Jump to content
appelsap
Verberg

IB kosten van uitbesteed werk en andere kosten

vraag

Hallo,

 

Ik ben bezig met de IB over 2015.

Eind 2015 ben ik mijn bedrijf begonnen en had toen nog 0 inkomsten i.v.m. het opstarten.

Kortom, ik ben snel klaar.

Maar ik heb wel een aantal uitgaven (uitbesteed productie werk, drukwerk/reclame, inkoop goederen).

Is dit een kwestie van optellen en plaatsen onder "Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten"? Ik kom namelijke wisselende antwoorden tegen als ik Google.

 

Gr

Link to post
Share on other sites

20 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
 • Rate this answer
Eind 2015 ben ik mijn bedrijf begonnen en had toen nog 0 inkomsten i.v.m. het opstarten. Kortom, ik ben snel klaar. Maar ik heb wel een aantal uitgaven (uitbesteed productie werk, drukwerk/reclame, inkoop goederen).

Is dit een kwestie van optellen en plaatsen onder "Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten"? Ik kom namelijke wisselende antwoorden tegen als ik Google.

Uitbesteed werk zijn de eigen activiteiten die je door collega ondernemers laat uitvoeren. De kosten voor drukwerk en reclame, die je ten behoeve van de eigen onderneming maakt, behoren tot de overige bedrijfskosten. Heb je een reclamebureau en laat je het werk door anderen uitvoeren dan valt dat onder uitbesteed werk.

 

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe

 


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Maar waar valt de inkoop van producten dan onder?

Het zijn geen grond/hulpstoffen.

Ook onder overige kosten?

Idem voor de kosten van het pakket van mijn zakelijke rekening.

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Maar waar valt de inkoop van producten dan onder?

Het zijn geen grond/hulpstoffen.

Ook onder overige kosten?

Idem voor de kosten van het pakket van mijn zakelijke rekening.

Alles wat je gebruikt ten behoeve van de eigen activiteiten vallen onder overige kosten.

 

Niet te verwarren met:

kosten van grond-en hulpstoffen >> Je bent stuckadoor en je koopt 25 kg hechtpleister.

inkoopprijs van de verkopen >> je bent loodgieter en je koopt en verkoopt een wastafelkraan voor montage op een wasbak.

 

 

 


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Hallo,

 

Inkopen goederen e.d. bestemd voor verkoop is balanspost voorraad.

Ik begrijp niet goed wat je uitbesteed werk noemt met 0 inkomsten (omzet?).

Als je door anderen je product voor verkoop bestemd hebt laat maken is dat eveneens voorraad.

De voorraad wordt dan volgend jaar kostprijs van de verkopen als je de producten daadwerkelijk verkoopt.

Als je anderen hebt laten helpen met inrichten van het bedrijf of verhuizen is het investering of kosten naargelang wat het eindresultaat van hun werk is geweest.

Heb je al een administratie ingericht en deze dingen geboekt?

Ben je geen verplichtingen aangegaan die je nog niet betaald hebt?

Je administratie is de basis voor je aangifte.

 

Groetjes,

 

 

 

 

 


Geef om mensen en gebruik dingen.

Andersom werkt niet.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Oké, loop weer tegen iets aan.

Dacht dat het redelijk eenvoudig zou zijn met maar een paar transacties in dit jaar (en alleen maar uitgaven)...

 

De winst-verliesrekening is ingevuld

Hier komt een negatief getal uit.

Logisch want ik ben eind van het jaar mijn bedrijf gestart en heb alleen kosten gemaakt.

2016 zijn de inkomsten pas gekomen.

 

 

Balans: activa

Boekwaarde begin boekjaar heb ik allemaal op 0 gezet.

Ik ben immers pas mijn bedrijf gestart.

 

Stel ik heb 3000,- kosten in voorraden gemaakt.

begin boekjaar: 0,-

einde boekjaar 3.000,-

 

Machines/installaties etc is niet van toepassing

 

Dus volgende stap, Balans:passiva

Hier moet ik dus weer op hetzelfde bedrag uitkomen als bij activa.

 

Hier vul ik ondernemingsvermogen - eigen vermogen op 3.000,- euro.

Dit heb ik immers uitgegeven bij de vorige stap (activa)

 

Ik heb verder geen privéonttrekkingen.

Wel 'overige privéstortingen'. Dit was het geld dat ik privé naar mijn zakelijke rekening heb overgeboekt.

Als voorbeeld, zeg 5.000,-

 

 

niet-aftrekbare kosten en lasten heb ik niet

Wijzigingen en toelaatbare reserves ook niet

 

Dan kom ik bij de winstberekeningen uit.

 

ondernemingsvermogen einde boekjaar 3.000,-

ondernemingsvermogen begin boekjaar 0,-

saldo ondernemingsvermogen 3.000,-

privéonttrekkingen 0,-

-------

3.000,-

privéstortingen 5.000,-

winstberekening -2.000,-

 

winstberekening volgens winst- en verliesrekening -3.000,-

 

En dan kan ik niet verder omdat de winstberekening niet overeen komt.

Bij het punt 'Winst-en-verliesrekening' heb ik nergens de 5.000 inleg van prive ingegeven.

 

 

Ergens vul ik iets niet juist in.

Maar ik zou niet weten wat ik fout doe.

 

 

Winst- en verliesrekening klopt, ik heb 3.000,- uitgegeven en 0 inkomsten gehad.

Dus dan zou ik -3.000 euro verlies hebben gedraaid in dit boekjaar.

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Typ in het zoekveld even Vermogensvergelijking in. Daar is al heel veel over geschreven.

 

En heb je nu 3000 inkopen gedaan die nog op voorraad zijn? Of heb je 3000 kosten gemaakt? Of allebei?

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Dan zijn het in 2015 geen kosten dus geen verlies. Maar je hebt toch ook kosten gemaakt neem ik aan? Je noemde zelf al drukwerk en reclame.

 

En je zegt verder geen activa. Maar had je op 31-12-15 geen btw terug te vorderen van de belastingdienst die je pas in 2016 ontving?

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Ik heb inderdaad ergens een fout gemaakt

 

Winst-en-verliesrekening

 

Inkoopposten 1.500,- (dit is de inkoop van goederen die ik ga verkopen)

 

Overige bedrijfskosten

verkoopkosten (o.a. de reclame) 300,-

Andere kosten 700,-

 

Totaal dus -2.500,- euro

 

Saldo winst-en-verliesrekening - 2.500,- euro

 

------------------------------------------------

Vervolgens de Balans:activa

 

Immateriële vaste activa

Niets ingevuld. Ik heb niets met goodwill of vergunning te doen.

 

 

Materiële vaste activa

Ook niets ingevuld

Geen machines/installaties/gebouwen/terrein/auto

 

 

Financiële vaste activa

ook niets

 

Voorraden

Boekwaarde begin boekjaar: 0,-

Boekwaarde eind boekjaar: 1.500,- (heb immers 1.500 inkoopkosten, inkoop van de producten die ik ga verkopen)

Onderhanden werk

n.v.t.

 

Vorderingen

Verdering omzetbelasting

Ik krijg geld terug van de belastingdienst, dus dat bedrag heb ik daar ingevuld (200,-)

effecten/liquide middelen n.v.t.

 

 

Vraag:

Waar zet ik hier de verkoopkosten en andere kosten?

 

------------------------------------------------------------------

Volgend tabblad : Balans:passiva

 

Ondernemingsvermogen - Eigen vermogen (activa min uw schulden passiva).

Wat vul ik hier in?

Het totaalbedrag wat ik bij activa heb ingevuld? schulden heb ik niet

 

Egalisatiereserve n.v.t.

Herinvesteringsreserve n.v.t.

Oudedagsreserve n.v.t.

Terugkeerreserve n.v.t.

Voorzieningen n.v.t.

Langlopende schulden n.v.t.

Kortlopende schulden n.v.t.

 

Overige privéstortingen, ik heb 4.000,- van mijn privé vermogen in mijn zaak gestopt.

Dus hier heb ik dat bedrag opgegeven.

 

Niet- of gedeeltelijk aftrekbare kosten en lasten n.v.t.

 

Wijzigingen in toelaatbare reserves n.v.t.

 

 

---------------------------------------

En uiteindelijk beland bij de winstberekening

 

 

Ondernemingsvermogen einde boekjaar 1.700 (1.500 voorraad + 200 wat ik terugkrijg van de belastingdienst

Ondernemingsvermogen begin boekjaar 0,-

 

Saldo ondernemingsvermogen 1.700

 

Privéonttrekkingen 0,-

 

 

Privéstortingen 4.000

 

 

Winstberekening -2.300 (1700 - 4000) (wordt automatisch berekend)

 

 

Controle winstberekening

Winstberekening volgens Winst-en-verliesrekening -2.500,-

 

En vervolgens kan ik niet verder omdat de winstberekening en controle niet klopt.

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Beste Appelsap,

 

Een paar dingen kloppen niet:

 

Privéstortingen

 

Je hebt uitgegeven:

• Voorraad € 1.500

• Verkoopkosten € 700

• Overige kosten € 300

• BTW € 200

Totaal € 2.700

 

Je zegt dat je € 4.000 in je bedrijf hebt gestopt.

Waar is de overige € 1.300?

 


Winst

 

Je hebt aan kosten gemaakt:

• Verkoopkosten € 700

• Overige kosten € 300

Totaal kosten € 1.000

Je verlies is dan ook € 1.000

 

De inkopen worden pas kosten zodra je die hebt verkocht.

Nu is het nog een bezitting.


Lexicom Administratie & Belastingen - Haarlem - www.lexicom-administratie.nl

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Bij nader inzien was het € 1.300. :-[

Die € 1.300 zijn liquide middelen.

 

De activa zijn dan:

• Voorraad € 1.500

• Liquide middelen € 1.300

• Vorderingen € 200

Totaal € 3.000

 

Vermogensvergelijking:

• Vermogen einde boekjaar € 3.000

• Privéstortingen € 4000

Winst € - 1.000

 

Dan moet het weer kloppen.

 


Lexicom Administratie & Belastingen - Haarlem - www.lexicom-administratie.nl

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Begint langzaam een beetje helder te worden... :)

 

 

de 1.300 toegevoegd aan de liquide middelen bij balans:activa

 

Bij balans:passiva heb ik deze 1.300 bijgeteld bij eigen vermogen (andere kopjes zijn niet van toepassing)

 

Mijn inkopen weggehaald en nu krijg ik toch iets betere cijfers.

Moet het e.a. nog even finetunen, maar ik kom in de goeie richting. Bedankt!

 

 

Het enige verschil is nu nog...de BTW en de rente op mijn rekening.

 

De rente van mijn zakelijke rekening vul ik hier in:

Winst-en-verliesrekening - Opbrengsten banktegoeden

Voeg ik deze rente weer toe aan mijn liquide middelen bij balans activa? en vervolgens bij balans:passiva eigen vermogen?

 

 

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Rente bankrekening

 

V&W: Opbrengsten banktegoeden is goed.

Balans: Als je de rente pas in 2016 hebt ontvangen,

is het op 31-12-2015 een (overige) vordering (daar invullen)

Als je de rente al in 2015 hebt ontvangen, zit die al in je banksaldo

Je winst wordt met deze rente verhoogd en je eigen vermogen ook

 

BTW

 

Balans: Bij activa > Vorderingen > Vorderingen omzetbelasting

Vul hetzelfde bedrag daaronder in bij Omzetbelasting dit boekjaar (=2015)

V&W: Hier vul je over BTW niets in

 


Lexicom Administratie & Belastingen - Haarlem - www.lexicom-administratie.nl

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Mooi, ik heb het compleet :)

 

Maar voor de BTW heb ik ook nog Waardeverandering van vorderingen bij Winst-en-verliesrekening in moeten vullen. Anders had ik een verschil van precies het BTW bedrag.

 

Volgens mij klopt het nu? :)

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Beste Appelsap,

 

Een paar dingen kloppen niet:

 

Privéstortingen

 

Je hebt uitgegeven:

• Voorraad € 1.500

• Verkoopkosten € 700

• Overige kosten € 300

• BTW € 200

Totaal € 2.700

 

Je zegt dat je € 4.000 in je bedrijf hebt gestopt.

Waar is de overige € 1.300?

 


Winst

 

Je hebt aan kosten gemaakt:

• Verkoopkosten € 700

• Overige kosten € 300

Totaal kosten € 1.000

Je verlies is dan ook € 1.000

 

De inkopen worden pas kosten zodra je die hebt verkocht.

Nu is het nog een bezitting.

De 200,- is BTW die ik terugkrijg.

Deze valt dan niet onder uitgaven neem ik aan?

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Dat bedrag valt wel onder privéstortingen, maar niet onder kosten.

 

Net hadden we een kloppend geheel (zie 15.09).

Alleen kwam toen nog de bankrente ® te voorschijn.

 

Dus: verlies wordt met ® verlaagd, extra vordering van ® en eigen vermogen wordt ® hoger.

Geen andere dingen invullen bij V&W en Activa dan ik heb genoemd.

Dan moet het nog steeds blijven kloppen.

 


Lexicom Administratie & Belastingen - Haarlem - www.lexicom-administratie.nl

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 6 leden online en 110 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept