Ga naar inhoud
 • 0

Wel of geen verklaring van erfrecht nodig?

Wanneer een klant een spaarrekening bij een bank heeft, en hij/zij komt te overlijden, dan hebben de erfgenamen een "verklaring van erfrecht" nodig om over het saldo te kunnen beschikken.

 

In een voorkomend geval heeft de overleden man echter twee en/of-rekeningen, samen met zijn echtgenote. Voor het overlijden konden beiden dus, onafhankelijk van elkaar, over het saldo beschikken. De vrouw/erfgename is (en blijft) dus gewoon rekeninghouder voor de betreffende rekeningen.

 

Nu is er een bank die niet moeilijk doet en de vrouw kan het geld daar gewoon opnemen/overmaken. De andere bank wil in dit geval persé eerst een verklaring van erfrecht zien, voordat de vrouw over het geld op (haar eigen) rekening mag beschikken.

 

Welke bank handelt correct? ???

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

17 antwoorden op deze vraag

 • 0

In theorie krijgt de vrouw de gehele erfenis van de man (Wettelijk vastgelegd) en krijgen andere erfgenamen op de langstlevende. Dat is de situatie dat de man geen testament heeft opgemaakt.

 

Het kan dus zijn dat de man een testament heeft gemaakt waar hij wenst zijn geld elders achter te laten en in dat geval is de vrouw maar gerechtigd tot 50% van het saldo. Tenzij huwelijkse voorwaarden anders bepalen.

 

Dus tsja, ik kan de redenatie van beide banken prima begrijpen.

Fiscalist in de maak

Link naar reactie
 • 0

Ik had gedacht dat het iets vaster lag en niet zozeer aan een interpretatie die per bank kan verschillen. Zijn hieromtrent geen regels die gewoon gevolgd moeten worden?

 

Het vreemde is nu dat twee banken elk hun eigen (verschillende) manier van afhandelen hanteren over iets waarvan je toch zou verwachten dat hier maar één correcte handelswijze voor bestaat. In mijn indruk zijn er zo geweldig veel regeltjes, waarmee voor zo ongeveer iedere situatie is bepaald hoe met een bepaalde situatie omgesprongen moet worden. Is het dan zo dat hier geen regels voor zijn en dat het wel of niet kunnen/mogen eisen van een verklaring van erfrecht afhankelijk is van het inzicht dat een bank hier toevallig omtrent heeft?

Link naar reactie
 • 0

Ik vind dat de bank die de akte van erfrecht opvraagt naar behoren handelen en de bank die er niet om vraagt er "losjes" mee omgaan.

 

Het is natuurlijk stom dat de vrouw een paar dagen voor het overlijden van haar man al het geld wel kon overzetten naar haar eigen rekening en na het overlijden niet meer maar dan moet de bank ook gehoor geven aan zijn laatste wens. Wie weet is het zijn laatste wens om al zijn geld achter te laten aan een goed doel en dat de vrouw er helemaal geen recht op heeft juridisch gezien?

 

Omdat het een en/of rekening is blijf ik erbij dat een akte van erfrecht overhandigd moet worden. De bank die daar niet om verzoekt loopt het risico dat een derden met de akte van erfrecht aan de balie komt om zijn rechtmatige eigendommen van de rekening af te halen van de pas overledene.

 

Als alle regels duidelijk waren, werd er nooit geprocedeerd dus er zijn zat situaties waar nog niks voor bestaat. Ik zie het als een verschil in bedrijfsvoering waarvan ik eens ben met de bank die om de akte van erfrecht vraagt.

 

Grt

Fiscalist in de maak

Link naar reactie
 • 0

Bij een en/of rekening kunnen rekeninghouders bij leven onafhankelijk van elkaar over de rekening beschikken en zijn ook hoofdelijk aansprakelijk voor deze rekening. Feitelijk wordt in de en/of-verklaring ook gebruik gemaakt van een borgtocht. Een borgtocht komt te vervallen bij overlijden.

 

Bij overlijden van een van de rekeninghouders zal een bank altijd vragen om een verklaring van erfrecht, ook om er zeker van te zijn dat over het saldo beschik wordt overeenkomstig hetgeen in een testament als dat er is vastgelegd is.. Eerst na overlegging van een dergelijke verklaring zal een bank het saldo vrijgeven.

 

In de parktijk zal het meestal zo zijn dat een spaarrekening direct geblokkeerd wordt en een betaalrekening gedeeltelijk, alleen de dagelijkse lasten/kosten te kunnen dan daaruit voldaan worden, zodra het duidelijk is wie over de nalatenschap mag beschikken -en daar is die verkalring van erfrecht nodig-, zal het volledige saldo vrijgegeven worden.

Link naar reactie
 • 0

Als een bank aantoonbaar redelijkerwijs had kunnen weten dat een van haar rekeninghouders is overleden en daarbij op dat moment de rekening voor ieder opname niet blokkeert, en zondrmeer het saldo laat wegboeken door een niet gerechtigde ( waaronder ook de overgebleven rekeninghouder) zit inderdaad goed fout en zal op de blaren moeten zitten

 

Eee bank die de rekening blokkeert maar daarbij -in afwachting van een verlaring van erfrecht- toch toestaat de kosten van eerste behoeften zoals huishuur, GaWaLo e.d maar ook de begrafeniskosten van die rekening af laat schrijven zit volgens de letter van de wet waarschijnlijk ook fout, maar zal volgens mij in een proces geen gevolgen aan de broek krijgen.

Link naar reactie
 • 0

Bij twijfel niet inhalen!

 

Dus voor de zekerheid gewoon een verklaring van erfrecht opvragen en pas dan geld vrijgeven. De nabestaande(n) zullen wellicht wat pruttelen, maar om het zekere voor het onzekere te nemen moet je dat maar voor lief nemen. Geen problemen achteraf (en dat vooraf al weten) is ook wat waard.

 

Bedankt voor de reacties!

Link naar reactie
 • 0

Kwam deze nog tegen en hier zit wel een ander antwoord achter.

 

De vraag naar de verklaring van erfrecht is ingebakken in de baliecultuur van de bankinstellingen. Het lijkt er op dat banken nooit hebben gehoord van de versterking van de positie van de langstlevende door de nieuwe wet. Zij negeren daarmee de wet op het vernieuwde erfrecht en voeren deze gewoonweg niet uit.

 

Bij de banken zou het moeten gaan om de vaststelling van de inningsbevoegdheid van degene die met de bank "zaken" wil doen of bankzaken van de overledene wil regelen.

 

De Wet Identificatie (WID) verplicht elke bank om van iedereen met wie zij een relatie aangaat de identiteit te controleren dan wel te registreren. Indien u dus geen klant bent van de bank waar uw familielid een relatie mee had, dan zal de bank van uw familielid uw identiteit registreren.

 

Via een kopie van de akte van overlijden van uw famiulielid toont u aan dat uw vader inderdaad is overleden. Die akte wordt opgemaakt door de burgerlijke stand van de gemeente waar uw familielid is overleden.

 

Link naar reactie
 • 0

aktie2

Wanneer een klant een spaarrekening bij een bank heeft, en hij/zij komt te overlijden, dan hebben de erfgenamen een "verklaring van erfrecht" nodig om over het saldo te kunnen beschikken.

 

Deze stelling is niet juist. In de algemene voorwaarden van banken, wanneer daar over de verklaring van erfrecht iets gezegd wordt , dan staat daar altijd dat de bank een verklaring van erfrecht KAN en niet staat er dat de bank dit document ZAL VRAGEN. Deze opvatting komt maar al te vaak voor maar is onjuist. Ook hebben de banken dus geen wettelijke verplichting om een verklaring van erfrecht aan de erfgenamen op te leggen.

 

Nu is er een bank die niet moeilijk doet en de vrouw kan het geld daar gewoon opnemen/overmaken. De andere bank wil in dit geval persé eerst een verklaring van erfrecht zien, voordat de vrouw over het geld op (haar eigen) rekening mag beschikken.

 

Welke bank handelt correct? 9:

 

Ook in bovenstaande twee zinnen is er sprake van misschien wel verschillende misverstanden. Indien er geen testament op de langstlevende is, dan geldt de wet op het erfrecht van 2003. Dat wil hier zeggen dat de langstlevende de enige rechthebbende is op de nalatenschap, met spreekt dan van de Wettelijke Verdeling. Eventuele kinderen krijgen slechts een papieren vordering die niet vóór het overlijden van de langstlevende opeisbaar is. De langstlevende is beschikkingsbevoegd.

De voormalige postbank en de huidige Ing bank zal in beschreven situatie geen verklaring van erfrecht vragen. Zie daarvoor de website van de Ing Bank.

Link naar reactie
 • 0

Indien er geen testament op de langstlevende is, dan geldt de wet op het erfrecht van 2003. Dat wil hier zeggen dat de langstlevende de enige rechthebbende is op de nalatenschap, met spreekt dan van de Wettelijke Verdeling. Eventuele kinderen krijgen slechts een papieren vordering die niet vóór het overlijden van de langstlevende opeisbaar is. De langstlevende is beschikkingsbevoegd.

De voormalige postbank en de huidige Ing bank zal in beschreven situatie geen verklaring van erfrecht vragen. Zie daarvoor de website van de Ing Bank.

 

En dan de Hamvraag:

 

Hoe weet de bank óf er een testament is ?

Link naar reactie
 • 0

De bank kan dit weten doordat de langstlevende gratis een verklaring kan opvragen van het Centraal Testamenten Register. Binnen een week heeft de aanvrager de verklaring van het CTR in huis. Dat is kosteloos. Een afschrift van de akte van overlijden wordt afgegeven door de gemeente en kost ongeveer 10 euro. Dat is wat anders dan de kosten voor een verklaring van erfrecht die in den lande variëren van 200 tot 800 euro. Probeert u maar eens www.degoedkoopstenotaris.nl en u ziet de grote verschillen tussen de notariskantoren. Voor dit alles, kunt u ook naar het forum van de Consumentenbond. Daar vindt u verschillende artikelen van mijn hand. In de Telegraaf van 1 april 2008 kunt eveneens een verhaal lezen over het misbruik van de verklaring van erfrecht door bankinstellingen. En niet te vergeten de Geldgids van de Consumentenbond van september 2009 en het onderzoek van de consumentenbond over het gebruik van de verklaring van erfrecht door de banken.

Inmiddels zijn er door het CDA ook vragen gesteld over deze materie aan de ministeries van Financiën en Justitie. Het antwoord van de minister van Financiën en Justitie laat niets aan duidelijkheid over. Zie de Kamerstukken. Wilt u nog meer informatie, dan zie ik deze graag tegemoet in dit forum.

Link naar reactie
 • 0

Ryan16600: Ik vind dat de bank die de akte van erfrecht opvraagt naar behoren handelen en de bank die er niet om vraagt er "losjes" mee omgaan.

 

Het is natuurlijk stom dat de vrouw een paar dagen voor het overlijden van haar man al het geld wel kon overzetten naar haar eigen rekening en na het overlijden niet meer maar dan moet de bank ook gehoor geven aan zijn laatste wens. Wie weet is het zijn laatste wens om al zijn geld achter te laten aan een goed doel en dat de vrouw er helemaal geen recht op heeft juridisch gezien?

 

Omdat het een en/of rekening is blijf ik erbij dat een akte van erfrecht overhandigd moet worden. De bank die daar niet om verzoekt loopt het risico dat een derden met de akte van erfrecht aan de balie komt om zijn rechtmatige eigendommen van de rekening af te halen van de pas overledene. Dit is veel te ongenuanceerd!!

Vraag: Het probleem moet hier echt verduidelijkt worden. Is er sprake geweest van een huwelijk in gemeenschap van goederen? Is er sprake geweest van een eigen testament van de man of toch van een testament op de langstlevende?

 

Als alle regels duidelijk waren, werd er nooit geprocedeerd dus er zijn zat situaties waar nog niks voor bestaat. Ik zie het als een verschil in bedrijfsvoering waarvan ik eens ben met de bank die om de akte van erfrecht vraagt.

 

Er zijn zelfs wettelijke regels vastgelegd in de wet op het erfrecht van 2003, die banken niet nakomen!

Link naar reactie
 • 0

Marco van de Maagdenberg:

 

 

 

Bij overlijden van een van de rekeninghouders zal een bank altijd vragen om een verklaring van erfrecht, ook om er zeker van te zijn dat over het saldo beschik wordt overeenkomstig hetgeen in een testament als dat er is vastgelegd is.. Eerst na overlegging van een dergelijke verklaring zal een bank het saldo vrijgeven.

 

U schrijft "altijd": dat is dus niet waar!!!! Zie naar de website van de Ing Bank en kijk ook op de website van de Fortis Bank. Beide banken verwijzen naar de wet op het erfrecht van 2003.

 

 

Link naar reactie
 • -2

Vragensteller aktie29:Dus voor de zekerheid gewoon een verklaring van erfrecht opvragen en pas dan geld vrijgeven.

 

 

Anrtwoord Marco vd Maagdenberg: Niet alleen voor zekerheid, maar ook voor de duidelijkheid, zeker in dit soort situaties.

 

En, het is is allemaal goed uit te leggen !

 

Nee, het is niet uit leggen dat banken zich niet hoeven te houden aan wettelijke bepalingen. Een verklaring van erfrecht is HET

MIDDEL VOOR BANKEN ZICH TEGEN EEN VERWAARLOOSBAAR RISICO IN TE DEKKEN OP KOSTEN VAN DE KLANT!!!

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Verberg sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

  Button 1
 • Wie is er online?
  0 leden, 96 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.