Jump to content

PaulN

Senior
 • Content Count

  97
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

15

Personal info

 • You are:
  maak een keuze
 • Country
  Nederland
 • How did you find us:
  zoekmachine
 1. Beste D. Het klinkt zeker als een mooie kans voor jou èn voor de verpachter. Gezien de omvang van het bedrijf loop je echter een groot risico. Dan is het doorlopen van alle aspecten van een businessplan zeker aan te raden. Kijk bv goed naar in- en externe factoren die de toekomst van de exploitatie kunnen beïnvloeden. Dit kan de nabije concurrentie zijn, stedelijke bouwplannen, behoefte aan investeringen, oud zeer binnen het personeel, enz. De cijfers die je mij hebt gemaild zijn veel te globaal en blijkbaar “genormaliseerd”. Daar kun je weinig mee. En daar zou ik niet van uitgaan. Ook
 2. Beste D., Bij het aangaan van een pachtconstructie zijn alle aspecten van belang die ook bij een reguliere bedrijfsovername gelden. Het is zaak je grondig voor te bereiden. Hoewel een pachtconstructie zeker kansen biedt voor een starter gaat het in heel veel gevallen mis. Vaak liggen daar onhaalbare uitgangspunten in de pachtopzet aan ten grondslag. Allereerst is volledig en actueel inzicht in de verlies- en winstcijfers van belang en in de langlopende verplichtingen naar oa brouwerij, leveranciers, automatenexploitant en personeel. Als de huidige ondernemer huurt moet hij de bedrijf
 3. Beste Beunder, Het financieren van horeca is niet (meer) populair bij banken. Het is altijd aan te raden je plan bij meerdere banken te presenteren en goed te zoeken naar andere mogelijke financiers (familie, vrienden, leveranciers e.d.). Banken kunnen verschillende conclusies trekken over een zelfde plan. Ik ben het met Marco eens dat de manier waarop de bank jou afserveert niet erg professioneel is. Op basis van wat je nu voorlegt is geen inschatting van de slaagkans van je bedrijfsidee te maken. Het succes van een dergelijk horecaconcept is vooral afhankelijk van de locatie/pand.
 4. Niet dat ik weet. Je kunt natuurlijk ook betaalde software en/of onlinediensten benutten voor dit soort berekeningen, al dan niet in samenhang met kassasystemen. Bij dranken is de kostprijsberekening meestal eenvoudiger te doen, omdat het meestal niet over samengestelde producten gaat. Bijvoorbeeld koffie is een uitzondering, dan reken je wel melk, suiker, e.d. mee. Ik weet niet of je op de hoogte bent van de (zeer algemene) vuistregel dat in de reguliere horeca een gemiddelde inkoopmarge van 30% wordt aangehouden. Dit hangt natuurlijk ook af van je concept, marktpositie, serviceniveau, v
 5. Een efficiente excelsjabloon voor kostprijsberekening van gerechten vind je onder andere bij het Bedrijfsschap Horeca en Catering: http://www.kenniscentrumhoreca.nl/Tools/Kostprijscalculatie.aspx Er is een eenvoudige en een uitgebreidere variant. Je kunt in beide behalve de inkoop ook de arbeidskosten opnemen.
 6. Indien je van werknemers vraagt om oproepbaar te zijn helpt als daar ook iets tegenover staat: motiveer ze en waardeer ze. Ik kom vaak bij horecaondernemers onvoldoende betrokkenheid met dit soort medewerkers tegen. Je kunt ze bijvoorbeeld een soort werkgarantie geven, door te zorgen dat ze gemiddeld genomen tenminste 50% kans hebben te worden opgeroepen. Zorg als ze opgeroepen worden ervoor dat ze bijvoorbeeld tenminste drie uur achterelkaar kunnen werken. Je kunt ze ook een klein bedrag “wachtgeld” geven per uur. Je motiveert ze ook door te laten zien dat je ze serieus neemt en dat ze “e
 7. Om verbeterkansen te vinden is het denk ik ook belangrijk te kijken naar de oorzaken van de huidige problemen. Ondanks dat we niet over alle informatie en achtergrond beschikken lijkt het erop - gezien jouw opmerkingen in dit draadje en het vorige topic - dat jullie persoonlijke voorkeuren en oordelen (over bijvoorbeeld de markt of de wensen van gasten) het belangrijkste uitgangspunt waren bij het opzetten van het bedrijf en de uitvoering. Je vertrekpunt zijn eigen aannames die onvoldoende aan de realiteit of objectieve marktdata zijn getoetst. Zeker als je start in een branche waarin sprake
 8. Beste Ruben, Natuurlijk moet je je alle vragen stellen die bij een overname/start van belang zijn, zoals ben jij qua passie en capaciteiten geschikt voor horecaondernemerschap en is het bedrijf wel voldoende levensvatbaar om twee ondernemers van te kunnen onderhouden? Zoals Marco aangeeft is er op HL al veel te vinden over het starten/overnemen van een horecabedrijf. Daar zitten ook cases bij zoals de jouwe, waarbij je je inkoopt. Uitgangspunt voor goodwill is de (over)winst. Omzet zegt niets over winst, bijvoorbeeld als er sprake is van zware (meestal vaste) lasten. Je geeft aan dat
 9. Beste Rh, Leuk dat je jouw plannen deelt. Natuurlijk is er inmiddels weinig nieuw meer aan een koffiebar, maar er zullen zeker nog voldoende "blinde vlekken" zijn waar zo'n concept kansrijk is. Volgens dit onderzoekje De koffiebar in beeld zijn er al bijna 800 bedrijven in Nederland die als gespecialiseerde koffie en/of theezaak kunnen worden beschouwd. De locatie is voor dit soort bedrijven cruciaal. Behalve dit zijn vooral de klanten waarop je je richt belangrijk voor het onderbouwen van je omzetverwachting. Een traditioneel koffie/vlaaienhuis richt zich bijvoorbeeld op een oudere
 10. Het vakblad Misset Catering publiceert onder andere jaarlijks onderzoeken. Er is een brancheclub: Nederlandse Vereniging van Erkende Partycateraars, waar de meeste grote bedrijven die actief zijn op dit gebied lid van zijn. Succes!
 11. Een en ander hangt af van de precieze inhoud van de koopovereenkomst. Daarin staan normaalgesproken (ontbindende) voorwaarden ten aanzien van het bereiken van overeenstemming met de verhuurder over voortzetting van het oude contract of het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst. Ook zouden er in de koopovereenkomst (boete)bepalingen moeten staan t.a.v. het niet nakomen van verplichtingen, zodat duidelijk is welke rechten de makelaar heeft op de door jou gedane aanbetaling. Is er ook geen inventaris- en personeelslijst (inclusief bijzondere omstandigheden zoals ziekte) opgemaakt? Het lijk
 12. Er is natuurlijk een verschil tussen startende ondernemers die hun bedrijfsidee niet gefinancierd krijgen, en gevestigde ondernemers die in dringende financiële problemen zitten. In het tweede geval is er toch sprake van een noodsituatie die zonder oplossing tot grote problemen kan leiden, niet alleen voor de ondernemer en zijn bedrijf maar ook voor klanten, leveranciers, personeel en anderen. Bij kleine MKB-ondernemers hoeft niet elke hulp geld te kosten. Experts, ervaringsdeskundigen en collegaondernemers op dit forum kunnen daadwerkelijk helpen. Familie, vrienden, kennissen, collega’s,
 13. Natuurlijk bestaat in deze situaties ook het vierde type ondernemer: hij/zij die geholpen wìl worden en geholpen kàn worden. Deze herken je onder andere aan: [*]Het kunnen toegeven dat hij/zij niet in eigen huis beschikt over de kennis, ervaring, vaardigheden en netwerk om de problemen snel en adequaat op te kunnen lossen. De problematiek raakt vaak alle aspecten in de bedrijfsvoering, meestal in combinatie met financiële aspecten waar veel ondernemers te weinig affiniteit mee hebben. [*]Het niet de “kop in het zand steken”, maar de lange termijn consequenties van actuele problemen (h)e
 14. Jullie uitgangspositie en rechten worden vooral bepaald door de voorwaarden in jullie huurovereenkomst. Zijn jullie bijvoorbeeld eigenaar van het horecabedrijf (dus van inventaris en bedrijfsnaam) of pachten jullie de zaak? In dat laatste geval kun je eerst de gokautomatenexploitant aanspreken. Zo niet, dan kun je ervoor kiezen om rechtsstreeks de confrontatie aan te gaan met de pandeigenaar. Deze heeft plichten ten aanzien van het gehuurde, zeker in relatie tot de horecafunctie waarvoor de bedrijfsruimte is verhuurd. Ik zou daarvoor een jurist in de arm nemen met verstand van huurrecht
 15. Beste Linda, Goed dat je op tijd signaleert dat je krap komt te zitten en dat je daar iets aan probeert te doen. Behalve het realiseren van leverancierskrediet kun je onderzoeken of er bedrijfsmiddelen zijn die je in bruikleen kunt krijgen, of huren of leasen ipv aan te schaffen. Misschien kun je daarnaast toch ook kijken naar extra financiering, zoals hierboven aangegeven. Heb je bijvoorbeeld rekening gehouden met een buffer voor aanloopkosten? Bij dit soort bedrijven weegt de omzet in de eerste periode na de start vaak nog niet op tegen de kosten. Je moet rekening houden met extra
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept