Jump to content

Jan Henk

Junior
 • Content Count

  27
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0

Personal info

 • You are:
  adviseur
 • Gender
  Male
 • First name
  Jan Henk
 • Last name
  Timmer
 • Company or organization name
  BAN Nederland
 • Website address
 • How did you find us:
  anders
 • Skype

Register

 • What age group do you belong to?
  41-45
 • You are primarily interested in:
  financiering
  innova
 • Which other websites about entrepreneurship and / or innovation do you visit regularly?
  SenterNovem.nl

Company info

 1. @ Jeroen Bedankt voor dit Topic! Ik heb de collega’s van de Innovatievouchers geattendeerd op deze discussie. Zij zijn dol op succesverhalen maar een incidenteel probleemgevalletje horen ze ook graag! Jan Henk NB: E.e.a. is al eens uitgezocht: http://www.senternovem.nl/mmfiles/Evaluatie%20innovatievoucherregeling%202005-2006_tcm24-263659.pdf
 2. Een initiatief van het Instituut voor Briljante Mislukkingen in samenwerking met New Shoes Today. Hoe gaan we om met experimenteren, risico nemen, fouten durven maken en ervan leren? Het belang daarvan neemt toe, misschien wel juist in deze turbulente tijden. Angst om te falen leidt tot risicomijdend gedrag en middelmatigheid. En met middelmatigheid redden we het niet meer op het huidige wereldtoneel. Vergroot vermogens om eigen voorzichtigheid te reduceren. Breng een grotere tolerantie voor fouten maken in de praktijk. Leer navigeren in plaats van beheersen. Programma Deelnemers doorlopen tijdens het middagprogramma de vier stadia van ‘landen, denken, voelen en vertrouwen’. 15:00 Landen Inloop en ontvangst 15:30 Welkom en inleiding door Paul Iske, directeur Dialogues House en dagvoorzitter Cyriel Kortleven, New Shoes Today 16:00 Denken De psycholoog aan het woord: over angst, vertrouwen en leren van fouten. 16:45 Voelen Voorzichtigheidreductie deel 1: het ballonnen experiment. Case: De IJskast. Historicus, schrijver, dichter en adviseur Mark Blaisse vertelt over deze briljant mislukte denktank van jonge, creatieve en ondernemende mensen die zich collectief verzetten tegen de Nederlandse klaagcultuur en met oplossingen kwamen. 17:30 Vertrouwen Voorzichtigheidreductie deel 2: blik- en remmenlos experiment. Lezing over kwetsbaarheid in organisatorische en individuele transities door Devon Reid, verhalenverteller en procesbegeleider bij persoonlijk leiderschap. 18:00 Afronding Borrel en buffet 19:00 Einde Persoonlijke Briljante Mislukking* als entreebewijs Omdat iets nieuws ondernemen en mislukken des te waardevoller is als ook anderen daarvan kunnen leren vragen wij op voorhand om een inhoudelijke bijdrage. Vul een persoonlijke briljante mislukking in en neem deze op 6 november mee naar het symposium. Alle meegebrachte briljante mislukkingen worden opgenomen in een uitgave die na afloop van het symposium wordt verstuurd. Inschrijven via http://www.dialogueshouse.nl/events/id=140/detail.html Website Naar website van evenement Organisator Dialogues House
 3. Pauline Weet ik niks van; een eventuele bijdrage gaat toch niet naar de Tros? Wij mogen dan wel geen verstand hebben van ondernemen, wij hebben wel geld! >;( Kun je me wat meer achtergrondinformatie sturen? info@technopartner.nl Jan Henk PS: Heb je al eens met de Rabobank gesproken?
 4. Misschien vindt de compagnon van Japie hem iets te lui of te sloom. Op 19 april een vraag gesteld, diverse mensen doen hun best om hem te antwoorden: tot op heden geen enkele ractie! Ik denk dat ik Japie maar even ga kneuzen! Jan Henk
 5. Het gemiddelde besteedbare inkomen van ondernemers is tussen 2001 en 2004 flink gedaald. Zelfstandigen hielden 10 procent minder over en directeur-eigenaren van een bv zagen hun inkomen zelfs met 15 procent dalen. Hiermee zet de dalende trend die begin jaren negentig begon, zich voort. Dat blijkt uit een rapport van onderzoeksbureau EIM, dat donderdag is gepubliceerd. http://www.ondernemerschap.nl/sys/cftags/assetnow/design/widgets/site/ctm_getFile.cfm?file=A200706.pdf&perId=461 Zelfstandigen verdienen minder dan werknemers. In 2004 bedroeg hun inkomen gemiddeld 20.400 euro, terwijl werknemers gemiddeld 22.400 euro te besteden hadden
 6. Ik begrijp 2 dingen niet Bung, ten eerste dat je me Henk noemt en te tweede dat je reageert op mijn reactie op Starterscoach dat er geen starterssubsidie zou zijn in de omgeving van Weert. Subsidie voor innovatie is er ook voor starters. Ik heb het specifiek over starterssubsidie 8), das m'n hobby namenlijk. Ik ben overigens blij dat je geen problemen hebt met generieke regelingen. \ Je kan daarom altijd nog bij ons komen werken, zal ik een goed woordje voor je doen ;D
 7. Nils, Kijk je uit met Kuifje plaatjes! De erven Hergé is de meest gevreesde instantie op het gebid van beeldrecht: http://www.cadoc.nl/cadoc.php?thema=15 Ik wil even reageren op de opmerking van de Starterscoach: Voor de startende ondernemers zijn er op dit moment in mijn regio nul euro's aan startsubsidie te krijgen, dus ik vind de uitspraak totaal misplaatst. Ik zou willen zeggen, doe je huiswerk eens wat beter! Starters uit Noord Limburg kunnen terecht bij diverse SKE consortia, Hoogsterters Techstart bijvoorbeeld, of TechnoSpurt Eindhoven. http://pionieren.nl/wiki/pioniersupport/ske/gehonoreerdeprojecten
 8. Graag wil ik u er op attenderen dat de innovatievouchers morgen, 20 februari 2007, weer uitgedeeld gaan worden. U kunt dus weer volop vouchers aanvragen. Indien u het afgelopen jaar een kleine voucher heeft aangevraagd, met het bedrag van €2500,- dan kunt u dit jaar alleen nog een grote voucher aanvragen. De grote voucher met een bedrag van €7500,-, kunt u wél jaarlijks aanvragen. Er geldt, net zoals vorig jaar, voor de grote innovatievoucher een eigen bijdrage van 1/3. De bijdrage van SenterNovem is dan maximaal €5.000,-. Ten opzichte van vorig jaar, zijn er weer een aantal veranderingen. De belangrijkste veranderingen zijn: * De innovatievoucher is na uitgifte een jaar geldig in plaats van een half jaar. * Inzet van een derde partij (niet-kennisinstelling), is voor 1/2 subsidiabel in plaats van 1/3. * De bedragen in verband met het Vedrag op de-minimissteun is gewijzigd. http://www.senternovem.nl/mmfiles/De%20minimisverordening_tcm24-212737.pdf De innovatievouchers worden weer uitgedeeld volgens het principe 'wie het eerst komt, wie het eerst haalt'. Wees er dus snel bij! De vouchers kunnen aangevraagd worden tot 14 december 2007. http://www.senternovem.nl/innovatievouchers/
 9. Donderdag 9 november hebben Staatssecretaris Van Gennip (EZ) en Minister Van der Hoeven (OCW) bekend gemaakt welke voorstellen die zijn ingediend voor de "Creative Challenge Call"een bijdrage krijgen. In totaal gaat 3 miljoen euro naar projecten die creatieve en andere bedrijven bij elkaar brengen om de economische waarde van creativiteit beter te benutten. De projecten die aan de slag kunnen, zijn zeer divers. Ze variëren van het op gang brengen van de kruisbestuiving tussen meubelfabrikanten, interieurbouwers, ontwerpers en architecten tot een netwerkproject voor creatieve boeren, van een innovatiemarathon voor informal investors tot het samenbrengen van de game-industrie met de filmwereld. Leden van de Vereniging van Metalen ramen en de gevelbranche gaan in de slag met mensen uit de creatieve sector, artiesten en bands worden via het Noorderslagfestival in contact gebracht met bedrijven om iets aan merk- en marktpositionering te doen. Creative professionals worden als creative buddy gekoppeld aan mensen uit het bedrijfsleven. Per project wordt 67% van de kosten, tot maximaal een ton toegekend. De projecten zijn geselecteerd op basis van kwaliteit, projecten die grote bekendheid genereren, ook internationaal, en met een grote eigen financiële inbreng hadden een streepje voor. De selectie is begeleid door een adviescommissie bestaande uit prof. dr. Dany Jacobs, Annemarie Rakhorst (Search BV) en Ryclef Rienstra (Vanden Ende Foundation). De volledige lijst van toegekende Creative Challenge Call-projecten plus informatie en links naar andere overheidsregelingen voor deze sector, is te vinden op www.cultuureneconomie.nl . De Creative Challenge Call is één van actielijnen in het kabinetsprogramma voor de creatieve industrie. Stimuleren van internationalisering, professionalisering van cultureel ondernemerschap, verbeteren van de financiële condities voor creatieve bedrijven en van de voorwaarden rond intellectueel eigendom zijn de andere actielijnen. In de voortgangsrapportage die 9 november aan de tweede Kamer is aangeboden geven Staatssecretaris van Gennip en Minister van der Hoeven de stand van zaken van het Programma voor de Creatieve industrie. [edit] mod: link werkend gemaakt [/edit]
 10. Laat ik de vraag omdraaien: Welke student wil een eigen bedrijfje starten terwijl je ook bij Shell of Philips kan werken? In de VS is het heel gebruikelijk om een eigen berdrijf te starten. Ga je 2x failiet, staat dat goed op je CV. In NL Gaat de gemiddelde student niet zo snel een eigen bedrijfje starten, ook al heeft hij een 7 1/2 op z'n businessplan! Ik zag trouwens dat het een Fries initatief is. Daar zitten op zich vrij veel HBO instellingen dus ik verwacht wel dat het kan gaan lukken.
 11. Leeuwarder Courant 24 October: Creatieve studenten en startende ondernemers kunnen elkaar straks vinden op het internet. Hbo-studenten die als afstudeerwerkstuk een ondernemingsplan moeten schrijven, kunnen hun ideeën presenteren op een website. Deze ondernemingsplannenbeurs moet vooral startende ondernemers aan ideeën helpen. ,,Veel ondernemers hebben wel geld en plannen, maar zijn op zoek naar het gat in de markt. Die kunnen ze op deze site vinden'', aldus initiatiefnemer Junior Meijering. De hogescholen CHN en NHL hebben positief op het plan gereageerd. De website (www.ondernemingsplannenbeurs.nl) is volgende maand online. Kent iemand dit initatief? Is dit inderdaad een gat in de markt of is het zoveelste goed bedoelde plan? [titel aangepast - mod]
 12. Hé Nils Hij is wel de eerste bankdirecteur met een oorringetje, dat heb jij zelfs niet! Plan plan Mas!
 13. Kermie Hier vind je het artikel Een baas moet goed voor zichzelf zorgen Een_baas_moet_goed_voor_zichzelf_zorgen.doc
 14. Quote500-lijst afbellen hoeft niet meer Overgenomen uit het Financiële Dagblad van 14 september. Door VINCENT ANDRIESSEN Voor creatieve geesten is het een hele kunst om aan kapitaal te komen. Straks is er een bank die hen gaat helpen. AMSTERDAM - Dat creatieve bedrijfjes maar lastig aan kapitaal komen, werd gisteren weer eens duidelijk tijdens een bijeenkomst in de Beurs van Berlage. Banken durven de financiering vaak niet aan, zo klagen de creatieven. En dus moeten informal investors of suikerooms bijspringen. Eén ondernemer gaf blijk van een heel aparte aanpak. Hij nam de Quote500-lijst ter hand en begon van boven af aan te bellen. Uiteindelijk vond hij op die manier een investeerder die wel oren had naar zijn plannen. De creatieve industrie groeit volgens prognoses met 5% tot 20% per jaar, en is dringend op zoek naar geld. Investeerders willen wel maar zijn ook huiverig. Creatieve ondernemingen en hun financiële prestaties laten zich lastig inschatten en vergelijken. Met de oprichting van de Creative Industry Bank wil reclameman Walter Amerika de mist rondom deze groeiende bedrijfstak doen optrekken en creatieve ondernemingen en investeerders nader tot elkaar brengen. Maar Amerika laat er geen misverstand over bestaan dat er ook nog heel wat te verbeteren valt bij de creatievelingen zelf. 'Het is een tweeledig verhaal', zegt hij. 'We moeten er ook voor zorgen dat de creatieve wereld doordrongen wordt van wat ondernemerschap nu precies inhoudt.' Amerika, ooit bestuursvoorzitter van het reclameadviesbureau FHV/BBDO, presenteerde zijn plannen tijdens een bijeenkomst van ondernemersvereniging Oram en investeerder Maxwell Groep. Daar werd besproken hoe de creatieve industrie zijn weg naar de kapitaalmarkt kan vinden. Amerika is nu een paar maanden bezig met de oprichting van de de Creative Industry Bank . Mei volgend jaar moet de bank opengaan. Amerika: 'We starten met een databank die de behoeftes moet gaan inventariseren. Daarna groeien we naar een funding- en later misschien wel een ontwikkelingsbank.' Momenteel is Amerika nog in de onderzoeksfase en legt hij contacten met overheden, brancheverenigingen en banken. Zijn de bestaande financiële instellingen dan helemaal niet geïnteresseerd in de creatieve industrie? Dat wel, maar volgens Amerika ontbreekt hun vaak de kennis. 'Als ik bijvoorbeeld een designbureau wil oprichten, word ik snel vergeleken met het normale midden- en kleinbedrijf. Maar dat is lastig omdat ik geen voorraden en machines heb en geen inkopen doe. Daardoor is het allemaal moeilijk te taxeren.' Daarom wil Amerika komen tot een soort rating voor creatieve bedrijven. 'Daardoor moet het makkelijker worden het kaf van het koren te scheiden.' http://walteramerika.blogs.com/ [titel verduidelijkt - mod]
 15. Het rusultaat van het onderzoek naar belonen bij het MKB kun je hier vinden: http://www.ace-uva.nl/files/Goedbelonenloont.pdf Conclusie: belemmeringen en mogelijkheden personeels- en beloningsbeleid Belemmeringen: • Vast personeel levert problemen op in het MKB als gevolg van regelgeving • Beloningsbeleid wordt als problematisch ervaren Mogelijkheden: • Prestatiebeloning is goed mogelijk want de maatstaven zijn voorhanden
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept