Jump to content

ii

Senior
 • Content Count

  38
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0

Personal info

Register

 • What age group do you belong to?
  25-30
 • You are primarily interested in:
  ondernemen algemeen
 • Which other websites about entrepreneurship and / or innovation do you visit regularly?
  Geef hier svp een aa
 1. 11,5% van de vraagprijs zelf kunnen financieren is niet veel, maar maakt het geheel niet perse onmogelijk. Kan je iets meer vertellen over de waardering op 325.000? Wat zijn de verwachte vrije kasstromen, wat is de huidige vermogenskostenvoet? Als je rente en aflossing over 5-10 jaar met 88,5% van 325.000 berekent, maakt het bedrijf dan nog winst? En behoudt het een positieve kasstroom? Hoeveel blijft er over voor herinvesteringen in het bedrijf & opvang werkkapitaal? Los van ‘op afkoop kopen’ zoals je noemt, kan je de huidig eigenaar ook een achtergestelde lening laten verstrekken voor het gedeelte dat je niet zelf en met bankfinanciering kunt financieren. Zulks behoudens de resultaten van het bedrijf uiteraard.
 2. ii

  Verkoop webshop voorbereiden

  Je noemt enkel de omzet, wat meer relevant is zijn de kasstromen die het bedrijf (of de site) genereert. Zulks samen met de vermogenskostenvoet (zeg maar het risico) bepaalt volgens de theorieboekjes de waarde van je bedrijf. Wat tegenwoordig ook meespeelt is de financierbaarheid. Leuk als het bedrijf 4 keer meer waard is dan de beste koper kan financieren, maar verkopen lukt dan niet. Zoals TwaBla al zegt: “Jouw site / onderneming is voor sommige kopers meer waard dan anderen.”. Kasstromen en risico zijn eigenaarafhankelijk, vandaar dat waardes voor bedrijven per eigenaar verschillen. Als de site een hogere waarde in andere handen heeft (bijvoorbeeld omdat iemand anders er nog hogere kasstromen tegen een lager risico mee kan genereren), kan deze jou een prijs boven jouw waarde betalen (waardecreatie voor jou, je wordt immers enkel beter van een overname als je een bedrijf voor meer verkoopt dan het voor jou waard is), en kan de koper er zelf ook beter van worden (deze betaalt immers een prijs onder zijn waarde). Er zijn genoeg bedrijfsovernameadviseurs te vinden die je bij kunnen staan. Spreek bijvoorbeeld een fee af die gebaseerd is het verschil tussen de prijs en de waarde van je bedrijf. Reken maar dat een bedrijfsovernameadviseur dan gestimuleerd wordt een zo hoog mogelijke prijs te onderhandelen!
 3. Kwaliteit in de ogen van de afnemer is wanneer je product minimaal voldoet aan zijn verwachtingen. Het INK-model en het SERVQUAL-model komen bij mij als meest relevant naar boven. http://nl.wikipedia.org/wiki/INK-model http://nl.wikipedia.org/wiki/SERVQUAL-model Vooral het SERVQUAL-model is van toepassing op het vertalen van kwaliteit als verkoopargument naar de perceptie van de klant. Geen gap, dan is de klant het met je eens en voegt kwaliteit als verkoopargument waarde toe.
 4. Waarom SEO of Google Adwords? Waarom niet SEO en Google Adwords? Een goede seo verhoogt veelal de kwaliteitsscore van keywords in Google Adwords en verlaagt daarmee de kosten per klik. Synergievoordelen zijn vooral te behalen als je beide inzet.
 5. Lastige vraag waarop ik niet direct een sluitend antwoord weet. Zoals je meldt, het is vrij nieuwe materie waar niet heel veel bedrijven mee te maken hebben. De AFM kent een ondernemersloket dat telefonisch bereikbaar is. Hier kan je terecht voor vragen omtrent vergunningplicht in zowel Nederland als andere Europese landen. Soms geldt een Nederlandse vergunning direct als Europees paspoort. Mogelijk kan je het via deze hoek afdekken. Het Ondernemersloket is bereikbaar op werkdagen van 10.00 tot 17.00 uur, via telefoonnummer 0800 - 6800 680 (gratis).
 6. Betaling is geen voorwaarde voor eigendomsoverdracht. Met terughalen zonder dat dit consequenties kan hebben ben ik het niet eens.
 7. Ik ga uit van een overeenkomst volgens Nederlands recht. Dus een overeenkomst met je in Amerika gevestigde afnemer volgens Nederlands recht. Je AV voorzien in de mogelijkheid de incassokosten op de debiteur te verhalen. Hier is niets vreemds aan. Ook zonder deze melding in de AV mag dit. Wat niet mag is je debiteur meer factureren dan het maximum volgens de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten. Geen nood, er zijn zat incassobureaus die werken op basis van no cure no pay, zonder bij succes een gedeelte van de vordering in te houden. Dit is wat ik in mijn eerste post bedoelde.
 8. En daar sla je de plank mis. Incassokosten zijn bij no cure no pay veelal reeds gemaximaliseerd voor de debiteur. De debiteur mag geen kosten gefactureerd krijgen boven de maximale incassokosten volgens de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten. Als een no cure no pay-aanbieder dus succes heeft en reeds de maximale incassokosten aan de debiteur heeft gefactureerd + 25% van de uitstaande vordering van jou, dan mag jij deze 25% niet doorfactureren aan je debiteur. Deze is immers reeds aan een maximum gehouden. Deze 25% vormt dan verplicht verlies voor jou.
 9. Ja, dat begrijp ik. En dat impliceert wel kosten bij een behaald succes. En de hoogte van deze kosten verschilt per incassobureau hetgeen een aandachtspunt oplevert. Het risico van het werken volgens no cure no pay dient immers ook verdisconteerd te worden. Het kan de opdrachtgever zo 25% van de vordering van opdrachtgever kosten, wat als ongewenst ervaren kan worden. Deze dient dit gedeelte immers als verlies te boeken. Het is puur een aandachtspunt voor TS.
 10. Het pay-gedeelte van no cure no pay verschilt van incassobureau tot incassobureau. Soms betaalt de opdrachtgever niets bij succes en betaalt de debiteur alle kosten. In andere gevallen betaalt zowel de debiteur als de opdrachtgever bij succes, hetgeen negatiever voor de opdrachtgever is dan wanneer deze niets zou moeten betalen. TS heeft het over "liefst op basis van no cure no pay". Dit vormde voor mij aanleiding bovenstaande te meldden.
 11. Overigens betekent “no cure no pay” niet altijd wat cliënten verwachten. Verwacht hieromtrent is meestal dat de debiteur de kosten van het incassobureau gefactureerd krijgt. Soms houdt een incassobureau echter tevens een deel van de openstaande vordering in als succesfee. Je krijgt dan minder dan de uit handen gegeven vordering uitgekeerd, en moet een deel als verlies nemen. Bekijk daarom altijd de algemene voorwaarden van het incassobureau.
 12. De nieuwe regels hebben inderdaad een enorme impact. Voorheen was automatische incasso in sommige Europese landen geheel niet mogelijk. Deze landen gaan er op vooruit. In Nederland was het al jaren mogelijk, maar de nieuwe regels zorgen wel voor een beperking van de huidige mogelijkheden. Ik denk als gevolg van het standaardiseren, en niet zozeer om het minder aantrekkelijk te maken. Hoe je het wendt of keert, momenteel kan er van willekeurige rekeningen binnen het mandaat van de automatische incasso-overeenkomst afgeschreven worden. Rekeningnummer, naam incassant en bedrag is alles dat ingevuld moet worden in internet bankieren. Los van uitgebreide storneringsmogelijkheden neemt dit risico’s mee en maakt het fraudegevoelig. De nieuwe regels zijn een gegeven. Die kan je als ondernemer niet beïnvloeden. Rest dus opvolgen of alternatieven inzetten.
 13. Automatische incasso wordt een Europees product, hetgeen aanzienlijke veranderingen met de huidige status quo impliceert. Handtekening was al verplicht, ook al werd dit niet altijd opgevolgd (ook bij incasso-opdracht opgeven is het geen vereiste in internet bankieren), en wordt echt een strikte verplichting. Telefonische machtiging is vanaf 1 februari volgend jaar verleden tijd. Evenals machtiging via internet (al komt er mogelijk een digitale ondertekeningingsmogelijkheid met de muis of een e-mandate, maar dat is nog niet zeker). Klanten moeten machtigingsformulier opgestuurd krijgen en deze ondertekend terugsturen. Vervolgens moet opdrachtgever deze controleren (handmatig). Daarna moet klant 14 dagen voor het afschrijven genotificeerd worden van de aanstaande incasso. Gaat e.e.a. niet volgens de regels? Dan kan klant de 13 maanden daarna de betaling storneren.
 14. Een openstaande factuur is slechts 1 variabele. Wat reeds met debiteur gecommuniceerd is, het contract, eventuele voldane deelbetalingen e.d. zijn ook variabelen die bij een incassotraject horen. Je systeem moet hier rekening mee houden, anders is het niet volledig te benutten. Incassobureaus moeten ook met jouw systeem willen werken. Ik weet dan ook niet of je voor de makkelijkste optie moet gaan. Qua module is een webbased - goed beveiligde - applicatie voor invoer gegeven op jullie eigen server i.c.m. XML-functie voor migratie van de gegevens naar het incassobureau een goede optie. Wanneer een incassobureau de opdracht niet accepteert kan je eenvoudig migreren naar andere aanbieders. Ook zou je een soort offertesysteem kunnen maken op deze manier. De XML-functie kan je dan op userid-niveau beveiligen. Let uiteraard wel op privacyvoorwaarden. Incassobureaus gebruiken verschillende soorten softwarepakketten. Sommige zijn geschikt voor XML, andere niet. Eventueel zou je ook een front-endapplicatie kunnen maken zodat een incassobureau met een niet geschikt softwarepakket toch gebruik kan maken van je dienstverlening (tegen vergoeding van een additionele fee uiteraard).
 15. Aan het einde van de rit wil je waarschijnlijk je bedrijf verkopen. Hoe functioneert dit met jouw naam als bedrijfsnaam? In sommige sectoren levert dit geen problemen op, bij ander juist weer wel. Wat zijn precies je bedrijfsactiviteiten?
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept