Ga naar inhoud
 • 0

Management fee bij minderheidsbelang?

Hallo allemaal,

 

Allereerst mijn dank voor de zeer bruikbare informatie op dit forum! Ik ben al hoop wijzer geworden na een paar uurtjes rondstruinen, maar heb helaas het precieze antwoord op mijn vraag (nog) niet kunnen vinden. Ik hoop dat iemand mij verder kan helpen.

 

Mijn situatie is als volgt: een paar jaar geleden heb ik samen met 2 anderen werkmaatschappij X opgericht. De aandelenverhouding is:

- aandeelhouder A: 60%

- aandeelhouder B: 20%

- aandeelhouder C: 20% (ikzelf)

 

Ik ben tot dusverre betrokken geweest als adviseur bij de werkmaatschappij en houd mijn aandelen in prive. Ik heb alleen gemaakte onkosten in rekening gebracht bij de werkmaatschappij.

 

De zaken gaan echter dermate goed dat ik mijn baan ga opzeggen om (part-time) in de werkmaatschappij mee te werken. Ik ben sowieso van plan om daartoe een persoonlijke holding BV op te richten, waarin ik de aandelen X ga houden. Vervolgens gaan we mijn persoonlijke holding als bestuurder in X benoemen.

 

Nu zijn mijn vragen: mag ik vanuit mijn persoonlijke holding een magement fee bij X in rekening brengen of moet ik als privepersoon op de loonlijst van X? En wat zijn dan de fiscale consequenties?

 

Uit andere discussies op het forum maak ik op dat ik met een minderheidsbelang waarmee ik mijn eigen ontslag niet kan tegenhouden, in loondienst moet. Daarnaast moet ik mezelf echter vanuit mijn holding BV minimaal 40K per jaar betalen (maal part-time percentage). Dit lijkt vreemd omdat mijn holding dan geen inkomen heeft (behalve evt. dividenden). Wie helpt mij verder?

 

Groeten,

 

Hans

 

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

14 antwoorden op deze vraag

 • 0

Hoi Hans

 

Je haalt wat dingen door elkaar. Minderheidsaandeelhouder wil niet zeggen dat je in loondienst moet van de dochter BV. Je kunt gewoon bij de holding in loondienst, waarvoor de holding aan dochter een fee in rekening brengt.

 

Wel ben je sociaal verzekerd vanuit de dochter BV omdat (kort gezegd) jouw managementovereenkomst opgezegd kan worden.

 

groet

Joost

DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0

Bedankt voor de snelle reactie!

 

Begrijp ik goed dat de werkmaatschappij dan alleen sociale premies moet afdragen en mijn persoonlijke holding alleen loonbelasting als voorheffing op de 40K?

 

Wat betreft de sociale premies: om welke premies gaat dit dan? Ik moet vanuit mijn holding toch nog steeds een AOV afsluiten?

 

Groeten,

 

Hans

 

Link naar reactie
 • 0
Wat betreft de sociale premies: om welke premies gaat dit dan?

WW en WIA (van de inkomensafh bijdrage ziektekosten weet ik het niet zeker: m.i. kan dat ook in de holding)

 

Ik moet vanuit mijn holding toch nog steeds een AOV afsluiten?

Nee, omdat je tegen je zin ontslagen kunt worden ben je verplicht verzekerd voor de WIA, of je dat nou leukt vindt of niet. (Zeker als de sociale premies weer gekort worden op je management fee kan dat voor jou een stuk duurder zijn dan een eigen AOV)

 

Je kunt hooguit een aanvullende loondienst AOV afsluiten voor het bovenwettelijke salaris (voor het salaris boven de WIA loongrens van € 45.000,- en/of als extra aanvulling op de 70% WIA uitkering of 75% IVA uitkering)

 

Let er overigens op dat de dochtermij ook de formele loondoorbetalingsverplichting voor de eerste 2 jaar heeft: bepalingen in de managementovereenkomst die anders luiden zijn niet correct. Als de dochtermij een ziekengeldverzekering heeft moeten ze voor jou een salarisfictie aanhouden (managementfee is immers geen salaris) en dit afzonderlijk opgeven aan de verzuimverzekeraar: je telt namelijk niet mee in de normale loonsom van de dochtermij omdat je daar geen arbeidsovereenkomst mee hebt

Ik adviseer ondernemers over aansprakelijkheid, arbeidsongeschiktheid en pensioen. Vragen? -> Contact

 

Zelf online je Movir AOV berekenen én afsluiten? -> www.aovzelfdoen.nl 

Link naar reactie
 • 0
Biedt het feit dat ik slechts part-time management diensten voor de werkmaatschappij ga verlenen (en daarnaast voor andere opdrachtgevers werk, al dan niet met een aanmerkelijk belang) nog een escape?

 

Uiteraard! Met meerdere opdrachtgevers kwalificeer je jouw Holding als zelfstandig bedrijf. (Dit even afgezien van het feit of het verstandig is dat uit de personal holding te doen, of dat je beter via een tussenholding/eigen werkmij kan werken) Zie o.a. de criteria die de Belastingdienst hanteert bij het wel of niet verstrekken van een (niet persé noodzakelijke) VAR-DGA:

 

Edit: dus niet helaas, zie onder. Voor de werkzaamheen voor de dochtermij ben je verplicht sociaal verzekerd (werknemer), alleen voor de overige activiteiten ben je mogelijk zelfstandig

 

Wanneer krijgt u een VAR-dga?

Om te bepalen of uw inkomsten voor rekening en risico van de vennootschap komen, kijkt de Belastingdienst of uw bv als onderneming aangemerkt kan worden. Daarbij let de Belastingdienst op dezelfde punten als bij een ondernemer die een VAR-wuo aanvraagt. Er wordt vooral gekeken naar de volgende punten, waarbij met 'u' soms ook uw bv bedoeld is:

 

[*]Bent u verplicht aanwijzingen van uw opdrachtgever(s) op te volgen?

[*]Wordt u doorbetaald tijdens vakantie of ziekte?

[*]Maakt u winst en zo ja, hoeveel?

[*]Hoe zelfstandig is uw onderneming?

[*]Beschikt u over kapitaal (in de vorm van geld of goederen)?

[*]Hoeveel tijd steekt u in de onderneming?

[*]Wat is de omvang (in tijd en geld) van uw werkzaamheden?

[*]Hoeveel klanten heeft uw onderneming?

[*]Hoe maakt uw onderneming zich bekend naar buiten?

[*]Loopt u ondernemersrisico?

[*]Bent u aansprakelijk voor alle schulden van de onderneming?

 

 

Nota bene: in het bovenstaande wordt er dus wel vanuit gegaan dat je die overige activiteiten vanuit je holding c.q. tussenholding uitvoert. Voer je je overige activiteiten bijvoorbeeld als eenmanszaak uit dan ben je voor die activiteiten ondernemer, maar blijf je voor holding en dochtermij gewoon een part time werknemer met dito sociale verzekeringsplicht!

Ik adviseer ondernemers over aansprakelijkheid, arbeidsongeschiktheid en pensioen. Vragen? -> Contact

 

Zelf online je Movir AOV berekenen én afsluiten? -> www.aovzelfdoen.nl 

Link naar reactie
 • 0

Many thanks, Norbert!

 

Moet ik echter geen VAR-winst ipv VAR-dga aanvragen? De VAR-dga lijkt nl. alleen van toepassing op situaties met meerderheidsbelang of blokkerend belang:

 

"Het begrip directeur-grootaandeelhouder in de werknemersverzekeringen

Artikel 6, lid 1, sub d van de werknemersverzekeringen bepaalt dat niet als dienstbetrekking wordt beschouwd de arbeidsverhouding van de directeur-grootaandeelhouder. In de op artikel 6, lid 4 gebaseerde regeling (hierna: regeling dga) is bepaald wie dga is. Het gaat hier om bestuurders van een vennootschap die minstens de helft van de aandelen bezitten, of anderszins een zodanig aantal dat zij niet tegen hun wil door de aandeelhoudersvergadering (ava) kunnen worden ontslagen."

