Ga naar inhoud
 • 0

Mondelinge overeenkomst overledene

Newbee     4 0

Sinds een paar weken help ik een vriend van mij met het oplossen van allemaal problemen met een webshop. De online winkel is vroeger van zijn dochter geweest, maar die is een jaar geleden overleden. Die vriend van mij heeft de winkel officieel overgenomen, omdat haar beste vriendin de winkel graag verder wilde draaien. Hij was eigenaar, en zij regelde alles zeg maar. Alleen heeft die vriendin er in een jaar tijd een ontzettende bende van gemaakt, en nu zit hij met de rommel.

 

Ik heb 2 vragen:

 

1. Kunnen we haar nog voor iets aansprakelijk stellen?

 

2. We worden continue en op een vervelende manier gemaild en gebeld door iemand die voor de 1e eigenaresse de website, het logo en nog diverse andere uitingen heeft ontworpen. Hij claimt dat ze de afspraak hadden dat hij alle rechten van alles zou houden, en zij alleen het gebruik zou betalen. Hij kan dit alleen op geen manier bewijzen. Nu wil hij € 3500,- van ons hebben, omdat we de site en het logo e.d. al een jaar gebruiken, en dat willen blijven doen. Hij drijgt steeds met 'verdere juridische maatregelen', maar die zijn tot zover uitgebleven. Ik heb het gevoel dat hij probeert om er nog even wat geld uit te slepen, omdat wij de afspraken toch niet weten, het is een mondelinge afspraak geweest.

 

Mijn vraag: bij overleiden van de eigenaar van een bedrijf, gaan dan de mondelinge afspraken dan per definitie over naar de volgende eigenaar? Ook als er op geen manier (behalve het woord van de ander) achterhaalt kan worden wat de afspraken waren?

 

Ik hoop dat u mij kunt helpen.

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

16 antwoorden op deze vraag

 • 0
Legend     2,4k 117

1. Kunnen we haar nog voor iets aansprakelijk stellen?

 

Ik weet het niet, maar ik vermoed dat een jurist hiervoor veel meer zou moeten weten over hóe de overname is geregeld en wat haar allemaal verweten kan worden.

 

Hij claimt dat ze de afspraak hadden dat hij alle rechten van alles zou houden, en zij alleen het gebruik zou betalen. Hij kan dit alleen op geen manier bewijzen.

 

Maar als het hier gaat om een bureau of zelfstandige (dus niet in loondienst) dan is het andersom: de rechten berusten op grond van de auteurswet bij hem en jullie zouden bewijs moeten hebben dat er rechten zijn overgedragen.

 

Normaal is dat dat geregeld wordt in een contract/licentie, of via algemene voorwaarden. Verder kan van belang zijn wat er op de oorspronkelijke factuur stond. Zoek die stukken even op in de administratie.

 

Aan de andere kant, als er niets geregeld is, dan mag de koper volgens mij aannemen dat hij de rechten heeft voor het normaal gebruik zoals dat ten tijde van het aangaan van de overeenkomst zou plaatsvinden.

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     5k 325

1. Kunnen we haar nog voor iets aansprakelijk stellen?

 

Ik weet het niet, maar ik vermoed dat een jurist hiervoor veel meer zou moeten weten over hóe de overname is geregeld en wat haar allemaal verweten kan worden.

 

 

Ik maak uit het verhaal een beetje op dat de vriendin dit min of meer als hobby deed, en dat de vriend de feitelijke eigenaar is.

Cru gezged had in dat geval beter op zijn winkel moeten passen omdat hij wettelijk volledig aansprakelijk is voor al het handelen dat binnen zijn onderneming plaatsvind.

Link naar reactie
 • 0
Newbee     4 0

Dat is ook een beetje het punt... Normaal gesproken laat je het natuurlijk niet zover komen, maar die vriendin hielp zijn dochter al jaren met de winkel en 'wist precies hoe het moest'. Nu heeft zijn dochter zelfmoord gepleegd en als gevolg daarvan was het hele gezin een jaar flink van de kaart (logisch) met de nodige problemen. Daarom heeft hij eigenlijk niet opgelet wat die vriendin allemaal aan het doen was, wat je normaal natuurlijk wel doet.

 

Maar weet iemand of een mondelinge afspraak bindend is voor het bedrijf of dat dat op die persoon is? Het probleem is dat wij er niet bij zijn geweest, en wel een factuur hebben liggen van 'bouw van de site', die ook betaald is. In mijn ogen zou dat zeggen dat de site e.d. van ons is...

Link naar reactie
 • 0
Legend     2,4k 117
een factuur hebben liggen van 'bouw van de site', die ook betaald is. In mijn ogen zou dat zeggen dat de site e.d. van ons is...

