loading
Ga naar inhoud
Utrecht17
Verberg

FOR bij emigratie

vraag

Goedemiddag,

 

Ik heb even een specifieke vraag over de FOR bij emigratie.

 

Ik heb een eenmanszaak in Nederland en ik heb in de loop der jaren een FOR opgebouwd. Nu wil ik per 31 december mijn onderneming staken en emigreren naar Turkije. Ik zou daarbij graag de FOR zoals opgebouwd tot en met 31 december 2010 willen afstorten in een bankspaarproduct, en het geld pas willen gebruiken als ik 65 ben (zodat de belastingheffing ook wordt uitgesteld).

 

Is dit mogelijk, of moet ik bij emigratie hoe dan ook fiscaal afrekenen over de FOR?

 

Alvast bedankt voor de moeite!

 

Johan

Link naar bericht
Delen op andere sites

23 antwoorden op deze vraag

Aanbevolen berichten

 • 0
 • Waardeer dit antwoord
Is dit mogelijk

Ja, dat is mogelijk. De volledige FOR reserve kan worden afgestort in een bankspaarproduct, waarmee de belasting wordt uitgesteld tot leeftijd 65 .

 

of moet ik bij emigratie hoe dan ook fiscaal afrekenen over de FOR?

Nee, want na volledige afstorting vande FOR in het bankspaarproduct is er immers geen FOR meer.

 

Het bovenstaande is uitsluitend een reactie op de gestelde vragen m.b.t. FOR en banksparen.

Het is mij niet bekend of er m.b.t. emigratie ook nog andere - mogelijk fiscaal gunstigere - alternatieven voorhanden zijn.


Ik help ondernemers aan betaalbare en betrouwbare verzekeringen voor aansprakelijkheid, arbeidsongeschiktheid en pensioen. Vragen of offerte? ☛  contact

Werkgever en op zoek naar een goede en betaalbare verzuimverzekering voor je personeel ? ☛ www.verzuimverzekerd.nl

 

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 1
 • Waardeer dit antwoord

Als je eenmaal Turks ingezetene bent, kun je wellicht de bankspaarrekening eerder opnemen. NL houdt dan alleen belasting in en geen premies sociale verzekeringen. Dat maakt dat het tarief dat NL heft tot ruwweg 18.000 per jaar maar 2,3% en over de volgende € 14.000 10,8%.

 

In Turkije kan dan nog wel heffing aan de orde zijn. Afhankelijk van je Turkse inkomen is het dus een kwestie van goed plannen wanneer je de uitkeringen start.

 

Tot slot kan de NL fiscus nog een conserverende aanslag opleggen zodat ze de heffing over het bankspaarsaldo kunnen effectueren indien je binnen tien jaar een verboden handeling verricht, zoals afkoop van de lijfrente.

 

Groet

Joost


DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Hallo Norbert,

 

Dank voor je reactie. Je hebt natuurlijk gelijk, de vraag moet eigenlijk zijn:

 

Moet ik bij emigratie fiscaal afrekenen over het opgebouwde bankspaartegoed (bestaande uit de voormalige FOR)?

 

Ik maak uit je post op dat het antwoord op deze vraag NEE is, klopt dat?

 

(Ik moet het even zeker weten :)

 

Groet,

 

Johan

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Hallo Joost,

 

Dank voor de reactie!

 

1) Het punt over de belastingtarieven is me niet helemaal duidelijk (2,3% en 10,8%). Welke belasting betreft dit?

 

2) Wordt een conserverende aanslag per definitie opgelegd, of alleen in bepaalde gevallen? (Je schrijft 'kan opleggen'.)

 

3) Jouw Wikipedia-link stelt dat er geen uitstel wordt verleend bij emigratie naar een niet EU-land. Betekent dit niet dat, als ik een conserverende aanslag krijg, het helemaal geen zin heeft om de FOR onder te brengen in een bankspaarproduct?

 

Met vriendelijke groet,

 

Johan

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Hi Johan

 

Dat zijn de belastingtarieven in de inkomstenbelasting (2010) zonder de sociale verzekeringen.

