Jump to content

JesperW

Junior
 • Content Count

  22
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  1

JesperW last won the day on December 15 2018

JesperW had the most liked content!

Community Reputation

1
 1. De dealer geeft aan dat fiscale bijtelling volgens hem niet nodig is. Met als reden dat niet wij maar hij de auto verstrekt. Wat ergens ook zo is. Aan de andere kant, dat doet hij wel omdat hij een auto mag leveren. Hoe kijkt de belastingdienst hier tegenaan? De medewerker wil uiteraard hetgeen de dealer zegt geloven en wil geen bijtelling. Wat kunnen de gevolgen zijn indien we de bijtelling niet inhouden? Zowel voor ons als de medewerker?
 2. Bovenstaande is gebaseerd op een administratie volgens het factuurstelsel (factuurdatum geeft BTW tijdvak aan). Indien de administratie is ingericht obv het kasstelsel geeft de bankdatum het BTW tijdvak aan. Van de site belastingdienst: Als u het kasstelsel toepast, berekent u de btw op basis van uw kas- en bankadministratie. U berekent de btw over de inkomsten die in het tijdvak waarover u aangifte doet, daadwerkelijk zijn bijgeboekt op uw bankrekening of ontvangen zijn in uw kas. BTW kasstelsel De meeste organisaties hanteren het factuurstelsel. Bij ZZP-ers komt het kasstelsel nog wel eens voor. Het kasstelsel moet wel consequent worden aangehouden.
 3. Hallo Forumleden, We hebben een nieuwe medewerker die een lease auto krijgt. Deze wordt over circa 3 maanden geleverd. Vanaf datum indiensttreding tot de leverdatum verstrekt de dealer als service een leenauto. We ontvangen hier geen factuur voor. Per welke datum moeten we de fiscale bijtelling voor privé gebruik verwerken? Datum indienst/ verstrekking leen auto of per datum levering lease auto/facturatie?
 4. dame en heer, hartelijk dank voor jullie reactie. Het doel is inderdaad zoals Steven aangeeft iets te voorkomen. Ik hoor het veel om mij heen. Op dit moment speelt het intern niet bij ons maar wat niet is kan komen. samenwerkingen gaan de eerste periode meestal goed omdat iedereen enthousiast is. Na verloop van tijd kan dat veranderen. Hoe verwerk je zo iets in een overeenkomst? Zijn daar algemene bepalingen voor? Moeten echt alle situaties uitgeschreven worden. Dat lijkt mij ondoenlijk. Als het uitschrijven is, welke veel voorkomende situaties zouden we moeten beschrijven? De genoemde voorbeelden ken ik toevallig door ervaring van iemand anders. Zelf bedenken wat er mis kan gaan is een lastige. Een doorslaggevende stem lijkt mij niet haalbaar en ook door mij niet gewenst. Is er iets te regelen in een soort van adviesrol oid?
 5. Ik ga voor verdere groei samenwerken met een tweetal andere gevestigde organisaties die naast het nieuwe samenwerkingsverband (nieuwe BV) ook nog een andere organisatie hebben. Nu vraag ik mij af wat ik contractueel kan/moet regelen voor mijzelf als persoon m.b.t. situaties als o.a. tegengestelde belangen / prioriteitstelling / besluitvorming. Het management team zal uit 3 personen bestaan. De besluitvorming op basis 2 van de 3 moeten het ermee eens zijn principe. Ikzelf ben de enige persoon die 100% focus zal hebben op het gezamenlijke. De andere 40% en 50% omdat ze er nog een organisatie naast hebben. Enkele dingen waar ik aan denk zijn bijvoorbeeld kosten doorbelastingen. De andere 2 kunnen er belang bij hebben om de eigen organisatie in te zetten en zo kosten door te belasten naar het gezamenlijk bedrijf terwijl ik nut en noodzaak niet zie (cash onttrekking). Of bij gelijktijdige “brand” / hectiek. Ik heb 100% focus en zal de brand bij het gezamenlijk bedrijf willen blussen. Zij mogelijk liever in de eigen organisatie. Met als gevolg dat ik alleen voor sta voor het bluswerk. Hoe voorkom ik (voor zover mogelijk) dat, indien andere niet in belang van het gezamenlijke bedrijf handelen, het door mij ingebrachte bedrijf/product mogelijk schade kan ondervinden of benadeeld wordt? Aan wat voor soort afspraken moet ik denken? Ook i.v.m. mogelijk persoonlijke imago schade voor mij als gevolg (ik ben het gezicht naar de buitenwereld en heb een jarenlange betrouwbare reputatie in het vakgebied).
 6. Hallo forumleden, Ik heb al heel wat artikelen gelezen maar kom er niet goed uit. Ik ga samenwerken met een andere organisatie en een investeerder en heb daarover een vraag. De samenwerkpartner (holding A) en ik (holding B) willen een nieuwe tussen holding (C) oprichten. Aandelenkapitaal 200 euro. A en B verkopen de werkmaatschappij WM 1 en WM 2 aan deze holding voor 60.000 euro (het eigen vermogen). De vordering wordt omgezet in agio. Na oprichting van de C volgt er een aandelen uitgifte aan de investeerder. Deze stort 100 euro aandelenkapitaal + 500.000 euro agio. Ze krijgen daarmee 33% van de aandelen. Moeten A of B hier fiscaal over afrekenen? We zullen niet de eerste zijn die met een investeerder gaat samenwerken. Ik kwam verschillende artikelen tegen over schenking. Is dat hier van toepassing? Zo ja is dat te voorkomen?
 7. Opnieuw dank Roel. Ik versta onder de AVA exact wat jij beschrijft. BV-B (hoe vreemd het ook klinkt) verward de rol van bestuur/management en aandeelhouder nogal eens met elkaar... Zo gaven ze aan strategische besluiten met 75% van de stemmen door de aandeelhouders te willen laten bepalen. Als strategisch besluit zien ze o.a. het besluit het sales team uit te breiden met 1 persoon. Dat zijn mijn inziens nou niet bepaald aandeelhoudersbesluiten... en al helemaal niet met 75%... Ja dat zou je inderdaad mogen verwachten. Vanwege het niet begrijpen van het onderscheid is het tegendeel helaas waar. Ter voorkoming dat we het iedere keer opnieuw moeten uitleggen met alle discussie er omheen (heel vermoeiend) wil ik in de aandeelhoudersovereenkomst een bepaling opnemen die de aangeeft dat iedere BV 1 persoon als vertegenwoordiging afvaardigt. De discussie zal hiermee niet volledig voorkomen kunnen worden maar dan is het in ieder geval vastgelegd dat niet alle bestuurders van BV-B de vergadering bijwonen. Het gaat in dit geval om zowel de AVA als eventuele tussentijdse vergaderingen. Zijn we er als we de clausule "Elke stemgerechtigde Aandeelhouder vaardigt één vertegenwoordiger af." opnemen? Kunnen we in de clausule ook de persoon noemen? Eigenlijk willen we alleen P1 aan tafel.
 8. Dank Roel. BV-A heeft 3 nu aandeelhouders (persoonlijke holdings). Na toetreding van BV-B in een verdeling van: 51% 10% 9% BV-B (5 bestuurders) zal op termijn mogelijk groeien naar 40% Waar we bang voor zijn, zijn eindeloze discussies omdat BV-B alle bestuurders naar de AVA stuurt terwijl ze het onderling niet eens zijn (zien we nu al gebeuren). De overige bestuurders van BV-B houden zich niet bezig met BV-A. Om die reden willen we ze eigenlijk ook niet aan tafel hebben. Indien we in afspraak maken dat elke BV in de AVA 1 persoon afvaardigt moeten we dan ook iets zeggen over dat deze persoon het mandaat moet hebben over BV-B?
 9. Hallo, Wij (BV-A) willen gaan samenwerken met een andere organisatie. Ze verwerven een belang van 30% via een participatiemaatschappij (BV-B). De participatiemaatschappij heeft meerdere bestuurders. 1 van die bestuurders (P1) zal toetreden tot het management van BV-A. We willen voorkomen dat we tijdens een aandeelhoudersvergadering alle bestuurders van BV-B aan tafel hebben. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we enkel P1 als vertegenwoordiger van BV-B aan tafel krijgen?
 10. Beste forumleden, In de concept statuten kom in onderstaande bepaling tegen. Ik heb al gezocht op het forum en op google. Het lijkt een standaard bepaling te zijn. Waarom moet de aanbieder akkoord gaan met inkopen door de BV? Het lijkt mij dat eerder de overige aandeelhouders hiermee akkoord moeten gaan. Zij zijn belanghebbende. Welk doel heeft het om akkoord te krijgen van de aanbieder? Mag deze clausule aangepast naar de instemming van de overige aandeelhouders? De aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen - hierna te noemen: “de aanbieder” - deelt aan het bestuur mede, welke aandelen hij wenst over te dragen. Deze mededeling geldt als een aanbod aan de mede-aandeelhouders tot koop van de aandelen. De vennootschap, voor zover houdster van aandelen in haar eigen kapitaal, is onder deze mede-aandeelhouders slechts begrepen, indien de aanbieder bij zijn aanbod heeft verklaard daarmee in te stemmen.
 11. Hallo, Onze auto die nu enkel prive wordt gebruikt wil ik ook zakelijk gaan rijden vanuit mijn BV (en netjes de fiscale bijtelling betalen). Het kenteken staat op naam van mijn partner. Moet het kenteken overgeschreven worden naar de BV of mag dat op naam van mijn partner blijven staan?
 12. We hebben en bevestiging voor 2014 en 2015 In 2014 hadden we geen resultaat. In 2015 wel. Terwijl de afspraak met de belastingdienst is geen salaris wegens geen resultaat. Ook al hebben we een bevestiging dat we geen salaris hoeven te betalen in 2015. Kun je daar dan ook op terugvallen als er wel resultaat is? En daarmee de 30.000 naar de reserves boeken? Ik kan me voorstellen dat de belastingdienst achteraf controleert. Anders geef je voor ieder jaar op geen resultaat en hoef jezelf nooit salaris te betalen. Zo simpel zal het niet werken (denk ik)
 13. We verwachten volgend jaar echt 10.000 aan resultaat. En dan rekenen we positief. Doorgroeien naar 100.000 is een meerjarenplan. De 30.000 van dit jaar is wel realistisch. Schriftelijke afspraak met de fiscus is gebruikelijk loon nihil wegens geen resultaat.
 14. Met onze BV verwachten we dit jaar de eerste winsten te realiseren. We verwachten dit jaar 30.000 en volgend jaar 10.000 aan resultaat. Tot op heden hebben we in overleg met de fiscus een salaris van 0 omdat er geen resultaten zijn. Het liefst willen we een zo groot mogelijk deel van het resultaat naar de algemene reserves boeken zodat we iets van een buffer bouwen. Maar we kunnen ons voostellen dat de fiscus op X moment vindt dat we ook salaris moeten gaan uitbetalen. Weet iemand hoe dat werkt? In hoeverre mogen we het gehele resultaat naar de algemene reserves boeken? Is dat op basis van een bedrag? Of percentage van het resultaat? Is dat bedrag aan een maximum gebonden? Wanneer is zo’n X moment dat we salaris moeten uitbetalen?

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept