Ga naar inhoud
 • 0

Kilometervergoeding en toch BTW over aangekochte brandstof kunnen terugvorderen?

Gisteren hoorde ik een verhaal dat mij erg vreemd leek. Een collega ondernemer heeft van zijn adviseur het advies gekregen om zijn brandstofbonnetjes te bewaren omdat hij de BTW terug zou kunnen vorderen. Deze persoon rijdt echter in zijn prive auto en krijgt van de opdrachtgever € 0,28 per kilometer.

 

Ik heb altijd gedacht dat indien je een kilometervergoeding krijgt danwel jezelf € 0.19 per zakelijk gereden km vergoed, je niet ook nog de kosten voor brandstof cq de BTW hierover zou kunnen terugvorderen. Immers; je hebt al een vergoeding en het is toch onmogelijk om te bepalen of die getankte liters voor zakelijk danwel prive gebruik zijn.

 

Als bovenstaande wel mag dan ben ik opeens een blij persoon, dan kan ik nog BTW terugvorderen over 2006,2007 en 2008 over brandstof aangeschaf voor ca. 190.000km!!!

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

18 antwoorden op deze vraag

 • 0

dat lijkt te fantastisch voor woorden! ;D Net meteen gebeld met het accountants kantoor waar ik bij zit en m'n contactpersoon zei direct dat het volgens hem niet kan. Hem aangegeven dat een en ander op de site van de belastingdienst staat en nu gaat erin duiken. pfff, als dit klopt is het wel een beetje jammer dat ze me dit niet hebben verteld. Ik heb de afgelopen 3 jaren voor zeker € 12000,- aan brandstof uitgegeven en ca. € 5000,- aan onderhoud. BTW is dan ca. € 3230 en daar 75% van is € 2422,50!!! Deze meevaller zou mij juist nu extra goed uitkomen. Ik ben zo'n icesavespaarder die momenteel ietsje minder happy ben.... :-\

 

Al vraag ik me nu wel af of ik dit nog kan terugkrijgen, m'n aangiftes voor 2006 en 2007 zijn immers allang ingediend.... :(

Link naar reactie
 • 0

je zal bezwaar moeten maken tegen je eigen aangiften en het extra bedrag aan voorbelasting daarin moeten vermelden per jaar. Je krijgt dan een beschikking van de belastingdienst. Daarin zal waarschijnlijk staan dat je "niet ontvankelijk" in je bezwaar bent omdat je te laat bent, maar de Belastingdienst zal tot maximaal 5 jaar terug ambtshalve het e.e.a. toch moeten beoordelen. Je kan alleen geen bezwaar maken als je verzoek wordt afgewezen.

 

Atlas Administratieservice

http://www.atlas-administratieservice.nl

Link naar reactie
 • 0

thanx, dat is duidelijk. Als je verzoek wordt afgewezen kun je geen bezwaar meer maken; dat kunnen ze toch niet zomaar doen neem ik aan? Of kunnen ze besluiten dat ik me dat toch wat eerder had moeten realiseren? Ik kan er vast vanuit gaan dat ze het netjes zullen doen en, zoals je zegt, zich houden aan de verplichting om aangiftes van maximaal 5 jaar oud nogmaals te beoordelen.

 

Ik blijf toch met een vreemd gevoel zitten over het accountantskantoor waar ik bij zit, dit klinkt als een vrij normale regeling waarvan je mag verwachten dat zij ervan op de hoogte zijn en mij erover informeren....

 

 

Link naar reactie
 • 1

Er is een wettelijke termijn waarbinnen je nog bezwaar kunt maken: 6 weken na het indienen c.q. betalen van je aangifte. Daarna kan je ook nog wel een bezwaar indienen, maar dan ben je te laat en wordt je bezwaar "niet ontvankelijk" verklaard, zodat je tegen een afwijzing niet naar de rechter kunt. Dat neemt niet weg dat de Belastingdienst je bezwaar wel inhoudelijk moet behandelen als dat bezwaar over een periode van maximaal 5 jaar terug gaat.

 

Dat je met een vreemd gevoel zit, kan ik me voorstellen, maar dat kan bij elk accountantskantoor voorkomen, zeker bij dit soort onderwerpen dat toch niet zo algemeen bekend is en, zoals je zelf in je eerste bericht aangaf, ook niet zo logisch lijkt. Misschien gaat je accountantskantoor wel gratis voor je de verzoeken indienen. Anders stuur je hem een rekening voor je fiscaal advies ;)

Atlas Administratieservice

http://www.atlas-administratieservice.nl

Link naar reactie
 • 0

Er is een wettelijke termijn waarbinnen je nog bezwaar kunt maken: 6 weken na het indienen c.q. betalen van je aangifte. Daarna kan je ook nog wel een bezwaar indienen, maar dan ben je te laat en wordt je bezwaar "niet ontvankelijk" verklaard, zodat je tegen een afwijzing niet naar de rechter kunt. Dat neemt niet weg dat de Belastingdienst je bezwaar wel inhoudelijk moet behandelen als dat bezwaar over een periode van maximaal 5 jaar terug gaat.

 

 

 

Hoi Atlas,

 

Dit gaat helaas niet altijd op voor 'vergeten' BTW voorbelasting. Een suppletie indienen voor vergeten voorbelasting is geen rechtsmiddel. Je kunt hooguit binnen 6 weken bezwaar maken, val je buiten die termijn dan wordt je inderdaad niet-ontvankelijk verklaard, maar bestaat zeker de kans dat er inhoudelijk ook niets beoordeeld wordt!

 

Recente rechtspraak inzake suppletie Charles/Tijmens BTW bevestigde dit voor de inspecteur.

 

Wat niet wegneemt dat TS het gewoon moet proberen!

 

Groet

Joost

DenariusAdvies: Tax | M&A | Legal

Link naar reactie
 • 0

Dat is wat minder mooi, m'n definitieve belasting heb ik een paar weken geleden betaald, ik weet niet of die langer dan 6 weken is, het zal erom spannen/ Ik ga dit vanavond meteen controleren!

 

Ik ga het sowieso proberen, even snel gekeken, voor alleen al 2007 gaat het zeker om ca.€ 800,-. Het zou zuur zijn wanneer ik daarnaar kan fluiten..... :'(

 

bedankt voor de adviezen

Link naar reactie
 • 0

Pieter doelt op de toepassing van de kleine ondernemingsregeling en het bedrag aan vermindering ingevolge de KOR die in de IB winstaangifte als inkomen verantwoord moet worden. Wij kunnen uit jouw cijfers echter niet opmaken of de KOR van toepassing is, maar het lijkt er niet op....

 

Weten wat de KOR inhoudt, zie zoekfunctie. Is al erg veel over geschreven hier.

 

groet

Joost

 

 

DenariusAdvies: Tax | M&A | Legal

Link naar reactie
 • 0

Nee nee, heeft niets met de KOR te maken.

 

Dit is een speciaal geval omdat het over autokosten en -vergoedingen gaat.

 

Ik redeneer vanuit een eenmanszaak met een privé auto voor de IB en 75% zakelijke ritten.

 

De 19 cent per kilometer voor de zakelijke ritten is een all-in vergoeding, dus incl. BTW. Door nu aanvullend 75% van de BTW op brandstofkosten terug te vorderen, trek je effectief meer dan 19 ct per kilometer af van je belastbare inkomsten. Dit moet je corrigeren door in je IB aangifte (die je als privé persoon doet) de teruggevorderde BTW op autokosten weer als inkomsten op te geven.

 

Zie ook laatste bericht op http://www.lancelots.nl/forum/showthread.php?p=11983

DBC en ICT advies en ondersteuning in de gezondheidszorg, http://www.hooftman-consultancy.nl

Link naar reactie
 • 0

Hoi Atlas,

 

Dit gaat helaas niet altijd op voor 'vergeten' BTW voorbelasting. Een suppletie indienen voor vergeten voorbelasting is geen rechtsmiddel. Je kunt hooguit binnen 6 weken bezwaar maken, val je buiten die termijn dan wordt je inderdaad niet-ontvankelijk verklaard, maar bestaat zeker de kans dat er inhoudelijk ook niets beoordeeld wordt!

 

Recente rechtspraak inzake suppletie Charles/Tijmens BTW bevestigde dit voor de inspecteur.

 

Wat niet wegneemt dat TS het gewoon moet proberen!

 

Groet

Joost

 

Joost,

 

de zaak Charles/Tijmens heeft niet echt een relatie met de situatie van de stichting, dacht ik. Dat betrof in hoofdzaak de vraag hoe te handelen met de vooraftrek voor zaken die zowel zakelijk als privé worden gebruikt.

http://www.btwadviesgroep.nl/nieuwsbrieven/nieuwsbrieven2007.htm (nieuwsbrief 5-1-2007)

 

In antwoord 14 van een andere topic https://www.higherlevel.nl/forum/index.php?board=49;action=display;threadid=21576;start=0 heb ik de jurisprudentie bedoeld van het Hof Leeuwarden van 14-11-2007, nr. 07/00019. De kern van het standpunt van het Hof Leeuwarden hierin is: "In eerdere tijdvakken aftrekbare omzetbelasting is niet aftrekbaar in later tijdvak". Dit standpunt houdt niet in dat je dan de vooraftrek per saldo niet terugkrijgt over dat eerdere tijdvak als je alsnog het verzoek om teruggaaf indient (zie hierna over de 5-jaarstermijn).

De ondernemer heeft overigens cassatie bij de Hoge Raad ingesteld, omdat hij het niet eens is met het standpunt van het Hof. De A-G bij de Hoge Raad is het met het Hof eens. Nu wachten op het oordeel van de Hoge Raad.

 

Als je "niet-ontvankelijk" bent in je bezwaar of verzoek, dan heeft de Belastingdienst de plicht om je bezwaar/verzoek toch inhoudelijk te beoordelen als het bezwaar/verzoek gaat over een periode niet langer dan 5 jaar geleden, de zgn. 5-jaarstermijn. De bevoegdheid tot ambtshalve vermindering/teruggaaf heeft de inspecteur op grond van artikel 65 Awr. Dit is uitgewerkt in de beschikking van de Staatssecretaris van 25-3-1991, nr. DB89/735 (voorschriften inzake het ambtshalve verlenen van verminderingen of teruggaven). Daarin geeft de Staatssecretaris de opdracht aan de inspecteur om binnen de genoemde 5 jaar een bezwaar/verzoek toch inhoudelijk te behandelen alsof het bezwaar/verzoek op tijd is ingediend. Je kan alleen niet meer naar de rechter als je het er niet mee eens bent.

 

Het is een lastige materie, omdat het nergens expliciet staat vermeld en je het uit verschillende bronnen moet halen.

 

Frans

 

Atlas Administratieservice

http://www.atlas-administratieservice.nl

Link naar reactie
 • 0

dat maakt het wel duidelijk, hoe ingewikkeld ook. Het is ergens ook wel logisch dat je niet € 0.19 per km belastingvrij kunt vergoeden en dan ook nog nog de BTW over brandstof e.d. kan terugvorderen, maar in mindering moet brengen op de vrij vergoeding. Het lijkt me dat het wel gunstiger is om de BTW wel in mindering te brengen.

 

Ik die link las ik ook dat zelfs de BTW bij de aanschaf van de auto gebruikt kan worden?! Dit zijn toch geen gebruikerskosten? Is het daadwerkelijk een mogelijkheid om wel de BTW van de auto af te trekken en toch de auto prive te rijden en jezelf zakelijk € 0,19 per km te geven?

Link naar reactie
 • 0

Frans

 

Ik vind het prima dat je mijn bewering probeert te weerleggen, maar lees dan wel goed wat ik schrijf.

 

"Recente rechtspraak inzake suppletie Charles/Tijmens BTW "

 

Dus niet de zaak zelf, maar belastingplichtigen die op basis van dat arrest alsnog (en dus buiten de bezwaartermijn) voorbelasting terug wilden vragen. Zij zijn meerdere malen in het ongelijk gesteld omdat de suppletie te ontvangen BTW geen rechtsmiddel is en hun grieven buiten de bezwaartermijn kwamen.

 

Zoals in een gelijkend topic aangegeven:

 

http://www.jacobskottier.nl/index.php?id=13&tx_ttnews%5Btt_news%5D=181&tx_ttnews%5BbackPid%5D=12&cHash=e1a53015ef

 

Je wordt niet ontvankelijk verklaard en de fiscus kan de teruggave weigeren.

 

Groet

Joost

DenariusAdvies: Tax | M&A | Legal

Link naar reactie
 • 0

Het klopt inderdaad dat BTW terug te vorderen is op brandstofbonnetjes, heb zojuist een medewerker van de belastingdienst telefonisch gesproken.

In het kort komt het erop op neer dat indien je een privéauto voor zakelijke doeleinden gebruikt, o.a. de BTW op gebruikskosten (lees: brandstofkosten) kunnen worden afgetrokken.

Wel is het van belang dat men de brandstofbonnen kan overleggen en kan aantonen (indien vereist) dat men zelf deze brandstofkosten heeft betaald.

Ook rekening ermee houden dat de BTW alleen kan worden teruggevorderd over de zakelijke km's, dus de gereden privé km's tellen niet mee.

E.e.a. is bij te houden via een kilometerrapportage/administratie, die men toch al bijhoudt om de zakelijke vergoeding voor km's bij te houden.

Enfin, geen slecht nieuws.

 

Ruud

 

Link naar reactie
 • 0

Hoi Ruud

 

Dank je wel voor de reactie. Echter, hier waren we het al over eens en dit is ook in veel andere topics aan de orde gekomen.

 

Ik voeg nog wel even toe dat als uit de administratie van de ondernemer niet blijkt wat de verhouding is tussen zakelijke en privé kilometers, dan dan goedgekeurd is dat 75% van de BTW op brandstof en onderhoudskosten aftrekbaar is.

 

Groet

Joost

DenariusAdvies: Tax | M&A | Legal

Link naar reactie
 • 0

Alleen voor de IB-ondernemer. Een DGA en de BV zijn twee verschillende rechtspersonen. Als de BV de kosten van de DGA gaat betalen, krijg je met hele andere (bijtellings)problematiek te maken.

Het meest gegeven antwoord op fiscale vragen: "Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden".

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  8 leden, 137 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...