Jump to content

Financieel Breda

Super Senior
 • Content Count

  201
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

9

Personal info

Register

 • What age group do you belong to?
  31-35
 • You are primarily interested in:
  ondernemingsplannen
 • Which other websites about entrepreneurship and / or innovation do you visit regularly?
  Geef hier svp een aa

Company info

 • Location
  Breda
 • Phone number
  06-418 86 13
 • Branch
  Groothandel
 • Branch 2
  ICT/ automatisering
 • Branch 3
  Financiering & bankwezen
 • Website address
 1. Voorheen heb ik namens Unit4 een aantal accountantskantoren voorzien van XBRL/SBR koppelingen met banken, kvk en fiscus. Niet bepaald makkelijk om gerealiseerd te krijgen. Nog afgezien van kosten die met certificaten gepaard gaan. Net zit ik even te stoeien met fiscaal gemak. Ik moet zeggen als je met dit concept het 'gepiel' van verbinding laten maken met je server met software en digipoort kunt voorkomen, en het blijft net zo lekker werken dan het nu, intiutief gemakkelijk en snel je door de aangifte kunt heen klikken, dan zou ik daar misschien wel Eur. 75 per maand voor over hebben. Tenminste als de winstaangiftes en printen van fiscale jaarrekening daarbij ook inbegrepen zit. Overigens zie ik op de prijslijst dat het voor kleine administratiekantoren (of startende adviseurs) nog een paar tientjes goedkoper kan. Ik vind het geen onaardig concept wat ik nu zie. De enige keiharde eis die ik hierbij heb is: geen certificaten meer hoeven kopen, gegarandeerde registratie van ingediende aangiftes (i.r.t. uitstel/beconregeling). Ik ga me eens beraden of ik dit kan gaan gebruiken.
 2. U geeft het antwoord op uw vraag eigenlijk zelf al. VOF met wijziging winstverhouding gedurende de jaren "na overdracht". De economische realiteit is dat de huidige ondernemers graag een afkoopsom willen zien voor de toekomstige winsten die u na overname ten deel zullen vallen (als alles goed gaat), maar waarvoor uw vrienden hebben gezorgd in de opbouwfase van de onderneming. Indien er sprake zou zijn geweest van een huurpand dat uw vrienden aan u zouden gaan verhuren, nadat u de onderneming overnam, zou u en uw vrienden ook hebben kunnen besluiten om de huurprijs met een % van de 'bedongen goodwill' te verhogen.... Maar als ik moest kiezen, zou ik voor de geleidelijke overgang binnen vof gaan, en jaarlijks de winst-verdeling mondjesmaat wijzigen.
 3. Nee hoor, de sheet is in orde (al zijn er verfijningen mogelijk) en ik wens u oprecht gebruiksgenot van de sheet. En ja, uw redenering klopt.
 4. T.a.v. vermogen wordt naar eindbalans gekeken, t.a.v. personeel en omzet naar w&v gedurende het jaar. Verhangen klinkt op papier eenvoudig, maar in de praktijk gaat dat niet zomaar even. En heeft behoorlijk wat implicaties. Casus leent zich niet om op dit forum uit te werken vrees ik. Maar misschien heeft iemand wel een ander goed advies, intercompany levering van activa, sale- en leasebackconstructie? Doorbelasten van management-fee? Treffen van voorzieningen? Ik gooi maar wat balletjes op. Maar ik denk dat je toch niet aan de verplichte controle gaat ontkomen. Gaat het zo goed met de onderneming dan? En dat in deze tijd? Wat is er op tegen om de jaarrekening te laten controleren? Als het goed is, zouden de voorbereidingen al lang getroffen moeten zijn (interim-controle, zelfstandig balansonderzoek). Enfin, veel succes er mee gewenst.
 5. Dit wordt per vennootschap apart getoetst (let op, wel 2 jaar achtereenvolgens allebei de jaren voldoen aan 2 van de 3 criteria). Dan wordt gekeken welke (tussen)holding consolidatieplicht heeft (of het een groepshoofd is) en wordt de toets nogmaals op de jaarrekening(en) van de groepshoofden losgelaten. n.b. Bij consolidatie kun je niet zomaar alle balansposten optellen (omdat er onderlinge eliminaties van posten plaatsvinden) en mogelijk sommige deelnemingen wellicht zelfs een negatief vermogen kunnen hebben.
 6. Hoofdregel is volgens mij: indien 2 opeenvolgende jaren per einde boekjaar voldaan wordt aan 2 van de 3 criteria, dient er deskundigenonderzoek ingesteld te worden. Meestal zorgt de werkmaatschappij waar het meeste in gebeurt (personeel in dienst, waarde voorraad bezittingen, omzet) voor deze controleplicht. Daarom 'trekt' deze werkmaatschappij de holding erboven (mits consolidatieplicht en geen consolidatievrijstelling mogelijk is) vaak mee in de controle (hoeft echter niet per se). Omdat de holding soms belangen heeft in andere deelnemingen, moet bij controle van de geconsolideerde jaarrekening ook de jaarrekening van de andere deelneming eveneens in het onderzoek betrokken worden. Echter hangt e.e.a. af van feiten en omstandigheden en wijze van waardering of de belangen die onderling gehouden worden. Het is een misvatting dat de plicht tot consolidatie alleen wordt bepaald door grootte-criteria. De plicht tot consolidatie wordt (nog belangrijker) bepaald door het feit of de moeder een zgn. overheersende zeggenschap heeft op het beleid van de dochters. Meestal signaleert de huisaccountant tijdig of er sprake gaat worden van een aanstaande controleplicht. En er zitten wat haken en ogen aan het geheel, dat het beste beoordeeld kan worden door een deskundige die de ondernemingen 'kent'.
 7. Ik lees in art. 11 wet omzetbelasting geen vrijstelling voor deze dienst. Indien je de werkzaamheden verricht vanuit een onderneming die winst beoogt, dien je volgens mij 21% btw op de factuur in rekening te brengen, ook al is de 'klant' onderwijsinstelling vrijgesteld van btw. Maar vooraf overleg met de inspecteur kan nooit kwaad. En als de casus echt aan twijfel onderhevig is, en je hebt een btw-nummer, dan is het altijd raadzaam btw te factureren, omdat je daar zelf nooit armer/rijker van wordt. En ook raadzaam omdat andersom (dus primair geen btw in rekening brengen), achteraf altijd lastig te vorderen wordt van de 'klant' en je de kans kunt lopen zelf de btw uit eigen zak te moeten afdragen. Succes gewenst.
 8. Het is inderdaad zoals ik al dacht. Indien in cel D4 afschrijvingskosten zijn inbegrepen, dan dien je het bedrag aan afschrijvingskosten dat erin is inbegrepen, nog eens in cel D43 in te vullen, zodat de winst wordt gecorrigeerd voor de kosten die geen uitgaven zijn. Succes met de sheet gewenst!
 9. Ik begrijp echter nog altijd niet hoe het zit met kosten (investeringen) welke ik over meerde jaren afschrijf. Hebben deze nu invloed om mijn belastbare winst of niet? ANTWOORD: JA! Zo te horen komt de vraag voort uit een overzicht dat de cashflow (toe- of afname van de kas- en bankmiddelen) berekent. Dit zorgt mogelijk voor verwarring. De cashflow wordt namelijk indirect berekend door uit te gaan van de winst (voor belasting) en de winst te vermeerderen (te corrigeren) met de afschrijvingskosten (omdat dit geen uitgaven zijn).
 10. mijn ervaring met Qredits zijn best positief. Het is mogelijk gebleken voor een ondernemer die ik bijstond, een relatief klein krediet te krijgen zonder noemenswaardige zekerheden te moeten verstrekken. Hoe het afgelopen is met de ondernemer die het krediet gekregen heeft, weet ik eerlijk gezegd niet. Maar ik weet wel dat je bij Qredits voor een relatief klein bedrag (mits!) er een deugdelijk plan wordt overlegd, prima tot zaken gekomen kan worden. Kortom zou ik willen adviseren om toch met Qredits in gesprek te gaan.
 11. binnen de BV is er geen sprake meer van een FOR. Het inbrengen van een eenmanszaak (al dan niet geruisloos) in een BV doet veel 'spelregels' veranderen. Dus ik zie niet in waarom je vanuit de BV nog verplicht zou moeten zijn om je pensioenreserve te moeten afstorten.
 12. Persoonlijk denk ik niet dat op een B-locatie gemiddeld per dag 25 klanten langskomen om ieder Eur. 30 aan kado-artikelen te 'verspijkeren'. 25 betalende klanten op een dag is best een behoorlijk aantal. Dat zijn er 12 op een ochtend. en dus 3 op een uur tijd (gedurende elke dag dat de onderneming geopend is). Kortom denk ik dat je benaderingswijze wel correct is. Maar ik zou mijn keuze voor een huurpand laten afhangen van de huurtermijn en van de hoogte van de omzet die ik in dat huurpand zou kunnen behalen. Nogmaals: je benaderingswijze is prima, maar de haalbaarheid qua omzet en bezoekersaantal, zou ik meer nauwkeurig meten. Overigens zou ik geen geld investeren in onderzoeksrapporten als je dit (relatief eenvoudige onderzoek) zelf ook kan uitvoeren. succes
 13. ik zie geen toegevoegde waarde voor het in stand houden van de eenmanszaak naast een BV. Indien je winst uit de onderneming (afgezien van de ondernemingsvorm) hoger is dan (pakweg) Eur. 120K per jaar en de waarde van je bedrijfsmiddelen erg groot is (bedrag kan ik niet noemen), dan zou ik de BV ingaan. Kortom zou ik in dit geval de eenmanszaak uitschrijven bij de Kamer van Koophandel om de aangifteplicht voor de btw op naam van de eenmanszaak op te heffen, zodra je de BV bent ingegaan. Het heeft geen zin om er een BV op na te houden wanneer dit nuttig is, en ook tevens een eenmanszaak erbij te behouden.
 14. Om te beginnen vind ik uw samenvattend betoog over Stichting Videma bijzonder treffend. Uw samenvatting is op dit ogenblik bijzonder praktisch aangezien wij binnenkort een rolzitting tegemoet zien bij de Rechtbank. U geeft in uw samenvatting aan dat de Stichting geen inzage wil geven in haar geldstromen, wat echter niet terecht is. De Stichting heeft op de eigen website haar jaarrekening gepubliceerd. Daartoe behoren de kasstroomoverzichten over de jaren 2011 en 2012. Echter blijkt uit deze jaarrekening niet dat de stichting zich inzet namens derden en ben ik op basis van de jaarrekening van mening dat de stichting haar inkomende gelden gedurende het jaar 2012 met name aanwendt voor de uitgaven ter behoud van de stichting zelf en dus niet aanwendt voor de afdrachten van contributies van leden aan externe belanghebbenden, waar de stichting zich voor (lijkt) in te zetten. Gemiddeld komt er bij Videma ca Eur. 90K per jaar binnen. Per 1 januari 2013 moet de stichting nog steeds Eur. 11,5 mio afdragen. Dat betekent dat er onvoldoende binnenkomt bij de stichting (en er publiekelijk geen draagkracht voor de activiteiten bestaat) en dat gezien de banksaldi die er wel nog aanwezig zijn, geen actief beleid valt te bespeuren dat de stichting gelden aan derden bereid is te (willen) afdragen. En dus (naar mijn mening) actief is voor eigen belang. Videma_Jaarverslag_2012.pdf
 15. Wat denk je zelf? Mijn beeld is dat door personeelstekorten zogenaamde starterscontroles nauwelijks meer worden uitgevoerd. Ik krijg de indruk dat men nu vooral willekeurige steekproeven doet en daarnaast reageert op signalen uit het systeem. Een kennis van mij heeft een tijd terug ook controle gehad. In dat geval leek het signaal geweest te zijn dat de winst uit onderneming onvoldoende was om van rond te komen. Mijn kennis had destijds een wachtgeldregeling die aanvullende inkomsten gaf, maar die was blijkbaar (nog) niet bij de BD geregistreeerd. Maar hoe zit het bij jou? Vermoed jij dat de fiscus hier op een mogelijk signaal heeft gereageerd of denk je dat het zomaar een steekproef is? Nb. wil je hier alleen je nood klagen, dan zijn er tal van andere fora waar je je gram kwijt kunt.... Een enkele controle hoeft zeker niet kostendekkend te zijn, daar is het tenslotte een controle voor. Er hoeft echt niet bij iedereen die gecontroleerd wordt persee al bij voorbaat iets mis te zijn. Net als veel andere bezoekers van dit forum zie ik het nut en de noodzaak van belastingcontroles in. Stel je eens voor wat de belastingmoraal zou zijn als er nooit gecontroleerd zou worden... Volgens mij hanteren ze bij de belastingdienst een materialiteitsbegrip. Dat betekent dat ze zowel op basis van steekproeven ondernemingen controleren maar daarbij ook rekening houden met de mate waarin mogelijk fouten boven water komen, die meer opbrengsten binnenbrengen, dan de kosten van de controle met zich meebrengen. WAt ook best logisch is volgens mij.
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept