Jump to content

Pensioenadviseur

Junior
 • Content Count

  10
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0

Personal info

Register

 • What age group do you belong to?
  46-50
 • You are primarily interested in:
  ondernemen algemeen
 • Which other websites about entrepreneurship and / or innovation do you visit regularly?
  MKBServicedesk, FD

Company info

 • Location
  Utrecht

Vision

 • I'm looking for people who
  een netwerk hebben in het MKB
 1. Bij omzetting van PEB naar oudedagsverplichting (ODV) blijft de fiscale waarde gelijk per omzettingsdatum. Bij voortzetten als pensioen moet je jaarlijks op actuariële grondslagen waarderen, blijf je de dividendklem houden en blijft het verschil met de commerciële waarde groot (dat verschil zal met de huidige lage rente alleen maar groter worden). Ook blijft de BV een verplichting houden om tzt een levenslang ouderdomspensioen of (na overlijden) een levenslang partnerpensioen. Bij een ODV wordt er jaarlijks met het u-rendement opgerent. Het opgerente bedrag is dan wat op de balans komt te staan en dat is ook de verplichting die de BV heeft. Wel MOET het geld voor de ODV er tzt zijn. De regels daarvoor zijn veel strenger dan als je het als pensioen laat staan. Ook is van belang dat er bij omzetting naar ODV (of afkoop) er afspraken worden vastgelegd hoe de partner (indien aanwezig) wordt gecompenseerd en hoe de verdeling van de ODV zal plaatsvinden als er een echtscheiding plaatsvindt. Dit zijn belangrijke zaken die absoluut aandacht behoeven. Een zorgvuldige vastlegging van de afspraken zijn daarbij cruciaal! Mod edit: hl is niet bedoeld voor acquisitie. Mailadres verwijderd
 2. per 1-8-2014 ondersteunt Google het synchroniseren van Google-agenda en outlook-agenda niet meer. Wie heeft/kent een betrouwbaar alternatief of oplossing?
 3. Een pensioenregeling in Eigen Beheer dient op basis van actuariële grondslagen te worden gewaardeerd op de balans (zie besluit CPP2008-447M d.d 3-7-2008 van de belastingdienst in bijlage). Dat houdt in dat er rekening moet worden gehouden met rente en sterftekansen. Dus alleen oprenten van de pensioenreserve is niet voldoende. Een pensioentoezegging moet altijd vastgelegd zijn in een pensioenbrief die vervolgens in de aandeelhoudersvergadering ter goedkeuring dient te worden voorgelegd. Als DGA zul je in de praktijk alle aandelen in bezit hebben, dus is het een formele goedkeuring. In de pensioenbrief is vastgelegd wat de aanspraken zijn. Gaat het hier om een middel- of een eindloonregeling, dan zul je te maken krijgen met de actuariële berekening. De ervaring leert dat het merendeel een dergelijke regeling is. In de pensioenbrief zou ook vermeld moeten staan of het mogelijk is eerder (vervroegen) of later (uitstellen) met pensioen te gaan; ook zou hierin geregeld moeten zijn of het mogelijk is met deeltijdpensioen te gaan. Hierbij worden de bedrijfsactiviteiten niet beëindigd. Overigens dient voor lopende pensioentoezeggingen de pensioenrichtleeftijd per 1-1-2014 te worden gesteld op 67 jaar. Besluit_CPP2008-447M_waardering_3-7-2008.pdf
 4. Ik kan het daar alleen maar mee eens zijn. De belastingdienst wil gewoon van EB af. Jammer, hebben wij als adviseurs weer minder te adviseren ;)
 5. Waar het echt om gaat is dat je bij een verzekeraar/pensioenuitvoerder de zekerheid hebt dat je pensioen fiscaal in orde is. Bij Eigen Beheer is dat altijd maar de vraag, gezien de extra aandacht die de fiscus momenteel geeft aan Eigen Beheer. De zekerheid die je bij een verzekeraar "koopt", kost inderdaad geld. Het is de vraag of dat echt afweegt tegen de (met name fiscale) risico's van Eigen Beheer.
 6. Pensioenadvisering is ook een soort risicomanagement ;)