 

De conserverende aanslag kan opgelegd worden. Er is de laatste jaren veel te doen geweest over de rechtmatigheid ervan in relatie tot de verschillende belastingverdragen die we hebben. Ik weet dus niet per land of een conserverende aanslag opgelegd zal worden of niet.

 

Ik vermoed dat die wiki info oud is. Het ging mij echter om een simpele uitleg van de methodiek. Uitstel zal altijd verleend worden voor de duur van 10 jaar.

 

groet

Joost


DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Hoi Joost,

 

Dank je voor de duidelijke antwoorden! Mijn laatste vraag is dus nog of er in het geval van Turkije met een conserverende aanslag wordt gewerkt. Ik ga de Belastingdienst eens bellen!

 

Groet,

 

Johan

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 1
 • Waardeer dit antwoord
Hallo Norbert,

Dank voor je reactie. Je hebt natuurlijk gelijk, de vraag moet eigenlijk zijn:

Moet ik bij emigratie fiscaal afrekenen over het opgebouwde bankspaartegoed (bestaande uit de voormalige FOR)?

Ik maak uit je post op dat het antwoord op deze vraag NEE is, klopt dat?

 

Dat klopt, behoudens de conserverende aanslag, waar Joost al het nodig over geschreven heeft . Zie daarover ook dit citaat uit "Lijfrentevoorzieningen" van mr R. Stam. (recente druk)


Ik help ondernemers aan betaalbare en betrouwbare verzekeringen voor aansprakelijkheid, arbeidsongeschiktheid en pensioen. Vragen of offerte? ☛  contact

Werkgever en op zoek naar een goede en betaalbare verzuimverzekering voor je personeel ? ☛ www.verzuimverzekerd.nl

 

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Hallo,

 

Ook bedankt voor de bron! Nog 1 laatste technische vraag:

 

Ik wil mijn eenmanszaak staken en me uitschrijven op 31 december 2010. Over 2010 bouw ik echter ook weer een stukje FOR op. Hoeveel er echter gedoteerd kan worden wordt pas duidelijk in de loop van 2010 met het opstellen van de jaarrekening. Dit betekent dus dat het afstorten van dit laatste stukje FOR na de datum van emigratie moet plaatsvinden. Is dat fiscaal gezien een probleem?

 

Hartelijke groet,

 

Johan

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 1
 • Waardeer dit antwoord
Dit betekent dus dat het afstorten van dit laatste stukje FOR na de datum van emigratie moet plaatsvinden. Is dat fiscaal gezien een probleem?

Nee, want voor FOR lijfrentes en stakingslijfrentes geldt nog steeds een terugwenteltermijn van 6 maanden.

 

(Dit in tegenstelling tot de normale - particuliere - lijfrentestortingen. Daarvoor geldt vanaf 2010 geen terugwenteltermijn meer: lijfrentes moeten vanaf dit jaar in het jaar gestort worden waar ze betrekking op hebben, dus niet meer voor 1 april van het opvolgende jaar, maar uiterlijk per 31-12. Dit kan ook omdat bij de reguliere lijfrente uitgegaan wordt van de criteria van het voorafgaande jaar: de jaarruimte 2010 wordt berekend op het inkomen en pensioenopbouw van 2009.

Voor een FOR en FOR-lijfrente wordt nog steeds uitgegaan van de jaarcijfers van het betreffende boekjaar zelf, vandaar dat er nog steeds een terugwenteltermijn van toepassing is )

 

Zolang de storting van de FOR lijfrente binnen 6 maanden na 31-12-2010 plaatsvindt, is e.e.a. effectief/fiscaal nog van toepassing op boekjaar en kalenderjaar 2010, dus voor de datum van emigratie. Hooguit vindt dan nog een aanpassing plaats van een al in de tussentijd opgelegde conserverende aanslag.

 

 


Ik help ondernemers aan betaalbare en betrouwbare verzekeringen voor aansprakelijkheid, arbeidsongeschiktheid en pensioen. Vragen of offerte? ☛  contact

Werkgever en op zoek naar een goede en betaalbare verzuimverzekering voor je personeel ? ☛ www.verzuimverzekerd.nl

 

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Als je eenmaal Turks ingezetene bent, kun je wellicht de bankspaarrekening eerder opnemen. NL houdt dan alleen belasting in en geen premies sociale verzekeringen. Dat maakt dat het tarief dat NL heft tot ruwweg 18.000 per jaar maar 2,3% en over de volgende € 14.000 10,8%.

