streepjes gedacht, maar we willen een zo kort mogelijke naam en eigenlijk hebben we iets tegen de streepjes.
 15. Nee het is juist niet de bedoeling dat we ons bezighouden met huisnijverheid. Maar er moet wel een diversiteit in producten ontstaan. Het winkelplein is wat ons betreft ook te leeg. inderdaad het zijn huisnijveraars die wij willen onderbrengen. En daar wil ik niks negatiefs over horen. Ben je al eens op de Kreadoe geweest, of één van de vele andere hobby en vrije tijd beurzen die in Nederland en Belgie gehouden worden. Daar wordt buiten het duidelijke knutselwerk ook heel mooi ambachtelijke "huisnijverheid" geboden. Alleen ontbreekt het deze particulieren aan kennis van marketing, een groot afzetgebied en begeleiding op o.a. het juridische vlak (zoals ook kennis van de warenwet). Ik zie daar namelijk ook vaak heerlijke zelfgemaakte bonbons liggen waarvan ik ook denk, ik weet niet of dat wel veilig is. Wij willen buiten onze website deze begeleiding gaan aanbieden. Nou als jij een goede ladingdekkende naam weet, dan houden wij ons aanbevolen. Want we hebben al heel wat namen de revue laten passeren en de één was te hobby-achtig en de ander klonk weer te veel als galerie. En wij willen toch dat een breed publiek naar de producten gaan kijken, en geen enge hokjesgeest. (Artisans zijn leuk voor de beperkte doelgroep francofielen, maar er zijn ook andere kunstenaars.) De bazaar is technisch gezien op orde, en daarom zijn wij ook op zoek naar spectaculaire aanbiedingen. Maar de leveranciers die wij nu benaderen hebben maar kleine oplagen en kunnen zich dus geen grote sprongen veroorloven. Dus als je een idee hebt, wij zijn er klaar voor. We zijn echter wel blij met jouw opbouwende kritiek. We kunnen hierdoor namelijk weer verder sleutelen aan ons concept. ;)
 16. Annedien, tot nu toe heb je bijna allemaal mannelijke reakties op je stelling. Niks negatiefs over "heren" ondernemers, en het onderzoek zegt dat wij niet "veel" verschillen. Maar daar heb je het al "veel", we verschillen dus wel degelijk. En dan ga ik vooral van mijzelf uit. Ik moet elke dag toch strijden tussen mijn onderneming en mijn gezin. Klinkt cliché, maar het is wel een punt waar ik als vrouwelijke ondernemer nog geen mannelijke gelijke in gevonden heb. Ik ben wel geinteresseerd in discussies, al krijg je dan al snel het onproffesionele koffieochtend stempel, over specifieke problemen van de vrouwelijke ondernemer. Mocht je zoiets van de grond krijgen, ik juig het toe, en misschien kunnen Tirza en ik daar actief aan meewerken.
 17. De producten zijn inderdaad handgemaakt, en dat hoeft niet perse uit hobby te zijn, maar daar komt het meestal wel op neer. Dat is nu juist wat wij willen onderzoeken. Wij hebben zelf helemaal niet het idee om de site een hobby-achtige uitstraling te geven. Maar wat verwacht de bezoeker. Want wat is inderdaad de scheidslijn tussen handgemaakt en zelfgemaakt. Bijvoorbeeld de schilderijen die te koop zijn op de site zijn authentiek, ambachtelijk, veel werk en van hoge kwaliteit. Maar de sieraden die aangeboden worden zijn ook ambachtelijk, veel werk en van hoge kwaliteit. Maar zijn ze ook authentiek? Wat de bedoeling kunnen de bezoekers lezen in "wat is MadeByMe". Waarom de url verwarring. De naam MadeByMe is al geregistreerd en de huidige houder wil geen afstand doen. De site Its-easy was bij ons in bezit, en aangezien we helaas niet zo kapitaalkrachtig zijn moeten we heel even een noodoplossing toepassen tot we een goede passende naam voor het winkelplein hebben gevonden. Want we willen niet van de naam its-easy gebruik maken, want wat handgemaakt is is niet altijd easy om te maken.
 18. Wat een leuk projekt. Alweer een initiatief dat zijn oorsprong vind in dreamstart. Ons projekt van de virtuele winkelstraat is ook op deze manier gestart. Als je iets zoekt om gezamelijk documenten te delen, probeer www.viadesk.com, wij hebben er in de opstartfase goed gebruik van kunnen maken. Veel succes KimX
 19. Is maatschappelijk ondernemen voor sommige bedrijven dan niet meer als een marketingstrategie?
 20. Ik heb ook ervaring gehad met stagiaires, sommige goed andere slecht, maar dat licht duidelijk heb ik geleerd aan de afspraken die je wederzijds maakt. Het is inderdaad zo dat stagiaires vaak meer geven dan dat jij erin hoeft te stoppen. Maar dat hoeft niet tot nare bijsmaken te lijden. Als je goed overlegd met je opdrachtgever/stageplaats dan kun je juist een hele leuke stageopdracht in een onvergetelijke ervaring c.q. "betaalde" opdracht omzetten. Ik heb namelijk een aantal stagiares meegemaakt die een prachtig software programma hebben geschreven voor een bedrijf, tijdens hun stageopdracht, die daar achteraf door dat bedrijf geldelijk voor werden beloond. Het was dan wel niet een marktconforme prijs maar voor de stagiaires heel bevredigend.
 21. Aan Kennisnet erger ik mij mateloos, een organisatie die het onderwijs op de digitale snelweg moet krijgen. Nou met deze logge organisatie lukt dat dus nooit. De school waar ik deel uitmaak van het ICT-platvorm heeft noodgedwongen zijn website moeten verplaatsen van een commerciele organisatie naar Kennisnet. Het overzetten van het domein, wat bij elke andere provider hooguit een week duurt, kost bij Kennisnet 2 maanden. En tot overmaat van slordigheid zijn die "ambtenaren" nu ook nog de login-gegevens kwijtgeraakt zodat we de site niet eens meer kunnen uploaden. Deze organisatie gaat de Nederlandse scholen ICT minded maken. Ha Ha. Maar ik maak mij niet kwaad, ik denk alleen als ik zo met mijn klanten om zou gaan hield ik geen klanten meer over. Daar erger ik mij aan. :(
 22. erg funny, hij is wel een beetje agressief not
 23. Een nieuw soort inlegkruisje voor in een string.
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.