 

Nee hoor, dat is helemaal niet vanzelfsprekend. Denk maar aan een doos met Microsoft Office die je gekocht en betaald hebt. De auteursrechten op de Office-software liggen toch echt bij Microsoft. Het enige dat je hebt gekregen is de materialen en een bepaald gebruiksrecht.

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     5k 325

Om te beginnen heb ik je gebruikersnaam even gewijzigd.

Ik denk niet dat je zit te wachten op Google die je straks wel erg vindbaar maakt.

 

 

Maar weet iemand of een mondelinge afspraak bindend is voor het bedrijf of dat dat op die persoon is? Het probleem is dat wij er niet bij zijn geweest, en wel een factuur hebben liggen van 'bouw van de site', die ook betaald is. In mijn ogen zou dat zeggen dat de site e.d. van ons is...

 

Maar goed, mede dankzij Google vond ik de volgende voorwaarden op de site van deze "boefjes"

 

Om te beginnen deze zin;

 

M******ape staat voor:

 

* een hoogwaardig eindresultaat tegen een aantrekkelijke prijs

* ruime ervaring en expertise

* flexibiliteit

* klantvriendelijkheid

 

En verder dit verhaal

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

 

1. M******ape behoudt het eigendom van alle door haar aan opdrachtgever geleverde zaken, waaronder inbegrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, etc., totdat al haar vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.

 

2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

 

3. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal en zal de polissen van deze verzekeringen op diens eerste verzoek aan Mediascape ter inzage geven.

 

4. Door M******ape geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

 

5. M******ape is ten alle tijde gerechtigd zonder tussenkomst van de Rechter alle aan opdrachtgever afgeleverde en zich daar bevindende doch Me*******ape nog in eigendom toebehorende goederen terug te nemen.

 

Ik ben geen jurist maar als de rekeningen zijn betaald, dan sta het je volgens deze leveringsvoorwaarden vrij om de boel door te verkopen en in dit geval door overlijden dus overgedragen aan de familie. Ik heb er een screenshot van dus mochten ze ineens de boel veranderen.

 

Ik hoop trouwens dat ik goed gegokt heb mbt de sitebouwer. ;)

Link naar reactie
 • 0
Legend     3,2k 1 284

Auteursrecht rust bij creatie van iets automatisch bij de maker. Dit blijft het geval totdat de maker het expliciet schriftelijk overdraagt.

(zie ook www.auteursrecht.nl)

 

Heb je geprobeerd de situatie aan diegene uit te leggen en om begrip te vragen?

 

Er is overigens wel een verschil in gebruik en het recht tot aanpassen; hoogstwaarschijnlijk is de overeenkomst geweest voor 'ruim gebruik' en waarschijnlijk doen jullie dat nog steeds- tenzij jullie zelf aanpassingen aan het ontwerp doen. In dat geval schenden jullie zijn auteursrecht en staat hij sterk. Als dat niet het geval is doen jullie niks wat hij jullie in rekening zou kunnen brengen.

 

Dus:

-Hebben jullie iets aan het ontwerp veranderd dan heb je het auteursrecht geschonden.

-Hebben jullie verder niets anders gedaan dan doorgaan met het gebruik dan is de claim van de ontwerper vreemd.

 

Als de claim van de ontwerper niet duidelijk is, vraag dan even om opheldering.

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     5k 325

Tecnico, Je hebt goed gezocht en goed gevonden :) de site ontwerper klopt inderdaad.

 

 

Huhum, ik heb de boel even een beetje doorgespit, was ik snel mee klaar.

 

Op de site van de bouwer staat het volgende in de afdeling portfolio.

 

Ons andere zuster-bedrijf E*ICA darkwear is een van de grootste winkels gespecialiseerd in de verkoop van underground kleding, schoeisel en aanverwante artikelen. Ook voor E*ica heeft M****cape een internationaal-georienteerde, e-commerce site ontwikkeld waarbij gebruiks-gemak wederom voorop stond.

 

En dan nemen de dingen wel een beetje rare wending.

De site van Gotika is dus de oorspronkelijke site gemaakt in opdracht van de overledene.

De andere site is .... tja .........Ik denk dat de beelden voor zich spreken.

 

gotikaae9.jpg

 

wbmgotikavk9.jpg

 

 

De site van een zusterbedrijf van M****cape.

Zoek de verschillen. :-\

 

edicapo6.jpg

 

wbmedicagr4.jpg

Link naar reactie
 • 0
Newbee     4 0

Beetje jammer dit... ik ben hier pas net mee bezig en had dat nog niet eens gezien! Ben een beetje klaar met die jongen...

 

En dan is het stukje "...e-commerce site ontwikkeld waarbij gebruiks-gemak wederom voorop stond" ook heel mooi.

 

Het systeem dat achter de site zit is OS Commerce, en dat is gratis en voor iedereen te downloaden. Wat nou ontwikkeld?

 

 

Thanx voor het gebruik van jouw zoektalenten!

Link naar reactie
 • 0
Newbee     1 0

2. We worden continue en op een vervelende manier gemaild en gebeld door iemand die voor de 1e eigenaresse de website, het logo en nog diverse andere uitingen heeft ontworpen. Hij claimt dat ze de afspraak hadden dat hij alle rechten van alles zou houden, en zij alleen het gebruik zou betalen. Hij kan dit alleen op geen manier bewijzen. Nu wil hij € 3500,- van ons hebben, omdat we de site en het logo e.d. al een jaar gebruiken, en dat willen blijven doen. Hij drijgt steeds met 'verdere juridische maatregelen', maar die zijn tot zover uitgebleven.

 

Hoezo ZIJN rechten? Volgens mij heeft deze meneer dat logo helemaal niet zelf ontworpen en probeert er gewoon een slaatje uit te slaan. Na wat speurwerk op internet ben ik bij de Engelse tekenaar van de logo's van notabene beide webshops uitgekomen: http://www.snugbat.co.uk.

 

Dit is dan wel weer grappig: http://www.snugbat.co.uk/data/galpix/Artwork/Commissions/Gotika/Mascot4.jpg.

(Let vooral op de mapnamen in de URL, en kijk dan voor welk doel de tekening nu wordt gebruikt).

Link naar reactie
 • 0
Legend     557 26

Om nog terug te komen op het begin: bij overname bedrijf en de mogelijkheid een voorganger aansprakelijk te stellen speelt kan de kwestie spelen van dwaling (waardoor een koopcontract vernietigd kan worden) (Indien er een contract zou zijn, zou er ook nog sprake kunnen zijn van wanprestatie omdat bepaalde garanties niet worden nagekomen). De koper heeft een onderzoeksplicht naar hetgeen zich in de onderneming die hij koopt bevindt en de verkoper heeft een mededelingsplicht. Op die termen kan je veel vinden. Als je als koper geen of te weinig onderzoek hebt gedaan, kan je weinig verhaal halen.


Ondernemingsrecht, ICT-recht, Privacyrecht, Arbeidsrecht

Juridische info: Samenwerkingsovereenkomst niet nodig, wij kennen elkaar goed

Link naar reactie
 • 0
Senior     80 10

google blijft een apart iets...

 

als je gotika ingeeft dan kom je op de site van internetoplichting uit.

 

Ik heb beide kanten uitvoerig gelezen en zie dat we hier mediascape afmaken en daar wordt gotika(de vader en linda) afgemaakt.

 

Mijn mond viel letterlijk open op die site, hoe onbeschoft mensen worden als het op geld aankomt. Naief van mijn kant misschien?? Ik gooi het zelf op respect hebben voor andere mensen.

 

JA, mensen hebben dingen gekocht en hebben lang moeten wachten op refunds of spullen.

JA, het is een zooitje geworden(afgaande op alle voorbeelden daar)

 

Maar om mensen die zo'n persoonlijk drama( kind verliezen) doorgemaakt hebben, zo af te branden gaat mijn voorstellingsvermogen gewoon te boven. Alle persoonlijke info gooien ze voor het gemak er ook even bij op de site. Achteraf gezien hadden de vader en vriendin, Laura beter op een andere manier kunnen eren dan het doorzetten van haar webshop.. Maar ja achteraf...

 

Voor wat de discussie hier betreft: kijk eens of Mediascape bereid is een streep eronder te zetten, als jullie een streep onder Gotika zetten? Ik kan mij niet voorstellen dat zij dit soort naamsbekendheid 3500 euro waard vinden.

 

Succes in elk geval

 

 

 

 

 

 

 

 

Link naar reactie
 • 0
Super Senior     229 57

Gezien het feit dat er hier over ons gediscussieerd wordt wil ik graag enige zaken toelichten.

 

Om mee te beginnen: snugbat designs is verantwoordelijk geweest voor de karakters die ontworpen zijn. Te weten, de poppetjes op de gotika homepage. Het copyright van deze karakters ligt bij de artiest in kwestie, Linda Smith. Het gebruiksrecht van het fetish dametje ligt bij mij, verleend door de copyright houdster.

 

Het ontwerp van de overige grafische zaken is van mijn hand. En daar heb ik dus het auteursrecht op.

 

mevrouw underground heeft blijkbaar onze email wisseling niet helemaal goed gelezen. Nergens wordt beweerd dat Laura (de overleden eigenaresse) betaalde voor gebruik. Er is nooit betaald voor wat dan ook. Laura en ik zijn jarenlang goed bevriend geweest en hadden over het gebruik van de site afspraken gemaakt

 

Tevens geeft zij dingen aan die pertinent onwaar zijn, zoals de opmerking dat ik continue op een vervelende manier email en bel. Ik heb haar middels 1 email in kennis gesteld van het feit dat we juridische stappen van plan waren te ondernemen als er niet voor het eerst een normale reactie van hun kant zou komen over deze kwestie. Daarop kwamen vragen van haar en die heb ik beantwoord. Vervolgens zou ze hierop terug komen en dat is nooit meer gebeurd.

 

Om de zaak nog wat verder toe te lichten: Ik heb in juni 2006 aan zowel gotika als haar vader persoonlijk middels een email kenbaar gemaakt dat de afspraken omtrent het gebruik van het ontwerp met Laura niet automatisch voor hen golden en we hierover nieuwe afspraken moesten maken. Ik heb toen tevens verboden in de tussentijd zonder toestemming mijn intellectuele eigendommen te gebruiken.

 

Gotika heeft hier niet op gereageerd, van der Zalm ook niet. Later heb ik hem 1x op gebeld over de kwestie en toen beloofde hij er later op terug te komen. Op dat moment speelden er prive zaken bij deze meneer en ik heb natuurlijk begrip getoond.

 

Dit was het laatste dat ik ooit van ze gehoord heb. Overigens heb ik mevrouw underground een kopie van deze en een latere herinnering mail toegezonden.

 

Gezien het feit dat men toch het ontwerp bleef gebruiken heb ik maanden later een factuur gestuurd voor deze zaken. Met toelichting. En daarop weer een betalingsherinnering.

 

Overigens wil ik wel heel duidelijk maken dat als een factuur voldaan is het eigendom bij ons inderdaad naar de klant overgedragen bij wordt. Dit staat, zoals gequote in onze algemene voorwaarden.

 

Als gotika de rekening had voldaan was er ook helemaal geen kwestie geweest.

 

Echter, ondanks wat underground beweert, hebben wij nooit enige betaling ontvangen voor deze factuur. Ik raad haar dus aan de administratie eens nauwkeurig door te lopen om dit na te gaan.

 

Met betrekking dat oscommerce gebeuren, dit is inderdaad een open source pakket. Ik heb gotika hier zelf ook op gewezen enige weken terug.

 

De rekening is gebaseerd op een bedrag wat ik voor Laura destijds becijferd heb. Dit weten de mensen achter gotika ook. En de rekening is gebaseerd op het ontwerp en bouw van de site (voorportaal),logo en overige vormgeving die door gotika wordt gebruikt. Alsmede voor de aanpassingen aan oscommerce en het schrijven van de teksten. Natuurlijk niet voor het gebruik van het pakket.

 

Toen gotika op de site aangaf er met ingang van 28-2-2007 mee te stoppen besloten wij ook de zaak verder te laten rusten.

 

Echter, wat blijkt, men opent de winkel vervolgens weer een maand later om de voorraden te verkopen. En kondigt op een forum aan de winkel daarna te willen verkopen.

 

Ik heb toen heel simpel de keus neer gelegd: of het ontwerp verwijderen of de rekening voldoen. Waarbij de voorkeur uitgaat naar het verwijderen van het ontwerp.

 

Voor de rest mag gotika doen wat ze doen maar ik wens niet dat mijn ontwerp gebruikt wordt. En zo ja, dan wil ik daar financiele genoegdoening voor hebben. Me dunkt dat dit geen onredelijke eis is. underground gaf hierop aan dat we er wel uit zouden komen maar vervolgens werd het heel stil.

 

Ik heb doorlopend aangegeven hier op een nette manier uit te willen komen. Ik probeer gotika niet uit de lucht te krijgen of wat ook. Ik wens alleen dat mijn rechten gerespecteerd worden en beroep me verder niet op mondelinge afspraken.

 

Voldoet gotika haar factuur inderdaad is de kous af, verwijderen ze de lijst met genoemde elementen (reeds enige weken geleden gestuurd) dan is alles ook in orde.

 

Verder heb ik geen zaak met deze mensen.


Mediascape - Hét adres voor betaalbare huisstijlen, reclame en websites.

We heten u van harte welkom op: www.mediascape.nl

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Verberg sidebar
 • Wie is er online?
  4 leden, 175 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.