• 0

DGA met minderheidsbelang + sociale verzekeringen ZW/WW/WIA

Beste HL'ers,

 

Ik zit met de volgende casus waar ik ondanks de nodige research niet helemaal uitkom.

 

Korte situatieschets:

 

Werkmaatschappij (hierna WerkBV) met meerdere aandeelhouders:

1) HoldingBV 1, oprichter+manager 1, tevens statutair bestuurder = 35%

2) HoldingBV 2, oprichter+manager 2, tevens statutair bestuurder = 35%

3) HoldingBV 3, manager 3, geen statutair directeur = 7,5%

4) Investeerder (BV), investeringsmaatschappij = 22,5%

 

Alle managers zijn 100% aandeelhouder van hun holdings.

Nr. 1-3 zijn allen in persoon werkzaam als manager binnen WerkBV (CEO, CFO, CTO/CIO)

 

Eerste vraag: klopt het dat manager 3 niet kwalificeert als DGA zolang hij geen statutair bestuurder is?

(Als ik dit lees is dat een vereiste, of zie ik dat verkeerd?)

 

Bij voorkeur willen we zoveel mogelijk verrekenen via management fees, zodat de WerkBV zo "schoon" mogelijk blijft qua administratie. Vandaar dat er management overeenkomsten worden opgesteld voor alledrie de managers waarbij zij maandelijks vanuit hun holding een factuur (met BTW) kunnen versturen voor hun werkzaamheden. Binnen hun holding kunnen zij dan naar eigen inzicht salaris uitkeren en loonheffing afdragen.

 

Manager 1 en 2 kunnen hun eigen ontslag als bestuurder tegenhouden in de AVA, zij zijn dus niet verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen en hoeven daarvoor dus geen premies af te dragen. Voor hun zal dit geen probleem vormen.

 

Manager 3 kan echter zijn eigen ontslag niet tegenhouden en zou dus wel verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen.

 

Vraag 2: klopt het dat er dan alleen een arbeidsovereenkomst kan komen en geen managementovereenkomst?

 

Vraag 3: zou het een mogelijkheid zijn dat manager 3 maandelijks een factuur voor de managementfee stuurt naar de WerkBV (bedrag gelijk aan de fee van de andere managers, minus de premies werknemersverzekeringen die de WerkBV moet afdragen). De WerkBV houdt dan de premies werknemersverzekeringen in en betaald deze aan de Belastingdienst. HoldingBV 3 betaald manager 3 zijn salaris en de loonheffing daarvan aan de Belastingdienst.

 

Voordeel voor manager 3 dat hij niet zijn volledige vergoeding uitgekeerd krijgt als salaris en dat hij dus zelf kan bepalen waar hij het restant aan besteed binnen zijn holding (lease auto, deelnemingen in andere bedrijven enz.)

 

Laatste vraag: stel dat de WerkBV 4 aandelen met stemrecht uitgeeft, aan elke aandeelhouder 1, en alle overige aandelen als stemrechtloos aanmerkt via de statuten (zoals ook is genoemd in dit topic). Dan krijg je dus een situatie dat het stemrecht gelijk verdeeld is.

 

De hoofdregel is dat de DGA niet verplicht is verzekerd voor de ZW, WW en WIA als hij voldoet aan een of meer van de volgende criteria:

- hij bezit, al dan niet samen met zijn echtgenoot, ten minste de helft van de aandelen;

- hij kan niet ontslagen of geschorst worden zonder zijn medewerking;

- hij kan samen met andere DGA's een gelijk of nagenoeg gelijk aantal stemmen

uitbrengen;

- ten minste tweederde deel van de aandelen is in het bezit van zijn bloed- of

aanverwanten, tot en met de derde graad.

 

Zou in dat geval de BV probleemloos managementfees kunnen uitbetalen aan alledrie de managers zonder verplichtingen voor premies werknemersverzekeringen ZW/WW/WIA? Dus ook aan manager 3 (ervan uitgaand dat hij indien dat nodig is ook als statutair directeur wordt aangemerkt).

 

Alvast bedankt voor jullie input!

 

(Edit: links iets ingekort i.v.m. breedte van het forum)

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

4 antwoorden op deze vraag

 • 1
Ik zit met de volgende casus waar ik ondanks de nodige research niet helemaal uitkom.