 

Bron: http://www.minfin.nl/Actueel/Besluiten_beleidsregels/2006/07/Loonheffingen_Beleidsregels_beoordeling_dienstbetrekking

 

Link naar reactie
 • 0
De VAR-dga lijkt nl. alleen van toepassing op situaties met meerderheidsbelang of blokkerend belang:

 

Klopt, maar we hebben het hier over jouw holding BV. Daarin ben jij - als het goed is - enig aandeelhouder!

Ik adviseer ondernemers over aansprakelijkheid, arbeidsongeschiktheid en pensioen. Vragen? -> Contact

 

Zelf online je Movir AOV berekenen én afsluiten? -> www.aovzelfdoen.nl 

Link naar reactie
 • 0

Ik dacht dit ik er helemaal uit was, maar dit laatste begrijp ik niet helemaal. De VAR-dga ziet toch niet op mijn persoonlijke holding, maar de relatie met de werkmaatschappij? Ik moet mezelf immers toch sowieso 40K / gebruikelijk loon uitkeren?

 

 

"Voor de loonheffingen geldt dat de verklaring alleen mag worden gebruikt in een arbeidsrelatie met derden-opdrachtgevers. De VAR-dga zegt niets over de arbeidsrelatie met de eigen vennootschap. Als eigen vennootschap moet daarbij worden aangemerkt een vennootschap waarin de houder van de VAR-dga (onmiddellijk of middellijk) aandelen bezit. Een voorbeeld van een arbeidsrelatie met een eigen vennootschap is die waarbij de houder van de VAR-dga vanuit zijn holding BV wordt gedetacheerd bij een werkmaatschappij. In de arbeidsrelatie met die werkmaatschappij mag de VAR-dga niet worden toegepast.

 

Voor de loonbelasting, premie volksverzekeringen en de bijdrage Zvw geldt namelijk dat de houder van de VAR-dga in dienstbetrekking werkt bij zijn eigen vennootschap. Er moet onder meer rekening worden gehouden met de wettelijke regeling betreffende het zogenoemde “gebruikelijk loon”, in de zin van artikel 12a van de Wet LB. Voor de werknemersverzekeringen wordt de arbeidsrelatie met de eigen vennootschap beoordeeld volgens de criteria van de dienstbetrekking en die van de regeling dga."

Link naar reactie
 • 0
Ik dacht dit ik er helemaal uit was, maar dit laatste begrijp ik niet helemaal. De VAR-dga ziet toch niet op mijn persoonlijke holding, maar de relatie met de werkmaatschappij? Ik moet mezelf immers toch sowieso 40K / gebruikelijk loon uitkeren?

 

Ik ben geen VAR-specialist.. wellicht dat Joost hierover iets zinnigs kan roepen

 

M.i. kunnen hier 2 dingen van toepassing zijn:

 

[*]Je bent voor de managementverhouding dochtermij-eigen holding werknemer. In dat geval geldt dat je hier sociaalverzekeringsplichtig bent. Zowel gebruikelijk loon regeling als de sociale verzekeringen daarover gelden part time. Besteed je dus max 50% van je tijd aan deze activiteiten, dan mag je dit gebruikelijk loon (en de daarover af te dragen sociale verzekeringslasten ook met 50% verminderen. Voor alle overige activiteiten ben je zelfstandig ondernemer/DGA en val je buiten de sociale verzekeringwetten. Je kunt hiervoor zelf o.a. een AOV afsluiten

[*]vanwege de hoeveelheid opdrachten vanuit je holding/eigen werkmij (100% eigendom of meerderheidsbelang) is jouw eigen werkmij een zelfstandige onderneming en jij daardoor niet sociaal verzekeringsplichtig.

 

 

Ik adviseer ondernemers over aansprakelijkheid, arbeidsongeschiktheid en pensioen. Vragen? -> Contact

 

Zelf online je Movir AOV berekenen én afsluiten? -> www.aovzelfdoen.nl 

Link naar reactie
 • 0

Een VAR is niet nodig als je werkt voor een eigen BV, ook niet als dat onder een managementfee gebeurt in een BV waarin je een minderheidsbelang hebt.

 

Daarnaast bezie je de VAR vanuit de eigen holding, waarin jij 100% aandeelhouder bent.

 

De VAR-DGA kan wel gevraagd worden door een opdrachtgever van de werk BV. Dan vraag je die dus aan als (middelijk) DGA van de werk BV.

 

groet

Joost

DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0

@Joost: dank voor je toelichting (zoals gesteld, ik ben geen VAR-specialist ;)).

 

Maar om terug te komen op de oorspronkelijke vraag: kan het hebben van meerdere opdrachtgevers in de holding bv/eigen werkmij nog van invloed zijn op het zelfstandigheidscriterium / sociale verzekeringsplicht tussen dochtermij en holding, of is het inderdaad zo dat voor die verhouding sowieso de sociale verzekeringsplicht geldt?

 

 

Ik adviseer ondernemers over aansprakelijkheid, arbeidsongeschiktheid en pensioen. Vragen? -> Contact

 

Zelf online je Movir AOV berekenen én afsluiten? -> www.aovzelfdoen.nl 

Link naar reactie
 • 1

@Joost: dank voor je toelichting (zoals gesteld, ik ben geen VAR-specialist ;)).

 

Maar om terug te komen op de oorspronkelijke vraag: kan het hebben van meerdere opdrachtgevers in de holding bv/eigen werkmij nog van invloed zijn op het zelfstandigheidscriterium / sociale verzekeringsplicht tussen dochtermij en holding, of is het inderdaad zo dat voor die verhouding sowieso de sociale verzekeringsplicht geldt?

 

 

 

Y.W.

 

nee, het aantal opdrachtgevers staat los van de verzekeringsplicht. Zoals jij al stelde is daartoe het criterium van ondergeschiktheid van belang. Hoe de BV's aan hun centen komen en van wie dat afkomt, speelt geen rol.

 

groet

Joost

DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0

@Joost. Toch nog een aanvullende vraag hierop:

 

Vorig jaar stelde ik zelf een vraag over een vergelijkbare contructie: 3 DGA's met ieder 17% aandelen van een bedrijf die - op grond van hun aandelenbelang sociaalverzekeringsplichtig waren. Ze losten dit probleem destijds op met een tussenholding waarin ook andere activiteiten plaatsvonden. Als ik het nu goed begrijp was dat van ondergeschikt belang? Veel relevanter was dus dat de tussenholding 3x17= 51% van de aandelen van de werkmij in bezit had en de managementovereenkomst tussen werkmij en tussenholding daarom niet opgezegd kon worden?

 

Vraag: zou zoiets in theorie ook in deze casus werken als

 

[*]B en C een tussenholding vormen (B en C hebben immers hetzelfde "probleem.." )

[*]in de statuten van de werkmij wordt opgenomen dat ontbinding van de managementovereenkomst met een gekwalificeerde meerderheid van 2/3 moet plaatsvinden?

[*]of ben ik nu wel heel erg hypothetisch / onzinnig bezig?

 

 

Ik adviseer ondernemers over aansprakelijkheid, arbeidsongeschiktheid en pensioen. Vragen? -> Contact

 

Zelf online je Movir AOV berekenen én afsluiten? -> www.aovzelfdoen.nl 

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Verberg sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

  Button 1
 • Wie is er online?
  15 leden, 239 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.