 

Hallo Joost,

 

Ik sprak zojuist een niet nader te noemen aanbieder van een bankspaarproduct, en die vertelde mij dat het eerder opnemen van het tegoed in alle gevallen uit den boze is, ook als je ingezetene bent van een ander land (behalve als je de uitkering laat doorlopen tot je 85ste). Dit zou leiden tot een boete van 20% + een heffing van 52% aan inkomstenbelasting. Is dit juist, of ziet hij iets over het hoofd?

 

Johan

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Hij heeft inderdaad gelijk, maar dat betekent niet dat het geen oplossing is. Voor de liefhebbers:

 

Art. 3.126a 4e lid, sub a ten tweede zegt samengevat

 

als de eerste termijn wordt uitgekeerd voor 65, dan moet de tijd tussen de eerste en laatste termijn 20 jaar bedragen. Alle jaren die je jonger bent dan 65 bij het starten van de uitkeringen worden bij die 20 opgeteld.

 

In normaal Nederlands: als de uitkering eerder ingaan dan 65 moeten ze doorlopen tot 85.

 

 


DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Hallo allen,

 

In tegenstelling tot het bovenstaande is nu duidelijk geworden dat mijn emigratie niet op 31 december, maar ergens in de eerste maanden van 2011 een feit zal worden. We krijgen dus een gebroken jaar: 1 of 2 maanden in Nederland, 10 of 11 maanden in Turkije. Op de dag van emigratie staak ik dan ook mijn eenmanszaak, waarna ik de afsluitende jaarstukken zal laten opmaken. Ik heb gepoogd om via de belastingtelefoon buitenland te weten te komen wat dit betekent voor de afdracht voor box 1 en 3 over 2011, maar helaas leverde dat niet veel duidelijkheid op. Kunnen jullie hier misschien iets over zeggen?

 

Met vriendelijke groet,

 

J.

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Grofweg:

 

Box 1:

Staking in 2011. Urencriterium zal je niet redden in 2 maanden, maar voor de rest verandert er niet zoveel.

 

Box 3: vanaf 2011 bestaat maar 1 peildatum: 1 januari. Je betaalt naar rato van het aantal maanden dat je in Nederland woont, behalve over vermogen dat hoe dan ook in Nederland belast wordt (met name vastgoed). Je betaalt alleen over hele maanden, dus als je in januari emigreert, betaal je niets.


Het meest gegeven antwoord op fiscale vragen: "Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden".

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Hallo Ronaldinho,

 

Dank je wel voor je reactie, het word me al iets duidelijker. De onduidelijkheid bij mij kwam hiernaast voor een deel voort uit het 'keuzerecht'. Speelt dit keuzerecht in dit verband, voor zover je weet? Met andere woorden, kan ik ervoor kiezen om over heel 2011 belasting af te dragen in box 1 en 3 in Nederland?

 

Met vriendelijke groet,

 

Johan

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 1
 • Waardeer dit antwoord

Je kunt kiezen voor binnenlandse belastingplicht, maar daarvoor moet je wel hetzij een deel van het jaar in Nederland hebben gewoond, hetzij buitenlands belastingplichtig zijn. Keuze voor binnenlandse belastingplicht heeft niet in alle gevallen zin. Het zet namelijk niet het belastingverdrag met Turkije buiten werking. Turkije zal dus heffen over je wereldinkomen en waar nodig voorzien in voorkoming van dubbele belasting. Als je in Nederland kiest voor binnenlandse belastingplicht, zal Nederland nog steeds alleen maar heffen over de inkomsten in Nederland. Keuze heeft alleen zin als er aftrekposten kunnen worden geïmporteerd.


Het meest gegeven antwoord op fiscale vragen: "Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden".

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Hartelijk dank voor je hulp!

 

Dus als ik kies voor binnenlandse belastingplicht dan komt het erop neer dat ik over de 1 a 2 maanden tot mijn emigratie (en het staken van mijn onderneming) inkomsten- en vermogensbelasting in Nederland betaal, en over de 10 a 11 maanden daarna met de Turkse fiscus moet afrekenen. Begrijp ik het zo goed?

 

Groet,

 

Johan

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Bijna. Tot de datum van emigratie ben je in ieder geval in Nederland binnenlands belastingplichtig, dus die afrekening heb je hier zowiezo. Daarna alleen als je daarvoor kiest (wat doorgaans alleen gebeurt als er daardoor bijvoorbeeld hypotheekrente afgetrokken kan worden in Nederland). Kiezen kan alleen als je in dat jaar toch al op de een of andere manier in Nederland belast bent (in jouw geval dus omdat je nog enige tijd in Nederland woont).

 

De keuzeregeling is een vrij ingewikkelde regeling - ook al omdat, als je op enig moment niet meer voor binnenlandse belastingplicht kiest, daar ook gevolgen aan zitten. Mocht je willen kiezen voor binnenlandse belastingplicht, laat je dan goed informeren door iemand die jouw persoonlijke situatie kan overzien.

 

Zodra je in Turkije woont, zul je daar hoe dan ook belastingplichtig worden (ik heb geen idee of ze daar nog speciale regelingen hebben voor immigranten).


Het meest gegeven antwoord op fiscale vragen: "Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden".

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Hallo Ronaldinho,

 

Dank je zeer, bij de belastingdienst zouden mensen als jij de telefoon moeten opnemen :)

 

Wat ik me ook nog afvraag:

- komt 2011 in dit geval in aanmerking voor middeling met 2009 en 2010? Medewerkers van de belastingdienst zeggen van wel, maar op de site van de belastingdienst staat dat je gedurende het hele middelingstijdvak in Nederland belasting moet hebben betaald. Dit laatste zou voor mij natuurlijk strikt genomen niet gelden als ik medio februari uit Nederland emigreer. (http://www.belastingdienst.nl/variabel/sterk_wisselende_inkomens/sterk_wisselende_inkomens-01.html)

- als middeling mogelijk is, komt een 0-inkomen dan ook in aanmerking voor middeling? In dat geval zou ik alsnog kunnen overwegen om de onderneming op 31 december te staken. Ik zou in 2011 dan alleen een stukje hypotheekrente en eigenwoningforfait hebben in box 1 (ik emigreer zodra ik mijn woning heb verkocht).

 

Met vriendelijke groet,

 

Johan

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 1
 • Waardeer dit antwoord

De hoofdregel is dat het niet kan, de uitzondering is als je opteert voor binnenlandse belastingplicht. Voor middeling komen alleen hele kalenderjaren in aanmerking, waarin je het hele jaar binnenlands belastingplichtig bent. Als je emigreert ben je dat niet, tenzij je opteert voor behandeling als binnenlands belastingplichtige.

 

Overigens geldt er ook nog een formule waarmee eventueel verleende voorkoming van dubbele belasting uit de middeling wordt gehaald, zodat het maar de vraag is of je er iets mee opschiet.


Het meest gegeven antwoord op fiscale vragen: "Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden".

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Oke, en komt een 0-inkomen ook in aanmerking voor middeling als ik kies voor behandeling als binnenlands belastingplichtige (mijn tweede vraag)?

 

Even wat achtergrond aangaande mijn situatie: hoogstwaarschijnlijk zal ik in 2011 geen inkomen in box 1 hebben, omdat de Turkse besloten vennootschap die ik wil gaan oprichten niet direct winst zal maken of, als dat al het geval is, ik in eerste instantie geen geld aan de onderneming wil onttrekken. De correctie vanwege voorkoming van dubbele inkomstenbelasting zal dus niet echt een probleem zijn voor de middeling. (De besloten vennootschap moet uiteraard wel Turkse vennootschapsbelasting betalen over eventuele winst.)

 

Met vriendelijke groet,

 

Johan

Link naar bericht
Delen op andere sites
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 65.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Wie is er online?

  Er zijn 11 leden online en 243 gasten

  Bekijk volledige lijst    
 • Ook interessant:

 • OndernemerspleinNL

×

Cookies op HigherLevel.nl

Cookies zijn nodig om Higherlevel.nl goed te laten functioneren. Door het gebruik van HigherLevel.nl verklaar je onze voorwaarden te hebben gelezen en te accepteren.

 Meer informatie   Oké