 7. De door de belastingdienst gepubliceerde goedgekeurde pensioenbrieven (recent zijn er weer nieuwe toegevoegd) gaan uit van een fiscaal maximaal pensioen. Dat wil niet zeggen dat dat de beste en meest gebruikelijke oplossing is. Ik noem een paar voorbeelden: - pensioenopbouw vindt plaats over een vast salaris en een variabel salaris; dit is bij een "normale" werknemer niet gebruikelijk - pensioenopbouw is gebaseerd op een eindloonregeling; ook dit is niet gebruikelijk gezien het feit dat nog maar ca. 2% van de werknemers een eindloonregeling heeft; bovendien zorgt dit ervoor dat de BV naar de toekomst toe zich met enorme pensioenverplichtingen opzadelt, waarvan het de grote vraag is of die in de toekomst nog wel betaalbaar zijn - Partnerpensioen: er moet wel een partner zijn, anders mag je hiervoor niet reserveren - er wordt een nabestaandenoverbruggingspensioen toegezegd; dit zadelt de BV op met nog hogere pensioenverplichtingen, terwijl die extra toezegging vaak niet nodig is - voortgezette pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid: als zich arbeidsongeschiktheid voordoet, dan heeft de BV de verplichting de pensioenopbouw te continueren (terwijl je hiervoer geen enkel fiscaal voordeel mee hebt); als het om blijvende invaliditeit gaat, dan bestaat er geen mogelijkheid om de BV te liquideren omdat deze nog een verplichting heeft - Arbeidsongeschiktheidspensioen: advies is niet toe te zeggen maar wel te verzekeren dmv een AOV; in de BV mag je hiervoor niet fiscaal reserveren, maar de premie voor de AOV is wel aftrekbaar Hierbij spelen nog een aantal problemen zoals: - echtscheiding: de DGA kan bij echtscheiding verplicht worden om het pensioen van de ex-partner af te storten - waardering van de pensioenverplichting dient volgens een ministerieel besluit uit 2008 volgens bepaalde regels plaats te vinden; hierdoor ontstaat er en enorm verschil tussen de fiscale waarde en de commerciële waarde - als de BV failliet gaat is de pensioenreserve ook weg En het belangrijkste gevaar is: de fiscus. Momenteel (voorjaar 2013) heeft de fiscus bijzondere aandacht voor de DGA met Eigen Beheer. Uiterste sanctie kan zijn dat de gehele pensioenaanspraak in één keer belast kan worden. Ook zullen pensioenbrieven voor 2014 moeten worden aangepast aan de nieuwe pensioenleeftijd 67 jaar. Indien dit niet gebeurt, dan is er sprake van bovenmatigheid en volgt de genoemde sanctie. Kortom: bezint eer ge aan Eigen Beheer begint! Het vak pensioenen is niet voor hobbyisten: de fiscale risico's zijn dermate groot dat hiervoor specialisten nodig zijn. Met harteijke groet, Jeroen Boers BPLA (pensioenspecialist uit Utrecht)
 8. Ben het niet eens met Norbert: een verzekerde lijfrente is juist wel transparant (dit is namelijk verankerd in de wet); helaas heeft de wetgever verzuimd deze transparantie voor bancaire lijfrentes ook wettelijk te regelen. Kort voorbeeldje uit de praktijk: Je geld op een deposito van 10 jaar zetten levert ca. 2,7% op (als het een beetje mee zit). De bank garandeert je dus dit rendement. Verder zijn er geen kosten (zegt de bank); althans, geen direct zichtbare kosten. Nu loop je naar deze zelfde bank en vraagt om een hypotheek met een 10 jaar vaste rente. As het een beetje mee zit, dan hoef je "maar" 5% rente te betalen. Maar de bank wil ook nog zekerheid dat jij je hypotheek aflost, dus vragen ze je huis als onderpand. Daarnaast eisen ze ook nog eens dat je minimaal een bedrag gaat aflossen en dat je een overlijdensrisicoverzekering afsluit. Kortom: je betaalt 2x zoveel rente als je bij deze zelfde bank zou ontvangen op een deposito en je moet allerlei zekerheden voor de bank regelen. De vraag is dan: waarom moet deze bank niet aan zijn klant uitleggen dat hij 2,3% rente pakt (in dit voorbeeld) en een verzekeraar wel? Dit is oneerlijke concurrentie tussen verzekeraars en banken. mod edit, onjuiste quote gefixt
 9. @Norbert Bakker Het systeem is vergelijkbaar met een lijfrenteverzekering (banksparen wordt ook wel lijfrentesparen genoemd), alleen dan zonder dat er een verzekering met alle bijbehorende (verborgen) kosten aan te pas komt. Banksparen biedt ten opzichte van de lijfrenteverzekering voordelen (transparantie, veel lagere kosten) maar ook nadelen, zoals geen premievrije opbouw bij arbeidsongeschiktheid en/of overlijden. mod edit, onjuiste quote gefixt
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept