Ga naar inhoud

Norbert Bakker

Moderator
 • Aantal berichten

  14903
 • Registratiedatum

 • Laatst bezocht

 • Dagen gewonnen

  10

Norbert Bakker won de laatste dag op 12 maart

Norbert Bakker had de meest gelikete inhoud!

Karma

1237

1 Volger

Registratie

 • Hoe heb je ons gevonden:
  partner-site
 • Jij bent:
  ondernemer
 • Tot welke leeftijdsgroep behoor je?
  46-50
 • Je bent voornamelijk geïnteresseerd in:
  ondernemen algemeen
  commercie en marketing
  ondernemingsplannen
  juridische en fiscale zaken
  innovatief ondernemen
  expert advies
 • Welke andere websitesover ondernemerschap en/of innovatie bezoek je regelmatig?
  Sprout

Bedrijfsinfo

 • Bedrijfs- of organisatienaam
  B2BSure
 • Adres
  Algolweg 11A, Amersfoort, 3821BG, Nederland
 • Telefoonnummer
  06-10443614
 • Branche
  Advies
 • Websiteadres

Visie op

 • Ik zoek mensen die
  - Open staan voor het versterken van elkaars netwerk op basis van wederzijdse reciprociteit.
  - Deskundig en objectief advies zoeken over risico's, arbeidsvoorwaarden en verzekeringen tegen volledig transparante beloning
 • Mijn mening over ondernemerschap
  Ondernemen is risico lopen; verstandig ondernemen is bewust en verantwoord risico lopen.
 • Mijn mening over innovatie
  Innovatie is de motor van de evolutie.
 1. @Benm: Ik weet dat het in de praktijk wel een probleem is als je geen (aanvullende ) zakenreisdekking hebt afgesloten: er is bij een zakelijke reis gewoon geen dekking op een vakantiereisverzekering, ook niet voor de "normale dingen" . Bij marktleider (en beste keuze Cosumentenbond) ANWB is zakenreis een optionele dekking. Zonder die optie, geen dekking voor zakelijke reizen Idem voor Centraal beheer: aanvullende dekking . En bij alle rubrieken - ook de "normale dingen" zoals bagage en ziektekosten - lees je het volgende: M.a.w. alleen dekking als zakenreis uitdrukkelijk is meeverzekerd.
 2. Voor de eerste contracttermijn voor verzuimverzekeringen geldt op dit moment: hoe langer, hoe beter. Zo bieden verzekeraars in meerjarige contracten in de eerste termijn vaak premiegarantie (vaste premie, ook bij schade) of premiedemping (premie stijgt na schade wel maar beperkt), en is de premie op een historisch laagtepunt: premies gaan de komende jaren alleen nog maar stijgen, niet dalen. Staar je dus ook niet blind op een nu iets lagere premie bij jaarcontracten: die gaat in 2020 zeker weten stijgen en dan kan je weer van begin af aan beginnen met je kostbare zoektocht En overweeg ook eens om een adviseur niet via provisie maar op abonnementsbasis te betalen: zo heeft de adviseur geen belang (meer) bij een hogere premie, en kan die alle energie richten op advies en beheer van een tevreden klant
 3. FF Serieus: Het vergelijken en uitzoeken wat de beste aanbieder/aanbieding bij een betrouwbare verzekeraar is lijkt me nu juist de rol van een adviseur : de klant hoeft dan alleen nog maar een keuze te maken uit de opties die die beste aanbieder biedt qua wachttijd, wel of geen arbo, wel of geen interventies, wel of geen werkgeverslasten, en uitkeringspercentages jaar 1 en jaar 2. Dat zijn al keuzes genoeg. Nu ga je - ongetwijfeld vanwege je teleurstellende ervaringen in het verleden - alles zelf vergelijken, maar daarbij verzandt je al heel snel in niet of minder relevante details zoals een PAGO. Wil je het offerte vergelijken toch zelf doen? Kijk dan vooral naar het volgende: Wat is de all in premie bij 2, 4, 6 en 13 weken voor de door jou gewenste dekking Heb je vrijheid van arbodienst keuze Biedt verzekeraar Poortwachtergarantie (verzekeraar betaalt dan de loonsanctie UWV) en zo ja hoe? Biedt verzekeraar vergoeding voor en/of bemiddeling in (de financiering van) interventies (re-integratie inspanningen) en zo ja voor welk bedrag? (3000-4000 per geval lijkt veel, maar is niet genoeg voor een echt serieuze klacht als CTS/RSI of nek/rugletsel) Wat gebeurt er met de premie na schade? Wordt die verhoogd en hoe wordt dat bepaald? Mag je bij zo'n verhoging opzeggen binnen de resterende contracttermijn Hoe en wanneer moet je mutaties (in- en uitdienstredingen ) melden Is er wel dekking als je die mutaties per ongeluk niet tijdig doorgeeft? Moet je schade melden bij arbodienst, bij verzekeraar of bij beide? (en wil je het nog korter: 3,4,5 en 6 zijn de allerbelangrijkste, pas dan komt premie ) Al het overige zoals PAGO, PMO, verhaalsrechtsbijstand en aanvullende dekkingen als je ook zorgcontracten afsluit enz enz zijn franje: geen essentiële zaken. Zo, en nu ga ik mijn feest regelen (geen geintje, dat maakt het juist zo grappig )
 4. Niet druk om maken. Van PAGO maakt vrijwel geen werknemer in het MKB gebruik, en de periodieke kosten zijn laaag. Vraagt een werknemer er naar, dan biedt je het via je arbodienst aan of - als er meer zijn - vraag je een offerte aan via hrnavigator. PMO is sowieso geen wettelijke verplichting Er zijn m.b.t. véél belangrijker zaken om je druk over te maken als je bezig bent met verzuimkostenbeheersing: re-integratie-inspanningen en loonsanctie bijvoorbeeld. PAGO kost je een paar tientjes, een interventie 10 mille en een loonsanctie kan je een ton kosten. Wie weigert wie? Als de werkgever een PAGO verzoek van een werknemer weigert voldoe je niet aan de arbowetgeving. Na bijvoorbeeld een arbeidsongeval kan dat je een hoge boete opleveren, én verlies van dekking op een eventuele verzuimverzekering. Hoogst theoretisch allemaal overigens Als de werknemer weigert mee te werken aan een collectieve PAGO-oproep van de werkgever is er niets aan de hand; werknemer is dat niet verplicht (behoudens specifieke sectoren, oa petrochemie en veiligheidsdiensten, meestal geregeld in CAO) . En een verzekeraar doet helemaal niets met die informatie, want die informatie (zowel over weigeren als keuring/onderzoek) hebben ze helemaal niet en mogen ze ook niet hebben Waarna jij en je pro-actieve adviseur natuurlijk onmiddellijk de dekking oversloten naar een partij die - met kleine toelichting - je accepteerde op branche-gemiddelde + kleine opslag. (Zo heb ik een flink aantal ex-Amersfoortse verzekerden blij kunnen maken nadat deze verzekeraar in 2017 en 2018 de premies drastisch verhoogde) Ik ken het fenomeen. Ben zelf bezig met een feest met podium, licht en geluid en je wilt niet weten wat dáár allemaal bij komt kijken .
 5. Beste Carroo, Dit topic gaat op slot omdat de relatie met ondernemen of ondernemerschap lijkt te ontbreken. Groet, Norbert HL Moderator
 6. Waarop baseer je dat? Op basis van ontwikkelingen in jouw case of aan de hand van deze jurisprudentie en berichten? Als er een dienstverband (feitelijke situatie) is die kan worden aangetoond door gezag, verplichting tot persoonlijke arbeid en loon, dan faalt die WW aanvraag niet. (Maar wil een minderheidsaandeelhouder vooraf zekerheid dan zou ik bij in dienst-treding een beschikking omtrent sociale verzekeringsplicht aanvragen) Heb je het niet goed gedaan en is er eigenlijk geen dienstverband of is dat niet goed vastgelegd, dan is er geen recht op uitkering maar kun je wel de betaalde premies terugvorderen.... De slotconclusie van Taxlive "Daarbij zou het arbeidsrecht leidend moeten zijn, dus dat de Belastingdienst dit volgt en niet andersom" kan ik dus van harte onderschrijven; als er vanuit het arbeidsrecht een dienstverband is, hoort dat leidend te zijn voor verzekeringsplicht en recht op uitkering.
 7. Norbert Bakker

  Samenwerking met freelancers

  Toch wel, want voor de handelsagent-overeenkomst gelden andere - dwingendrechtelijke - bepalingen die veel minder snel leiden tot een fictief dienstverband: o.a. de zorgplicht die niet leidt tot een gezagsverhouding. Vandaar ook mijn eerdere suggestie : maar die is inderdaad alleen op dit soort situaties met freelancers van toepassing (waarbij er dan nog gekozen mag worden tussen handelsagentuur en distributie-overeenkomst) , en niet op bezorgers
 8. Klopt, alhoewel bij de zorgplicht van werknemers op grond van art 7:611 BW de gehele eis als zakelijk wordt gezien , zie o.a. het KLM -Abidjan Arrest. Maar er zijn ook ondernemers en werknemers die nog een weekendje privé aan de zakenreis vastplakken en de partner over laten komen. En 1 maal raden waarop die partner dan standaard niet meeverzekerd is.
 9. Dat klopt. De helicopterpiloot heeft - net als de Medical First aid - een verhoogd beroepsrisico op (arbeids)ongevallen en hogere kosten voor repatriëring . De Noord Korea-bezoeker had een hele bijzondere molestdekking. Nee, een reisverzekering is een first party (eigen schade) dekking, geen third party aansprakelijkheidsdekking. Alleen voor genodigden en werknemers is er een risicoaansprakelijkheiddekking voor de verzekeringnemer / werkgever. De kans op diefstal, verlies of beschadiging is véél hoger omdat het aantal reisdagen en aantal vliegbewegingen veel hoger is. De gemiddelde schade omvang is veel hoger omdat de waarde veel hoger is. Ik heb het hier inderdaad over doorlopende reisverzekeringen, net als de vraagsteller van dit topic Misschien dat daarom ook zakelijke reizen op een standaard doorlopende particuliere reisverzekering zijn uitgesloten De premie van een doorlopende zakenreisverzekering is mede gebaseerd op het opgegeven aantal reisdagen. Het mag meestal wel, zie voorbeeld van Prins, maar dan moet je dat wel specifiek vooraf vragen en regelen tegen een nader te bepalen meerpremie. Verzekeraar kan dan zien of jij 2 weken zakelijk op training gaat met een standaard koffer of dat jij 250 dagen zakelijk reist met 15.000 euro aan kleding en daarop een passende dekking en juiste premie bieden...of aangeven dat de door hun geboden dekking en dienstverlening daarop niet is ingericht en je doorverwijzen naar een partij die dat wel heeft. Alles samengevat in 1 woord: anti-selectie.
 10. educated Guess: het risicoprofiel van een zakelijke reiziger is veel diverser dan dat van een particulier. Bij de particulier kun je sommige risico- en kostenverhogende activiteiten zoals reizen buiten EU , wintersport en duiksporten verwerken in een aanvullende keuzedekking tegen meerpremie zodat reizigers die dat soort zaken niet doen daar niet aan mee hoeven te betalen. Bij een zakelijke reiziger lukt dat niet, omdat er veel meer onderlinge verschillen zijn: ik heb een helicopterpiloot die 3 weken per maand hoogspanningskabels in Scandinavië controleert, ik heb een topmodel, een kapper, een visagist en fotografen die de hele wereld overvliegen met 15.000 Euro aan kleding en beroepsapparatuur en ik heb een klant die medical first aid biedt op schepen en boorplatforms: dat kun je niet vertalen in een module met meerpremie. Bovendien zit er ook een zorgplicht component aan voor opdrachtgevers die niet zelf maar anderen zakelijk laten reizen (oa onderaannemers, werknemers of genodigden). En er vinden beroepsactiviteiten plaats in minder toeristenvriendelijke of ronduit gevaarlijke gebieden (1 ondernemer hopte via China af en toe de Noord-Koreaanse grens over bijvoorbeeld), zodat zowel onvoering/ransom risico's als repatriëring spannend wordt. Ook het aantal reisdagen valt niet in 1 gemiddelde te vatten. De helicopterpiloot en het topmodel reizen meer dan 250 dagen per jaar . Een gemiddelde particuliere doorlopende reisverzekering is gebaseerd op gemiddeld 20-30 buitenlandse reisdagen per jaar De premie voor een zakelijke reisverzekering wordt meestal gebaseerd op het dekkingsgebied, de activiteiten en het aantal reisdagen Nee. EHIC dekt de in Nederland geldende tarieven. Voor de meeste Afrikaanse, Aziatische (met name Japan) en Zuid-Amerikaanse landen en Zwitserland, Verenigde Staten en Canada is de dekking uit de basisverzekering absoluut ontoereikend. Bovendien is repatriëring (medisch noodzakelijk of medisch begeleid vervoer naar huis) nooit meeverzekerd. Een ambulanceritje vanuit Frankrijk of Oostenrijk naar Nederland kost tussen de 5.000 en 15.000 Euro...en de basisverzekering vergoed dat niet! Andersom geredeneerd Het is - net als met zakelijk gebruik van auto's - best mogelijk om 1 premie te maken waarin zowel zakelijk als privé reizen verwerkt zijn, en veel verzekeraars bieden dat ook. Alleen heet dat product dan een doorlopende zakenreisverzekering met dekking voor privé reizen. Er zijn ook verzekeraars die die zakenreizen uitsluiten, net als er autoverzekeraars zijn die zakelijk gebruik uitsluiten. Die verzekeringen zijn dan iets goedkoper om dat mensen dat het idee hebben dat ze niet hoeven te betalen voor dingen die ze toch niet nodig hebben. Dat hoeft helemaal niets te maken te hebben met de werkelijke kosten en risicopremie: het is ook marketing. Nederlanders willen nu eenmaal graag zelf dingen kunnen uitzetten omdat ze die niet nodig hebben en er dan ook niet voor hoeven te betalen. Dus waarom verzekeraars dat bieden? Omdat er kennelijk een behoefte bestaat aan zo'n beperktere en daarom ook goedkopere dekking. De solidariteitsgedachte voor iedereen wordt daarmee een beetje uitgehold: want ben jij ook zakelijke gebruiker, dan moet je daarvoor dus een andere - soms duurdere - verzekering voor afsluiten
 11. Norbert Bakker

  Politie eist IP-adres van klant

  Update & Recapitulatie 2 experts op gebied van ICT Recht, te weten Steven Kroesbergen van Storm 'van 's Gravesande Advocaten en Arnoud Engelfriet van ICT Recht, hebben inmiddels via diverse media (oa. Twitter) gereageerd op mijn vragen of een webwinkel in fysieke goederen een telecomdienst is en zo niet of vraagsteller dan moet meewerken aan een vordering op grond van artikel 126na SV. Beide experts geven aan dat een webwinkel geen telecomdienst is (tenzij ze zelf weer diensten aan andere webwinkels aanbieden, zoals Bol.com doet), en dat een webwinkel weliswaar moet voldoen aan correcte informatieverzoeken, maar dat een vordering op grond van artikel 126na SV dat niet is. Vraagsteller is dus niet verplicht te voldoen aan dit verzoek van de politie en - mede op grond van de AVG en de eigen privacy-verklaring - mag vraagsteller dat ook niet. (Deze laatste zin is mijn eigen interpretatie, en geen reactie of mening van de benaderde experts) En inderdaad: Claro!
 12. Norbert Bakker

  Politie eist IP-adres van klant

  Sorry, maar deze toevoeging begrijp ik niet. Wat heeft een webwinkel die handelt in producten te maken met "het faciliteren van de mogelijkheid om klanten toegang te geven tot de cloud"?
 13. Norbert Bakker

  Politie eist IP-adres van klant

  Ik ben - ook als website- en webshopeigenaar - vooral benieuwd hoe in ICT/telecom recht gespecialiseerde juristen en advocaten hier over denken en hun nadere motivatie. Nog even geduld daarvoor aub; verzoeken staan uit ik kan me dat wel voorstellen. De gegeven voorbeelden spreken voor zich ; idem voor dat de politie de eigen gegevensverwerking niet op orde heeft
 14. Ook tricky: dat soort uitbreidingen bieden geen dekking voor andere activiteiten dan beurzen/ demo's, opleiding/ trainingen en sales/consultancy. Zodra je andere inhoudelijke beroepswerkzaamheden gaat uitvoeren - en vooral als dat ook handenarbeid betreft - biedt de verzekering geen dekking.
 15. Ah ok. Maar de privé reisverzekering wordt niet afgesloten, die loopt al. AnnaSuzanne vraag zich alleen af of ze de kosten "van die betreffende maand "zakelijk op kan voeren nu ze deze bestaande privé verzekering zakelijk gaat gebruiken, en gaat daarbij voorbij aan het feit dat er standaard geen dekking is voor andere zaken dan privéreizen. Met als aanvulling dat de kosten alleen aftrekbaar zijn als die dekking dan ook een zakelijk nut heeft. Standaard hebben privé gesloten verzekeringen dat niet, enkele autoverzekeringen uitgezonderd.

×

Cookies op HigherLevel.nl

Cookies zijn nodig om Higherlevel.nl goed te laten functioneren. Door het gebruik van HigherLevel.nl verklaar je onze voorwaarden te hebben gelezen en te accepteren.

 Meer informatie   Oké