• 0

Het worden lastige jaren voor ondernemers

[bron: nieuwsbrief http://www.dezaak.nl]

 

Het nieuwe kabinet, bijna gereed voor het bordes, geeft al compromissen sluitend in het nieuwe regeerakkoord aan dat het economisch tij niet echt mee zit. Alle burgers, ook u, moeten in 2003 door de zure appel heen bijten, voordat in 2005 mogelijk weer zoetere tijden aanbreken. Even op een rij wat het voor u als ondernemer gaat betekenen.

MKB-Nederland-voorzitter Hans de Boer ziet de bui al hangen. "Afschaffen van de spaarloonregeling betekent hogere looneisen van de vakbonden bij nieuw af te sluiten cao's. Dat is een hele logische gedachte van de bonden, maar voor ons een kwalijke zaak." Daarnaast vreest De Boer dat veel gemeenten de ozb voor bedrijven zullen verhogen. Voor huurders en eigenaars van particuliere woningen wordt deze belasting afgeschaft. "Wij vrezen dat gemeenten hun begroting sluitend gaan maken door ozb voor bedrijven te verhogen." De rekening voor het bedrijfsleven: 0,5 miljard euro.

Lees verder>>>>

Als deze link niet werkt, dan kan het zijn dat je een speciale inlog nodig hebt.

For just in case heb ik het als attached meegestuurd.

Lastige_jaren_voor_ondernemers.doc

Netwerken: Het gaat er niet om wie je bent, maar wie je kent !

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

9 antwoorden op deze vraag

 • 0

Ach, een goede ondernemer overwint altijd! Misschien door strengere regelgeving en veranderde regels krijgen slecht onderbouwde concepten alleen maar minder kans tot ontplooing wat mijnsinziens ook zijn voordelen heeft voor het ondernemersklimaat in Nederland! De starters die overblijven hebben een stabielere basis nodig. Kortom een "waterdicht" plan.

Vertrouwen in startende ondernemers zal hierdoor stijgen waardoor het gemakkelijker wordt geldschieters te vinden!

 

Ik probeer het van de positieve kant te benaderen!

 

Groet,

 

Kanban

Link naar reactie
 • 0

Binnen Syntens houden wij bij over welke onderwerpen ons advies wordt gevraagd. De laatste twee maanden zien wij een sterke stijging bij de financieringsvragen. Nadere analyse wijst uit dat het daarbij gaat om vragen van bedrijven die het financieel moeilijker hebben en dus kijken naar aanvullende financieringsmogelijkheden. Een onderbouwing van de trend dat het economisch slechter gaat en dat de recessie nu merkbaar wordt bij de MKB bedrijven. Aan de andere kant geeft dat ook weer kansen voor nieuwe bedrijven!

drs. Bernd W. Mintjes

Maxwell Group (van idee naar onderneming)

 

Kapitaaltrein bijeenkomsten over risicokapitaal

Link naar reactie
 • 0
Gast Gratiënne

 

Het worden inderdaad lastige jaren voor sommige ondernemers, maar dan bedoel ik de invalshoek toch heel anders. Met ondernemers bedoel ik verder sowieso niet de bankier, de adviseur, de boekhouder, de belastingdienst of de kvk. Die weten niet wat ondernemen is, of ................lees verder en huiver.

 

Sommige reacties in dit forum stellen het ondernemersschap ter discussie en alles wat daarbij nodig is. Het blijft mijns inziens te vaak hangen in obligate, procedurele antwoorden. Het is in deze tijd, die ik voel als een duidelijke trendbreuk met het verleden ook noodzakelijk je eens wat diepere vragen te stellen. Hieronder doe ik een poging tot het blootleggen van de fundamenten. Ik chargeer daarbij heel bewust hier en daar. Laten we ook eens proberen innovatief naar onszelf te kijken. En een nieuwe vorm te vinden.

 

Wat is ondernemerschap? Is dat in een gespreid bedje komen en achterover leunen. Voor sommigen wel, maar dat is geen ondernemerschap. Het is een kopietje maken. Een trucje dat inderdaad veel geld kan opleveren, maar…...

Ondernemerschap heeft veel te maken met in hoeverre jouw nagestreefde doelstelling overeenkomt met een maatschappelijk nut,…… en dat is niet meteen ook gelijk aan jouw persoonlijk belang.

 

Wij worden van jongs af aan voortdurend verteld dat we nog niets zijn en dat we een aantal patronen en blauwdrukken van anderen vooral goed moeten bestuderen om iets te kunnen worden. De “kopieerder” is ontstaan. Maar de kopiërende ondernemer pleegt een trucje, in de hoop snel net zo succesvol, rijk te zijn als zijn voorbeeld. Daarbij zijn helaas steeds vaker alle middelen geoorloofd.

“Doorbrékers” vindt je vaak bij die categorie die de school niet heeft afgemaakt of van school is geschopt wegens obstinaat gedrag (Einstein). Deze wijzen ons op onze eigen sterkten en ons eigen vermogen om zaken te verbeteren in de maatschappij. Hier ligt het ontstaan van de ware ondernemer.

 

Ondernemerschap, het wordt vaak vergeten is, een geestelijke bevlogenheid. Je krijgt een idee, een ingeving en je gaat vol enthousiasme aan de slag. Midden in de nacht word je wakker en je zult en moet eerst dit uitwerken voordat je weer rust kunt vinden. Het is vergelijkbaar met processen die schrijvers en dichters doormaken. Eerst moet het kind geboren worden. Het is een strijd, een gevecht.

In deze fase lever je alles wat je hebt aan: energie, geld voor investeringen (zo zuinig mogelijk je geld besteden), vooral veel tijd, vooral veel doorzettingsvermogen en vertrouwen dat het lukt. En het lijkt nooit op te raken. Elke tegenslag vang je op met een innerlijke energiereserve die niemand vermoedt. Juist dan ben je op je sterkst.

Naarmate je idee meer overeenkomt met je idealen zul je meer innerlijke energie beschikbaar hebben. Een productielijn opstarten voor de zoveelste versie van een asbak moet heel snel ROE (return on energy) geven anders haak je af. Bijv. een manier bedenken waarop gehandicapte mensen plots gemakkelijker deel kunnen blijven nemen aan de maatschappij levert je gigantische energievoorraden op.

Waar komen die vandaan? Mijn persoonlijke ervaring is dat de bronnen verscholen liggen in je geest. Ik zal je hier niet verder mee vermoeien of je moet er mij naar vragen.

Tijdens dit hele proces is er nauwelijks sprake van dromen over rijk worden. Eerder over het realiseren van het concept. Soms wordt gezegd een uitvinder is niet commercieel. Ik betwijfel dat. Maar hij/ zij is dat zeker niet alleen en zeker niet ten koste van alles. Evenwicht moet er zijn, een holistische benadering.

 

Dit hele proces is feitelijk een proces van “geven”. En dat is waar de rest van de wereld (excl. de mens) wel op draait.

Wij kennen het ondernemerschap vooral vanuit een proces van “pakken”. Dat is een proces dat mensen uitholt, vermoeit, ziek maakt, teleurstelt, uitbuit, misleidt, onrechtvaardig verdeeld, en uiteindelijk doodt. Het is mensonwaardig, een misdaad tegen de menselijkheid zelfs …ik besef dat ik hiermee emotie oproep. Dat proces is enkel gebaseerd op geldenergie, een afgeleide misschien substituut van de geestelijke energie.

Zolang wij ondernemingen puur materieel beschouwen bekijken we de werkelijkheid als met oogkleppen op. De nadelige effecten daarvan krijgen wij of andere wereldbewoners nu of over 100 jaar als een boemerang terug. Duidelijke voorbeelden zijn de vele en groeiende gezondheids-, milieu-, en arboaspecten die de maatschappij jaarlijks moet ophoesten als gevolg van ondermeer een verkeerd ondernemerschap.

 

Is dat hier geschetste oorspronkelijke type ondernemersschap dan niet winstgevend? Natuurlijk wel! In veel, veel grotere mate zelfs als je de immateriële voordelen beschouwt, maar wel zeker in geringere mate als je het puur materieel beschouwt.

Overmatige winst kan alleen als iemand of iets tekort wordt gedaan óf in de introductiefase van een spilsplinternieuw proces/product waar vraag naar is. Alleen in die introductiefase wordt de jarenlange beloning voor de uitvinder of initiator verdisconteerd in de marge dus prijs.

 

Stof tot nadenken en reageren hoop ik. Vooral reageren, want jij bent het waard om gehoord te worden.

 

Gratienne

Link naar reactie
 • 0

Ik vind dat je verschillende mensen hebt en dus verschillende ondernemers. Als een ondernemer het leuk vind om een copy-paste te doen en een vrijwel identiek berdrijf in zijn eigen regio te starten dan moet hij dat vooral doen. Als iemand een concept ,een idee of wat anders van een andere ondernemer overneemt is dat prima. Dan kan het zijn dat het idee wat aangepast wordt of niet eens, als dat gewoon past in zijn bedrijf en geen enkel ander bedrijf in zijn branche of regio heeft dat gezien of heeft daar de moeite voor genomen om dat toe te passen.

 

Einstein wordt aangehaald, maar zelfs Einstein was niet origineel. Vrijwel alle ideeen borduren voort op een ander idee of een aanzet daartoe. Een briljante geest kan aan zo'n ontwikkeling plotseling heel veel toevoegen, het enorm veel verder brengen, een andere zienswijze of invalshoek tonen of het plan op een hogere level plaatsen (leuke woordspeling ;D). Het is maar superzelden dat er een compleet nieuw concept wordt bedacht. En dan is het maar de vraag of dat compleet nieuw concept in een bedrijf kan worden omgezet.

 

 

Ook is hier op het forum wel eens gepraat over het hebben van een idee. Vroeg of laat is er wel iemand die datzelfde idee heeft, maar wellicht net iets anders, of waar alleen delen van je oorspronkelkijke idee in terug te vinden zijn.

 

Ik vind overigens niet dat iedereen van jongs af aan aangeleerd wordt om te kijken hoe de anderen het doe. Was vroeger misschien meer het geval, maar iets als het studiehuis is er toch wel op gericht om vooral zelf aan de slag te gaan.

 

Materiele beloning is wel degelijk belangrijk. Net als werk. Je moet brood op de plank hebben en liefst een beetje dik belegde. Wellicht een krentebol of croissant? Ook lekker.

Maar je kunt maar wel beter zorgen dat die boterham op een voor jou interessante en bevredigende manier verdient wordt. (energie-verhaal)

Voor sommige is de bevrediging om er zo veel mogelijk brood er uit te halen als mogelijk is. Voor de andere speelt vooral de vrijheid een rol. Weer en andere mag graag met klanten werken en doet dat het liefst niet onder een baas. Voor weer een ander is het geweldig om te zien hoe zijn bedrijf groeit en het govoel hebben om daadwerkelijk iets op te bouwen. Wellicht altijd een combinatie van al deze factoren.

 

Als je het niet vanuit de ondernemer bekijkt maar vanuit de maatschappij dan speelt de dorpssuper met zijn sponsoring van plaatselijke sportclubs een hele andere rol dan het hoofdgebouw vanPhilips in een grote stad of een suikerfabriek. Philips geeft status aan de stad en vervult op een hele andere schaal een rol in die samenleving terwijl de stinkende suikerfabriek domweg ervoor zorgt voor een aantal arbeidsplaatsen.

De boer op het platteland zorgt voor een karakterestieke landschap.

Overigens is dit meer gevolg dan oorzaak. Ik neem aan dat de meeste een bedrijf beginnen om juist de zaken zelf te regelen, en zelfstandig hun brood binnenhalen, elk op hun eigen manier. Ik neem daarbij ook aan dat de meesten van hen iets doen waar ze voldoening uithalen.

Dat resulteert min of meer weer in een keuzevrijheid voor de consument.

 

Al deze ondernemers moeten hun geldzaken en boekhouding regelen en daar springt dan weer een bank of een boekhouder op in. Omdat cijfers hun interesseren en omdat hij/zij daar zijn brood mee wil verdienen en daar ook brood in ziet .

 

Al met al ben ik dus niet zo vreselijk met het voorgaande verhaal eens. Er zullen heus wel een paar tussen zitten die er alles voor over hebben om het materiele gewin te maximaliseren, ook als dat vreselijk ten koste gaat van hun personeel, leefomgeving , milieu en hun eigen gezondheid. Gelukkig zijn daar wetten voor.

 

 

 

 

'Een vraag stellen en je even dom en onwetend voelen is beter dan je hele leven dom voelen omdat je de vraag niet hebt gesteld' - vrije vertaling van een oud Chinees gezegde

Link naar reactie
 • 0

"Het worden lastige jaren voor ondernemers."

Ik denk dat er maar weinig woorden zijn die zo stimulerend en motiverend zijn voor mensen-die-ondernemen als deze. Natuurlijk is het geen leuk idee; de ondernemers met bijvoorbeeld weinig marge of hoge overheadkosten, die ineens drastisch zullen moeten gaan ingrijpen, mensen op straat zetten en meer van die moeilijke dingen. Maar...die horen er toch ook bij? Dat is business, dat is de dynamiek van ondernemen, dat is het risico dat je weet dat je neemt op het moment dat je voor meer mensen dan alleen jezelf verantwoordelijk bent.

Ik denk ook dat het strijdlust aanwakkert bij mensen!

 

Mensen die 'lef' genoeg hebben om te gaan ondernemen zijn voor zichzelf vaak bereid meer klappen te incasseren dan bijvoorbeeld 'your typical employee'.

En uiteindelijk is toch alles onderhevig aan natuurwetten, eb en vloed, groei en krimp, what goes up must come down.

(Waarbij ik zelf overigens in gedachten de kreten die ik op het journaal hoor, zoals "economische mailaise" graag zie in het licht van landen, waar de mensen met gemiddeld $2 per dag moeten rondkomen, zoals 60% van de wereldbevolking...dan vind ik dit ineens niet meer zo'n mailaise.)

 

In reactie op Gratiënne wil ik graag zeggen dat ik het een bijzondere post vind temidden van de meer pragmatische discussies. Het signaleren en uitspreken van minder explicite stromingen, motivaties en het kijken naar ondernemerschap op het niveau van energie (en de uitwisseling daarvan en de vormen die het aan kan nemen) spreken me erg aan. De parallel met dichters en schrijvers (en schilders en musici) kan ik helemaal onderschrijven; ook omdat ik die processen zelf ervaar.

In het verlengde hiervan zou ik Gratiënne (en wie maar interesse heeft) graag en enthousiast uitnodigen eens te kijken op de outline van een website, http://www.impulsant.nl/MTWABP, waarvoor ik nog een database-ondersteuning zoek en contact met mensen die zich geïnspireerd voelen door het concept.

 

Een neergang in de conjunctuur vind ik in die zin positief, dat het mensen dwingt na te denken over de manier waarop ze zaken doen. Wat niet wegneemt dat veel ondernemers en managers waarschijnlijk voorspelbaar zullen reageren en hun disfucntionele strategieën nog wat harder en vasthoudender zullen proberen te laten werken.

 

Ik hoop, dat dezelfde overheden die deze scenarios en voorspellingen openbaar maken zich ook geroepen voelen voor vangnetten en 'inspiratie' te zorgen om ondernemers hier doorheen te helpen. Ondernemerschap wordt gestimuleerd, mensen over de drempel geholpen.

Als nu zou blijken dat dit stimuleringsbeleid niet samengaat met steun in moeilijke tijden en het winstoogmerk voor mooiweervriendschap heeft gezorgd ligt er nog een mooie taak voor mede-ondernemers (wederzijdse loyaliteit) en natuurlijk voor diezelfde overheden hun beleid aan te vullen met nieuwe prioriteiten.

 

Het is ook een mooie gelegenheid om te zien welk soort bedrijven, welke vormen en visies, het rédden.

Het is een leermoment .

 

 

 

Link naar reactie
 • 0
Gast Gratiënne

Ik reageer even op hetgeen AOS in reactie op mijn eerdere inbreng aandroeg.

Hij stelt dat hij het niet vreselijk met mij eens is. Toch gaat hij volgens mij nauwelijks op de stelling in. Enkel de argumenten dat ondernemersland een pakcultuur heeft, dat ondernemingen veel kwalijke toegevoegde waarde brengen en er een kopieergedrag wordt aangeleerd.

 

Kortheidshalve stelt hij (en ik hoop dat ik hem niet tekort doe):

1-Er is niemand uniek. We borduren voort op hetgeen eerder is bedacht.

2- Kopieergedrag wordt niet meer aangeleerd, sinds de komst van het studiehuis.

3- Er zijn verschillende mensen en dus ondernemers. Copy paste is goed, zelfs als je een concept pikt.

4- Materiele beloning is wel belangrijk. De wijze waarop verdiend wordt is ook belangrijk, maar ieder doet dat (balans materie/energie) maar op zijn eigen manier.

5-Toegevoegde waarde is voor elk bedrijf anders en dat is goed.

6-Banken en boekhouders zijn goed.

7-Uitwassen in ondernemersland vallen wel mee en als ze voorkomen: daar hebben we toch wetten voor.

 

1.Ik ben van mening dat iedereen uniek is en keuzevrijheid heeft. Maar dat we gelijktijdig allemaal verbonden zijn op een intense en door velen onderschatte manier. Dat we een taak hebben en die is dat we in balans moeten proberen te leven. We bouwen voort op hetgeen we als collectief of zo je wilt individueel eerder hebben ervaren, maar elke seconde van de dag kiezen we zelfstandig een weg.

2.Kopieergedrag wordt nog altijd aangeleerd, ofschoon er sinds kort (hoelang nog) een klein lichtpuntje is in de vorm van studiehuizen. Vrijheid in het zelf vormgeven van een econ. theorie kan echter niet, want je moet voldoen aan collectieve eindtermen.

3/5 Mijn stelling is niet dat materie niet belangrijk is. Nee, materie en energie moeten in balans zijn. En het

mag niet zo zijn dat ondernemers een deel van hun verantwoordelijkheid (lees kosten) afschuiven op anderen omdat er nog geen wetten voor zijn, geen politieke wil of consistent optreden voor is. Er zouden feitelijk veel minder wetten moeten zijn, vindt de ondernemer, dus neem dan ook meer verantwoor-delijkheid vooraf. Door meer bewustzijn bij de ondernemer krijg je betere producten, betere bedrijven en minder afschuifsysteem. Meer bewustzijn zorgt er ook voor dat niet elk product automatisch tot een bedrijf leidt zelfs als de markt er om zou vragen (ethische afweging). (Wie zat te wachten op de zoveelste versie van een in belangrijke mate waardeloos besturingssysteem als W3.1; W95; W98; etc). Bedrijven waar de winstverwachting onder druk staat gaan vaak personeel misbruiken.

Juist het verstrekken van volledige vrijheid aan een ondernemend individu stelt grote verantwoordelijk- heden, en een ethisch besef. Als dat onvoldoende ontwikkeld is moet je de vrijheden

niet inperken door meer wetten die je toch niet kunt handhaven. Je moet het bewustzijn vergroten.

6/7 Ik zeg niet dat banken en boekhouders niet goed zouden zijn. Ik zeg dat ze onvoldoende de ondernemer

invoelen, ofwel ze zijn niet goed genoeg. Het stellen dat de uitwassen in ondernemersland wel

meevallen, is een paradijs schetsen temidden van een gewelddadige en criminele maatschappij die iedereen momenteel op elke hoek van de straat kan zien. Ondernemers zijn de weinige mensen die de kracht hadden om voor vrijheid te kiezen. Die kracht geeft hen ook verantwoordelijkheid, grote verantwoordelijkheid. Het is die innerlijke strijd die je tegenkomt in verhaallijnen als Starwars en LOTR

 

Ik heb het over een specifieke randvoorwaarde voor het ondernemersschap van in ieder geval morgen.

Liberale vrijheid in innerlijke gebondenheid is gefundeerd op innerlijke vrijheid in uiterlijk respect en liefde voor alles.

 

Groeten

 

Gratiënne

   

 

Link naar reactie
 • 0

Ik denk niet dat het lastige jaren worden voor ondernemers (er is altijd wel geld en noodzaak dus handel te vinden), maar ik denk wel dat de moedeloosmakende golf van ontslagen, financieel mismanagement en andere slechte berichten een psychologisch effect hebben dat leidt tot een gevoel van mallaise.

 

Niet dat je de trends moet negeren, maar ik denk dat alleen schamper en doorgaans slecht onderbouwd nieuws meer schade aan de psyche en daarmee risico en koopbereidheid doet dan men denkt (ik ben te weinig een journalist tegen gekomen die echt wist waar hij het over had en dat nog positief bracht ook)

 

In feite heb ik grote bewondering voor bedrijven als KPN, DTO en Pink Roccade die de oude ambtelijke structuren van buiten naar binnen omvormen (je houdt nog wel een tijdje een jong lijf met een verkalkte ruggegraat van oudgedienden maar toch)

Je ziet ontslagen, maar het is toch positief.

 

Het is mijn ervaring dat in moeilijke tijden door veel organisaties (potentiele klanten) wordt teruggegrepen op risicomijding.

Het is een beetje die spotprent van die vertegenwoordiger die met een mitrailleur in de verkoop naar die ridder te paard loopt die zich opmaakt voor een aanval van de infanterie: sorry nu even geen tijd.

 

'Men' (Senters, Syntensen, MKB NL, VNG etc.) heeft behoorlijk wat te counteren met goede berichten. Als PR de 'good news story' wereld is, denk ik dat er veel nut is voor media aandacht voor goed lopende bedrijven, enthousiaste mensen, creatieve ideeen en met name voor case studies van dingen die gewoon doen wat beloofd is en die nou eens geen miljoenen en maanden hoeven te kosten. Voor wie het leuk vindt: ik heb er wat staan op www.atzentrum.com onder case studies.

 

Ik sluit me wat dat betreft volledig aan bij de gedachtengang van Gratiënne en Annedien, met dien verstande dat alleen degene die iets DOET met een idee er ook de directe vruchten van plukt en de rest zich alleen heeft bezig gehouden met een ontspannende vorm van hersenkauwgum.

 

Wat mij betreft: laat de media een held van de ondernemer maken, niet van de persoon, maar van het instituut. Juist nu heeft iedereen dat nodig.

Na een heftige twee jaar en twee bedrijven in twee landen verder (eentje in Abu Dhabi) werk ik momenteel als (goedbetaalde) business development manager voor de Rijksoverheid.

In plaats van zelf nog grote risico's nemen schnabbel ik bij als matchmaker/concept lobbyist en leer voorlopig bij.

Link naar reactie
 • 0

Helemaal eens met wat hier door Annedien, Gratienne en Quatar te berde is gebracht.

Lastige jaren voor ondernemers: daar geloof ik niet in. Het kan voor een ondernemer niet lastig genoeg zijn toch. Het heilig vuur overwint alles toch.

 

Innovatie, nieuwe concepten, nieuwe doeners wordt teveel "dwars gezeten" doordat het geen pers krijgt. En laten we eerlijk zijn, innovatie is verandering van mensen en dingen. Dat is vaak niet in het belang van de economische status quo. In die zin vind ik veel waarde in de strips van Bommel: bijv de bovenbazen. Heel waardevol.

De media zijn vaak negatief, vaak gaat het over de mislukkingen de tegenslagen, het misfortuin, etc. Want hoe negatiever de mens, hoe ongeruster hoe meer bestedingen.

Het zou best wel eens kunnen dat als wij innovatieve geesten echt goede concepten zouden realiseren de mensheid gelukkiger en de economie in totaal zou slowdownen. Hoe zouden we dat vinden?

 

Groeten Pieter

Live Life Lovingly and Grow!!

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  0 leden, 66 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.