Lijkt mij op het eerste gezicht een casus die zich erg slecht leent voor doe het zelven. Ik zou een specialist inschakelen, bijvoorbeeld jurist of fiscalist, want de consequenties van verkeerder keuzes of acties zijn (te) groot.

 

Eerste vraag: klopt het dat manager 3 niet kwalificeert als DGA zolang hij geen statutair bestuurder is?

Nee voor aanmerkelijk belang, nee voor Pensioenwet, en misschien voor aanwijzing DGA/sociale verzekeringsplicht: maar dat laatste pas relevant bij andere/gelijkwaardige verdeling aandelen/stemrecht

(Edit: en met nee bedoel ik in dit geval: jouw stelling klopt niet)

 

Vraag 2: klopt het dat er dan alleen een arbeidsovereenkomst kan komen en geen managementovereenkomst?

Nee. Het meest gebruikelijke is dat een managementovereenkomst wordt gesloten met een bestuurder, maar het komt ook voor voor aandeelhouders die geen bestuurder zijn, zolang er maar sprake is van een aanmerkelijk belang van minstens 5%

 

Manager 1 en 2 kunnen hun eigen ontslag als bestuurder tegenhouden in de AVA,

Alleen als in de statuten vermeld staat dat daarvoor een versterkte meerderheid van 2/3 vereist is. Zo niet dan kunnen ze hun eigen ontslag niet tegenhouden en zijn ze verplicht sociaal verzekerd

 

Vraag 3: zou het een mogelijkheid zijn dat manager 3 maandelijks een factuur voor de managementfee stuurt naar de WerkBV (bedrag gelijk aan de fee van de andere managers, minus de premies werknemersverzekeringen die de WerkBV moet afdragen).
Dat is niet "een mogelijkheid", dat is gewoon de meest gebruikelijke manier bij verplicht sociaal verzekerde DGA's.

 

Zou in dat geval de BV probleemloos managementfees kunnen uitbetalen aan alledrie de managers zonder verplichtingen voor premies werknemersverzekeringen ZW/WW/WIA? Dus ook aan manager 3 (ervan uitgaand dat hij indien dat nodig is ook als statutair directeur wordt aangemerkt).
Lastig te beantwoorden. De Flex bv is hiervoor te vers. Nog niet duidelijk hoe met name CrvB tegen dit soort situaties aan gaat kijken. Voer voor een fiscalist lijkt me.

Los daarvan: het betekent dat DGA 1 en 2 dan opeens wel tegen kun zin ontslagen kunnen worden. Vraag is of ze daartoe bereid zijn alleen om het sociale verzekeringsplicht probleempje van DGA 3 op te lossen...

 

Lijkt me ook wat overkill eerlijk gezegd want met dit aandelenbelang voor DGA 3 houdt je toch nog wel meer praktische problemen, o.a. verplichte deelname aan de collectieve werknemerspensioenregeling voor DGA 3. En bij huidige verzekeringsplicht de praktische invulling/oplossing van de loondoorbetalingsverplichtin. Allemaal zaken waar je goed naar moet laten kijken....

Ik adviseer over en bemiddel in verzekeringen voor ondernemers en bedrijven.

Vragen of offertes?  Contact

 

Link naar reactie
 • 0

Bedankt voor je reactie Norbert!

 

Lijkt mij op het eerste gezicht een casus die zich erg slecht leent voor doe het zelven. Ik zou een specialist inschakelen, bijvoorbeeld jurist of fiscalist, want de consequenties van verkeerder keuzes of acties zijn (te) groot.

 

Is er iemand die ervaring met een soortgelijke case en hierbij naar tevredenheid een jurist of fiscalist ingeschakeld heeft? Concrete aanbevelingen/namen zijn welkom (mag ook via PM)!

 

Vraag 3: zou het een mogelijkheid zijn dat manager 3 maandelijks een factuur voor de managementfee stuurt naar de WerkBV (bedrag gelijk aan de fee van de andere managers, minus de premies werknemersverzekeringen die de WerkBV moet afdragen).

 

Dat is niet "een mogelijkheid", dat is gewoon de meest gebruikelijke manier bij verplicht sociaal verzekerde DGA's.

 

Even concreet: stel Manager 3 heeft recht op een man. fee van EUR 6000,- per maand.

Hiervan keert hij EUR 4000,- uit als bruto salaris vanuit zijn holding (daar draagt hij dan nog loonheffing e.d. over af). Over die EUR 4000,- is de WerkBV nog premies werknemersverzekeringen verschuldigd, bijv. 30% (exacte bedrag zal ik door mijn loonadministrateur laten berekenen). Dat komt dus neer op EUR 1200,- per maand. De holding van Manager 3 kan dus maandelijks een bedrag van 6000 - 1200 = EUR 4800,- excl. BTW factureren vanuit zijn holding aan de WerkBV. Is er iemand die dit kan bevestigen en het op een soortgelijke wijze doet?

Link naar reactie
 • 0

Zojuist kwam ik de volgende brochure tegen: http://www.vellingacs.nl/files/file.php?file=Sociale%20verzekeringsplicht%20dga.pdf

 

In hoofdstuk 5 daarvan staat het volgende:

Op grond van het Burgerlijk Wetboek is het mogelijk om het stemrecht van een aandeelhouder te beperken. Op deze manier is het mogelijk dat een minderheidsaandeelhouder toch niet tegen zijn wil ontslagen kan worden. Het toekennen van het aantal stemmen dient in de statuten vastgelegd te worden en kan per soort besluit toegekend worden.

 

Voorbeeld:

Een BV heeft 3 DGA’s: A heeft 45%, B heeft 30% en C heeft 25% van de aandelen. In de statuten kan vastgelegd worden dat een bestuurder eerst ontslagen kan worden bij een meerderheid van 2/3. Deze regeling biedt alleen voor DGA A soelaas. Door middel van het toekennen van meerdere stemmen aan een aandeelhouder kan het stemrecht van een ander statutair beperkt worden. In casu kan aan B 3 stemmen toegekend worden en aan A en C 1 stem, voor besluiten ten aanzien van ontslag en schorsing e.d. van B. Een dergelijke regeling kan eveneens voor C opgenomen worden: 3 stemmen voor besluiten ten aanzien van ontslag en schorsing e.d. van C.

 

Dit zou dus betekenen dat ook een DGA/aandeelhouder met een minderheidsbelang (bijv, 7,5%) dus niet sociaal verzekeringsplichtig zou zijn als je het op die manier inkleed (uiteraard met instemming van de andere aandeelhouders). Is dat niet een trucje waar het UWV doorheen prikt en alsnog een naheffing oplegt?

Link naar reactie
 • 0

Dag

 

Dit is IMHO een truc die niet werkt. De regeling aanwijzing DGA geeft niet aan dat een DGA zijn ontslag tegen moet kunnen houden. Dat is wat er in de volksmond van gemaakt is. Het bedoelde artikel leest als volgt:

de bestuurder die, al dan niet tezamen met zijn echtgenoot, houder is van een zodanig aantal aandelen dat, indien in de statuten is bepaald dat het besluit tot schorsing of tot ontslag van deze bestuurder slechts mag worden genomen met een versterkte meerderheid in de algemene vergadering van de vennootschap, de overige aandeelhouders niet over deze versterkte meerderheid beschikken;

 

Er wordt hier enkel aangegeven dat geen sprake is van verzekeringsplicht als in de AvA een versterkte meerderheid van stemmen nodig is om de DGA te ontslaan en dat die versterkte meerderheid bij de andere aandeelhouders ontbreekt.

 

Er wordt hier geen ruimte gegeven voor een andere verdeling van het stemrecht die louter ziet op ontslag van bestuurders. Immers wordt enkel gesproken van een versterkte meerderheid van stemmen.

 

Dat in de volksmond de uitleg gegeven wordt dat een bestuurder zijn ontslag tegen moet kunnen houden is dus een onjuiste uitleg van deze regel.

 

Overigens maak ik uit het stuk van Vellinga ook niet op dat ze daarmee doelen op de sociale verzekeringsplicht maar gewoon op het ontslaan van een bestuurder en wat hij/zij daartegen kan doen.

 

Groet

Joost

DenariusAdvies: Tax | M&A | Legal

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  5 leden, 184 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 80.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.