Jump to content

Niek Sanders

Junior
 • Content Count

  14
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0

Personal info

 • Gender
  Male
 • Address
  Wislaan 46, Uden, 5406AD, Netherlands
 • First name
  Niek
 • Last name
  Sanders
 • Company or organization name
  TLS Administratie & Advies
 • Website address

Company info

 • Location
  Uden
 • Phone number
  06-40077724
 • Branch
  Groothandel
 • Branch 2
  Financiering & bankwezen
 • Branch 3
  30
 • Website address
 1. Allereerst moet de verkoop van 2e hands goederen behoren tot 1 van de bedrijfsactiviteiten. Dus niet incidenteel. Bij het toepassen van de margeregeling moet btw afgedragen worden over de winstmarge... voorbeeld: inkoop 100, verkoop 200 => winst 100 (inclusief btw), => €82, 64 excl btw dus btw afdragen 17,36. Op de factuur aan particulieren vermeld je geen btw, wel zou je kunnen vermelden dat de margeregeling van toepassing is. Men weet immers toch dat de aankoop een 2e hands product is. Bij verkoop aan ondernemers kun je (zoals Norbert aangeeft) het hoge tarief op de factuur vermelden, zij kunnen het als voorbelasting meenemen en jij moet het het afdragen.
 2. Er kan gewoon worden afgeschreven over het geïnvesteerde zakelijk deel, dus ook als je maar 75% meeneemt. Tevens kan er investeringsaftrek geclaimd worden als de totale investeringen over het jaar meer is dan €2.300.
 3. Per jaar moet je minimaal 1225 uur werken voor het bedrijf. Let op dat dit geldt per kalenderjaar, dus als je een bedrijf start midden in het jaar wordt dit niet herberekend, en moet je nog steeds de 1225 uur halen. Je moet meer dan 50% van je totale arbeidstijd besteden in het bedrijf. Dit is belangrijk als je naast het bedrijf ook in loondienst bent, om te voldoen aan het criterium moet je meer tijd aan het bedrijf besteden dan aan de baan in loondienst. Dus als je ook nog 39 uur per week besteedt aan je onderneming/bedrijf kun je de ondernemersfaciliteiten toepassen (zelfstandige aftrek/startersaftrek e.d.) Let wel op omdat dit naast het dienstverband is van 39 uur zal de fiscus er allert op zijn en dit mogelijk controleren als je aangeeft het urencriterium te halen. Zorg er dan voor dat je goed de uren geregisseerd hebt die je aan je onderneming besteedt Deze regel (50% criterium) geldt niet wanneer je in een van de 5 voorgaande jaren geen ondernemer was. Voor de KIA geldt dat je meer dan €2.300 hebt moeten investeren aan materiële vaste activa. Zie: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/inkomstenbelasting/verandering_inkomstenbelasting_vorige_jaren/veranderingen_2014/investeringsaftrek_2014/kleinschaligheidsinvesteringsaftrek_2014?projectid=521dd6ba-75a6-4401-8ae3-06c59bd73619 Ik begrijp uit je verhaal dat je ook een bedrijfspand hebt gekocht. Wellicht is het hier handig om, voor het bedrijfspand, een andere ondernemingsvorm/bedrijfsstructuur te kiezen. Dan heeft de toekomstige winst of verlies geen invloed op de belastingtarieven die gelden voor de IB.... Hierover moet je je goed laten informeren. Dit kan je veel (belasting)geld besparen!
 4. De laptop zou ik geheel zakelijk boeken en niets privé corrigeren. Het is immers niet aan te tonen welke waarde deze heeft voor het privé gebruik.... In dit geval zou ik een "oude" laptop/pc aanhouden (of bewaren) als privé eigendom zodat je kunt aangeven dat je ook nog een laptop/pc hebt voor privé doeleinden. Voordeel van geheel zakelijk is dat je (in 5 jaar) de laptop kunt afschrijven (ten laste kunt brengen van het resultaat) en het volledige btw bedrag terug kunt vragen.
 5. Ben het met Peter eens. Aanvulling: marktwaarde/verkoop laptop gelijk of lager is dan de boekwaarde is er geen stakingswinst op de activa. Zoals Marcel al aangaf, let op indien er de FOR is toegepast, dan is er wel een stakingswinst (-/- stakingsaftrek). Hier zijn weer diverse mogelijkheden om de FOR af te storten in een lijfrente/ pensioensparen product.
 6. De correctie van de afschrijving van afgelopen jaren heeft weinig zin (of toegevoegde waarden). Indien je het gaat corrigeren kost je dit per saldo meer geld (als de boekhouder dit moet doen).... In 2015 (aanschaf 2010) komt de auto toch in de boeken te staan voor de restwaarde. Ik zou dus in 2015 het restant (boekwaarde 31-12-2014 -/- restwaarde) ten laste van het resultaat laten vallen (afschrijvingskosten auto). De jaren dat je verlies hebt gehad, is als het goed is verrekend met de jaren dat je een positief inkomen had (verliesverrekening). Niet moeilijker doen dan nodig is! Uiteindelijk komt de belastingdienst niets tekort.
 7. In eerdere berichten op Higherlevel is ook al in een soortgelijke kwestie aan de orde gekomen. Zie: https://www.higherlevel.nl/forum/index.php?board=49;action=display;threadid=42738
 8. Ik ben het met Norbert eens. Een accountant is niet nodig. Wel is het raadzaam om iemand met verstand van zaken ernaar te laten kijken. Wellicht zijn er fiscaal nog meer mogelijkheden waardoor je minder inkomstenbelasting gaat betalen.... Dan is een boekhouder met fiscale kennis de juiste persoon.
 9. Waarom zou je deze goederen inbrengen in de onderneming... Indien je de goederen verkoopt (met winst) moet hier belasting over betaald worden! Ook dient er rekening gehouden te worden met de specifieke kennis van de ondernemer. Als destijds de goederen privé zijn gekocht met als doel enige tijd later met winst te verkopen dan kan de fiscus deze handeling zakelijk zien... Als de aankoop bijvoorbeeld was voordat de onderneming is begonnen met het verhandelen/verkopen van die goederen zal het geen probleem zijn. Ook als de goederen voor privé gebruik zijn geweest (dus niet in de onderneming aanwezig). Als de goederen met verlies worden verkocht (dus privé bevoordeeld) is het ook weer de vraag of het zakelijk was... Het antwoord is afhankelijk van een heel aantal factoren... wellicht kunt u iets specifieker zijn in uw casus.
 10. Kijk voor het stappenplan op: http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/diensten_in_en_uit_het_buitenland/ De gehele factuur die je moet versturen is Btw verlegd (gewerkte uren en onkosten). Let wel op: Iedere ZZP’er of zelfstandige die tijdelijk in België een zelfstandige activiteit gaat uitvoeren, maar niet in België woonachtig is dient zich te registeren bij Limosa. Dit is een nieuwe wet in België (sinds 1 april 2007). Met Limosa wil de Belgische overheid een beter kader scheppen voor de correcte tewerkstelling van buitenlandse werkkrachten in België. Daarbij wordt bijzondere aandacht geschonken aan hun rechten en arbeidsvoorwaarden.
 11. De aantal (gewerkte) uren i.v.m. het urencriterium (1.225 uur) moet aannemelijk gemaakt worden. Je hoeft niet ieder uur op papier bij te houden.... Als je gemiddeld 25 uur per week tijd besteed aan de onderneming kom je al aan het urencriterium... Tevens moet je meer uren besteden aan de onderneming dan aan andere werkzaamheden (bijv. loondienst) Bij twijfel/controle is het wel raadzaam om de uren op papier te hebben. ps.1 De 1.225 uur mag niet herrekend worden naar de aantal maanden vanaf start van de onderneming ps.2 Voor startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid geldt een verlaagd urencriterium (800 uur).
 12. Hallo Ben Tuinenburg, U heeft de cases goed verwoord, het is een hele happening om een onderneming over te nemen/voort te zetten. De waarde (goodwill) van de onderneming kan inderdaad door formules bepaald worden. De hoofdregel is de waarde economisch verkeer (WEV), dus wat een derde ervoor zal geven. Laat een taxateur in uw branche ernaar kijken en zonodig een taxateur van de belastingdienst.... In verband met de economische crisis kan de waarde "laag" blijven doordat een overname altijd een risico met zich meebrengt. Hier moet ook goed gekeken worden naar de cijfers voor zowel moeder als kinderen en aangezien het een familiebedrijf is, moet deze toch levensvatbaar blijven voor de volgende generatie(s) De Holdingstructuur is een makkelijke en veelvoorkomende manier om een familiebedrijf voort te zetten. Voor de overdracht/schenking van de aandelen van moeder zitten wel een aantal eisen en voorwaarden aan vast, kijk hiervoor op de volgen website. http://www.bedrijfsopvolging.nl/kennisbank/schenken-aandelen-aan-kinderen/ Veel succes ermee!
 13. Hallo Niels, Dat is balen. De naheffingsaanslag zal na het indienen van de aangifte over dat tijdvak verminderd worden en uw ingediende aangifte zal gevolgd worden. Voor het op tijd doen van de aangifte omzetbelasting en loonheffingen geldt een coulancetermijn van 7 kalenderdagen na de uiterste aangiftedatum. Als uw aangifte binnen deze termijn bij de belastingdienst binnen is, krijgt u geen boete. Als de aangifte later of helemaal niet bij de belastingdienst binnenkomt, is dat een aangifteverzuim en krijgt u een boete van € 61. Voor de boete kunt u een briefje schrijven naar de belastingdienst om deze te laten verminderen naar nihil. Hierbij dient wel een goede reden voor opgegeven te worden. Niet geprobeerd is altijd mis....
 14. Niek Sanders

  Ontslagpremie

  Hallo rsi, De ontslagpremie mag in delen verloond worden mits de ex-werknemer hiermee akkoord gaat. De vergoeding is uitlijk op de laatste dag van het dienstverband verschuldigd (en opeisbaar). Hiervan kan dus afgeweken worden als beide partijen hiermee akkoord zijn. Let wel op als de werkgever een slechte financiële positie heeft en failliet gaat voordat de ontslagvergoeding is uitbetaald heeft die ex-werknemer pech en kan achteraan sluiten in het rijtje schuldeisers.... Hopende je hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept