Jump to content

MP Accounting

Senior
 • Content Count

  50
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

6

Personal info

 • You are:
  ondernemer
 • Gender
  Male
 • First name
  Raymond
 • Last name
  van der Putten
 • Company or organization name
  MP ACCOUNTING & CONSULTING CV
 • Website address
 • How did you find us:
  zoekmachine

Register

 • What age group do you belong to?
  31-35
 • You are primarily interested in:
  ondernemen algemeen
 • Which other websites about entrepreneurship and / or innovation do you visit regularly?
  Geef hier svp een aa

Company info

Vision

 • I'm looking for people who
  overwegen ondernemer te worden en hier een adequaat klankbord voor zoeken, mensen die gevorderd ondernemer zijn en op zoek zijn naar hulp bij fiscale of administratieve vraagstukken en mensen die personele bijstand nodig hebben op financieel-administratieve of financieel-strategische posities binnen hun onderneming.

  Daarnaast is mijn onderneming op zoek naar ervaren fiscale en/of administratieve krachten met bij voorkeur een Big Four achtergrond
 1. Hoi Ronald77, Aandelenbelang onder de 5% valt inderdaad in Box 3 (er even vanuitgaande dat je geen directe familie hebt die ook aandelen bezitten in dezelfde BV). Een eventueel uitgekeerd dividend wordt aangemerkt als inkomsten uit sparen en beleggen, en daarom is de ingehouden dividendbelasting geheel terug te vragen bij de fiscus. Uiteraard wordt de onderliggende waarde van de aandelen wel belast met 1,2%. Voor wat betreft de onderliggende waarde van de aandelen geldt het gekeken moet worden naar de waarde in het economisch verkeer. Zoals je zelf al terecht aangeeft, kan dit gesteld worden op aanschafwaarde. Voor de toekomst moet in principe bij elke aangifte een update plaatsvinden van deze waarde. Het is zaak hierbij te kijken naar de ontwikkeling van de BV, maar mijn advies is om hier vooral pragmatisch mee om te gaan. Voor wat betreft de dividendverdeling zou je, indien je onderscheid wilt maken, naar een situatie kunnen gaan met bijvoorbeeld [*]preferente aandelen (geven vóór alle overige aandelen recht op een vast dividend), of [*]cumulatief preferente aandelen (gelijk aan preferente maar indien de BV een aantal jaren slecht draait en geen dividend wordt uitgekeerd, dan blijft het recht op het vaste deel daarop bij deze aandelen bestaan), [*]of winstdelende (cumulatief) preferente aandelen met recht op een winstafhankelijk dividend buiten vast dividend. Een en ander moet wel statutair afgeregeld worden.
 2. Hallo Fashionstores, het is mij niet helemaal duidelijk welke vraag jullie in concreto hebben, maar zover ik het begrijp willen jullie weten of een BV interessanter is dan een VOF waarbij jullie het meeste gewicht hangen aan beperking van de aansprakelijkheid. Op hoofdlijnen zitten jullie goed met de veronderstelling dat een BV de aansprakelijkheid beperkt. Er is een scheiding tussen het in de BV gestorte 'eigen vermogen' en jullie privé-vermogen. In geval de nieuw te openen winkel zichzelf niet kan bewijzen kan in het slechtste geval alleen het in de BV gestorte geld 'verloren' gaan. Echter in de praktijk zie je vaak dat als de financiering van de winkel via een externe partij (bijv. een bank) plaatsvindt, deze partij eist dat de DGA's (directeur-grootaandeelhouders) meetekenen voor de lening en derhalve alsnog in privé aansprakelijk kunnen worden gesteld. Als jullie de financiering in eigen hand houden speelt dit natuurlijk niet. Verder zitten er nogal wat verschillen in de fiscale behandeling van een VOF en BV. Een BV kent niet de ondernemersfaciliteiten die wel bekend zijn in de IB-sfeer. Al met al een vrij algemeen verhaal. Als jullie een meer concreet antwoord zoeken, zien we wel weer een vraag verschijnen. Groet, Raymond
 3. Joost, Is het niet van belang vast te stellen of er sprake is van financial of operational lease? Bij financial lease mag de auto wel opgenomen worden op de balans. Voor een commerciële jaarrekening (in de rechtspersonensfeer) zijn er bepaalde handvatten om vast te stellen of het financial lease betreft of niet (denk aan periode, restwaarderisico etc). Voor wat betreft de fiscale jaarrekening (ook in de rechtspersonensfeer) weet ik dat de Belastingdienst afspraken heeft gemaakt met leasebedrijven over wat wel valt onder operational lease en wat niet. Wellicht dat bovenstaande niet geldt in de IB-sfeer, maar daar kan ik zo snel in de boeken niets over terugvinden. Grt, Raymond
 4. Scherp gezien dat de vraag vanuit de kopende partij bedoeld werd (zie reus). Nog een kleine aanvulling op de onderstaande boeking. Vaak wordt het begrip "Negatieve Goodwill" gehanteerd voor het in principe" te weinig betaalde" deel (zeg maar de overwaarde van de onderneming ten opzichte van de verkrijgingsprijs). Groet, Raymond
 5. Hoi Roy, In onderstaande antwoord ben ik er vanuit gegaan dat de deelneming BV II in de boeken van BV I voor EUR 14.000 gewaardeerd is. Je zou er voor kunnen kiezen om eerst de deelneming af te waarderen (waarde 1/3 * EUR 14.000 => EUR 4.666) Resultaat deelneming 4.665 @ Deelneming BV II 4.665 Op deze wijze staat de deelneming nu voor EUR 1 in de boeken van BV I. Vervolgens boek je: Bank 1 @ Deelneming 1 Hopelijk is je vraag zo beantwoord. Met vriendelijke groet, Raymond
 6. Hoi Quint, Ik haak nog even in op een onderdeel jaarrekening en taxatie. Dit behoeft mijns inziens nog een kleine aanvulling. Onderstaand betoog is van toepassing op de commerciële jaarrekening voor rechtspersonen. Volgens mij bedoel je met commercieel vastgoed de zogenaamde vastgoedbeleggingen. Op voorhand even de definitie hiervan: een vastgoedbelegging is een onroerende zaak die wordt aangehouden om huuropbrengsten of waardestijging of beide te realiseren. Voor vastgoedbeleggingen heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) Richtlijn 213 opgesteld. Deze richtlijn is van toepassing op alle rechtspersonen uitgezonderd ondernemingen in sommige bedrijfstakken (denk aan banken, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen en beleggingsinstellingen). Voor vastgoedbeleggingen is zowel waardering tegen actuele waarde als tegen historische kostprijs toegestaan. Waardering tegen actuele waarde betekent dat vastgoedbeleggingen tegen reële waarde worden gewaardeerd. Zowel bij waardering tegen actuele waarde als bij waardering tegen historische kostprijs dient de reele waarde van de vastgoedbeleggingen te worden bepaald. Bij waardering tegen historische kostprijs dient de informatie over de reele waarde in de toelichting te worden vermeld. De RJ beveelt aan om de reële waarde te laten vaststellen door een onafhankelijk en deskundig taxateur (RJ 213.052) (geen nadere harde voorwaarden die mijns inziens worden gesteld). De reële waarde van vastgoedbeleggingen dient de actuele marktsituatie en omstandigheden weer te geven op balansdatum en niet op enige datum in het verleden of de toekomst. (derhalve eenmaal per jaar een taxatie). Mocht je vraag betrekking hebben op de zogenaamde materiële vaste activa voor eigen gebruik dan geldt ook dat volgens BAW art. 7 gekozen mag worden voor een waardering op de actuele waarde (hetgeen niet zo heel vaak voorkomt en begrensd wordt door allerlei regelgeving). De frequentie van herwaarderingen hangt af van de wijzigingen in de vervangingswaarde van de materiële vaste activa die worden gewaardeerd tegen actuele waarde. Indien de vervangingswaarde van een actief aanzienlijk verschilt van de boekwaarde , is herwaardering vereist. Frequente herwaarderingen zijn niet nodig voor materiële vaste activa waarvan de vervangingswaarde niet aanzienlijk schommelt. In dat geval kan een herwaardering om de drie of vijf jaar volstaan. Al met al een heel verhaal, voor wat betreft de jaarrekening en harde eisen vanuit accountantskantoren. Voor de overige punten van je vraag heb onvoldoende kennis om je van een goed antwoord te kunnen voorzien. Met vriendelijke groet, Raymond
 7. Hoi Yvette, ik kan je niet voorzien van verdere informatie buiten het feit dat Financebase in onze onderneming niet bekend is. Hopelijk hebben andere forummers wel kennis hiervan. Groet, Raymond
 8. Bart, Het ligt iets ingewikkelder dan het slechts als ' investering' in je huidige administratie boeken. Het is van belang of het een rechtspersoon in Kenia betreft of niet. Ook is het van belang of de onderneming ter plaatse geleid wordt. In het onderstaande ga ik er vanuit dat het een rechtspersoon (als in BV/NV) betreft en de leiding daar plaatsvindt (mocht dat niet zo zijn dan verneem ik dat graag). In ieder geval is het verstandig (vanuit een wettelijk oogpunt maar ook voor jezelf) een aparte boekhouding te vormen voor deze onderneming aangezien deze volledig los staat van je 'oude' onderneming. Je ' investering' wordt dan opgevoerd als zijnde kapitaalstorting in de Kenyiaanse onderneming (creditzijde) en Gebouw (debitzijde). Als je vervolgens 'kosten' voor het Keniaanse bedrijf in je 'oude' onderneming wil gaan opvoeren, worden deze m.i. wel degelijk als privé-onttrekking door de NL-fiscus gezien. De reden hiervoor is dat je in principe een geheel nieuw bedrijf hebt gecreëerd dat in Kenia belast gaat worden volgens de Keniaanse belastingregels. Je hebt derhalve te maken met de Keniaanse BTW, vennootschapsbelasting, IB etc. Zoals de voorstelling van zaken nu is, heb je alleen te maken met de Nederlandse fiscus voor wat betreft je eventuele winst uit onderneming (Box I) of dividend (Box II). Deze belasting kan je (ik ga er even vanuit dat er een belastingverdrag tussen NL en K is) verrekenen met je Nederlandse belastingaangifte. Al met al ligt het wat complexer dan je in eerste instantie zou vermoeden. Als je meer vragen hebt, aarzel niet deze te stellen. Met vriendelijke groet, Raymond
 9. Hoi Bartq, wat is de formele titel van de geldoverdracht? Ligt er een (schriftelijke) overeenkomst aan ten grondslag? En zo ja wat houdt deze overeenkomst in? Heb je een (deel van) een gebouw gehuurd / gekocht? Of is het een deelneming in een bedrijf? Betreft het een lening? E.e.a. is van invloed op de wijze waarop je de EUR 1.500 moet boeken. Met vriendelijke groet, Raymond
 10. Ja, alleen de aandelen van deze BV zijn nog niet volgestort en de BV formeel nog niet opgericht. Da's alles... formele verplichting niet voldaan. Is in feite een privé persoon met de intentie een BV op te richten. En privé personen kunnen aandelen houden. De vraag is of, zoals volgens mij Joost terecht al opmerkt, de fiscus wel de deelnemingsvrijstelling accepteert.. Zuiver juridisch bekeken heeft de prive persoon de aandelen in bezit. Ik vraag me af of op het moment dat de BVio een BV wordt deze BV wel het te verkopen aandelenpakket in haar bezit heeft? Blijf het niet formeel in handen van de prive persoon? Als dat zo is zou de TS zijn aandelen prive moeten verkopen aan de nieuw opgerichte BV en de BV vervolgens aan de koper. Hiermee vervalt eigenlijk de "zin" van deze constructie aangezien er dan gewoon in Box II afgerekend moet worden. Zoals TS al stelt is, het zijn bedoeling de Box II belasting uit te stellen bij verkoop, ik betwijfel of dat bereikt kan worden door deze constructie, maar ik geef mijn mening graag voor een betere. (Dit zou kunnen als de BVio wel een soort afgescheiden vermogen is). Groet, Raymond
 11. Hoi LeRenard, Je vraag is inderdaad breed en algemeen maar ik zal alvast een denkrichting inzetten..... Je zou er aan kunnen denken de BV's te laten samenwerken in een VOF. Hierbij houden de BV's hun eigen artiesten in de eigen stal, alleen de gezamenlijk artiesten breng je in de VOF. Deze ondernemingsvorm is het snelst te realiseren. Ook zou je een derde BV of Cooperatie op kunnen richten (hetgeen meer tijd kost maar wel voordelen op het gebied van aansprakelijkheid kent. Verder zou je nog kunnen denken aan goede contracten waarbij de ene BV naar de andere BV factureert voor de geleverde diensten. De mogelijkheden zijn legio en hangen veelal af van datgene wat je wilt bereiken op het gebied van o.a. zeggenschap, aansprakelijkheid en fiscaliteit. Grt, Raymond
 12. In aanvulling op de post van Joost, https://www.bijtellingoldtimer.nl/index.php/home Dit is de site van de lobby organisatie die (mede) gezorgd heeft voor het amendement op de wetgeving waardoor de financiele impact van de maatregel nu redelijk binnen de perken blijft. Hier kan je ook het laatste nieuws en de achtergronden ten aanzien van dit onderwerp vinden. Grt, Raymond
 13. Hoi Benito, Structureel is altijd een mooi vaag begrip. Het is lastig een definitie te geven maar over het algemeen kijk ik naar een 2 jaars horizon, wat overigens niet betekent dat als je ziet dat alles goed gaat je opnames niet kan verhogen. Even in aanvulling op het goed verwoorde advies van Roel, een degelijk en doordacht VOF contract is met een dergelijke complexe winstverdeling mijns inziens wel een vereiste. Het standaard KvK contractje schiet in dit geval wel tekort. Daarnaast is een VOF is een simpel, mooi ondernemingsvehikel met goede fiscale mogelijkheden voor starters. In geval van zakelijke tegenwind echter kan deze ondernemingsvorm nog wel eens leiden tot problemen door de inherente hoofdelijke aansprakelijkheid (beide vennoten zijn ook in prive voor de volledige schuld van de VOF aansprakelijk (een VOF contract regelt alleen de onderlinge verhoudingen). Zie bijvoorbeeld het topic dat nu loopt https://www.higherlevel.nl/forum/index.php?board=47;action=display;threadid=28128;start=0#msg256993 Laat je hier niet door afschrikken overigens maar houdt wel alle risico's in het oog. Grt, Raymond
 14. Hoi Kees, in principe kan je gewoon een eenmanszaak en een Ltd/BV naast elkaar hebben. Ook mogen deze aan elkaar factureren. Hier zitten wel een aantal voorwaarden aan, de factureren moeten bijvoorbeeld wel een zakelijk karakter hebben. Ten aanzien van een factuur waar geen werkzaamheden of anderszins iets aan ten grondslag ligt kan de belastingdienst een voor jou minder gunstige positie innemen. Met een BV/Ltd moet je ook weer met andere zaken rekening gaan houden zoals bijvoorbeeld een gebruikelijk loon als je DGA bent. Laat je hier goed over voorlichten. Even brainstormend: je zou bijvoorbeeld de Ltd/BV alle nieuwe cliënten kunnen laten afhandelen. De op deze wijze gegenereerde omzet kent op deze wijze een zakelijk karakter. Als je meer vragen hebt over ondernemingsvormen kan je ze hier stellen of mij PM-en. Met vriendelijke groet, Raymond
 15. Hoi Kees, Je aanname is correct. Voor alle duidelijkheid, je moet niets meer in 2008 veranderen. De accrual reversal (terugboeking/vrijval overlopende post) dient in dit jaar plaats te vinden. De extra kosten van EUR 500 neem je dus in 2009 ipv 2008. Voorgaande is wel geschreven onder de aanname dat 2008 inmiddels afgesloten is. Met vriendelijke groet, Raymond
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept