Jump to content

novopatent

Junior
 • Content Count

  27
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

3

Personal info

 • You are:
  ondernemer
 • Address
  Transistorstraat 31, Office 02.18 - Box 23, Almere, 1322CK, Netherlands
 • First name
  Koos
 • Last name
  Plaggenborg
 • Company or organization name
  Octrooibureau Novopatent
 • Website address
 • How did you find us:
  anders

Register

 • What age group do you belong to?
  46-50
 • You are primarily interested in:
  ondernemen algemeen
  innovatief ondernemen
 • Which other websites about entrepreneurship and / or innovation do you visit regularly?
  weinig andere

Company info

Vision

 • I'm looking for people who
  hun uitvinding wensen te laten onderzoeken op nieuwheid en hun uitvinding daarna eventueel willen beschermen middels een octrooi, met de zekerheid dat het door een deskundig octrooigemachtigde gebeurt, waarbij ik aantoon dat een beëdigd Nederlands en Europees octrooigemachtigde niet duur hoeft te zijn.
 • My opinion about entrepeneurship
  Doen!
 • My opinion about innovation
  Ook doen! En vooral wanneer het moeilijk is niet aarzelen om hulp te vragen aan betrouwbare personen; vraag bij iemand die adviseert op het gebied van octrooi altijd of het een beëdigd octrooigemachtigde is, bij voorkeur een Nederlands en Europees octrooigemachtigde.
 1. on-topic: Nu je een plaatje van je uitvinding en een uitleg ervan hebt gegeven kun je er geen octrooi meer op krijgen, helaas. Een uitvinding moet in elk geval nieuw zijn om kans te maken op octrooiverlening. Met publicatie van je uitvinding gooi je derhalve je (schoongewassen) glazen in. Jammer. Het lijkt me een leuk product!
 2. Kom eens langs voor een vrijblijvend gesprek. Daar zitten geen kosten aan en je hebt een eerste indicatie of je er bescherming op kunt krijgen. Als beëdigd octrooigemachtigde heb ik een geheimhoudingsplicht zodat je uitvinding in dat opzicht geheim blijft (octrooiadviseurs en dergelijke hebben geen geheimhoudingsplicht). Of je octrooi gaat aanvragen, en waar je dat doet, moet je uiteraard zelf bepalen. Maar zodra je een octrooiaanvraag hebt, kun je in elk geval vrij over je uitvinding praten. Stuur maar een e-mail of bel even.
 3. Hèhè, eindelijk een zinvolle bijdrage. Dank u zeer, NovaRetail... @ Hans: Het nieuwheidsrapport van deze octrooiaanvraag zegt dat de eerste paar (erg brede) conclusies niet nieuw zijn, maar de rest wel. Die zijn ook inventief. In octrooitermen is dat (in het algemeen) een heel mooi nieuwheidsrapport. Zonder me inhoudelijk te verdiepen in deze specifieke zaak, lijkt ik te kunnen concluderen dat het nieuwheidsrapport van deze octrooiaanvraag ook als positief kan worden beschouwd.
 4. Da's leuk! Echter, in 1900 was er al een Brits octrooi aangevraagd voor dit idee: GB189921806. Een verbrandingsmotor werd gebruikt om lucht te comprimeren en op te slaan. De adiabatisch afgelaten lucht werd vervolgens gebruikt om de motor te koelen. Soortgelijk aan de elektrische auto's van tegenwoordig die met een verbrandingsmotor een accu opladen waarmee de elektromotor wordt gevoed, maar toen werd de lucht gebruikt om de motor te koelen.
 5. Wanneer veel mensen zo'n instelling hebben als jij, dan niet nee. Gelukkig heeft Penhouder een instelling die nodig is om Nederland wél weer op de Wereldkaart te zetten. Het is hem niet makkelijk gemaakt, om het zwak uit te drukken, maar hij heeft niet opgegeven. Dat siert hem!
 6. Kijk, dit is nu zo'n typisch groot yes-moment, lijkt me. Gefeliciteerd, Penhouder!
 7. @ Paul: sinds geruime tijd alweer is de termijn om een PCT aanvraag in nationale/regionale octrooiaanvragen voort te zetten 30 (soms 31) maanden. @Odems: Het duurt dus nog maar even voordat het zover is. Gerekend vanaf 4 augustus 2009 is dat dus 4 februari 2012. Reken dus niet vanaf de indieningsdatum van de Internationale (PCT) octrooiaanvraag! Als je wilt weten welke kosten daarmee gemoeid zijn, moet je maar even contact met me opnemen. Ik wens je heel veel succes met de vermarkting!!
 8. Zoals je zelf zegt, is elke publicatie, hoe en waar dan ook, voldoende om de nieuwheid weg te nemen. Daar is geen aparte site voor. Wanneer je het product zelf op de markt brengt is dat overigens ook een geldige publicatie die de nieuwheid wegneemt. [ps: de site die Cees noemt is niet een die standaard wordt gebruikt bij een nieuwheidsonderzoek] Een oppositie is niet nodig. Mocht iemand toch nog octrooi op die vinding aanvragen, en er op krijgen, kun je gewoon zelf je vinding blijven gebruiken. Als je toch van inbreuk wordt beticht kun je op die eerdere publicatie wijzen. Doorgaans is de kous daarmee af. Maar dan nog, een octrooi aanvragen hoeft niet zo duur te zijn. Reclame maken voor mezelf is niet toegestaan, maar ik wil wel kwijt dat de prijzen die je doorgaans hoort voor het opstellen van een gedegen octrooi door een beëdigd octrooigemachtigde, evenzo vaak te hoog worden ingeschat. Een octrooi heeft per slot van rekening wel het voordeel dat concurrenten geen gebruik van je vinding mogen maken... Dat kan een groot voordeel betekenen. Een kanttekening is wel op zijn plaats bij het octrooi dat je lijkt te hebben op het hoofdproduct (klopt dat). Misschien is het dan helemaal niet meer nodig om nog octrooien voor afgeleide producten aan te vragen omdat die toch onder het hoofdoctrooi vallen.
 9. Zoals vaker hier op het forum wordt voorgesteld: kijk eens op espacenet of je idee al bestaat. Met alleen (Engelse) zoektermen in te voeren kun je al een aardig overzicht krijgen. Om daadwerkelijk goede zoekresultaten te krijgen, zul je ook op klassen moeten selecteren. Mocht je idee nieuw lijken te zijn, dan raad ik je aan om eens met een (beëdigd) octrooigemachtigde te gaan praten over de mogelijkheid er een octrooi op aan te kunnen vragen. Zomaar met een geïnteresseerde partij praten om de productie te bespreken kan ertoe leiden dat je idee helemaal niet meer beschermd kan worden. Het zou jammer zijn als je daardoor de mogelijkheid op een alleenrecht zou laten lopen... Succes met je verdere ontwikkeling en neem maar contact op laat het hier maar weten als je verdere info nodig hebt!
 10. Een octrooigemachtigde is juist bedoeld voor zulke ideeën! Hij kent als geen ander de weg in de databanken met octrooipublicaties en dergelijke. Bovendien heeft een (beëdigd) octrooigemachtigde een geheimhoudingsplicht, waardoor je idee ook veilig is. Met name ook wanneer je idee nog geen vaste vorm heeft, kan hij behulpzaam zijn bij het beoordelen welke publicaties wel en welke niet van belang zijn. Uiteraard moet je idee wel geschikt zijn voor octrooiering, sommige technieken zijn expliciet uitgesloten van octrooiering. Hij kan je daarover haarfijn voorlichten. Een eerste gesprek/beoordeling is gratis, dus daar hoef je het niet voor te laten. (p.s., het zal duidelijk zijn dat ik geen reclame ga maken... )
 11. Alle goede bedoelingen van Ruben en idbroker ten spijt: Vertel hier op dit forum alsjeblieft NIET wat je uitvinding is, want als het een maal bekend is zul je er geen bescherming meer op kunnen krijgen! Vertel je uitvinding alleen onder geheimhouding aan echt geïnteresseerde partijen die weten dat je er bescherming voor wenst. Octrooigemachtigden hebben een gezworen geheimhouding, dus aan hen kun je je uitvinding eventueel wel voorleggen.
 12. Design Engineer, ik wens je veel succes toe! Een goed onderzoek geeft veel informatie over wat anderen hebben gedaan en daardoor ook vaak nieuwe inzichten hoe je je uitvinding zelf nog kunt aanpassen! Op basis van de publicaties die jij vindt kan een octrooigemachtigde wellicht bepalen of er kansen zijn om een sterk octrooi te krijgen. Maar kijk er dan niet raar van op als die octrooigemachtigde toch voorstelt dat hij zelf ook nog een onderzoek uitvoert. Je mag dan zelf bepalen of je dat dan wel of niet wilt doen. Daarnaast nog even een antwoord op Hans: ik geloof niet dat ík in de verdediging schiet. Waarom zou ik? Objectief advies weegt hier zwaarder dan eigen ego. Toch wil ik even op je reactie reageren. Een idee is geschikt om er een octrooiaanvraag op te baseren zodra het zich duidelijk genoeg in je hoofd heeft gevormd om het op te schrijven. Hoe zou iemand tenslotte een octrooiaanvraag op een kernreactor kunnen opstellen (ik noem maar wat) voordat de reactor is gebouwd? Zulks zal elke octrooigemachtigde wel duidelijk zijn, maar het moet uitvinders ook duidelijk zijn. Als een uitvinder inderdaad denkt (na zich op Higherlevel te hebben geörienteerd) dat zijn uitvinding eerst gemaakt moet worden om er octrooi op te kunnen aanvragen, vist 'ie in 9 van de 10 gevallen achter het net: dan zal de uitvinding niet meer nieuw zijn. Verder is het echt niet zo dat een eerste gesprek overal en altijd gratis is. Logisch, want het is wel iemand zijn tijd die je krijgt, waarin ook (betaald) werk had kunnen worden verricht. Maak hier dus de juiste keuze in wanneer je naar een octrooigemachtigde gaat. Wel kan dan al worden vastgesteld of je er überhaupt wel octrooi op kunt aanvragen. Er zal dan niet worden bepaald of het idee octrooieerbaar is, er is minimaal een nieuwheidsonderzoek nodig om daar een algemene indicatie van te krijgen. 100% zekerheid kun je inderdaad nooit geven. Een nieuwheidsonderzoek voor 1000 euro? Hmmm, dan moet ik mijn tarieven maar eens gaan bijstellen. :P In principe kan elke octrooigemachtigde elke uitvinding zodanig omschrijven dat de bescherming niet alleen zo breed mogelijk is, maar ook dat de bescherming juist is. Dat zijn twee verschillende dingen die elk erg belangrijk zijn. Meer ervaring levert vaak een betere gemachtigde, maar niet altijd een beter octrooi... En geloof me: niet elk octrooi is nietig te verklaren, niet op nieuwheids- en inventiviteitsbezwaren althans. Voorbeeld: richt ik mijn conclusies op een "bieropener" of een "bierflesopener"? Of misschien toch liever het bredere "flesopener", of zelfs "inrichting voor het verwijderen van een kroonkurk van een fles"? ;)
 13. Dat is niet juist. Elk technisch idee kun je middels een octrooi beschermen, mits het nieuw en inventief is. Ook moet je uitvinding een technisch effect verschaffen. Het doet er niet toe of je uitvinding zich nog in het ontwerpstadium bevindt of dat het totaal uitontwikkeld is. Als jij, Design Engineer, van je uitvinding al een prototype hebt gemaakt, ben je sowieso verder dan het "idee"-stadium. Dan is het voor een octrooigemachtigde eenvoudig om te bepalen of je er octrooi op kunt aanvragen. Een eerste gesprek met een octrooigemachtigde is gratis, dus wat weerhoudt je daarvan? Een iDepot geeft geen enkele bescherming tegen inbreukmakers en namaak. Je krijgt er geen uitsluitend recht mee. Echter, als je een iDepot onderdeel maakt van een geheimhoudingsverklaring, zal je er iets aan kunnen hebben. De ondertekenaar, je gesprekspartner, zal dan bevestigen dat je over dat idee met hem gesproken hebt. Maar dan nog biedt het geen zekerheid. Een auteursrecht gaat over het exacte product dat jij gemaakt hebt. Een kleine afwijking ten opzichte van jouw exacte ontwerp door een andere producent zorgt er dan al voor dat er geen inbreuk op jouw auteursrecht wordt gemaakt. Behalve bij echte inburgering, maar dat is hier niet het geval. Daar lijk je op het eerste gezicht dus ook niet zoveel aan te hebben. Voor een door een beëdigd octrooigemachtigde geschreven octrooi kun je gemiddeld rekenen op EUR 2000 tot 4000 ex BTW. Er zijn veel duurdere octrooibureaus, uiteraard, maar meer hoeft het niet te kosten. Daar heb je een Nederlands octrooi voor, met het prioriteitsrecht om binnen een jaar in het buitenland octrooibescherming aan te vragen. Wanneer je meteen buitenlandse bescherming wenst (soms is dat zeker aan te raden) kun je een internationale octrooiaanvraag indienen. Dan liggen de kosten wel (een stuk) hoger. Het is onjuist te denken dat er een "basisoctrooi" bestaat. Een octrooi is juist geschreven, waardoor je wel bescherming hebt, of een octrooi is slecht geschreven, waardoor je geen enkele bescherming hebt. Ik begrijp niet, maar dat kan liggen aan het feit dat het mijn beroep is, hoe iemand kan beweren dat je een basisbescherming kunt vragen met een simpel en goedkoop octrooi. Als het octrooi niet goed geschreven is, heb je er helaas helemaal niets aan en heb je je geld voor niets uitgegeven. Ik zou dus altijd goed nadenken hoe je je octroi wilt laten schrijven. Of het nu een paar honderd of een paar duizend euro is, het blijft geld dat je maar één maal kunt uitgeven. @ Design Engineer: Een model-bescherming kun je krijgen voor een product waarvan het onderscheidend element niet technisch van aard is, maar esthetisch. Voor een technische innovatie kun je octrooibescherming krijgen, voor een esthetische product, kun je een modelbescherming krijgen. Een octrooigemachtigde kan jou wel aangeven waar jou beschermingsvorm ligt. Succes met je beslissing!
 14. Het is volgens mij al eerder ter sprake gekomen in dit draadje, maar juist in dit draadje kan een beetje herhaling geen kwaad. De Octrooiraad oordeelt over de nieuwheid en inventiviteit van een uitvinding. Daartoe bekijken ze of een soortgelijke uitvinding al eerder is gepubliceerd. Wanneer zij oordelen dat de uitvinding nieuw en inventief is, wil dat niet zeggen dat de uitvinding ook werkt. Daar controleren zij niet op. Zoek maar eens willekeurig op, volkomen willekeurig, verbandingsmotoren en je zult verleende octrooien kunnen tegenkomen met technieken die het in de praktijk nooit gehaald hebben. Dat komt dan niet altijd omdat de uitvinding door de grote fabrikanten werd gedwarsboomd, maar bijvoorbeeld omdat de theorie niet in praktijk kon worden omgezet. Helaas gebeurt dat. En dan niet alleen bij verbrandingsmotoren maar ook in financiële markten, of internettoepassingen, of kaas maken, of wat dan ook. Complottheorieën zijn niet op hun plaats (en als ze dat wel waren, niet te bewijzen, wederom helaas). En dan nog iets: het Nederlands octrooi is verleend, maar dat wordt elk Nederlands octrooi tegenwoordig. Het nieuwheidsrapport was wel redelijk positief voor een aantal conclusies. Dat biedt perspectief als de techniek werkt, want dan heb je werkelijk iets om te beschermen.
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept