Jump to content
Ratje
Verberg

Andere ondernemers met hetzelfde idee

vraag

Mijn droom is om een multifunctioneel (sport)centrum op te richten. Op dit moment heb ik nog geen ervaring, maar toch moet ik naar mijn mening mij hier al bezig mee gaan houden.

 

Zeker gezien het feit dat het mijn bedoeling is om het centrum neer te zetten in een nieuw te bouwen stad (vanaf 2010). Ik zal me vooral in dit stadium dan bezig moeten houden met het onderzoeken van het feit of mijn idee ook daadwerkelijk uitvoerbaar kan zijn.

 

Daartoe moet ik weten wat het bestemmingsplan van de nieuwe stad is. Vast en zeker zal daarbij ook ruimte ingericht zijn voor sportvoorzieningen. Belangrijk om te weten is dan of er ook andere ondernemers zijn met hetzelfde idee en misschien nog wel belangrijker of ik nog wel "kans" maak.

 

Waar en hoe kan ik dat het beste uitvinden?

Link to post
Share on other sites

11 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
 • Rate this answer

Mijn droom is om een multifunctioneel (sport)centrum op te richten. Op dit moment heb ik nog geen ervaring, maar toch moet ik naar mijn mening mij hier al bezig mee gaan houden.

 

Zeker gezien het feit dat het mijn bedoeling is om het centrum neer te zetten in een nieuw te bouwen stad (vanaf 2010). Ik zal me vooral in dit stadium dan bezig moeten houden met het onderzoeken van het feit of mijn idee ook daadwerkelijk uitvoerbaar kan zijn.

 

Daartoe moet ik weten wat het bestemmingsplan van de nieuwe stad is. Vast en zeker zal daarbij ook ruimte ingericht zijn voor sportvoorzieningen. Belangrijk om te weten is dan of er ook andere ondernemers zijn met hetzelfde idee en misschien nog wel belangrijker of ik nog wel "kans" maak.

 

Waar en hoe kan ik dat het beste uitvinden?

 

Misschien kan je bij de gemeentehuis vragen wat ze ervan afweten en/of de projectontwikkelaar. (wie dan ook het grond bezit)

Als zij je geen antwoord kunnen of willen geven probeer te achterhalen wie de architect is. Die moet weten als andere ondernemers dergelijke "wensen" kenbaar hebben gemaakt.

De kunst is te achterhalen wie allemaal (architect, bouwcalculatiebureau, projectontwikkelaar, aannemer etc.) in het begin staduim met de bestemmingsplan bezig is.

Probeer ook uit te zoeken wanneer (d.m.v. de locale krant in de gaten te houden) ze "inspraak"bijeenkomsten zullen houden.

 

Als je een luisterend oor heb gevonden maak kenbaar dat je graag je plannen opgenomen wilt zien in het traject. Kijk wat ze dan zeggen en dan je slag slaan.

 

Succes.


If at first you don't succeed try again

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

De gemeente zal je belangrijkste aanspreekputn zijn: ook al is de grond in het bezit van projectontwikkelaars, de gemeente voert de regieover het bestemmingsplan.

Afdelingen binnen gemeenten die je verder kunnen helpen in relatie tot bestemmingsplannen zijn vaak stadsontwikkeling, stedenbouw of ruimtelijke ordening, soms een projectbureau. In grote lijnen zal vanaf het begin een bestemmingsplan aanwezig moeten zijn, en voordat er concrete plannen (stedenbouwkundige plannen of uitwerking van deelplannen) gemaakt worden MOET het bestemmingsplan goedgekeurd zijn en dus ter visie hebben gelegen.

Bovengenoemde afdelingen en vaak ook een afdeling Economische zaken kunnen aangeven hoeveel m2 bvo (bruto vloeroppervlak)sportvoorziening er per aantal huizen/inwoners moet komen. Een planoloog bij de gemeente zou je dit precies moeten kunnen vertellen, zelfs al is het bestemmingsplan nog in ontwikkeling.

 

Wel kan het zo zijn dat bijvoorbeeld de gemeente zelf een aandeel bvo voor zijn rekening neemt en ook zelf in beheer houd. Openbare sportvoorzieningen voor clubs en verenigingen worden vaak los gezien van particuliere sportvoorzieningen, welke in het bestemingsplan soms gewoon als bedrijven wordt aangemerkt.

 

Ook kan het zo zijn, wat tegenwoordig met centrumgebieden in nieuwe woonwijken wel vaker gebeurt, dat de gehele ontwikkeling van zo'n deelplan door een meervoudige opdracht een verschillende consortia van stedenbouwkundige bureau's en ontwikkelaars wordt gegeven, om dan het consortium die de meeste kwaliteit levert in vergelijking met de exploitatie de opdracht te gunnen. In het laatste geval zou je eigenlijk met alle ontwikkelaars vertegenwoordigd in consortia vriendjes moeten worden en laten merken dat je bvo van ze wilt afnemen.

Vriendjes worden met wethouders helpt ook. Als die eenmaal iets toegezegd hebben en ermee kunnen scoren (politiek gezien) zullen ze niet gauw op hun woord terugkeren.

 

Heb je meer vragen stuur een pm. Ik ken nog wel een ontwikkelaar die misschien een plekje voor je heeft. ;)

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

 

Zoals voorman Mao reeds zei: zelfs de langste mars begint met een eerste stap. ;D

 

Je wil dus over een jaar of vijf een sportcentrum annex hotel opzetten in een nog te bouwen stad, maar je hebt geen geld of ervaring. Ambitieus? Ja. Onmogelijk? Je weet maar nooit. Maar om nu al vriendjes te gaan worden met de wethouder lijkt me niet slim. De meest voor de hand liggende stap is werk te zoeken bij een organisatie waar je nuttige kennis opdoet. Een projectontwikkelaar, Van der Valk (die doen dit soort dingen vaak, en dat waren varkensboeren) of Snowworld. Je kan ook je licht opsteken in het buitenland, en over een paar jaar met Chinees of Russisch kapitaal je slag slaan. En misschien moet je Tobias Walraven eens bellen, de ouwe baas van SNT. Die heeft nl vergelijkbare plannen. En geld. ;)


NIMBY? 🏗   Volg jouw buurtberichten van plaatselijke, provinciale en landelijke overheden...

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Aangezien ik weinig ervaring en bijna geen EV heb is begeleiding bij dit project wel handig. Oftewel ik zou op zoek moeten gaan naar ondernemers die een rol willen spelen in de begeleiding van starters en tevens in mijn project geloven.

 

Kan ik dan in het beginstadium contracten opstellen waarin ik ondernemers kan verplichten over mijn plannen te zwijgen en er niet vandoor te gaan met mijn idee. Waar kan ik btw een modelcontract hievoor vinden of bestaan deze niet.

 

En zijn er ook concepten bekend waarbij dergelijke ondernemers pas in de toekomst worden betaald (aan de hand van bijv. een percentage van de omzet)? De verdiensten zijn dan dus afhankelijk van het succes van dit project (nu nog een droom/idee). Kan ik hier dan het beste afspraken over maken en deze vooraf vastleggen in een samenwerkingscontract.

 

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Ratje,

 

Ambitieus plan. Nooit verkeerd, maar pas op. De weg is lang en kent veel valkuilen. Of iemand jou voor is kun je nooit voorspellen en zal ook lastig zijn om daar hindernissen voor op te werpen. Als eerste stap zul je toch moeten beginnen met het opstellen van een ondernemingsplan. Over het ondernemingsplan en wat daarin op te nemen kun je hier in dit forum voldoende informatie vinden.

 

Voor wat betreft de locatie kun je informatie inwinnen bij de gemeente, veelal is dit een dienst Ruimtelijke Ordening. Vaak heb je bij grotere steden een dienst Stedelijke Ontwikkeling. Meestal zit daar wel een behulpzame ambtenaar.

 

Geheimhouding zal lastig worden. Je zult vroeg of laat je plan openbaar moeten maken. Als bijlage tref je hierbij een eenvoudige gehiemhoudingsovereenkomst aan.Je zult deze zelf nog verder moeten in- en aanvullen. Succes.

geheimhoudingsovk-nl.doc


jurist - interim manager legal - maar bovenal ondernemer 4legal ||legalalert | JuridischActueel |

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

....Ambitieus plan. Nooit verkeerd, maar pas op. De weg is lang en kent veel valkuilen. Of iemand jou voor is kun je nooit voorspellen en zal ook lastig zijn om daar hindernissen voor op te werpen.....

 

Dankzij deze site en de oplossingen c.q. hulp die men hier geeft kan je volgens mij wel aardig wat valkuilen overwinnen.

 

Tevens is het idd onmogelijk om te weten of er al mensen met hetzelfde idee zijn. De geheimhouding/hindernis – in de vorm van een geheimhoudingsovereenkomst – zal dan ook dienen voor de ondernemers waar ik mee in contact ga treden in de toekomst. Dit om te voorkomen dat als ik mijn idee vertel ze niet zoiets hebben van; He dat is misschien wel een goed idee. Dat ga ik zelf uitvoeren. Zeker gezien het feit dat de ondermers het geld en de ervaring hebben en mij dus eigenlijk niet nodig hebben.

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 5 leden online en 150 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept