Jump to content

HBE

Junior
 • Content Count

  13
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

-1

Personal info

 • You are:
  adviseur
 • Gender
  Male
 • How did you find us:
  zoekmachine

Register

 • What age group do you belong to?
  25-30
 • You are primarily interested in:
  juridische en fiscal
 1. Je hebt een punt, maar het is de vraag of het ook echt relevant is. Hantering van het kasstelsel onslaat je in beginsel niet van het opstellen van een factuur (ervan uitgaande dat aan ondernemers wordt geleverd). Verschil tussen de stelsels is louter het tijdstip van verschuldigdheid van OB. Advies: 1 afrekening naar de cliënt, 1 voor je eigen administratie (kwestie van een paar ordners aanmaken). Dat lijkt me op zich geen probleem. Je houdt, indien ik het goed begrijp, een verkoopboek bij. De fiscus, evenals een goede accountant, heeft daarbij graag ook de originele facturen (zeker als veel via de kas gaat). Mocht de fiscus van mening zijn dat je adminstratie ondeugdelijk is, kun je worden geconfronteerd met een omkering van de bewijslast. Geloof me, dat is het allerlaatste dat je wilt. Succes.
 2. Dit kan, maar voor geldige verhypothecairing van onroerend goed is langsgaan bij de notaris wettelijk verplicht. Een positieve/negatieve hypotheekverklaring is slechts op te vatten als een soort intentieverklaring. Daarmee wordt zeer zeker geen hypothecaire zekerheid bedongen. Zulke positieve/negatieve hypotheekverklaring kent slechts een verbintenisrechtelijk karakter, in plaats van goederenrechtelijk effect.
 3. HBE

  Premies AOV - kosten

  Fiscaal loopt alles altijd gladjes. Of linksom, of rechtsom. Het is óf een zakelijke aftrekpost, óf een IB aftrekpost. Niet beide. Bij een IB-ondernemer zie je dit mooi terug. Als een aftrekpost zakelijk wordt opgevoerd, maakt men voor datzelfde bedrag minder winst. Minder winst, minder belastbaar inkomen, hetgeen op hetzelfde neerkomt ingeval men deze post privé opvoert. Aftrekken betekent daarenboven, aftikken bij uitkering.
 4. Teneinde een doorstart te realiseren (dat is wat je wilt, naar ik aanneem) kan de schuldenaar (de B.V.) de schuldeisers een zogn. akkoord aanbieden. Er wordt zo een regeling getroffen met de bestaande schuldeisers. Daarbij is nodig dat schuldeisers uitstel van betaling en/of vermindering van hun vorderingen aanvaarden. Het faillissement eindigt door een akkoord. Onderscheid wordt gemaakt tussen het onderhands akkoord en het dwangakkoord. Er zijn verder verschillende soorten akkoorden te onderscheiden. Meest voorkomend is het percentageakkoord. Naar ik begrijp zal als gevolg van een positieve boedel het uitkeringspercentage hoog kunnen liggen. Succes!
 5. Standaardovereenkomsten zijn er niet. Je kunt je juridisch wel 'indekken' door het sluiten van goede overeenkomsten. Ook het overhevelen van auteursrecht mag geen probleem zijn.
 6. Tip: houd in je contract vast rekening met de nieuwe Wet inz. titel 7.13 BW. De vof bestaat nl. nog maar (naar verwachting) 3 maanden. In het nieuwe OV (openbare vennootschaps-) recht zijn bepalingen omtrent vermogen, toe- en uittreding drastisch anders dan huidige wetgeving. Hoe bestaande contracten worden geconverteerd is nogal onduidelijk. Daarom leg ik mijn cliënten een OV®-contract voor (thans een vof/maatschapscontract, o.b.v. toekomstige wetgeving), om allerlei misverstanden te voorkomen. Dit doet niet iedere jurist. Thans zelf een vof-contrac opstellen is m.i. erg risicolvol. Zeker bij vastgoed CV's, vof's in conversie in OVR een hot-issue. Kijk dus ook vooruit! Succes.
 7. Ik ben even de weg kwijt. Wat heb je voor ogen? Een hypotheek of een geldlening van je B.V.? M.a.w. bedingt je B.V. zekerheid? Zulks impliceert namelijk dat het marktconforme rente-percentage lager zal liggen, edoch is langsgaan bij de notaris verplicht, hetwelk weer geld kost. Ooit gedacht aan een onroerendgoed lichaam, vastgoed B.V.?
 8. Gebruik is dat bij de laatste aangifte OB (Q4 - i.g.v. kwartaalaangifte) de KOR wordt toegepast. Je kunt er tussentijds mee rekening houden, maar dat vergt kennis van wetgeving. Je hoeft dit dus niet eerder te melden bij de fiscus. Op de facturen vermeld je zeker BTW, je bent immers ondernemer en OB-plichtig. Je moét die BTW ook voldoen. Afnemende ondernemers willen immers aftrek van voorbelasting. Bedenk wel, het voordeel dat je toucheert met de KOR is in de IB belast als winst!
 9. Dat is het erge ervan. Voor de leek (de niet-ondernemingsrechtelijke geschoolde jurist) lijkt het dat de B.V. (a.g.v. de Wet flexibilisering B.V.-recht) civielrechtelijk aantrekkelijker wordt. Dat is nog maar zeer de vraag. De plicht tot daadwerkelijke storting op aandelen blijft overeind (HR WTN en HR Bas-C)! En vervolgens de vraag hoe de zgn. uitkeringstest zal uitpakken. M.i. verkoopt de wetgever inz. het nieuwe B.V. recht gebakken lucht. Niet meer en niet minder. (zie ook voor kritiek G.J.H. van der Sangen in TFO 2007/85, mooi themanummer trouwens voor geïnteresseerden, na te bestellen via Kluwer.nl). En ja, Odeon, de fiscus is de lachende derde.
 10. Uitgaande van je gegevens: M.i. (en tevens cf. Europese wetgeving) is webdesign een dienst. Deze dienst wordt geacht te zijn verricht in Nederland (plaats van afnemer); de Belgische ondernemer wordt geacht in Nederland zijn dienst verricht te hebben en is aldus in principe BTW-verschuldigd in Nederland. De te betalen BTW wordt vervolgens verlegd naar de Nederlandse afnemende ondernemer. Deze voldoet BTW en vraagt deze ook terug. M.a.w.: Nimmer 0% tarief.
 11. Je hebt ergens een punt, maar je gaat ietwat kort door de bocht. Ook in de IB-sfeer worden de 'belastinglasten' per 2008 (dus niet per 3de dinsdag in september) waarschijnlijk verlaagd. En daarbij, doorgaans worden IB-ondernemers beter gefaciliteerd dan Vpb-ondernemers (denk aan een fikse winstvrijstelling en diverse andere ondernemersfaciliteiten). Zij verder opgemerkt en los van de fiscaliteit dat op dit moment het wetsvoorstel inzake de flex-BV wordt behandeld. Dit lijkt op veel vlakken mooier dan het is. In ruil voor het schrappen van het minimumkapitaal worden de mogelijkheden tot aansprakelijkheidsstelling flink uitgebreid. Het is zeer de vraag hoe het e.e.a. zal gaan uitpakken. Feit is en blijft: mocht men overwegen in een B.V. te stappen, weeg de pro en cons goed af. Fiscaal: vaak niet doen, civielrechtelijk: sneller doen.
 12. Dat het omslagpunt rond EUR 80.000,-- zou liggen is pertinent onzin. Het omslagpunt ligt bij een winst van om en nabij EUR 185.000,--. Met een meewerkende partner is dit EUR 276.000,--. (cijfers 2007, ergo, na invoering Wet werken aan winst. Zie tevens J. van Es in TFO 2007/94.) Als fiscalist: B.V. niet meer zo aantrekkelijk!
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept